Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2035

A Bizottság (EU) 2016/2035 végrehajtási rendelete (2016. november 21.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a fipronil és a maneb hatóanyag jóváhagyási időtartama tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

C/2016/7374

OJ L 314, 22.11.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2035/oj

22.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2035 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 21.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a fipronil és a maneb hatóanyag jóváhagyási időtartama tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintett hatóanyagokat.

(2)

A 762/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a maneb hatóanyag jóváhagyási időtartamát 2016. június 30-tól2018. január 31-ig meghosszabbította.

(3)

Az (EU) 2015/404 bizottsági végrehajtási rendelet (4) a fipronil hatóanyag jóváhagyási időtartamát 2017. szeptember 30-tól2018. július 31-ig meghosszabbította.

(4)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően kérelmeket nyújtottak be a maneb és a fipronil jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása iránt. Nem került sor azonban kiegészítő dokumentáció benyújtására – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének megfelelően – az említett hatóanyagok jóváhagyási időtartama meghosszabbításának alátámasztására.

(5)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésében foglalt célkitűzésre, a 762/2013/EU és az (EU) 2015/404 végrehajtási rendeletben előírt hosszabbítások immár nem indokoltak. Ezért helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a fipronil jóváhagyásának érvényessége a meghosszabbítást megelőzően meghatározott időpontban járjon le, továbbá meg kell határozni a maneb jóváhagyása érvényességének mihamarabbi lejárati dátumát, figyelembe véve azt az időt, amelyre a tagállamoknak szükségük van a maneb hatóanyag jóváhagyásának lejártából eredő követelmények teljesítéséhez.

(6)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 762/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 7.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klórpirifosz, a klórpirifosz-metil, a mankozeb, a maneb, az MCPA, az MCPB és a metiram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 213., 2013.8.8., 14. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2015/404 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a beflubutamid, a kaptán, a dimetoát, a dimetomorf, az etoprofosz, a fipronil, a folpet, a formetanát, a glufoszinát, a metiokarb, a metribuzin, a foszmet, a pirimifosz-metil és a propamokarb hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 67., 2015.3.12., 6. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1.

A 113. sor („maneb”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) a „2018. január 31.” dátum helyébe „2017. január 31.” lép.

2.

A 157. sor („fipronil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) a „2018. július 31.” dátum helyébe „2017. szeptember 30.” lép.


Top