EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1443

A Bizottság (EU) 2016/1443 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 29.) a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/3946

HL L 235., 2016.9.1, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1443/oj

1.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 235/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1443 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. június 29.)

a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kábítószer-prekurzorokról szóló, 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

tekintettel a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 30a. cikkére,

mivel:

(1)

A 273/2004/EK rendelet I. melléklete és a 111/2005/EK rendelet melléklete egyaránt tartalmaz listát a jegyzékben szereplő azon anyagokról, amelyek az adott rendeletben meghatározott, összehangolt ellenőrzési és felügyeleti intézkedések hatálya alá tartoznak.

(2)

A 273/2004/EK rendelet I. mellékletében és a 111/2005/EK rendelet mellékletében felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok különböző kategóriákba vannak sorolva, amelyekre eltérő intézkedések érvényesek: ennek célja, hogy megfelelő egyensúlyba kerüljön az egyes anyagok által jelentett veszély és a legális kereskedelemre gyakorolt teher.

(3)

Az ellenőrzési és felügyeleti intézkedések közül a jegyzékben szereplő anyagok 1. kategóriájára vonatkozóak a legszigorúbbak. Az ide sorolt anyagokat a gazdasági szereplők kizárólag engedéllyel birtokolhatják, illetve az anyagokkal való bármilyen művelet végzése is engedélyköteles.

(4)

A klórefedrinből és a klórpszeudoefedrinből közvetlenül előállítható a metamfetamin, ráadásul igen magas hasznosítási aránnyal. A tagállamok adatokkal igazolták, hogy 2013 óta több alkalommal is észlelték a klórefedrin és a klórpszeudoefedrin prekurzorként, metamfetamin (vagy közismert nevén kristálymet) előállítása céljából való alkalmazását. Emellett az Unió területén kívül is több esetben jelentették a szóban forgó anyagok metamfetamin előállítása céljából való alkalmazását.

(5)

A klórefedrinnel és a klórpszeudoefedrinnel folytatott kereskedelemre és ezen anyagok birtoklására jelenleg semmilyen jogszabályi korlátozás nem vonatkozik, és ellenőrzésük abban merül ki, hogy egyes uniós gazdasági szereplők önkéntes alapon figyelemmel követik az érintett anyagokkal folytatott kereskedelmet és jelentik a gyanús eseteket.

(6)

A tagállamokkal és a vegyipar képviselőivel folytatott konzultáció során megállapítást nyert, hogy a klórefedrin és a klórpszeudoefedrin esetében nem számottevő a legális felhasználás. 2013-ban és 2014-ben a tagállamok illetékes hatóságai a szóban forgó anyagokból több mint 3 millió tonnát foglaltak le, hogy azokat ne lehessen metamfetamin tiltott előállítására felhasználni.

(7)

Tekintettel arra, hogy a klórefedrin és a klórpszeudoefedrin esetében magas az anyagok legális kereskedelemből való eltérítésének a kockázata, valamint figyelembe véve, hogy jegyzékbe vételük nem fog számottevő hatással járni a legális kereskedelemre, a szóban forgó anyagokat a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében és a 111/2005/EK rendelet mellékletében az 1. kategóriába tartozó anyagok közé kell felvenni.

(8)

A 273/2004/EK és a 111/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A 273/2004/EK rendelet és a 111/2005/EK rendelet együttesen hajtja végre a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott kereskedelme elleni, 1988. december 19-én létrejött ENSZ-egyezmény (3) bizonyos intézkedéseit. A szóban forgó rendeletek közötti szoros kapcsolat miatt indokolt a módosításokat egyetlen felhatalmazáson alapuló jogi aktusban elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 273/2004/EK rendelet módosítása

A 273/2004/EK rendelet I. mellékletében a jegyzékben szereplő anyagok listájának 1. kategóriája a következő sorokkal egészül ki:

„(1R,2S)-(-)-klórefedrin

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-klórefedrin

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-klórpszeudoefedrin

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-klórpszeudoefedrin

 

2939 99 00

771434-80-1”

2. cikk

A 111/2005/EK rendelet módosítása

A 111/2005/EK rendelet mellékletében a jegyzékben szereplő anyagok listájának 1. kategóriája a következő sorokkal egészül ki:

„(1R,2S)-(-)-klórefedrin

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-klórefedrin

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-klórpszeudoefedrin

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-klórpszeudoefedrin

 

2939 99 00

771434-80-1”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 29-én.

a Bizottság részéről

elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 47., 2004.2.18., 1. o.

(2)  HL L 22., 2005.1.26., 1. o.

(3)  HL L 326., 1990.11.24., 56. o.


Top