Help Print this page 

Document 32017D0176

Title and reference
A Bizottság (EU) 2017/176 határozata (2017. január 25.) a fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2017) 303. számú dokumentummal történik) (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/0303
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 44–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/176/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 28/44


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/176 HATÁROZATA

(2017. január 25.)

a fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2017) 303. számú dokumentummal történik)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkére érdemesek azok a termékek, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

A 2010/18/EK bizottsági határozat (2) megállapítja a fa padlóburkolatok vonatkozásában 2016. december 31-ig hatályos ökológiai kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket.

(4)

A fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagok piaci kínálatának és e termékek legkorszerűbb változatainak jobb figyelembevétele érdekében, valamint az elmúlt években folytatott innovációt is figyelembe véve indokolt a termékcsoport elnevezésének és hatókörének módosítása és egy felülvizsgált uniós ökocímke-kritériumrendszer megállapítása.

(5)

A felülvizsgált uniós ökocímke-kritériumok célja az életciklus-elemzés alapján fenntarthatóbb módon előállított anyagok használata, az energia és a veszélyes vegyületek felhasználásának, a veszélyes maradványanyagok szintjének és a padlóburkoló anyagok beltéri légszennyezéshez való hozzájárulásának korlátozása, valamint a tartós és kiváló minőségű termékek előállításának ösztönzése. A termékcsoport innovációs ciklusát figyelembe véve a felülvizsgált kritériumoknak, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat közlésének napjától számítva hat évig kell érvényben maradniuk.

(6)

A termékcsoporthoz rendelt kód az uniós ökocímke nyilvántartási számának szerves részét képezi. Ahhoz, hogy az illetékes szervek az uniós ökocímke-kritériumoknak megfelelően a fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagokhoz hozzárendelhessék az uniós ökocímke nyilvántartási számát, a termékcsoporthoz kódszámot kell rendelni.

(7)

Mindezek miatt a 2010/18/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(8)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a termékeknek a felülvizsgált kritériumokhoz való hozzáigazítására, átmeneti időszakot kell biztosítani azon gyártók számára, amelyek termékei korábban a 2010/18/EK határozatban előírt kritériumok alapján megkapták a fa padlóburkolatokra vonatkozó uniós ökocímkét. Lehetővé kell továbbá tenni, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen a 2010/18/EK határozatban meghatározott ökológiai kritériumok alapján kérelmet benyújtani.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok” termékcsoport azokat a beltéri padlóburkoló anyagokat – köztük fa padlóburkolatokat, rétegelt padlóburkolatokat, parafa padlóburkoló anyagokat és bambusz padlóburkolatokat – foglalja magában, amelyek a késztermék több mint 80 tömegszázalékában fából, faalapú anyagból, parafából, parafaalapú anyagból, bambuszból és bambuszalapú anyagból vagy rostból készülnek, és egyetlen alkotó rétegükben sem tartalmaznak szintetikus szálakat.

A termékcsoport nem tartalmazza a falburkoló anyagokat, a kültéri használatra szánt burkolóanyagokat, a tartószerkezeti funkciót betöltő burkolóanyagokat, valamint a kiegyenlítő rétegeket.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.   „fa padlóburkolat”: faelemeknek – például előre összeszerelt pallóknak vagy parkettaelemeknek – a padló járófelületét adó együttese;

2.   „parafa padlóburkoló anyag”: kötőanyaggal kevert parafazúzalékból készített, majd tartósított, vagy több rétegnyi, ragasztó felhasználásával egymáshoz préselhető és bevonattal való felhasználásra szánt préselt vagy furnérozott parafából készített padlóburkoló anyag;

3.   „bevonat”: a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 2. cikkének 8. pontja értelmében vett készítmény;

4.   „bambusz padlóburkoló anyag”: tömör bambuszdarabokból vagy préselt bambuszból kötőanyaggal készített padlóburkoló anyag;

5.   „rétegelt padlóburkolat”: olyan merev padlóburkoló anyag egy vagy több, hőre keményedő aminoplaszt gyantával (általában melaminnal) átitatott rostos anyagú vékony lapból (általában papírlapból) álló felületi réteggel, amelyet valamilyen hordozó rétegre préselnek vagy sajtolnak, majd általában formatartást biztosító réteggel látnak el;

6.   „kevéssé illékony szerves vegyület (SVOC)”: minden olyan szerves vegyület, amely 5 % fenil-polisziloxánnal és 95 % metil-polisziloxánnal bevont kapilláris oszlopban az n-hexadekán és az n-dokozán által meghatározott retenciós tartományban (utóbbit beleértve, előbbit nem beleértve) eluálódik;

7.   „R érték”: az összes Ri érték összege, ahol Ri a Ci/LCIi aránnyal egyezik meg, Ci az i jelű vegyület tömegkoncentrációja a kamra levegőjében, és LCIi az i jelű vegyületnek a „Városi levegő, beltéri környezet és emberi expozíció” című együttműködésen alapuló európai fellépés (4) keretében készített jelentésekben meghatározott LCI értéke (releváns legalacsonyabb koncentrációja);

8.   „vegyi anyag”: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 3. cikkének 1. pontja értelmében vett anyag;

9.   „keverék”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 2. pontja értelmében vett keverék;

10.   „biocid termék”: az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett biocid termék;

11.   „anyagvédő szer”: az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 8. terméktípusba (faanyagvédő szerek) tartozó termék, ideértve a parafa és a bambusz tartósítására használt termékeket is;

12.   „hatóanyag”: az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett hatóanyag;

13.   „újrafeldolgozott anyag”: az ISO 14021 szabvány meghatározása alapján olyan anyag, amelyet hasznosított/újrahasznosított anyagból gyártási folyamat során újra feldolgoztak, és végtermékké, vagy egy termékbe belefoglalandó összetevővé alakítottak, nem beleértve a fakitermelési és a fűrészmalmi műveletek során keletkezett fahulladékot, faforgácsot és farostot;

14.   „faalapú anyag”: olyan anyag, amelyet farostokból, faforgácsból vagy fából gyártottak a lehetséges különböző, esetleg magas hőmérséklet, nyomás és ragasztógyanták vagy ragasztóanyagok használatával járó eljárások egyikével. A faalapú anyagok közé tartozik: a kemény rostlemez, a farostlemez, a közepes és a nagy sűrűségű farostlemez, a forgácslemez, az irányított forgácselrendezésű lemez (OSB), a rétegelt lemez, valamint a tömörfa lap. Ez az anyag a padlóburkoló anyag gyártása során kopásálló réteggel vonható be;

15.   „parafaalapú anyag”: olyan anyag, amelyet parafarostokból, parafaforgácsból vagy parafából gyártottak a lehetséges különböző, esetleg magas hőmérséklet, nyomás és ragasztógyanták vagy ragasztóanyagok használatával járó eljárások egyikével;

16.   „bambuszalapú anyag”: olyan anyag, amelyet bambuszrostokból, bambuszforgácsból vagy bambuszból gyártottak a lehetséges különböző, esetleg magas hőmérséklet, nyomás és ragasztógyanták vagy ragasztóanyagok használatával járó eljárások egyikével;

17.   „szintetikus szálak”: mindenfajta polimer szál;

18.   „megújuló energia”: a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 2. cikkének a) pontja értelmében vett megújuló energiaforrásból előállított energia;

19.   „származási garancia”: a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének j) pontja értelmében vett származási garancia.

3. cikk

Egy termék abban az esetben látható el a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, ha az e határozat 1. cikkében meghatározott „fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok” termékcsoportba tartozik, és teljesíti az e határozat mellékletében megállapított uniós ökocímke-kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket.

4. cikk

A „fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok” termékcsoport uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények az e határozat közlésének napjától számított hat évig érvényesek.

5. cikk

A „fa-, parafa- és bambuszalapú padlóburkoló anyagok” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „035”.

6. cikk

A 2010/18/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

A 6. cikktől eltérően a „fa padlóburkolatok” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat közlésének napjától számított két hónapon belül benyújtott uniós ökocímke-kérelmek a 2010/18/EK határozatban és az e határozatban megállapított kritériumokkal összhangban egyaránt benyújthatók.

A 2010/18/EK határozatban megállapított kritériumok alapján odaítélt uniós ökocímkék e határozat közlésének napjától számítva 12 hónapig érvényesek.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 25-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2009. november 26-i 2010/18/EK határozata a fa padlóburkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 8., 2010.1.13., 32. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/42/EK irányelve a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról (HL L 143., 2004.4.30., 87. o.).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22-i 528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).


