EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1893

A Tanács (EU) 2016/1893 végrehajtási rendelete (2016. október 27.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

HL L 293., 2016.10.28, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1893/oj

28.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 293/25


A TANÁCS (EU) 2016/1893 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. október 27.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU rendeletet.

(2)

A szíriai helyzet súlyosságára tekintettel további tíz személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. LAJČÁK


(1)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

A 14. cikkben, a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 15. cikk (1a) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A.

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„207.

Adib Salameh

(más néven: Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Rang: vezérőrnagy, a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese

2011 májusától a szíriai biztonsági és hírszerzési szolgálatok tagja; a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese; korábban a légierő aleppói hírszerzési szolgálatának vezetője.

A szíriai fegyveres erők kötelékében 2011 májusától ezredesi vagy azzal egyenértékű, illetve annál magasabb rendfokozatban szolgáló tiszt; vezérőrnagyi ranggal rendelkezik.

Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért az aleppói katonai támadások megtervezése és az azokban való közreműködése miatt, illetve amiatt is, hogy az ő hatáskörében polgári személyeket tartóztattak le és tartottak fogva.

2016.10.28.

208.

Adnan Aboud Hilweh

(más néven: Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Rang: dandártábornok

2011 májusától a szíriai hadsereg 155. és 157. dandárjának dandártábornoka.

A 155. és 157. dandár dandártábornokaként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között a rakéták és vegyi fegyverek civilek lakta területeken 2013-ban történt bevetéséért felelős, valamint közreműködött tömegek fogva tartásában.

2016.10.28.

209.

Jawdat Salbi Mawas

(más néven: Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Rang: vezérőrnagy

Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától magas rangú tisztként tevékenykedik a szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságán.

A szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.

2016.10.28.

210.

Tahir Hamid Khalil

(más néven: Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Rang: vezérőrnagy

Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától a szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának vezetője.

A szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.

2016.10.28.

211.

Hilal Hilal

(más néven: Hilal al-Hilal)

(Image)

Születési év: 1966

A „Kataeb al-Baath” („A Baasz Párt milíciája”) néven ismert, a rezsimhez kötődő milícia tagja. A milícia tevékenységeinek megszervezésében és tagtoborzásában betöltött szerepe révén támogatja a rezsimet.

2016.10.28.

212.

Ammar Al-Sharif

(más néven: Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Szíriában, a bankszektorban, a biztosítási ágazatban és a vendéglátóiparban tevékenykedő vezető üzletember. Alapító tag a Byblos Bank Syria-ban, jelentős részvényes az Unlimited Hospitality Ltd-ben, valamint igazgatósági tag a Solidarity Alliance Insurance Company-ban és az Al-Aqueelah Takaful Insurance Company-ban.

2016.10.28.

213.

Bishr al-Sabban

(más néven: Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Damaszkusz kormányzója. Kapcsolatban áll Basar al-Aszaddal. A kormányzói tisztségbe is Basar al-Aszad nevezte ki. A rezsim támogatója. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiért közreműködött a fővárosban élő szunnita közösségek elleni diszkriminatív intézkedésekben.

2016.10.28.

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(más néven: Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Kunajtira kormányzója. Kapcsolatban áll Basar al-Aszaddal. A kormányzói tisztségbe is Basar al-Aszad nevezte ki. Korábban Latákia kormányzója. A rezsim támogatója és annak haszonélvezője is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy állami támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére.

2016.10.28.

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Hamá kormányzója. Kapcsolatban áll Basar al-Aszaddal. A kormányzói tisztségbe is Basar al-Aszad nevezte ki. Emellett a rezsim támogatója és annak haszonélvezője is egyben. Ghassan Omar Khalaf szoros kapcsolatban áll a „Hamái Brigád” néven ismert, a rezsimhez kötődő hamái milícia tagjaival.

2016.10.28.

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(más néven: Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Idlib kormányzója. Kapcsolatban áll Basar al-Aszaddal. A kormányzói tisztségbe is Basar al-Aszad nevezte ki. A rezsim haszonélvezője és annak támogatója is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére. Kapcsolatban áll dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyeddel, a rezsim vallásügyi miniszterével, aki a testvére.

2016.10.28.”


Top