EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L1028

A Bizottság (EU) 2016/1028 felhatalmazáson alapuló irányelve (2016. április 19.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az egyes berendezések hőmérsékletmérő érzékelőinek elektromos összeköttetéseihez használt forraszanyagban lévő ólomra irányuló mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/2205

HL L 168., 2016.6.25, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2016/1028/oj

25.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1028 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2016. április 19.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az egyes berendezések hőmérsékletmérő érzékelőinek elektromos összeköttetéseihez használt forraszanyagban lévő ólomra irányuló mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv tiltja az ólom használatát a forgalomban lévő elektromos és elektronikus berendezésekben.

(2)

Az ólmot orvostechnikai, valamint felügyeleti és vezérlő eszközökben lévő kriogén érzékelők elektromos összeköttetéseihez használják, hogy megakadályozzák vastag intermetallikus fázisok, tűkristályok és ónpestis kialakulását. Az említett érzékelők rendkívül alacsony hőmérséklet rövid időtartamig történő mérésére szolgálnak.

(3)

Az ólommentes forraszanyagok nem használhatók kriogén alkalmazásokban, mivel magukban hordják a készülékek megbízhatóságát súlyosan befolyásoló ónpestis kialakulásának kockázatát. Bizonyítást nyert, hogy a szokásosnak megfelelően működtetett kriogén érzékelők esetében nem létezik olyan alternatív összeköttetési technológia, amely mind megbízhatóság, mind hozzáférhetőség tekintetében kedvezőbb megoldást jelentene a forrasztásnál.

(4)

Az időszakonként – 150 °C alatti hőmérsékleten használt hőmérsékletmérő érzékelők külső összeköttetéseiben lévő ólomtartalmú forraszanyagoknak 2021. június 30-ig – a 2011/65/EU irányelv IV. mellékletének 26. pontjában szereplő mentesség mintájára – mentességet kell biztosítani. Az orvostechnikai, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközök innovációs ciklusához viszonyítva a fenti időszak ilyetén megállapítása valószínűleg nem jár káros hatással az innovációra.

(5)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2017. április 30-ig megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.


MELLÉKLET

A IV. melléklet 26. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„26.

A standard működési és tárolási körülmények között tartósan – 20 °C alatt használt, alábbi alkalmazásokban lévő ólom:

a)

nyomtatott áramköri lapok forraszanyagai;

b)

villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonata és nyomtatott áramköri lapok bevonata;

c)

huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagok;

d)

átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagok.

Az időszakonként – 150 °C alatti hőmérsékleten való használatra tervezett berendezések hőmérsékletmérő érzékelőinek elektromos összeköttetéseihez használt forraszanyagokban lévő ólom.

E mentességek 2021. június 30-án lejárnak.”


Top