MELLÉKLET

KERETSZABÁLYOK

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

A fa-, a parafa- és a bambuszalapú padlóburkoló anyagok uniós ökocímkéje odaítélésének kritériumai:

1. kritérium

Termékleírás

2. kritérium

Fa-, parafa- és bambuszalapú anyagok

3. kritérium

A veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre vonatkozó általános követelmények

4. kritérium

A vegyi anyagokra vonatkozó különös követelmények

5. kritérium

A gyártási folyamat során elfogyasztott energiamennyiség

6. kritérium

A padlóburkoló anyagok VOC-kibocsátása

7. kritérium

A padlóburkoló anyagok és az alaplemezek formaldehidkibocsátása

8. kritérium

Használatra való alkalmasság

9. kritérium

Javíthatóság és kiterjesztett termékjótállás

10. kritérium

A fogyasztók tájékoztatása

11. kritérium

Az uniós ökocímkén feltüntetendő információk

I. függelék

Iránymutatás a felhasznált VOC-mennyiség számításához

II. függelék

Iránymutatás a gyártási folyamat során elfogyasztott energiamennyiség számításához

III. függelék

Szabványok jegyzéke

ÉRTÉKELÉS ÉS ELLENŐRZÉS

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként vannak megadva.

Ha a kérelmezőnek a kritériumok teljesítésével kapcsolatban nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy más igazolást kell bemutatnia, akkor ezek az adott esetnek megfelelően a kérelmezőtől vagy a beszállítójától (beszállítóitól) stb. származhatnak.

Az illetékes szerveknek elsősorban a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumokra vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által kiállított tanúsítványokat és a termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által végzett ellenőrzéseket kell elismerniük. Az akkreditációt a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.

Eseti alapon az egyes kritériumokra vonatkozóan megadott vizsgálati módszerektől eltérő módszerek is alkalmazhatók, amennyiben egyenértékűségüket a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja.

Szükség esetén az illetékes testületek további igazoló dokumentumokat kérhetnek, független ellenőrzéseket végezhetnek, és helyszíni látogatásokat tehetnek.

Az uniós ökocímke odaítélésének előfeltétele, hogy a termék megfeleljen azon ország(ok) valamennyi alkalmazandó jogi követelményének, amely(ek)ben a terméket forgalomba kívánják hozni. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék megfelel ennek a követelménynek.

Amennyiben a beszállító nem kívánja a keveréket alkotó vegyi anyagokat a kérelmező előtt felfedni, ezek az információk közvetlenül a beszállító illetékes szervének is megküldhetők.

1. kritérium –   Termékleírás

Az illetékes szerv részére át kell adni a padlóburkoló anyag műszaki leírását olyan rajzokkal kiegészítve, amelyek bemutatják a kész padlóburkoló anyagot alkotó elemeket vagy anyagokat és a késztermék méreteit, valamint a gyártási folyamat leírását. A leírás mellett meg kell adni a termék anyagjegyzékét, amelynek tartalmaznia kell a termék teljes tömegét, valamint azt, hogy az hogyan oszlik meg a különböző felhasznált anyagok között.

Igazolni kell, hogy a termék az 1. cikkben meghatározott termékcsoportba tartozik.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes szervhez egy megfelelési nyilatkozatot, amelyet az alábbi, a padlóburkoló anyagra vonatkozó információkkal kell alátámasztania:

márkanév/kereskedelmi név, (2)

a termék leírása, benne olyan műszaki rajzok, amelyek bemutatják a késztermékhez felhasznált alkotóelemeket és anyagokat,

anyagjegyzék: a nyersanyagok, a vegyi anyagok vagy keverékek tömegének százalékos aránya a késztermékben, ideértve adott esetben az adalékanyagokat és a felületkezelést is,

a termék valamennyi alkotóelemének (3) felsorolása az egyes alkotóelemek tömegének megjelölésével,

a gyártási folyamat leírása. A nyersanyagok és a vegyi anyagok beszállítói vonatkozásában meg kell adni azok hivatalos nevét, gyártási telephelyét, kapcsolattartási adatait, valamint azoknak a gyártási lépéseknek a megnevezését, amelyeket végeznek vagy amelyekbe tevékenységük illeszkedik.

E kritérium teljesítésének igazolására elfogadható a termékadatlap, a környezetvédelmi terméknyilatkozat vagy más egyenértékű dokumentum, amennyiben tartalmazza a felsorolt információkat.

2. kritérium –   Fa-, parafa- és bambuszalapú anyagok

Ezt a kritériumot azokra a fa-, faalapú, parafa-, parafaalapú, bambusz- vagy bambuszalapú anyagokra kell alkalmazni, amelyek tömege meghaladja a késztermék tömegének 1 %-át.

A fa-, a faalapú, a parafa-, a parafaalapú, a bambusz- és a bambuszalapú anyagok nem eredhetnek géntechnológiával módosított szervezetekből, és rendelkezniük kell független harmadik fél ellenőrzésén alapuló rendszer, például a Forest Stewardship Council (FSC), a Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) vagy más egyenértékű rendszer keretében a felügyeleti lánc ellenőrzéséről kiadott tanúsítvánnyal.

A frissen kitermelt fa, parafa és bambusz vonatkozásában a fenntartható erdőgazdálkodás követelményeinek teljesülését minden esetben független harmadik fél ellenőrzésén alapuló rendszer, például az FSC, a PEFC vagy más egyenértékű rendszer keretében kiadott tanúsítványnak kell igazolnia.

Amennyiben a tanúsítási rendszer lehetővé teszi a nem tanúsított anyagoknak a tanúsított és/vagy újrafeldolgozott anyagokkal való összekeverését egy terméken vagy gyártósoron belül, a fa, a parafa és/vagy a bambusz legalább 70 %-ának tanúsított, fenntartható módon frissen kitermelt anyagnak és/vagy újrafeldolgozott anyagnak kell lennie.

A nem tanúsított anyagokat olyan rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származzanak, és teljesítsék a tanúsítási rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatos minden egyéb követelményét.

Az erdőgazdálkodási és/vagy a felügyeleti lánc ellenőrzéséről kiadott tanúsítványokat kibocsátó tanúsító szerveknek rendelkezniük kell a tanúsítási rendszer akkreditációjával vagy elismerésével.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek független szerv által végzett ellenőrzés alapján a felügyeleti lánc ellenőrzéséről kiadott gyártói tanúsítvánnyal (tanúsítványokkal) alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szervnek a termékben vagy a gyártósoron felhasznált összes fa-, faalapú, parafa-, parafaalapú, bambusz- vagy bambuszalapú anyagról, és igazolnia kell, hogy a frissen kitermelt anyagok nem géntechnológiával módosított szervezetekből származnak. A kérelmezőnek auditált könyvelési dokumentumokkal kell igazolnia, hogy az anyag legalább 70 %-a olyan, a fenntartható erdőgazdálkodás elvei szerint kezelt erdőkből vagy területekről és/vagy újrafeldolgozott forrásokból származik, amelyek teljesítik a felügyeleti lánc ellenőrzésének érintett rendszere keretében meghatározott követelményeket. Az FSC-t és a PEFC-t, valamint a velük egyenértékű rendszereket el kell fogadni független harmadik fél általi ellenőrzésen alapuló rendszerként.

Amennyiben a termék vagy a gyártósor nem tanúsított anyagot is tartalmaz, igazolni kell, hogy a nem tanúsított frissen kitermelt anyag aránya a termékben nem haladja meg a 30 %-ot, valamint hogy a nem tanúsított anyagokat olyan rendszer keretében ellenőrzik, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származzanak, és teljesítsék a tanúsítási rendszer nem tanúsított anyagokkal kapcsolatos minden egyéb követelményét.

3. kritérium –   A veszélyes vegyi anyagokra és keverékekre vonatkozó általános követelmények

A 3.a. és a 3.b. pontnak megfelelően korlátozni kell a termékben és annak minden egyes alkotóelemében való jelenlétét azoknak a vegyi anyagoknak, amelyek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint különös aggodalomra okot adó anyagként azonosításra kerültek,, valamint amelyek teljesítik az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) (CLP-rendelet) az e határozat 3.1. táblázatában felsorolt veszélyekre való tekintettel történő osztályba sorolásra, címkézésre és csomagolásra vonatkozó kritériumait. Az e kritériumnak való megfelelés céljából a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistája és a CLP-rendelet szerinti veszélyességi osztályok a 3.1. táblázatban a veszélyes tulajdonságaik alapján vannak csoportosítva.

3.1. táblázat

A korlátozott veszélyek csoportjai

1. veszélycsoport: különös aggodalomra okot adó anyagok és a CLP-rendelet szerinti kategóriák

Az 1. csoportba tartozó vegyi anyagokat azonosító veszélyek:

a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján szereplő anyagok

1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén és/vagy reprodukciót károsító: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

2. veszélycsoport: a CLP-rendelet szerinti kategóriák

A 2. csoportba tartozó vegyi anyagokat azonosító veszélyek:

2. kategóriájú rákkeltő, mutagén és/vagy reprodukciót károsító: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

1. kategóriájú vízi toxicitás: H400, H410

1. és 2. kategóriájú akut toxicitás: H300, H310, H330, H304

1. kategóriájú aspirációs toxicitás: H304

1. kategóriájú célszervi toxicitás: H370, H372

1. kategóriájú bőrszenzibilizáló: H317

3. veszélycsoport: a CLP-rendelet szerinti kategóriák

A 3. csoportba tartozó vegyi anyagokat azonosító veszélyek:

2., 3. és 4. kategóriájú vízi toxicitás: H411, H412, H413

3. kategóriájú akut toxicitás: H301, H311, H331, EUH070

2. kategóriájú célszervi toxicitás: H371, H373

3.a.   A különös aggodalomra okot adó anyagok korlátozása

A termék és annak bármely alkotóeleme nem tartalmazhat különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,10 % (tömegszázalék) koncentrációnál nagyobb mértékben.

