EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2038

A Tanács (EU) 2016/2038 határozata (2016. november 11.) az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának adott bizottságaiban az ENSZ 7., 16., 37., 44., 45., 46., 48., 53., 78., 80., 83., 86., 87., 99., 105., 107., 110., 121., 128. és 129. számú előírásának módosításaira irányuló javaslatokkal, a nehéz tehergépjárművekbe a motor vegyes üzeművé alakítása céljából utólagosan beszerelhető rendszerekről szóló ENSZ-előírásra irányuló javaslattal, az ENSZ 15. és 16. számú globális műszaki előírásának módosításaira irányuló javaslatokkal, az ENSZ-nek a két- vagy háromkerekű gépjárművek kibocsátásainak, illetve fedélzeti diagnosztikai rendszerének mérési eljárására vonatkozó két globális műszaki előírására irányuló javaslatokkal, és a fényforrás-kategóriákra vonatkozó egységes előírásokról szóló határozatra (R.E.4) irányuló javaslattal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

OJ L 314, 22.11.2016, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2038/oj

22.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/14


A TANÁCS (EU) 2016/2038 HATÁROZATA

(2016. november 11.)

az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának adott bizottságaiban az ENSZ 7., 16., 37., 44., 45., 46., 48., 53., 78., 80., 83., 86., 87., 99., 105., 107., 110., 121., 128. és 129. számú előírásának módosításaira irányuló javaslatokkal, a nehéz tehergépjárművekbe a motor vegyes üzeművé alakítása céljából utólagosan beszerelhető rendszerekről szóló ENSZ-előírásra irányuló javaslattal, az ENSZ 15. és 16. számú globális műszaki előírásának módosításaira irányuló javaslatokkal, az ENSZ-nek a két- vagy háromkerekű gépjárművek kibocsátásainak, illetve fedélzeti diagnosztikai rendszerének mérési eljárására vonatkozó két globális műszaki előírására irányuló javaslatokkal, és a fényforrás-kategóriákra vonatkozó egységes előírásokról szóló határozatra (R.E.4) irányuló javaslattal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspont meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 97/836/EK tanácsi határozat (1) értelmében az Unió csatlakozott az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (a továbbiakban: az 1958. évi felülvizsgált megállapodás).

(2)

A 2000/125/EK tanácsi határozat (2) értelmében az Unió csatlakozott a kerekes járművekre, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekről és felszerelésekről szóló globális műszaki előírások kidolgozására irányuló megállapodáshoz (a továbbiakban: a párhuzamos megállapodás).

(3)

A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) a tagállamok jóváhagyási rendszereit egy uniós jóváhagyási eljárással váltotta fel, és olyan harmonizált keretrendszert hozott létre, amely közigazgatási rendelkezéseket és általános műszaki előírásokat tartalmaz valamennyi új járműre, valamint azok rendszereire, alkatrészeire és önálló műszaki egységeire vonatkozóan. Az említett irányelv az 1958. évi felülvizsgált megállapodás alapján elfogadott ENSZ-előírásokat – típus-jóváhagyási követelmény formájában, vagy az uniós jogszabályok alternatívájaként – beépítette az EU-típusjóváhagyás rendszerébe. Az említett irányelv elfogadása óta egyre több ilyen ENSZ-előírás épült be az uniós jogszabályokba az EU-típusjóváhagyás keretében.

(4)

A tapasztalatok és a műszaki fejlődés fényében az ENSZ 7., 16., 37., 44., 45., 46., 48., 53., 78., 80., 83., 86., 87., 99., 105., 107., 110., 121., 128. és 129. számú előírása, valamint 15. és 16. számú globális műszaki előírása által érintett egyes elemekkel vagy tulajdonságokkal kapcsolatos követelményeket a műszaki fejlődés követése céljából ki kell igazítani.

(5)

A nehéz tehergépjárművekbe a motor vegyes üzeművé alakítása céljából utólagosan beszerelhető rendszerek (HDDF-ERS) jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések meghatározása céljából új ENSZ-előírást kell elfogadni.

(6)

A két- vagy háromkerekű gépjárművek kibocsátásainak, illetve fedélzeti diagnosztikai rendszerének mérési eljárására vonatkozó egységes műszaki rendelkezések meghatározása céljából két új globális műszaki ENSZ-előírást kell elfogadni.

