EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1955

A Tanács (EU) 2016/1955 végrehajtási rendelete (2016. november 8.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

OJ L 301, 9.11.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1955/oj

9.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 301/1


A TANÁCS (EU) 2016/1955 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 8.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

Miután az Oroszországi Föderáció Állami Duma választásokat szervezett a jogellenesen annektált Krímben és Szevasztopolban, a Tanács úgy véli, hogy hat személyt kell felvenni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU tanácsi rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. KAŽIMÍR


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek jegyzéke

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

Руслан Исмаилович

Бальбек

Születési idő: 1977.8.28.

Születési hely: Bekabad, Üzbég SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma etnikai ügyekkel foglalkozó bizottságának alelnöke.

2014-ben Balbeket az úgynevezett »Krími Köztársaság« minisztertanácsának alelnökévé választották, és e minőségében a jogellenesen annektált Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációba integrálásán munkálkodott. E tevékenységéért megkapta »A Krími Köztársaság védelméért« járó kitüntetést. Nyilvános közleményeiben, így az Egyesült Oroszország párt (krími szervezete) honlapján szereplő profilján, valamint az NTV honlapján 2016. július 3-án közzétett cikkben a Krím félsziget annektálása mellett szólalt fel.

2016.11.9.

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

Константин Михайлович

Бахарев

Születési idő: 1972.10.20.

Születési hely: Szimferopol Ukrán SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma pénzügyi piacokkal foglalkozó bizottságának tagja.

2014 márciusában Bakharevet az úgynevezett »Krími Köztársaság« Államtanácsának alelnökévé, 2014 augusztusában pedig első alelnökévé választották. Elismerte, hogy személyesen közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan támogatott, többek között a gazetakrimea.ru holnapon 2016. március 22-én és a c-pravda.ru honlapon 2016. augusztus 23-án megjelent interjúban. A »Krími Köztársaság«»hatóságai« a »Hűség a szolgálathoz« érdemrendet adományozták neki.

2016.11.9.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

Дмитрий Анатольевич

Белик

Születési idő: 1969.10.17.

Születési hely: Kular, Uszty-Janszki járás, Jakut Autonóm SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Szevasztopol városból választott tagja.

A Duma adóügyi bizottságának tagja.

Szevasztopol városi önkormányzatának tagjaként 2014. február–márciusban támogatta Alekszej Csalij, úgynevezett »népi polgármester« tevékenységét. Nyilvánosan elismerte, hogy közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan védelmébe vett, többek között személyes holnapján, valamint egy, a nation-news.ru honlapon 2016. február 21-én közzétett interjúban.

Az annektálási folyamatban játszott szerepéért »A Haza Szolgálatáért« orosz állami érdemrend második fokozatát adományozták neki.

2016.11.9.

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

Андрей Дмитриевич

Козенко

Születési idő: 1981.8.3.

Születési hely: Szimferopol Ukrán SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma pénzügyi piacokkal foglalkozó bizottságának tagja.

2014 márciusában Kozenkót az úgynevezett »Krími Köztársaság« Államtanácsának alelnökévé választották. Nyilvánosan elismerte, hogy közreműködött a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben, amelyeket nyilvánosan védelmébe vett, többek között egy, a gazetacrimea.ru honlapon 2016. március 12-én közzétett interjúban. Az annektálási folyamatban játszott szerepéért a helyi »hatóságok«»A Krími Köztársaság védelméért« járó kitüntetést adományozták neki.

2016.11.9.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

Светлана Борисовна

Савченко

Születési idő: 1965.6.24.

Születési hely: Belogorszk Ukrán SZSZK

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma kulturális bizottságának tagja.

2012 óta a Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának tagja. 2014 márciusától támogatja a jogellenesen annektált Krím félszigetnek és Szevasztopolnak az Oroszországi Föderációba való integrálását. 2014 szeptemberében Savchenkót az úgynevezett »Krími Köztársaság« Államtanácsának tagjává »választották«. Nyilvános közleményekben – így a c-pravda.ru honlapon 2016. április 2-án és augusztus 20-án közzétett interjúkban – számos alkalommal védelmébe vette a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálását. 2014-ben »A Haza Szolgálatáért« orosz állami érdemrend második fokozatával tüntették ki, 2015-ben pedig a »Krími Köztársaság«»hatóságai« a »Hűség a szolgálathoz« érdemrendet adományozták neki.

2016.11.9.

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

Павел Валентинович

Шперов

Születési idő: 1971.7.4.

Születési hely: Szimferopol (Ukrán SZSZK)

Az Állami Dumának a jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaságból választott tagja.

A Duma Független Államok Közösségével (Független Államok Közössége), az eurázsiai integrációval, valamint a honfitársakkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának tagja.

2014 szeptemberében Shperovot az úgynevezett »Krími Köztársaság« Államtanácsának tagjává »választották«.

Nyilvánosan – többek között egy, a ldpr-rk.ru honlapon 2016. szeptember 3-án közzétett interjúban – elismerte a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes annektálásához vezető 2014. évi eseményekben játszott szerepét, különösen azt, hogy részt vett a félsziget jogellenes annektálásáról tartott jogellenes népszavazás megszervezésében.

2016.11.9.”


Top