E követelménytől nem szabad eltérni egyetlen olyan, a jelöltlistán szereplő különös aggodalomra okot adó anyag esetében sem, amely a termékben vagy annak bármely alkotóelemében 0,10 %-nál (tömegszázalék) nagyobb koncentrációban van jelen.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmező nyilatkozatot készít arra vonatkozóan, hogy a termék és a termékben felhasznált alkotóelemek a meghatározott koncentrációs határértéken felül nem tartalmaznak különös aggodalomra okot adó anyagokat. A nyilatkozatot az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által közzétett jelöltlista mindenkori legújabb változata (5) alapján kell elkészíteni.

3.b.   A padlóburkoló anyagokban felhasznált, a CLP-rendelet alapján osztályba sorolt vegyi anyagok vagy keverékek korlátozása

A padlóburkoló anyag gyártója vagy a beszállítói által a nyersanyagok előkészítése, valamint a padlóburkoló anyag gyártása, összeszerelése vagy egyéb kezelése során felhasznált vegyi anyagok és keverékek egyike sem lehet olyan, amelyet a 3.1. táblázatban felsorolt CLP-veszélyek bármelyike alá be kell sorolni. Ez a korlátozás a ragasztókra, a festékekre, az alapozókra, a lakkokra, a pácokra, a gyantákra, a biocid termékekre, a töltőanyagokra, a viaszokra, az olajokra, a hézagkitöltő anyagokra, a színezékekre és a tömítőanyagokra is vonatkozik.

Korlátozás alá eső vegyi anyag azonban felhasználható, ha az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül:

a korlátozás alá eső felhasznált vegyi anyag vagy keverék tömege mind a padlóburkoló anyag, mind annak bármely alkotóeleme teljes tömegének kevesebb mint 0,10 %-át teszi ki,

a korlátozás alá eső vegyi anyag vagy keverék jellemzői a feldolgozás hatására úgy módosulnak (például megszűnik biológiai hasznosíthatóságuk, vagy kémiai reakción esnek át), hogy az adott vegyi anyag vagy keverék esetében korábban azonosított CLP-veszély megszűnik, és a korlátozás alá eső vegyi anyagok szabad maradékai mind a padlóburkoló anyag, mind annak bármely alkotóeleme teljes tömegének kevesebb mint 0,10 %-át teszik ki.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek és/vagy a beszállítóinak megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk az illetékes szervhez a 3.b. pontban foglalt kritériumok teljesüléséről, adott esetben mellékelve hozzájuk a felhasznált vegyi anyagok és keverékek olyan jegyzékét, amely tartalmazza azok veszélyességi besorolását vagy annak hiányát, hozzáadott mennyiségüket, és szükség esetén arra vonatkozó nyilatkozatokat, hogy a vegyi anyagok vagy keverékek jellemzői a feldolgozás hatására módosulnak-e úgy, hogy a korlátozást megalapozó CLP-veszély megszűnik. Ez utóbbi esetben meg kell adni a korlátozás alá eső vegyi anyagok szabad maradékainak mennyiségét.

Az egyes vegyi anyagok veszélyességi besorolásához, illetve annak hiányához kapcsolódóan a következő adatokat kell megadni:

i.

a vegyi anyagnak a Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (CAS) (6) vagy az Európai Közösség (EK) (7) által adott száma vagy egyéb jegyzékszáma (keverékek esetében akkor, ha rendelkezésre áll);

ii.

a vegyi anyag vagy keverék azon fizikai formája és állapota, amelyben felhasználásra kerül;

iii.

a CLP-rendelet szerinti harmonizált veszélyességi besorolások;

iv.

az ECHA-nak a REACH keretében regisztrált vegyi anyagokat tartalmazó adatbázisában (8) tett önkéntes besorolási bejegyzések (ha harmonizált besorolás nem áll rendelkezésre);

v.

a keverékek besorolása az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott kritériumok szerint.

A REACH keretében regisztrált vegyi anyagok adatbázisában tett önkéntes besorolási bejegyzések figyelembevételekor a közös beadványon alapuló bejegyzéseket kell előnyben részesíteni.

Ha a besorolás „adathiányos” vagy „nem meggyőző” megjegyzéssel szerepel a REACH keretében regisztrált vegyi anyagok adatbázisában, vagy a vegyi anyag még nem került regisztrálásra a REACH-rendszerben, az 1907/2006/EK rendelet VII. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően olyan toxikológiai adatokat kell benyújtani, amelyek elegendőek az 1272/2008/EK rendelet I. melléklete és az ECHA vonatkozó iránymutatása szerinti meggyőző önkéntes besoroláshoz. Ha az adatbázis bejegyzése „adathiányos” vagy „nem meggyőző”, az önkéntes besorolást ellenőrizni kell. Erre a célra a következő információforrások fogadhatók el:

i.

az ECHA együttműködő szabályozó ügynökségei, (9) tagállami szabályozó szervezetek vagy kormányközi szervezetek által végzett toxikológiai vizsgálatok és veszélyértékelések;

ii.

az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének megfelelően hiánytalanul kitöltött biztonsági adatlap;

iii.

hivatásos toxikológus által készített, dokumentumokkal alátámasztott szakvélemény, amelynek a szakirodalmon és a rendelkezésre álló vizsgálati adatokon kell alapulnia, és megállapításait szükség esetén független laboratóriumok által az ECHA által jóváhagyott módszerek alkalmazásával végzett új vizsgálatok eredményeinek kell alátámasztania;

iv.

a globálisan harmonizált rendszer (GHS) vagy a CLP-rendelet veszélyességi osztályozási rendszere szerinti veszélyértékeléseket végző, akkreditált megfelelőségértékelő szervezet által kibocsátott, adott esetben szakértői véleményen alapuló tanúsítás.

Az 1907/2006/EK rendelet XI. melléklete értelmében a vegyi anyagok veszélyes tulajdonságaira vonatkozó adatok nemcsak vizsgálatok útján szerezhetők be, hanem például olyan alternatív módszerek alkalmazásával is, mint az in vitro módszerek, a mennyiségi szerkezet-aktivitás összefüggést leíró modellek, a csoportosításos módszer vagy a kereszthivatkozásos megközelítés.

4. kritérium –   A vegyi anyagokra vonatkozó különös követelmények

4.a.   Szennyező anyagok az újrafeldolgozott fában, parafában és bambuszban

A kész padlóburkoló anyagok gyártásához felhasznált újrafeldolgozott rostot vagy forgácsot az European Panel Federation (EPF) szervezetnek az újrafeldolgozott fa szállítási feltételeire vonatkozó szabványa (10) vagy azonos vagy szigorúbb határértékeket előíró más egyenértékű szabvány szerint meg kell vizsgálni, és meg kell felelnie a 4.1. táblázatban felsorolt szennyező anyag-határértékeknek.

4.1. táblázat

Az újrafeldolgozott fában, parafában és bambuszban és ezek rostjaiban vagy forgácsában előforduló szennyező anyagok határértékei (mg/kg újrafeldolgozott szárazanyag)

Szennyező anyag

Határérték

Szennyező anyag

Határérték

Arzén (As)

25

Higany (Hg)

25

Kadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Króm (Cr)

25

Klór (Cl)

1 000

Réz (Cu)

40

Pentaklór-fenol (PCP)

5

Ólom (Pb)

90

Kátrányolajak (benzo(a)pirén)

0,5

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek az alábbiakat kell benyújtania az illetékes szerv részére:

az adott esetnek megfelelően a padlóburkoló anyag gyártójának vagy beszállítójának nyilatkozata arról, hogy a padlóburkoló anyagban újrafeldolgozott fát, parafát, bambuszt és ezek rostját vagy forgácsát nem használtak fel, vagy

az adott esetnek megfelelően a padlóburkoló anyag gyártójának vagy beszállítójának nyilatkozata arról, hogy mindennemű felhasznált újrafeldolgozott fán, parafán, bambuszon és ezek rostjain vagy forgácsain az újrafeldolgozott fa szállítási feltételeire vonatkozó 2002. évi EPF-szabványnak vagy azonos vagy szigorúbb határértékeket előíró más egyenértékű szabványnak megfelelően reprezentatív vizsgálatokat hajtottak végre, valamint olyan, a nyilatkozatot alátámasztó vizsgálati jegyzőkönyvek, amelyek igazolják, hogy az újrafeldolgozott anyagból vett minták megfelelnek a 4.1. táblázatban előírt határértékeknek.