(7)

A fényforrás-kategóriákra vonatkozó egységes előírások meghatározása céljából új határozatot (R.E.4) kell elfogadni.

(8)

Helyénvaló meghatározni az ENSZ EGB releváns bizottságaiban, nevezetesen az 1958. évi felülvizsgált megállapodás értelmében létrehozott igazgatási bizottságban, valamint a párhuzamos megállapodás értelmében létrehozott végrehajtó bizottságban az ENSZ szabályozási eszközök elfogadásával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2016. november 14–20-i időszakban az 1958. évi felülvizsgált megállapodás értelmében létrehozott igazgatási bizottságban, valamint a párhuzamos megállapodás értelmében létrehozott végrehajtó bizottságban az Unió által képviselendő álláspont az, hogy az e határozat mellékletében felsorolt javaslatokat meg kell szavazni.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. ŽIGA


(1)  A Tanács 97/836/EK határozata (1997. november 27.) az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.).

(2)  A Tanács 2000/125/EK határozata (2000. január 31.) a kerekes járművekről, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekről és felszerelésekről szóló globális műszaki előírások kidolgozására irányuló megállapodás megkötéséről („párhuzamos megállapodás”) (HL L 35., 2000.2.10., 12. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).


MELLÉKLET

Napirendi pont címe

Dokumentum hivatkozási száma

Javaslat a 7. számú ENSZ-előírás 02. módosítássorozatának 25. kiegészítésére (helyzetjelző, fék- és méretjelző lámpák)

ECE/TRANS/WP.29/2016/75

Javaslat a 16. számú ENSZ-előírás 06. módosítássorozatának 8. kiegészítésére (biztonsági övek, ISOFIX és i-Size)

ECE/TRANS/WP.29/2016/98 és a WP.29-170-04 informális dokumentum

Javaslat a 16. számú ENSZ-előírás 07. módosítássorozatára (biztonsági övek, ISOFIX és i-Size)

ECE/TRANS/WP.29/2016/99

Javaslat a 37. számú ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának 45. kiegészítésére (izzólámpák)

ECE/TRANS/WP.29/2016/76

Javaslat a 44. számú ENSZ-előírás 3. felülvizsgálatának 2. helyesbítésére (gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2016/100

Javaslat a 44. számú ENSZ-előírás 04. módosítássorozatának 12. kiegészítésére (gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2016/101

Javaslat a 44. számú ENSZ-előírás 04. módosítássorozatának 12. kiegészítésére (gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2016/102

Javaslat a 45. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 10. kiegészítésére (fényszórótörlők)

ECE/TRANS/WP.29/2016/77

Javaslat a 46. számú ENSZ-előírás 04. módosítássorozatának 4. kiegészítésére (közvetett látást biztosító eszközök)

ECE/TRANS/WP.29/2016/89

Javaslat a 48. számú ENSZ-előírás 04. módosítássorozatának 17. kiegészítésére (világító- és fényjelző berendezések beépítése)

ECE/TRANS/WP.29/2016/78

Javaslat a 48. számú ENSZ-előírás 05. módosítássorozatának 10. kiegészítésére (világító- és fényjelző berendezések beépítése)

ECE/TRANS/WP.29/2016/79

Javaslat a 48. számú ENSZ-előírás 06. módosítássorozatának 8. kiegészítésére (világító- és fényjelző berendezések beépítése)

ECE/TRANS/WP.29/2016/80

Javaslat az 53. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 19. kiegészítésére (világító- és fényjelző berendezések beépítése L3 kategóriájú járművekbe)

ECE/TRANS/WP.29/2016/81

Javaslat az 53. számú ENSZ-előírás 02. módosítássorozatának 1. kiegészítésére (világító- és fényjelző berendezések beépítése L3 kategóriájú járművekbe)

ECE/TRANS/WP.29/2016/82

Javaslat a 78. számú ENSZ-előírás 04. módosítássorozatára (L kategóriájú járművek féke)

ECE/TRANS/WP.29/2016/114 és a GRRF-82-06 informális dokumentum

Javaslat a 80. számú ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának 2. kiegészítésére (ülések teherbírása és rögzítése [buszok])

