EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0011(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/760 határozata (2017. április 24.) a 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2017/11)

OJ L 113, 29.4.2017, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/760/oj

29.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/52


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/760 HATÁROZATA

(2017. április 24.)

a 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2017/11)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 30. cikkére,

tekintettel a felügyeleti díjakról szóló, 2014. október 22-i 1163/2014/EU európai központi banki rendeletre (EKB/2014/41) (2), és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére és 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 9. cikkének (2) bekezdése alapján kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének fedeznie kell az Európai Központi Banknál (EKB) az adott díjfizetési időszak során a felügyeleti feladataival összefüggésben felmerült kiadásokat, de nem haladhatja meg azokat. Ezek a kiadások elsősorban az EKB felügyeleti feladataival, így például a jelentős szervezetek közvetlen felügyeletével, a kevésbé jelentősnek minősülő szervezetek felügyeletének felvigyázásával, valamint horizontális feladatok ellátásával és különleges szolgáltatásokkal közvetlenül összefüggő költségekből állnak. Emellett magukban foglalnak az EKB felügyeleti feladataival közvetetten összefüggő költségeket is, például az EKB támogató üzleti területei által nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a létesítménygazdálkodást, az emberierőforrás-gazdálkodást, az adminisztratív szolgáltatásokat, a költségvetés-tervezést és ellenőrzést, a számvitelt, a jogi, a kommunikációs és a fordítási szolgáltatásokat, a belső auditot, valamint a statisztikai és az információtechnológiai szolgáltatásokat is.

(2)

A jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok, valamint a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díjak kiszámítása érdekében a teljes költségeket az azon megfelelő funkciókhoz rendelt kiadások alapján kell megosztani, amelyek a jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok közvetlen felügyeletét, illetve a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok közvetett felügyeletét ellátják.

(3)

A 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegét az alábbiak összegeként kell kiszámítani: a) a felügyeleti feladatok becsült éves költségei 2017-re vonatkozóan, az EKB 2017. évi jóváhagyott költségvetése alapján, figyelembe véve az EKB-nál várhatóan felmerülő becsült éves költségeket érintő, az e határozat elfogadása időpontjában ismert fejleményeket; és b) a 2016-ból származó többlet vagy hiány.

(4)

A többletet vagy hiányt oly módon kell kiszámítani, hogy a felügyeleti feladatok 2016-ra vonatkozóan felmerült, az EKB 2016-ra szóló éves beszámolójában (3) feltüntetett tényleges éves költségeit le kell vonni a 2016-ra vonatkozóan kivetett, az (EU) 2016/661 európai központi banki határozat (EKB/2016/7) (4) mellékletében meghatározott becsült éves költségekből.

(5)

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban a korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegeit, a 14. cikkel összhangban befolyt kamatfizetéseket, valamint az említett rendelet 7. cikke (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegeket, amennyiben vannak ilyenek, szintén figyelembe kell venni a felügyeleti feladatok 2017-re vonatkozó becsült éves költségei keretében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 468/2014/EU európai központi banki rendeletben (EKB/2014/17) (5) és az 1163/2014/EU rendeletben (EKB/2014/41) szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.

2. cikk

A 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összege

(1)   A 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összege 424 957 652 euro, amely az I. mellékletben rögzített módon került kiszámításra.

(2)   A felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok egyes kategóriái az éves felügyeleti díjak alábbi teljes összegét fizetik meg:

a)

jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok: 391 279 654 euro;

b)

kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok: 33 677 998 euro.

A 2017-re vonatkozóan fizetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének az egyes kategóriák tekintetében történő megosztását a II. melléklet mutatja be.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. április 24-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 311., 2014.10.31., 23. o.

(3)  Közzétéve 2017. februárban az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/661 határozata (2016. április 15.) a 2016-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2016/7) (HL L 114., 2016.4.28., 14. o.).

(5)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegének kiszámítása

(EUR)

A 2017-re vonatkozó becsült éves költségek

464 676 594

Bérek és juttatások

208 621 881

Irodaépületek bérleti és karbantartási díja

54 990 329

Egyéb működési költség

201 064 384

2016-ból származó többlet/hiány

– 41 089 798

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban figyelembe veendő összegek

1 370 856

A korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegei

0

A fenti rendelet 14. cikkével összhangban befolyt kamatfizetések

– 23 761

A fenti rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegek

1 394 617

ÖSSZESEN

424 957 652


II. MELLÉKLET

A 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegének megosztása

(EUR)

 

Jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok

Kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok

Összesen

A 2017-re vonatkozó becsült éves költségek

427 700 563

36 976 031

464 676 594

2016-ból származó többlet/hiány

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban figyelembe veendő összegek

1 172 601

198 255

1 370 856

A korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegei

0

0

0

A fenti rendelet 14. cikkével összhangban befolyt kamatfizetések

– 8 696

– 15 065

– 23 761

A fenti rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegek

1 181 297

213 320

1 394 617

ÖSSZESEN

391 279 654

33 677 998

424 957 652


Top