4.b.   Biocid termékek

A padlóburkoló anyagok fa-, parafa és/vagy bambuszrészeit tilos biocid termékkel kezelni.

A vízalapú keverékek, például ragasztóanyagok vagy lakkok tartályos tárolás közbeni tartósítására nem alkalmazhatók a következő hatóanyagok:

klórmetil-izotiazolinon és metil-izotiazolinon 3:1 arányú keveréke (CMIT/MIT, CAS-szám: 55965-84-9) 15 ppm feletti koncentrációban,

metil-izotiazolinon 200 ppm feletti koncentrációban,

más izotiazolinon 500 ppm feletti koncentrációban.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére arról, hogy biocid termékek nem kerültek felhasználásra, illetve adott esetben a vízalapú keverékek beszállítóitól származó biztonsági adatlappal alátámasztva arról, hogy milyen hatóanyagok kerültek felhasználásra a vízalapú keverékek tartályos tárolás közbeni tartósítására.

4.c.   Nehézfémek a festékekben, az alapozókban és a lakkokban

A fa-, a faalapú, parafa, a parafaalapú, a bambusz- és a bambuszalapú anyagokon alkalmazott festékek, alapozók és lakkok tartályban készre kiszerelt készítményei nem tartalmazhatnak kadmiumon, ólmon, hat vegyértékű krómon, higanyon, arzénen és szelénen alapuló vegyi anyagokat fémenként 0,010 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban.

Értékelés és ellenőrzés

Az adott esetnek megfelelően a kérelmezőnek vagy beszállítójának nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és be kell nyújtania a felhasznált festékeknek, alapozóknak és lakkoknak a beszállítóik által kiállított biztonsági adatlapjait.

4.d.   VOC-tartalom a felületkezelő termékekben

A fa-, a faalapú, a parafa, a parafaalapú, a bambusz- és a bambuszalapú anyagokon alkalmazott felületkezelő termékeknek az alábbi feltételek valamelyikének meg kell felelniük:

teljes VOC-tartalmuk legfeljebb 5 tömegszázalék (a tartályban készre kiszerelt termékben);

teljes VOC-tartalmuk 5 tömegszázaléknál nagyobb, és kezelt felületegységre vetítve igazoltan 10 g/m2-nél kisebb mennyiségben kerülnek felhasználásra.

Ez a kritérium a nedves állapotban lévő felületkezelő termékek kémiai összetételén belüli teljes VOC-tartalomra vonatkozik. Ha a terméket az alkalmazás előtt hígítani kell, a számítást a hígított termék VOC-tartalmára vonatkozóan kell elvégezni.

E kritérium alkalmazásában „VOC” alatt a 2004/42/EK irányelv 2. cikkének 5. pontja értelmében vett illékony szerves vegyületet kell érteni.

Ez a kritérium nem vonatkozik a gyártási folyamat során végzett javításokra (például csomók, repedések, horpadások stb. esetében) alkalmazott keverékekre.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és ehhez mellékelnie kell a fa-, a faalapú, a parafa, a parafaalapú, a bambusz- és/vagy a bambuszalapú anyagokon alkalmazott felületkezelő termékek vagy keverékek biztonsági adatlapját. Ha a biztonsági adatlap szerint az alkalmazott felületkezelő anyagok vagy keverékek VOC-tartalma 5 tömegszázalék vagy annál kisebb, további ellenőrzésre nincs szükség.

Amennyiben a biztonsági adatlapon nem szerepel a VOC-tartalomra vonatkozó információ, a VOC-tartalmat a felületkezelő keverékben lévő vegyi anyagok jegyzékéből kell kiszámítani. Az egyes VOC-összetevők koncentrációját tömegszázalékban kell megadni.

Másik lehetőségként abban az esetben, ha a VOC-tartalom az 5 tömegszázalékot meghaladja, a kérelmezőnek olyan számítást kell mellékelnie, amely az I. függelékben található iránymutatásnak megfelelően bizonyítja, hogy a padlóburkoló anyag kezelt felületén négyzetméterenként alkalmazott tényleges VOC-mennyiség 10 g/m2-nél kisebb.

4.e.   VOC-tartalom más használt vegyi anyagokban és keverékekben

A VOC-tartalom nem lehet:

3 tömegszázaléknál nagyobb a padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált, tartályban készre kiszerelt ragasztókban és gyantákban;

1 tömegszázaléknál nagyobb a padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált, tartályban készre kiszerelt ragasztónak és gyantának, valamint felületkezelő terméknek (4.d. kritérium) nem minősülő más vegyi anyagokban.

A padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált folyékony aminoplaszt gyanták szabadformaldehid-tartalma nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot.

Ez a kritérium a nedves állapotban lévő vegyi anyagok kémiai összetételén belüli teljes VOC-tartalomra vonatkozik. Ha a keveréket az alkalmazás előtt hígítani kell, a számítást a hígított termék tartalmára vonatkozóan kell elvégezni.

E kritérium alkalmazásában „VOC” alatt a 2004/42/EK irányelv 2. cikkének 5. pontja értelmében vett illékony szerves vegyületet kell érteni.

Ez a kritérium nem vonatkozik a gyártási folyamat során végzett javításokra (például csomók, repedések, horpadások stb. esetében) alkalmazott keverékekre.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és ehhez mellékelnie kell a felhasznált tartályban készre kiszerelt ragasztók, gyanták és más vegyi anyagok biztonsági adatlapját vagy más olyan egyenértékű dokumentációt, amely alátámasztja a megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá egy mennyiségeket és CAS-számokat is tartalmazó, mindenre kiterjedő keverési utasítást.

Ha a biztonsági adatlap szerint a felhasznált tartályban készre kiszerelt ragasztó és gyanta VOC-tartalma 3 tömegszázaléknál kisebb, illetve más felhasznált vegyi anyag esetében a VOC-tartalom 1 tömegszázaléknál kisebb, további ellenőrzésre nincs szükség.

Amennyiben a biztonsági adatlapon nem szerepel a VOC-tartalomra vonatkozó információ, a VOC-tartalmat a vegyi anyagok jegyzékéből kell kiszámítani. Az egyes VOC-összetevők koncentrációját tömegszázalékban kell megadni.

A kérelmezőnek olyan vizsgálati jegyzőkönyveket is be kell nyújtania, melyek igazolják, hogy a folyékony aminoplaszt gyanták szabadformaldehid-tartalma az EN 1243 szabványnak megfelelően nem haladja meg a 0,2 tömegszázalékot.

4.f.   Lágyítószerek

A ragasztók, a gyanták és a felületkezelő anyagok és keverékek nem tartalmazhatnak olyan ftalát lágyítószereket, amelyek az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének hatálya alá tartoznak. A ftalátok jelenléte hiányának azt kell tekinteni, ha a korlátozás hatálya alá tartozó ftalátok együttesen a ragasztó, gyanta vagy felületkezelő anyag vagy keverék össztömegének kevesebb mint 0,10 %-át adják (1 000 mg/kg).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek az egyik alábbi dokumentumot kell benyújtania az illetékes szerv részére:

olyan, a kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a beszállítótól vagy a padlóburkoló anyag gyártójától, amely igazolja, hogy nem használtak fel ftalát lágyítószereket, vagy

olyan, a kritériumra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat a beszállítótól vagy a padlóburkoló anyag gyártójától, amely igazolja, hogy a ragasztóban, gyantában vagy felületkezelő anyagban vagy keverékben felhasználtak ftalát lágyítószereket, de az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelő ftalátok közül egyiket sem használták fel. Megfelelő nyilatkozat hiányában az ISO 8214-6 szabványnak megfelelően meg kell vizsgálni a ftalátoknak a ragasztókban, gyantákban vagy felületkezelő anyagokban vagy keverékekben való jelenlétét.

4.g.   Halogénezett szerves vegyületek

A padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált vegyi anyagokban nem megengedett a halogénezett szerves vegyületek jelenléte (például kötőanyagként, ragasztóként, bevonatként stb.).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére, és ehhez mellékelnie kell a vegyi anyagok gyártójának nyilatkozatát arról, hogy nem használt fel halogénezett szerves vegyületeket. Emellett be kell nyújtani a vegyi anyagok biztonsági adatlapját.

4.h.   Lángkésleltető anyagok

A padlóburkoló anyagok gyártása során felhasznált vegyi anyagokban nem megengedett a lángkésleltető anyagok jelenléte.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére, és ehhez mellékelnie kell a vegyi anyagok gyártójának nyilatkozatát arról, hogy nem használt fel lángkésleltető anyagokat. Emellett be kell nyújtani a vegyi anyagok biztonsági adatlapját.

4.i.   Aziridin és poliaziridin

A padlóburkoló anyagok gyártása során (például felületkezelésre, bevonatként stb.) felhasznált vegyi anyagokban nem megengedett az aziridin és a poliaziridin jelenléte.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére, és ehhez mellékelnie kell a vegyi anyagok gyártójának nyilatkozatát arról, hogy nem használt fel aziridint és poliaziridint. Emellett be kell nyújtani a vegyi anyagok biztonsági adatlapját.

