EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0005

A Bizottság (EU) 2016/5 rendelete (2016. január 5.) a 748/2012/EU rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények végrehajtása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/5/oj

6.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/5 RENDELETE

(2016. január 5.)

a 748/2012/EU rendeletnek a környezet védelmére vonatkozó alapvető követelmények végrehajtása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 216/2008/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) 2011. november 17-én kiadott 16. mellékletének I. és II. kötetében szereplő környezetvédelmi követelményeknek, a melléklet függelékei kivételével. A szóban forgó követelményeket a 748/2012/EU bizottsági rendelet (2) ültette át az uniós jogba.

(2)

A Chicagói Egyezmény 16. mellékletének I. és II. kötete 2014-ben módosult, és új zajvédelmi szabványokkal egészült ki.

(3)

A 748/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a rendeletben szereplő rendelkezések az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kiadott véleményen alapulnak a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) 21.A.18 a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának kiállításához kapcsolódó alkalmazandó zajvédelmi követelmények előírása megfelel a Chicagói Egyezmény 16. melléklete I. kötete II. részének 1. fejezetében, illetve:

1.

szubszonikus sugárhajtású repülőgépek esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 2., 3., 4. és 14. fejezetében;

2.

légcsavaros repülőgépek esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 3., 4., 5., 6., 10. és 14. fejezetében;

3.

helikopterek esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 8. és 11. fejezetében;

4.

szuperszonikus repülőgépek esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 12. fejezetében; valamint

5.

billenőrotorok esetében – a körülményektől függően – az I. kötet II. részének 13. fejezetében szereplő rendelkezéseknek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.13., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU rendelete a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 224., 2012.8.21., 1. o.).


Top