Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1366

A Bizottság (EU) 2016/1366 határozata (2016. augusztus 10.) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Észtország részvételének megerősítéséről

C/2016/5137

OJ L 216, 11.8.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1366/oj

11.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 216/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1366 HATÁROZATA

(2016. augusztus 10.)

a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Észtország részvételének megerősítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 328. cikke (1) bekezdésére, valamint 331. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2010. július 12-i 2010/405/EU tanácsi határozatra (1),

tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendeletre (2),

tekintettel Észtország bejelentésére a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben való részvételi szándékáról,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. július 12-én úgy határozott, hogy engedélyezi a Belgium, Bulgária, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia és Szlovénia közötti megerősített együttműködést a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén.

(2)

A Tanács 2010. december 20-án elfogadta a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló 1259/2010/EU rendeletet.

(3)

A Bizottság 2012. november 21-én elfogadta a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Litvánia részvételének megerősítéséről szóló 2012/714/EU határozatot (3).

(4)

A Bizottság 2014. január 27-én elfogadta a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Görögország részvételének megerősítéséről szóló 2012/39/EU határozatot (4).

(5)

Észtország 2016. április 13-án kelt, és a Bizottsághoz 2016. április 18-án beérkezett és nyilvántartásba vett levelében bejelentette, hogy részt kíván venni a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben.

(6)

A Bizottság megállapítja, hogy sem a 2010/405/EU határozat, sem pedig az 1259/2010/EU rendelet nem köti semmilyen konkrét feltételhez a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben való részvételt, és Észtország részvétele minden bizonnyal fokozza majd e megerősített együttműködés előnyeit.

(7)

Ezért Észtországnak a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben történő részvételét meg kell erősíteni.

(8)

A Bizottságnak el kell fogadnia az 1259/2010/EU rendelet alkalmazása tekintetében szükséges, Észtországra vonatkozó átmeneti intézkedéseket.

(9)

Az 1259/2010/EU rendeletnek az azt követő napon kell hatályba lépnie Észtországban, amikor e határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetik,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Észtország részvétele a megerősített együttműködésben

(1)   Észtország részvétele a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott, a 2010/405/EU határozat által engedélyezett megerősített együttműködésben megerősítést nyer.

(2)   Az 1259/2010/EU rendelet e határozatnak megfelelően alkalmazandó Észtországra.

2. cikk

Az Észtország által nyújtandó tájékoztatás

Észtország 2017. május 11-ig közli a Bizottsággal esetleges nemzeti rendelkezéseit az alábbiakkal kapcsolatban:

a)

az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások az 1259/2010/EU rendelet 7. cikke (2)–(4) bekezdésének megfelelően; és

b)

az alkalmazandó jog kijelölésének lehetősége az 1259/2010/EU rendelet 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

3. cikk

Észtországra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1)   Az 1259/2010/EU rendelet csak az 5. cikkében említett típusba tartozó azon megállapodások és jogi eljárások tekintetében alkalmazandó Észtországra, amelyek megkötésére, illetve megindítására 2018. február 11-ét követően került sor.

Azonban a 2018. február 11-ét megelőzően kötött, az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás is érvényes Észtországban, ha megfelel az 1259/2010/EU rendelet 6. és 7. cikkének.

(2)   Az 1259/2010/EU rendelet Észtország tekintetében nem érinti azon részt vevő tagállam joga szerint kötött, az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodásokat, mely tagállam esetében a bírósághoz fordulás 2018. február 11-ét megelőzően történt.

4. cikk

Az 1259/2010/EU rendelet Észtországban történő hatálybalépése és alkalmazásának kezdete

Az 1259/2010/EU rendeletnek az azt követő napon kell hatályba lépnie Észtországban, amikor e határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetik,

Az 1259/2010/EU rendelet Észtországban 2018. február 11-től alkalmazandó.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2010.7.22., 12. o.

(2)  HL L 343., 2010.12.29., 10. o.

(3)  HL L 323., 2012.11.22., 18. o.

(4)  HL L 23., 2014.1.28., 41. o.


Top