5. kritérium –   A gyártási folyamat során elfogyasztott energiamennyiség

A padlóburkoló anyagok gyártása során elfogyasztott energia éves átlagos mennyiségét az 5.1. táblázatban és a II. függelékében meghatározott módon kell kiszámítani, és nagyobbnak kell lennie az alábbi határértékeknél (E pontszám):

Termék

E pontszám

Tömörfa padlóburkoló anyagok

> 11,0

Többrétegű fa padlóburkoló anyagok

Furnérozott fa padlóburkoló anyagok

Parafa padlóburkoló anyagok és parafa burkolólapokból készült padlóburkolatok

Bambusz padlóburkoló anyagok

Rétegelt padlóburkoló anyagok

> 8,0


5.1. táblázat

Az E pontszám számítása

Képlet

 

Környezeti paraméterek

Maximális követelmény

Formula

A

A megújuló energia aránya a teljes éves energiafogyasztásban

%

B

Éves vásárolt villamos energia

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Éves tüzelőanyag-fogyasztás

kWh/m2

35 kWh/m2

 

A fentiekben A a megújuló energiaforrásokból származó és a teljes energiamennyiség hányadosa.

Az A hányados számlálóját a következő mennyiségek összege adja: a megújuló energiaforrásból származó vásárolt tüzelőanyag mennyisége és a szabványos érték szorzata; a helyszínen megújuló energiaforrásból, nem tüzelőanyaggal termelt hő mennyisége; a helyszínen megújuló energiaforrásból, nem tüzelőanyaggal termelt villamos energia mennyiségének 2,5-szerese; valamint a megújuló energiaforrásból származó vásárolt villamos energia mennyiségének 2,5-szerese.

Az A hányados nevezőjét a következő mennyiségek összege adja: a megújuló energiaforrásból származó vásárolt tüzelőanyag mennyisége és a szabványos érték szorzata; a nem megújuló energiaforrásból származó vásárolt tüzelőanyag mennyisége és a szabványos érték szorzata; a helyszínen megújuló energiaforrásból, nem tüzelőanyaggal termelt hő mennyisége; a helyszínen megújuló energiaforrásból, nem tüzelőanyaggal termelt villamos energia mennyiségének 2,5-szere; a megújuló energiaforrásból származó vásárolt villamos energia mennyiségének 2,5-szerese; valamint a nem megújuló energiaforrásból származó vásárolt villamos energia mennyiségének 2,5-szerese.

 

B az éves vásárolt villamos energia mennyisége, amely a külső beszállítóktól vásárolt villamosenergia-mennyiségek összegét jelenti. Ha a vásárolt villamos energia megújuló energiaforrásból származik, az értéket 0,8-del meg kell szorozni.

 

C az éves tüzelőanyag-fogyasztás, amely a vásárolt és a padlóburkolatok gyártásakor melléktermékként keletkező, a helyszínen energiatermelésre felhasznált teljes tüzelőanyag-mennyiséget jelenti.

 

Az E pontszám a legyártott padlóburkolat egy négyzetméterére vonatkozik, és a padlóburkolat gyártása során közvetlenül felhasznált energia mennyiségét jellemzi. A mennyiség a közvetett energiafogyasztást nem veszi figyelembe.

Az alábbi táblázat indikatív jegyzéket tartalmaz azokról a tevékenységekről, amelyeket figyelembe kell venni, illetve nem kell figyelembe venni az elfogyasztott energia mennyiségének számításában. A tevékenységek a nyers faanyagnak (farönköknek), a parafának és a bambusznak a gyártó vagy beszállítója létesítményeibe való beérkezésétől a gyártási folyamat végéig terjednek.

Termék

A villamosenergia- és a tüzelőanyag-fogyasztás figyelembevételének feltételei (indikatív jegyzék)

Figyelembe kell venni

Nem kell figyelembe venni

Tömörfa padlóburkolatok

szárítás, csiszolás és fűrészelés

méretre vágás és szélezés

simítás

bevonatkészítés

csomagolás

egyéb, a gyártás folyamán szükséges tevékenység

lakkok vagy más, tartályban készre kiszerelt készítmények gyártása

a minőség-ellenőrzés során felhasznált energia

közvetett energiafogyasztás (pl. fűtés, világítás, üzemen belüli szállítás stb.)

Többrétegű fa padlóburkolatok

szárítás, csiszolás és fűrészelés

méretre vágás és szélezés

simítás

sajtolás

bevonatkészítés

csomagolás

egyéb, a gyártás folyamán szükséges tevékenység

Parafa padlóburkoló anyagok és parafa burkolólapokból készült padlóburkoló anyagok

szárítás, csiszolás és fűrészelés

méretre vágás és szélezés

simítás

sajtolás

az alaplemez gyártása, ha szükséges

bevonatkészítés

csomagolás

egyéb, a gyártás folyamán szükséges tevékenység

Bambusz padlóburkoló anyagok

Rétegelt padlóburkolatok

az alaplemez gyártása

a dekorpapír, a felfekvő réteg és a formatartást biztosító réteg impregnálása

sajtolás

méretre szabás

csomagolás

egyéb, a gyártás folyamán szükséges tevékenység

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a következőkről, és igazolnia kell a következőket:

a külső beszállítótól évente átlagosan vásárolt villamos energia típusa és mennyisége. Megújuló energiaforrásból származó villamos energia vásárlása esetén be kell mutatni a 2009/28/EK irányelvnek megfelelő származási garanciákat. Ha a 2009/28/EK irányelv a padlóburkoló anyag gyártási helye szerinti országban nem alkalmazandó, ezzel egyenértékű igazolás szükséges,

a padlóburkoló anyagok gyártásához felhasznált tüzelőanyag(ok) típusa és mennyisége olyan szerződések, számlák vagy ezekkel egyenértékű dokumentumok segítségével, amelyeken szerepel a dátum, a kiszállított/megvásárolt mennyiség és a tüzelőanyag adatai (pl. fizikai-kémiai tulajdonságok, fűtőérték stb.). Nyilatkozni kell arról, hogy a felhasznált tüzelőanyagok közül melyek származnak a 2009/28/EK irányelvvel összhangban megújuló energiaforrásból,

az E pontszám számítása során figyelembe vett gyártási lépésekben felhasznált energia mennyisége igazoló dokumentumokkal együtt (például energiafogyasztás-mérések a gyártás különböző szakaszaiban, a berendezések termékadatlap szerinti energiafogyasztása stb.),

az értékesített energia típusa és mennyisége. A számításoknak figyelembe kell venniük az értékesített energia előállításához felhasznált tüzelőanyagok – amennyiben vannak – típusát és mennyiségét, az energia előállításának időpontját vagy időszakát és az értékesítés időpontját,

a padlóburkolat éves szinten átlagosan legyártott mennyisége (m2).

E kritérium teljesülésének igazolására felhasználhatók az energiafogyasztás, a tüzelőanyag-vásárlás és az energiatermelés igazolására szolgáló, valamint a padlóburkolat gyártásának nemzeti hatóságok felé történő igazolására felhasznált dokumentumok.

6. kritérium –   A padlóburkoló anyagok VOC-kibocsátása

A padlóburkoló anyagok VOC-kibocsátása nem lépheti túl a 6.1. táblázatban felsorolt, a CEN/TS 16516 vizsgálati előírásnak megfelelően, vizsgálókamrában mért kibocsátásértékeket. A vizsgálatra beküldött minták csomagolásának és szállításának, valamint kezelésének és kondicionálásának meg kell felelnie a CEN/TS 16516 műszaki előírásban leírt eljárásoknak.

6.1. táblázat

Kibocsátási követelmények

Termék

Kibocsátási követelmény

Vegyület

Határérték mg/légköbméter (d) szellőztethető vizsgálókamrában végzett 28 napos tárolás után (lásd CEN/TS 16516)

Tömörfa padlóburkolat

Többrétegű fa padlóburkolat

Furnérozott fa padlóburkoló anyag

Összes VOC, leszámítva az ecetsavat

(CAS 64-19-7)

< 0,3

Parafa padlóburkoló anyag

Bambusz padlóburkoló anyag

Összes VOC

Rétegelt padlóburkolat

Összes VOC

< 0,16

Minden padlóburkoló anyag

Összes SVOC

< 0,1

Tömörfa padlóburkolat

Többrétegű fa padlóburkolat

Furnérozott fa padlóburkoló anyag

R érték a releváns legalacsonyabb koncentrációval (LCI) rendelkező vegyi anyagok („LCI-anyagok”) esetében, az ecetsav kivételével (CAS 64-19-7)

≤ 1

Parafa padlóburkoló anyag

Bambusz padlóburkoló anyag

Rétegelt padlóburkolat

LCI-anyagok R értéke

≤ 1

Minden padlóburkolat

Karcinogén vegyi anyagok

< 0 001

E kritérium alkalmazásában „VOC” alatt mindazokat az illékony szerves vegyületeket kell érteni, amelyek a gázkromatográf oszlopban az n-hexántól az n-hexadekánig terjedő tartományban (mindkettőt beleértve) eluálódnak, és amelyek forráspontja körülbelül 68 °C és 287 °C közé esik abban az esetben, ha a mérést 5 % fenil-polisziloxánnal és 95 % metil-polisziloxánnal bevont kapilláris oszloppal végezték.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére, és mellékelnie kell hozzá a CEN/TS 16516 műszaki előírás szerinti vagy más egyenértékű módszerrel elvégzett kamravizsgálatok olyan vizsgálati jegyzőkönyveit, amelyek igazolják a 6.1. táblázatban szereplő határértékek teljesülését. A vizsgálati jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell:

az alkalmazott vizsgálati módszert,

a vizsgálati eredményeket és a szükséges számításokat a 6.1. táblázatban szereplő határértékek feltüntetésével.

