Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0130

A Bizottság (EU) 2016/130 rendelete (2016. február 1.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő kiigazításáról

OJ L 25, 2.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; közvetve hatályon kívül helyezte: 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/130/oj

2.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/46


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/130 RENDELETE

(2016. február 1.)

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1)

A 3821/85/EGK rendelet I. B. melléklete meghatározza a digitális tachográfok kialakítására, vizsgálatára, felszerelésére és ellenőrzésére vonatkozó műszaki követelményeket.

(2)

A 68/2009/EK bizottsági rendelet (2)2013. december 31-ig ideiglenes megoldásként bevezette az adapter beépítésének lehetőségét annak érdekében, hogy az M1 és N1 kategóriájú járműveket a 3821/85/EGK rendelet I. B. mellékletének megfelelően el lehessen látni tachográfkészülékkel.

(3)

Az 1161/2014/EU bizottsági rendelet (3) módosította a 3821/85/EGK rendeletet, 2015. december 31-ig meghosszabbítva az adapterre vonatkozó érvényességi időszakot.

(4)

A 3821/85/EGK rendeletet a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) váltotta fel. Ugyanakkor a 165/2014/EU rendelet 46. cikkével összhangban a 3821/85/EGK rendeletben és annak I. B. mellékletében foglalt rendelkezések – átmeneti alapon – az e rendeletben említett végrehajtási jogi aktusok alkalmazásának kezdő időpontjáig továbbra is alkalmazandók maradnak.

(5)

A 165/2014/EU rendelet (5) preambulumbekezdésében foglaltak szerint a Bizottság mérlegelni fogja annak lehetőségét, hogy az M1 és N1 kategóriájú járművekben használatos adapterek érvényességi idejét 2015-ig meghosszabbítsa, és még 2015 előtt fontolóra veszi egy, az M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozó hosszú távú megoldás lehetőségét.

(6)

A 165/2014/EU rendeletjavaslatot kísérő, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának benyújtott, „Digitális menetíró készülék: Útiterv a jövőbeli tevékenységekhez” című bizottsági közlemény (5) a 165/2014/EU rendelet elfogadásától számított 2 éves időkeretet irányoz elő a mellékletek és a függelékek elkészítésére és elfogadására.

(7)

A 165/2014/EU rendelet végrehajtásához kapcsolódó műszaki előírások között indokolt az adapterrel kapcsolatban egy végleges megoldást rögzíteni. Ezért a jogos elvárás elve alapján legalább ezen műszaki előírások végrehajtási jogi aktusok útján történő elfogadásáig meg kell hosszabbítani az M1 és N1 kategóriájú járművekben az adapter használatának lehetőségét.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 165/2014/EU rendelet 42. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. B. melléklete a következőképpen módosul:

 

Az I. rész (Fogalommeghatározások) rr) pontjának első francia bekezdésében a „2015. december 31-e” dátum helyébe a „2016. december 31-e” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

(2)  A Bizottság 2009. január 23-i 68/2009/EK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő kilencedik kiigazításáról (HL L 21., 2009.1.24., 3. o.).

(3)  A Bizottság 2014. október 30-i 1161/2014/EU rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő kiigazításáról (HL L 311., 2014.10.31., 19. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 165/2014/EU rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

(5)  COM(2011) 454 végleges.


Top