EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0023

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/1493 határozata (2017. augusztus 3.) a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az Európai Központi Bank részére történő rendelkezésre bocsátásról szóló EKB/2014/29 határozat módosításáról (EKB/2017/23)

OJ L 216, 22.8.2017, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; hatályon kívül helyezte: 32023D1681 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1493/oj

22.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/23


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/1493 HATÁROZATA

(2017. augusztus 3.)

a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az Európai Központi Bank részére történő rendelkezésre bocsátásról szóló EKB/2014/29 határozat módosításáról (EKB/2017/23)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU európai központi banki rendeletre (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (2), és különösen annak 21. cikkére és 140. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a felügyeleti testület javaslatára,

mivel:

(1)

Az EKB/2014/29 határozat (3) a felügyelt szervezetek által a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) alapján az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az Európai Központi Bank részére történő rendelkezésre bocsátásra vonatkozó szabályokat határoz meg.

(2)

Az Európai Bizottság 2016. szeptember 14-én elfogadta az (EU) 2016/2070 bizottsági végrehajtási rendeletet (5), amely adatszolgáltatási követelményeket határoz meg azon intézmények számára, amelyek a működési kockázat kivételével a kockázattal súlyozott kitettségértékek vagy szavatolótőke-követelmények kiszámításához belső módszereket használhatnak. Ezeknek az intézményeknek az Európai Bankhatóság által meghatározott benchmark-portfóliókban szereplő kitettségeikre vagy pozícióikra vonatkozóan adatokat kell szolgáltatniuk a belső módszereik szerinti számítások eredményeiről.

(3)

Az EKB/2014/29 határozatnak ki kell terjednie a felügyelt szervezetek által az (EU) 2016/2070 végrehajtási rendelet alapján szolgáltatandó információkra.

(4)

Az EKB/2014/29 határozatot ezért megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2014/29 határozat a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Központi Bank határozata (2014. július 2.) a 680/2014/EU és az (EU) 2016/2070 bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az Európai Központi Bank részére történő rendelkezésre bocsátásról (EKB/2014/29) (2014/477/EU)”.

2.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Hatály

Az SSM-keretrendelet 21. cikke értelmében e határozat rögzíti a felügyelt szervezetek által a 680/2014/EU végrehajtási rendelet és az (EU) 2016/2070 bizottsági végrehajtási rendelet (*1) alapján az illetékes nemzeti hatóságoknak szolgáltatott adatoknak az EKB részére történő benyújtására vonatkozó eljárásokat.

(*1)  A Bizottság (EU) 2016/2070 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 14.) az intézmények által az Európai Bankhatóság és az illetékes hatóságok számára a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 78. cikkének (2) bekezdése értelmében teljesítendő adatszolgáltatás során használandó táblákra, fogalommeghatározásokra és informatikai megoldásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 328., 2016.12.2., 1. o.).”"

3.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Beküldési határidők

(1)   Az illetékes nemzeti hatóságok az 1. cikkben említett, a felügyelt szervezetek által részükre szolgáltatott adatokat a következő beküldési határidőkig nyújtják be az EKB-hoz:

1.

a 680/2014/EU végrehajtási rendeletben és az (EU) 2016/2070 végrehajtási rendelet 4. cikkében említett vonatkozó beküldési határidőket követő 10. munkanapon közép-európai idő (*2) szerint déli 12 óráig az alábbiak tekintetében:

a)

a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén adatot szolgáltató jelentős felügyelt szervezetek;

b)

felügyelt csoport részét nem képező jelentős felügyelt szervezetek;

c)

a tagállamukban a három legjelentősebb hitelintézetre vonatkozó kritérium alapján jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amelyek összevont alapon szolgáltatnak adatot, vagy – amennyiben nem kötelesek az összevont alapon történő adatszolgáltatásra – egyedi alapon szolgáltatnak adatot;

d)

egyéb felügyelt szervezetek, amelyek összevont alapon szolgáltatnak adatot, vagy – amennyiben nem kötelesek az összevont alapon történő adatszolgáltatásra – egyedi alapon szolgáltatnak adatot, és amelyek szerepelnek az Európai Bankhatóság (EBH) EBA/DC/2015/130 határozata (*3) 2. cikkének, illetve EBA/DC/2016/156 határozata (*4) 2. cikkének megfelelően az EBH-nak történő adatszolgáltatás hatálya alá tartozó intézmények listáján;

2.

a 680/2014/EU végrehajtási rendeletben és az (EU) 2016/2070 végrehajtási rendelet 4. cikkében említett vonatkozó beküldési határidőket követő 25. munkanap végéig az alábbiak tekintetében:

a)

összevont, illetve szubkonszolidált szinten adatot szolgáltató jelentős felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban;

b)

felügyelt csoport részét képező, egyedi alapon adatot szolgáltató jelentős felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban;

c)

a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén adatot szolgáltató kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban;

d)

felügyelt csoport részét nem képező, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban;

4.

a 680/2014/EU végrehajtási rendeletben és az (EU) 2016/2070 végrehajtási rendelet 4. cikkében említett vonatkozó beküldési határidőket követő 35. munkanap végéig az alábbiak tekintetében:

a)