Ha a 28. napra meghatározott kamrai koncentrációs határértékek a mintának a kamrában történő elhelyezésétől számított 3 nap elteltével vagy a 3 és a 27 nap közötti bármilyen más időszakon belül teljesülnek, a követelményeknek való megfelelés megállapítható, és a vizsgálat idő előtt leállítható.

Az uniós ökocímke iránti kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül előállított vizsgálati adatok érvényesnek tekinthetők a termékek tekintetében abban az esetben, ha az alkalmazott gyártási folyamatban vagy a vegyi összetételben nem történt olyan változás, amelyről feltételezhető, hogy megnövelte a késztermék VOC-kibocsátását.

A megfelelés igazolható olyan releváns beltéri klímacímke-rendszerek keretében kiadott érvényes tanúsítványokkal is, amelyek teljesítik e kritérium követelményeit, amennyiben az illetékes szerv egyenértékűnek nyilvánította őket a fentiekben leírtakkal.

7. kritérium –   A padlóburkoló anyagok és az alaplemezek formaldehidkibocsátása

A formaldehidalapú alaplemezek, ragasztók, gyanták és végkikészítő szerek felhasználásával gyártott padlóburkoló anyagoknak, valamint – használat esetén – a formaldehidalapú ragasztók vagy gyanták felhasználásával előállított kezeletlen alaplemezeknek teljesíteniük kell az alábbi feltételek valamelyikét:

a formaldehidkibocsátás kisebb azon küszöbérték 50 %-ánál, amely alapján az EN 13986+A1 szabvány (amely minden padlóburkoló anyagra és nem MDF/nem HDF alaplemezre vonatkozik) B mellékletében meghatározottak szerint E1 besorolást kaphatnak,

a kezeletlen MDF/HDF alaplemezek esetében a formaldehidkibocsátás kisebb az EN 13986+A1 szabvány B melléklete szerinti E1 besorolás küszöbértékének 65 %-ánál,

a formaldehidkibocsátás kisebb a California Air Resources Board (CARB) Phase II vagy a japán F-3 csillagos vagy F-4 csillagos szabványban meghatározott határértékeknél.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére e kritérium teljesüléséről. A kis formaldehidkibocsátású padlóburkoló anyagok és alaplemezek értékelése és ellenőrzése eltérő attól függően, hogy melyik tanúsítási rendszer hatálya alá tartoznak. Az egyes rendszerek esetében az ellenőrzés céljára benyújtandó dokumentációt a 7.1. táblázat ismerteti.

7.1. táblázat

A kis formaldehidkibocsátású padlóburkoló anyagok ellenőrzése céljára benyújtandó dokumentáció

Tanúsítási rendszer

Értékelés és ellenőrzés

E1

(az EN 13986+A1 szabvány B melléklete szerint)

A gyártó és – az adott esetnek megfelelően – az alaplemez beszállítójának nyilatkozata arról, hogy a padlóburkoló anyag és a kezeletlen nem MDF/nem HDF alaplemez megfelel az EN 13986+A1 szabvány B mellékletében meghatározott E1 kibocsátási határértékek (11) 50 %-ának, illetőleg – a kezeletlen MDF/HDF alaplemezek esetében – az EN 13986+A1 szabvány B mellékletében meghatározott E1 kibocsátási határértékek 65 %-ának; ezt a nyilatkozatot az EN 120, az EN 717-2 vagy az EN 717-1 szabvány szerint vagy más egyenértékű módszer alkalmazásával elkészített vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell alátámasztani.

CARB Phase II határértékek

A gyártónak és – az adott esetnek megfelelően – az alaplemez beszállítójának az ASTM E1333 vagy az ASTM D6007 szabvány szerint elvégzett vizsgálatok eredményeivel alátámasztott nyilatkozata, amely szerint a padlóburkoló anyag megfelel a California Composite Wood Products Regulation 93120 (12) szerinti Phase II formaldehidkibocsátási határértékeknek.

A padlóburkoló anyag és – az adott esetnek megfelelően – az alaplemez a Regulation 93120 3. e) szakasza szerint megjelölhető, a következő információk feltüntetésével: a gyártó neve, a termék gyártási száma vagy a gyártott tétel száma, valamint a harmadik fél tanúsító szervnek a CARB által kiadott száma (ez a rész nem kötelező, ha a terméket Kalifornián kívül értékesítik, vagy ha formaldehid hozzáadása nélkül vagy bizonyos ultraalacsony kibocsátású formaldehidalapú gyanták felhasználásával készült).

F-3 vagy F-4 csillagos határértékek

A gyártónak és – az adott esetnek megfelelően – az alaplemez beszállítójának nyilatkozata a JIS A 5905 szabványban (farostlemez) vagy a JIS A 5908:2003 szabványban (forgácslemez és rétegelt lemez) meghatározott formaldehidkibocsátási határértékeknek való megfelelésről, amelyet a JIS A 1460 szabvány szerinti exszikkátoros módszer alapján elkészített vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell alátámasztani.

8. kritérium –   Használatra való alkalmasság

Kizárólag a konkrét padlóburkolat-típushoz kapcsolódó követelményeknek kell teljesülniük.

A padlóburkoló anyagokat a 8.1. táblázatban szereplő szabványok és jelzések mindenkori legújabb változata szerint kell vizsgálni és osztályozni.

8.1. táblázat

A padlóburkoló anyagok vizsgálati és besorolási szabványai

Padlóburkolat

Vizsgálati módszer

Besorolás

Furnérozott fa padlóburkoló anyag (13)

EN 1534 – A felületi keménység meghatározása

EN 13329 – Vastagságváltozás megduzzadás következtében

Megfelelő módszer az ütésállóság vizsgálatára (14)

Megfelelő módszer a kopásállóság vizsgálatára (14)

ISO 24334 – Rögzítési szilárdság

EN ISO 10874 (1)

Gyári lakkozású tömörfa és többrétegű fa padlóburkolat

A fedőréteg vastagsága

A felszíni réteg felületi keménysége (2)

EN 685 (2) CTBA

Gyárilag olajozott bevonat nélküli tömörfa és bevonat nélküli többrétegű fa padlóburkolat

Parafa burkolólapokból készült padlóburkoló anyag

EN 12104

EN ISO 10874

Parafa padlóburkoló anyag

EN 660-1 – Kopásállósági csoport

EN 425 – Görgős szék

EN 425 – Bútorláb mozgatásának szimulálása

ISO 24343-1 – Maradó benyomódás

Bambusz padlóburkoló anyag

EN 1534 – A felületi keménység meghatározása

EN 13696 – A fedőréteg vagy kopásálló réteg vastagsága

Rétegelt padlóburkolat

EN 13329

EN 14978

EN 15468

EN ISO 10874

A padlóburkoló anyagoknak legalább az alábbiakat teljesíteniük kell:

Padlózat

Határértékek

Furnérozott fa padlóburkoló anyag

a 23. használati osztálynak megfelelő szint a magáncélú használatra szánt padlóburkolatok esetében

a 32. használati osztálynak megfelelő szint a kereskedelmi célú használatra szánt padlóburkolatok esetében

Gyári lakkozású tömörfa és többrétegű fa padlóburkolat

a 23. használati osztálynak megfelelő szint a magáncélú és a kereskedelmi célú használatra szánt padlóburkolatok esetében

Gyárilag olajozott bevonat nélküli tömörfa és bevonat nélküli többrétegű fa padlóburkolat

Parafa burkolólapokból készült padlóburkoló anyag

a 23. használati osztálynak megfelelő szint a magáncélú használatra szánt padlóburkolatok esetében

a 32. használati osztálynak megfelelő szint a kereskedelmi célú használatra szánt padlóburkolatok esetében

Parafa padlóburkoló anyag

Bambusz padlóburkoló anyag

egyensúlyi nedvességtartalom: 8 % 20 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett

felületi keménység:

≥ 4 kg/mm2 egyszerű és oldalán préselt padlóburkoló anyagok esetében

≥ 9,5 kg/mm2 nagy sűrűségű padlóburkoló anyagok esetében

Rétegelt padlóburkolat

a 23. használati osztálynak megfelelő szint a magáncélú használatra szánt padlóburkolatok esetében

a 32. használati osztálynak megfelelő szint a kereskedelmi célú használatra szánt padlóburkolatok esetében

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére e kritérium teljesüléséről. A nyilatkozatot olyan vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell alátámasztani, amelyek megjelölik:

a padlóburkolat típusát,

az alkalmazott vizsgálati módszert (módszereket),

a vizsgálati eredményeket és a padlóburkolat besorolását az eredmények és a vonatkozó szabványok alapján, ha alkalmazandó.