ECE/TRANS/WP.29/2016/103

Javaslat a 83. számú ENSZ-előírás 06. módosítássorozatának 8. kiegészítésére (M1 és N1 kategóriájú járművek kibocsátása)

ECE/TRANS/WP.29/2016/108

Javaslat a 83. számú ENSZ-előírás 07. módosítássorozatának 4. kiegészítésére (M1 és N1 kategóriájú járművek kibocsátása)

ECE/TRANS/WP.29/2016/109

Javaslat az 86. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatára (világító- és fényjelző berendezések beépítése mezőgazdasági járművekbe)

ECE/TRANS/WP.29/2016/83

Javaslat a 87. számú ENSZ-előírás 18. kiegészítésére (nappali menetjelző lámpák)

ECE/TRANS/WP.29/2016/84

Javaslat a 99. számú ENSZ-előírás eredeti változatának 12. kiegészítésére (gázkisüléses fényforrások)

ECE/TRANS/WP.29/2016/85

Javaslat a 105. számú ENSZ-előírás 06. módosítássorozatára (veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek)

ECE/TRANS/WP.29/2016/90

Javaslat a 107. számú ENSZ-előírás 04. módosítássorozatának 5. kiegészítésére (városi és távolsági autóbuszok általános felépítése)

ECE/TRANS/WP.29/2016/91

Javaslat a 107. számú ENSZ-előírás 05. módosítássorozatának 6. kiegészítésére (városi és távolsági autóbuszok általános felépítése)

ECE/TRANS/WP.29/2016/92

Javaslat a 107. számú ENSZ-előírás 06. módosítássorozatának 6. kiegészítésére (városi és távolsági autóbuszok általános felépítése)

ECE/TRANS/WP.29/2016/93

Javaslat a 107. számú ENSZ-előírás 07. módosítássorozatának 1. kiegészítésére (városi és távolsági autóbuszok általános felépítése)

ECE/TRANS/WP.29/2016/94

Javaslat a 110. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 5. kiegészítésére (CNG- és LNG-üzemű járművek)

ECE/TRANS/WP.29/2016/95

Javaslat a 121. számú ENSZ-előírás 9. kiegészítésére (kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők jelölése)

ECE/TRANS/WP.29/2016/96

Javaslat a 121. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 1. kiegészítésére (kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők jelölése)

ECE/TRANS/WP.29/2016/97

Javaslat a 128. számú ENSZ-előírás eredeti változatának 6. kiegészítésére (világító diódás [LED-es] fényforrások)

ECE/TRANS/WP.29/2016/86

Javaslat a 129. számú ENSZ-előírás 2. helyesbítésére (megerősített gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2016/104

Javaslat a 129. számú ENSZ-előírás 5. kiegészítésére (megerősített gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2016/105

Javaslat a 129. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 1. kiegészítésére (megerősített gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2016/106

Javaslat a 129. számú ENSZ-előírás 02. módosítássorozatára (megerősített gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2016/107

Javaslat nagy teljesítményű dízelmotorokba és járművekbe a motor vegyes üzeművé alakítása céljából utólagosan beszerelhető rendszerek (HDDF-ERS) jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra

ECE/TRANS/WP.29/2016/110

Javaslat a fényforrás-kategóriákra vonatkozó egységes előírásokról szóló határozat (R.E.4) tervezetére

ECE/TRANS/WP.29/2016/111

Javaslat az ENSZ 15. számú globális műszaki előírásának 1. módosítására (a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárások)

ECE/TRANS/WP.29/2016/68

Javaslat az ENSZ 16. számú globális műszaki előírásának 1. módosítására (gumiabroncsok)

ECE/TRANS/WP.29/2016/117

Javaslat az ENSZ új, a két- vagy háromkerekű gépjárművek fedélzeti diagnosztikai rendszerének mérési eljárására vonatkozó globális műszaki előírására

ECE/TRANS/WP.29/2016/112

Javaslat az ENSZ új, a belső égésű motorral felszerelt két- vagy háromkerekű gépjárművek kartergáz- és párolgási kibocsátásainak mérési eljárására vonatkozó globális műszaki előírására

ECE/TRANS/WP.29/2016/66


Top