összevont, illetve szubkonszolidált szinten adatot szolgáltató kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. vagy a 2. ponttal összhangban;

b)

felügyelt csoport részét képező, egyedi alapon adatot szolgáltató kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az illetékes nemzeti hatóságok az (EU) 2016/2070 végrehajtási rendelet 5. cikkében említett adatokat a következő beküldési határidőkig nyújtják be az EKB-hoz:

1.

minden naptári év november 11-ét követő 10. munkanapon déli 12 óráig az alábbiak tekintetében:

a)

a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén adatot szolgáltató jelentős felügyelt szervezetek;

b)

felügyelt csoport részét nem képező jelentős felügyelt szervezetek;

c)

a tagállamukban a három legjelentősebb hitelintézetre vonatkozó kritérium alapján jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amelyek összevont alapon szolgáltatnak adatot, vagy – amennyiben nem kötelesek az összevont alapon történő adatszolgáltatásra – egyedi alapon szolgáltatnak adatot;

d)

egyéb felügyelt szervezetek, amelyek összevont alapon szolgáltatnak adatot, vagy – amennyiben nem kötelesek az összevont alapon történő adatszolgáltatásra – egyedi alapon szolgáltatnak adatot, és amelyek szerepelnek az EBA/DC/2016/156 határozat 2. cikkének megfelelően az EBH-nak történő adatszolgáltatás hatálya alá tartozó intézmények listáján;

2.

minden naptári év november 11-ét követő 25. munkanap végéig az alábbiak tekintetében:

a)

összevont, illetve szubkonszolidált szinten adatot szolgáltató jelentős felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban;

b)

felügyelt csoport részét képező, egyedi alapon adatot szolgáltató jelentős felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban;

c)

a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén adatot szolgáltató kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban;

d)

felügyelt csoport részét nem képező, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban;

3.

minden naptári év november 11-ét követő 35. munkanap végéig az alábbiak tekintetében:

a)

összevont, illetve szubkonszolidált szinten adatot szolgáltató kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. vagy a 2. ponttal összhangban;

b)

felügyelt csoport részét képező, egyedi alapon adatot szolgáltató kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amennyiben ezeket az adatokat nem nyújtották be az 1. ponttal összhangban.

(*2)  A közép-európai idő figyelembe veszi a közép-európai nyári időszámítást."

(*3)  Az Európai Bankhatóság EBA/DC/2015/130 határozata (2015. szeptember 23.) az illetékes hatóságok EBH részére történő adatszolgáltatásáról. Elérhető az EBH honlapján: www.eba.europa.eu."

(*4)  Az Európai Bankhatóság EBA/DC/2016/156 határozata (2016. május 31.) a felügyeleti benchmarking céljára szolgáló adatokról. Elérhető az EBH honlapján: www.eba.europa.eu.”;"

4.

A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az illetékes nemzeti hatóságok figyelemmel kísérik és értékelik az EKB rendelkezésére bocsátott adatok minőségét és megbízhatóságát. Az illetékes nemzeti hatóságok az EBH által kidolgozott, kezelt és közzétett ellenőrzési szabályokat alkalmazzák. Az illetékes nemzeti hatóságok alkalmazzák továbbá az EKB által az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködésben meghatározott további adatminőségi ellenőrzéseket.”

5.

A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az illetékes nemzeti hatóságok az e határozatban megjelölt adatokat az EBH által kidolgozott, kezelt és közzétett vonatkozó adatmodellnek és a kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv szerinti taxonómiának megfelelően nyújtják be.”

6.

A szöveg a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

Az (EU) 2017/1493 európai központi banki határozat (EKB/2017/23) hatálybalépését követő első adatszolgáltatás

(1)   Az illetékes nemzeti hatóságok a részükre az (EU) 2016/2070 végrehajtási rendelet alapján szolgáltatott adatokat az (EU) 2017/1493 európai központi banki határozatnak (EKB/2017/23) (*5) megfelelően az említett határozat hatálybalépését követő első beküldési időpontokkal kezdődően nyújtják be.

(2)   Az illetékes nemzeti hatóságok a részükre a 680/2014/EU végrehajtási rendelet alapján az EBA/DC/2016/156 határozat 2. cikke értelmében az EBH részére történő adatszolgáltatás hatálya alá tartozó intézmények által szolgáltatott adatokat a 3. cikk (1) bekezdése 1. pontja d) alpontjának megfelelően az (EU) 2017/1493 határozat (EKB/2017/23) hatálybalépését követő első beküldési időpontokkal kezdődően nyújtják be.

(*5)  Az Európai Központi Bank (EU) 2017/1493 határozata (2017. augusztus 3.) a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az Európai Központi Bank részére történő rendelkezésre bocsátásról szóló EKB/2014/29 határozat módosításáról (EKB/2017/23) (HL L 216., 2017.8.22., 23. o.).”"

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a címzettjei a mechanizmusban részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságai.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. augusztus 3-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 141., 2014.5.14., 1. o.

(3)  Az EKB/2014/29 határozat (2014. július 2.) a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az Európai Központi Bank részére történő rendelkezésre bocsátásról (HL L 214., 2014.7.19., 34. o.).

(4)  A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/2070 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 14.) az intézmények által az Európai Bankhatóság és az illetékes hatóságok számára a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 78. cikkének (2) bekezdése értelmében teljesítendő adatszolgáltatás során használandó táblákra, fogalommeghatározásokra és informatikai megoldásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (HL L 328., 2016.12.2., 1. o.).


Top