Ha a padlóburkoló anyag vizsgálata a fentiekben ismertetettektől eltérő vizsgálati módszerrel történt, az akkor fogadható el, ha a vizsgálati módszerek az illetékes szerv megítélése szerint összehasonlíthatók a fentiekkel.

9. kritérium –   Javíthatóság és kiterjesztett termékjótállás

Kizárólag a konkrét padlóburkolat-típushoz kapcsolódó követelményeknek kell teljesülniük.

Az elhasználódott részek javításának és cseréjének lehetővé tétele érdekében a padlóburkoló anyagnak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:

Javíthatóság: Az információkat a fogyasztói tájékoztatóban vagy a gyártó internetes honlapján kell a felhasználók és a szakemberek számára hozzáférhetővé tenni.

a)

A javítást is szem előtt tartó tervezés és javítási dokumentum: A le nem ragasztott padlóburkoló anyagok esetében a padlóburkolatot a javítás, az újrahasználat és az újrafeldolgozás megkönnyítése érdekében szétszerelhető módon kell megtervezni. A szétszereléshez és a sérült alkotóelemek cseréjéhez egyszerű, képekkel illusztrált utasításokat kell biztosítani. A szétszerelés és a csere során végzett műveleteknek hétköznapi és alapvető kéziszerszámokkal is elvégezhetőnek kell lenniük. Tájékoztatást/ajánlásokat kell megfogalmazni arról, hogy az esetleges javítás esetére érdemes pótelemeket tárolni a padlóburkoló anyagból.

Kiterjesztett termékjótállás.

b)

A kérelmezőnek további költségek nélkül legalább öt év jótállást kell biztosítania, amely a termék leszállításának napjától érvényes. A jótállást a gyártóra és az értékesítőre a nemzeti jog alapján háruló jogi kötelezettségek sérelme nélkül kell biztosítani.

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére e kritérium teljesüléséről, és ehhez a következő dokumentumokat kell mellékelnie:

a javítási dokumentum vagy bármely más olyan anyag egy példányát, amelyben a javítást is szem előtt tartó tervezéssel összefüggő információk megtalálhatók,

a fogyasztói tájékoztató dokumentációban biztosított kiterjesztett termékjótállás e kritériumban előírt minimumkövetelményeket teljesítő feltételeit ismertető jótállási jegy egy példánya.

10. kritérium –   A fogyasztók tájékoztatása

A terméket úgy kell értékesíteni, hogy a csomagoláson vagy a termékhez mellékelt más dokumentációban szerepeljen a fogyasztóknak szánt tájékoztatás. Kizárólag a konkrét padlóburkolat-típushoz kapcsolódó követelményeknek kell teljesülniük.

A következő szempontokra vonatkozó utasításokat olvashatóan, annak az országnak a nyelvén kell megadni, amelyben a terméket forgalomba hozzák, és/vagy ezeknek az utasításoknak grafikai megjelenítést vagy ikonokat kell tartalmazniuk:

információ arról az alcsoportról, amelyhez a termék tartozik (tömörfa vagy többrétegű fa padlóburkolat, parafa padlóburkolat, parafa burkolólapokból készült padlóburkolat, bambusz padlóburkolat, rétegelt padlóburkolat stb.), a késztermékben lévő fa, parafa vagy bambusz mennyisége tömegszázalékban kifejezve, valamint annak megjelölése, hogy szükség van-e felületkezelésre a felhasználás helyén.

Beépítési ajánlások: A beépítés helyes módszereivel kapcsolatban minden információt meg kell adni:

hacsak lehetséges, az úsztatott kialakítás ajánlott. Említést kell tenni az alátétréteg lefektetéséhez szükséges előkészületekről és a szükséges kiegészítő anyagokról,

ha a lehetséges hosszabb élettartam miatt a leragasztott kialakítás ajánlott, javasolni kell egy I. típusú ökocímkével tanúsított ragasztóanyagot vagy az EMICODE EC1-nek megfelelő kis kibocsátású ragasztóanyagot vagy más egyenértékű anyagot,

a 9. a) kritériumon belül minden egyes követelményhez képekkel illusztrált beépítési és szétszerelési utasítást kell mellékelni (ha alkalmazandó).

Ajánlások a bevonat nélküli padlóburkoló anyagok és az olajozást igénylő padlóburkolatok felületkezeléséhez:

a szükséges bevonat (pl. olaj vagy lakk) típusára és mennyiségére vonatkozó információk a kívánt tartósság eléréséhez,

a 2004/42/EK irányelvvel összhangban a padlóburkolatok kis kibocsátású bevonattal történő kezelésére vonatkozó információk,

információ arról, hogy felújítással (például csiszolással és felületkezeléssel) hogyan növelhető a padlóburkolat élettartama.

Ajánlások a termék felhasználására, tisztítására és karbantartására vonatkozóan:

ha alkalmazandó, releváns, típusfüggő információkat kell adni a padlóburkoló anyag mindennapos tisztításához, és ennek keretében említést kell tenni az I. típusú ökocímkével ellátott tisztítószerekre,

karbantartási utasításokat kell adni, ideértve a karbantartáshoz, valamint a felújításhoz vagy az intenzív tisztításhoz szükséges termékeket is. Amennyiben lehetséges, a karbantartáshoz I. típusú ökocímkével ellátott termékeket kell ajánlani,

egyértelmű tájékoztatást kell adni a padlóburkolat felhasználási területeiről, és nyilatkozni kell arról, hogy a termék teljesíti a rá vonatkozó, a 8. kritériummal összefüggésben említett EN szabványokban foglalt követelményeket.

Javíthatósági információk:

a 9. a) kritérium követelményeinek megfelelően egyértelmű ajánlást kell megfogalmazni a pótelemek tárolásáról,

a 9. b) kritérium követelményeinek megfelelően tájékoztatást kell adni a termékjótállás feltételeiről.

A termék élettartamának végére vonatkozó információk:

A fogyasztó számára részletesen ismertetni kell – környezeti hatásaik szerint sorba rendezve – a termék legjobb ártalmatlanítási módjait (például újrahasználat, újrafeldolgozás, energia-visszanyerés stb.).

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és ehhez csatolnia kell a termékhez mellékelt fogyasztói tájékoztató dokumentumok egy-egy példányát. A csatolt dokumentumoknak az adott esetnek megfelelően az adott kritériumban felsorolt valamennyi követelmény teljesüléséről tanúskodniuk kell.

11. kritérium –   Az uniós ökocímkén feltüntetendő információk

A logónak láthatónak és jól olvashatónak kell lennie. Az uniós ökocímke nyilvántartási/engedélyezési számát jól olvashatóan és jól látható módon kell jelölni a terméken.

A választható szövegmezős címkének a következő szöveget kell tartalmaznia:

Fenntartható erdőgazdálkodásból származó fa, parafa vagy bambusz

Kisebb energiafogyasztás a gyártás során

Kis kibocsátású termék

Értékelés és ellenőrzés

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes szerv részére a kritérium teljesüléséről, és ehhez másolatban csatolnia kell az uniós ökocímkén feltüntetendő információkat.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

(2)  Kereskedelmi név minden olyan név, amely alatt a vegyi anyagot az Unió piacán forgalmazzák.

(3)  Az „alkotóelem” kifejezés a padlóburkoló anyagot alkotó összes olyan réteget jelenti, amelynek anyaga, alakja vagy formája konkrét funkciót tölt be. Ilyen egyebek mellett a kopásnak vagy karcolásnak ellenálló réteg, a mintázatot adó vagy furnérréteg, az aljzatként szolgáló vagy stabilitást biztosító réteg, valamint a formatartást biztosító réteg.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(5)  ECHA, A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezési célú jelöltlistája, http://www.echa.europa.eu/hu/web/guest/candidate-list-table

(6)  CAS-nyilvántartás: https://www.cas.org/content/chemical-substances

(7)  EK-jegyzék: http://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/ec-inventory

(8)  A REACH keretében regisztrált vegyi anyagokat tartalmazó ECHA-adatbázis: http://www.echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, Együttműködés más szabályozó ügynökségekkel, http://echa.europa.eu/hu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  „EPF-szabvány: Az újrafeldolgozott fa szállítási feltételei”, 2002. október, elérhető: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

(d)  A kamravizsgálatot 28 nappal a felületkezelés befejezése után kell elvégezni. Addig a vizsgálandó terméket lezárt csomagolásban kell tartani a gyártás helyszínén, és így kell a vizsgálólaboratóriumba szállítani.

