EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0414

A Tanács (EU) 2016/414 határozata (2016. március 10.) az Osztrák Köztársaságnak az Európai Unió érdekében a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i Hágai Egyezmény aláírására és megerősítésére, valamint Máltának az egyezményhez történő csatlakozásra való felhatalmazásáról

OJ L 75, 22.3.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/414/oj

Related international agreement

22.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 75/1


A TANÁCS (EU) 2016/414 HATÁROZATA

(2016. március 10.)

az Osztrák Köztársaságnak az Európai Unió érdekében a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i Hágai Egyezmény aláírására és megerősítésére, valamint Máltának az egyezményhez történő csatlakozásra való felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 81. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i Hágai Egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) egyszerűbbé teszi a bírósági és a bíróságon kívüli iratok szerződő államok közötti továbbításának módjait. Ezáltal megkönnyíti az igazságügyi együttműködést a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi jogviták során.

(2)

Számos ország, köztük az Osztrák Köztársaság és Málta kivételével az uniós tagállamok is részes fél az egyezményben. Az Osztrák Köztársaság és Málta jelezte, hogy részes féllé kíván válni az egyezményben. Az Uniónak érdekében áll, hogy valamennyi tagállama részes fél legyen az egyezményben. Emellett a polgári igazságszolgáltatás területén az uniós külpolitika keretében az EU szorgalmazza, hogy harmadik államok is csatlakozzanak az egyezményhez és megerősítsék azt.

(3)

Az Európai Unió külső hatáskörrel rendelkezik az egyezmény tekintetében, amennyiben annak rendelkezései érintik az uniós jogszabályok egyes rendelkezéseiben foglalt szabályokat, vagy amennyiben további tagállamoknak az egyezményhez történő csatlakozása módosítja az uniós jogszabályok egyes rendelkezéseinek, így például az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 28. cikke (4) bekezdésének az alkalmazási körét.

(4)

Az egyezmény nem teszi lehetővé regionális gazdasági integrációs szervezetek – így például az Unió – részvételét. Az Uniónak következésképpen nem áll módjában csatlakozni az egyezményhez.

(5)

Ezért a Tanácsnak engedélyeznie kell, hogy az Unió érdekében az Osztrák Köztársaság aláírja és megerősítse az egyezményt, illetve, hogy Málta csatlakozzon hozzá. A tagállamok – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően – megőrzik hatáskörüket az egyezmény azon területein, amelyek nem érintik az uniós szabályokat vagy nem változtatják meg azok alkalmazási körét.

(6)

Az 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) az Egyesült Királyságra és Írországra nézve kötelező, így részt vesznek e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(7)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazza az Osztrák Köztársaságot, hogy az Unió érdekében aláírja és megerősítse a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, 1965. november 15-i Hágai Kézbesítési Egyezményt, Máltát pedig arra, hogy csatlakozzon az említett egyezményhez.

Az egyezmény szövegét e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

(1)   Az Osztrák Köztársaság megteszi az ahhoz szükséges lépéseket, hogy ésszerű határidőn belül – legkésőbb 2017. december 31-ig – a megerősítésről szóló okiratokat a Holland Királyság Külügyminisztériumánál letétbe helyezze.

(2)   Az Osztrák Köztársaság tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a megerősítő okirat letétbe helyezésének dátumáról.

3. cikk

(1)   E határozat hatálybalépését követően Málta tájékoztatja a Holland Királyság Külügyminisztériumát arról, hogy az egyezmény mikor válik alkalmazandóvá Málta vonatkozásában.

(2)   Málta ugyanígy tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot az (1) bekezdésben említett időpontról.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek a határozatnak Málta és az Osztrák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 324., 2007.12.10., 79. o.).


Top