(11)  A követelmények a H = 6,5 % nedvességtartalmú padlóburkoló anyagokra vonatkoznak.

(12)  Regulation 93120: „A lebegő mérgező anyagok ellenőrzését célzó intézkedés a kompozit fatermékek formaldehidkibocsátásának csökkentése érdekében”, California Code of Regulations.

(13)  A furnérozott fa padlóburkoló anyag olyan merev padlóburkoló anyag, amely falemezből készült hordozólemezből áll, és amelyet furnérozott felületi réteggel, valamint esetleg formatartást biztosító réteggel látnak el.

(14)  A megfelelés vizsgálatára irányuló méréseket és számításokat olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell végezni, amelyek követik az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszertant, ideértve az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokat is. Igazodni kell továbbá a Kritériumok felhasználói kézikönyvében található műszaki fogalommeghatározásokhoz, feltételekhez és paraméterekhez is.

(1)  Meg kell adni az alkalmazott kopásállósági vizsgálati módszert, valamint – az adott esetnek megfelelően – a fedőréteg vastagságát is.

(2)  A fafajok keménység szerinti osztályozása, valamint az EN 685 szabvány szerinti igénybevételi osztályok, a kopásálló fedőréteg vastagsága és a fafajok közötti korrelációk a CTBA „Revetements Interiors Parquet 71.01.” című dokumentumában találhatók.

I. FÜGGELÉK

Iránymutatás a felhasznált VOC-mennyiség számításához

A kritérium a nedves állapotú felületkezelő termék kémiai összetételén belüli teljes VOC-tartalomra vonatkozik. Ha a terméket használat előtt hígítani kellett, a számítást a hígított termék VOC-tartalmára vonatkozóan kell elvégezni.

Ez a módszer a felület-négyzetméterenként felhasznált mennyiségek meghatározásán alapul. A módszer a szervesoldószer-tartalmat az alkalmazott felületkezelés mennyiségének százalékában szolgáltatja.

A felhasznált VOC-mennyiséget a következő képlet adja:

Formula

A képlet a következő mennyiségeket tartalmazza:

a felületkezelő termék mennyisége: a rendszerbe bevitt felületkezelő termékek mennyiségét bevonatonként, g/m2-ben kell megadni,

a felületkezelő termékek relatív VOC-tartalma: a koncentrációt tömegszázalékban kell megadni,

a felületkezelés hatékonysága, amely az alkalmazás módszerétől függ. A hatékonyságot a 4.2. táblázat a felületkezeléssel foglalkozó iparág legkorszerűbbnek tartott módszerei szerint adja meg,

a felvitt bevonatokat összegezni kell.

4.2. táblázat

A felületkezelés hatékonysága

Felületkezelés

Hatékonyság (%)

Felületkezelés

Hatékonyság (%)

Automata permetszóró eszköz újrahasznosítás nélkül

50

Bevonóhenger

95

Automata permetszóró eszköz újrahasznosítással

70

Takaróbevonat

95

Elektrosztatikus permetszóró eszköz

65

Vákuumos bevonat

95

Permetszóró kúp/tárcsa

80

 

 

II. FÜGGELÉK

Iránymutatás a gyártási folyamat során elfogyasztott energiamennyiség számításához

A padlóburkolat gyártása során a burkolat egy négyzetméterére vetítve elfogyasztott energiamennyiséget a három legutóbbi év éves értékeinek számtani közepe adja. Amennyiben a vállalat nem rendelkezik ezekkel az adatokkal, az illetékes szervek értékelik az egyenértékű adatok elfogadhatóságát.

Amennyiben a gyártó energiatöbblettel rendelkezik, amelyet villamos, gőz- vagy hőenergia formájában értékesít, az értékesített mennyiséget levonhatja az elfogyasztott tüzelőanyagok mennyiségéből. A számításban csak a padlóburkoló anyag gyártása során ténylegesen felhasznált tüzelőanyagokat kell figyelembe venni.

Az elfogyasztott energiamennyiséget kWh/m2-ben kell megadni, de a számítások végezhetők MJ/m2-rel is (1 kWh = 3,6 MJ).

A tüzelőanyagok energiatartalmát az 5.2. táblázat alapján kell meghatározni. Amennyiben a helyszínen elektromos energiát is állítanak elő, a tüzelőanyag-fogyasztás számítása a következő módszerekkel történhet:

a tényleges éves tüzelőanyag-fogyasztás alapján,

a helyszínen előállított villamos energia elfogyasztott mennyiségének 2,5-szereseként, ha az előállítás nem éghető megújuló energiaforrásból történik.

Az energiafogyasztás-értékeket a tüzelőanyagokra vonatkozó szabványos értékek alapján kell kiszámítani. A különböző tüzelőanyagok energiatartalmát az 5.2. táblázat tartalmazza.

5.2. táblázat

Szabványos tüzelőanyag-értékek  (1)

Tüzelőanyag

MJ/kg

Tüzelőanyag

MJ/kg

Benzin

44,0

Pellet (7 tömeg%)

16,8

Dízelolaj

 

Tőzeg

7,8–13,8

Cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG)

45,2

Szalma (15 tömeg%)

 

Eo1 olaj

42,3

Biogáz

 

Eo5 olaj

44,0

Faforgács (25 tömeg%)

13,8

Földgáz

47,2

Fahulladék

 

Erőművi szén

28,5

GJ/tonna egy MJ/kg-nak felel meg.

A faforgács energiatartalma a víztartalom függvénye. A víznek a fából való elpárologtatásához energia szükséges. Ez az energia csökkenti a faforgács fűtőértékét. Az energiatartalom számítása a következőképpen történik:

Formula

A 21,422-es szorzó a víz párolgáshője (2442 MJ/kg), 19,0 pedig a száraz fa energiatartalma (19,0 MJ/kg). Ha a kérelmező rendelkezik laboratóriumi vizsgálati eredményekkel a tüzelőanyag fűtőértékére vonatkozóan, az illetékes szervek fontolóra vehetik ennek a fűtőértéknek a figyelembevételét az energiatartalom számításában.


(1)  Ezeket az értékeket az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.) IV. melléklete tartalmazza

A „(tömeg %)” jelölés a tüzelőanyag víztartalmának tömegszázalékát jelenti, a mennyiséget az alábbi képletben f betű jelöli. Eltérő megjelölés hiányában f = 0 tömeg %, és a hamutartalom átlagos.

III. FÜGGELÉK

Szabványok és egyéb műszaki előírások jegyzéke

III.1. táblázat

Szabványok és egyéb műszaki előírások jegyzéke

Szabvány

Cím

A padlóburkoló anyag fogalmának meghatározása

EN 12466

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Szakkifejezések

EN 13329

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

ISO 14021

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások (II. típusú környezeti címkézés)

Illékony szerves vegyületek kibocsátása

CEN/TS 16516

Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. A beltéri levegőbe való kibocsátás meghatározása

EN 717-1

Fa alapanyagú lemezek. A formaldehidkibocsátás meghatározása. Vizsgálókamrás módszer

EN 717-2

Fa alapanyagú lemezek. A formaldehidkibocsátás meghatározása. Gázanalízis módszer

EN 120

Fa alapanyagú lemezek. A formaldehidtartalom meghatározása. Perforátor módszer

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Nyersanyagok

EPF

EPF-szabvány: Az újrafeldolgozott fa szállítási feltételei, 2002. október. http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

EN 1243

Ragasztóanyagok. A szabadformaldehid-tartalom meghatározása amino- és amido-formaldehid-kondenzátumok formájában

ISO 8214-6

Gyermekjátékszerek biztonsága. 6. rész: Egyes ftalát-észterek a gyermekjátékszerekben és gyermekeknek szánt termékekben

Használatra való alkalmasság

EN 425

Rugalmas és rétegelt padlóburkoló anyagok. Görgős székes vizsgálat

EN 660-1

Rugalmas padlóburkoló anyagok. A kopásállóság vizsgálata. Stuttgart-vizsgálat

EN 685

Rugalmas, textil és rétegelt padlóburkoló anyagok. Osztályba sorolás

EN 1534

Fa padló- és parkettaburkolatok. A felületi keménység meghatározása (Brinell-módszer). Vizsgálati módszerek

EN ISO 10874

Rugalmas, textil és rétegelt padlóburkoló anyagok. Osztályba sorolás

EN 12104

Rugalmas padlóburkoló anyagok. Parafa padlólapok. Előírás

EN 13329

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

EN 13696

Fa padlóburkolatok. A rugalmasság, a kopásállóság és az ütésállóság meghatározási módszerei

EN 14978

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Elektronsugárral edzett akrilalapú felületi rétegű elemek. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

EN 15468

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Közvetlenül nyomtatott, műgyanta felületi rétegű elemek. Előírások, követelmények és vizsgálati módszerek

ISO 24343-1

Rugalmas és rétegelt padlóburkoló anyagok. A benyomódás és a maradó benyomódás meghatározása. 1. rész: Maradó benyomódás


Top