EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042

A Bizottság (EU) 2016/42 végrehajtási határozata (2016. január 15.) a Franciaországban előforduló, a H5 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU) 2015/2460 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2016) 209. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 11, 16.1.2016, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/42/oj

16.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/42 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. január 15.)

a Franciaországban előforduló, a H5 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU) 2015/2460 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2016) 209. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/94/EK tanácsi irányelv (3) megállapít bizonyos, a madárinfluenza megfigyelését és korai észlelését célzó megelőző intézkedéseket, valamint meghatározza a baromfi és más, fogságban tartott madarak körében előforduló madárinfluenza-járvány kitörése esetén alkalmazandó járványvédelmi minimumintézkedéseket. Az említett irányelv 16. cikke magas patogenitású madárinfluenza (HPAI) kitörése esetén védő-, megfigyelési és további, korlátozás alatt álló körzetek létesítését írja elő.

(2)

2015-ben Franciaország a H5 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzának a területén található baromfitartó gazdaságokban észlelt kitöréséről értesítette a Bizottságot, és haladéktalanul meghozta a 2005/94/EK irányelvben előírt intézkedéseket, beleértve az irányelvben foglaltaknak megfelelően védő-, megfigyelési és további, korlátozás alatt álló körzetek létrehozását is.

(3)

A Bizottság ezenfelül elfogadta az (EU) 2015/2460 végrehajtási határozatot (4) a magas patogenitású madárinfluenza franciaországi elterjedésének, valamint annak a figyelembevétele érdekében, hogy e tagállam illetékes hatósága a védő- és megfigyelési körzetek körül egy nagyobb területre kiterjedő további, korlátozás alatt álló körzetet hozott létre. A további, korlátozás alatt álló körzet az érintett tagállam délnyugati részén található több megyéből vagy azok egyes részeiből áll. Az (EU) 2015/2460 végrehajtási határozat többek között arról rendelkezik, hogy a Franciaország által a 2005/94/EK irányelvvel összhangban létrehozott további, korlátozás alatt álló körzetnek magába kell foglalnia legalább az említett végrehajtási határozat mellékletében felsorolt területeket.

(4)

Franciaország a közelmúltban a magas patogenitású madárinfluenza további kitöréseit jelentette, amelyek az (EU) 2015/2460 végrehajtási határozat mellékletében további, korlátozás alatt álló körzetként felsorolt területeken kívül eső területeket érintettek. A jelenlegi epidemiológiai helyzet alakulása és a betegség továbbterjedésének kockázata miatt Franciaország egy nagyobb területre terjeszti ki a védő- és megfigyelési körzetek körül létrehozott további, korlátozás alatt álló körzetet.

(5)

A további, korlátozás alatt álló körzet Franciaország által elrendelt kiterjesztésének következtében indokolt az (EU) 2015/2460 végrehajtási határozat mellékletét e tekintetben módosítani.

(6)

A Bizottság megvizsgálta a Franciaország által hozott védelmi intézkedéseket és üdvözli, hogy a tagállami illetékes hatóság által a 2005/94/EK irányelv 16. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghatározott további, korlátozás alatt álló körzet határai kellő távolságban találhatóak azoktól a gazdaságoktól, amelyeket a magas patogenitású madárinfluenza kitörése bizonyítottan érintett.

(7)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarását megelőzendő, valamint a harmadik országok által felállított indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében uniós szinten minél hamarabb meg kell határozni a Franciaországban létrehozott további, korlátozás alatt álló körzetet.

(8)

Az (EU) 2015/2460 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/2460 végrehajtási határozat mellékletének helyébe az e határozat mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 15-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Tanács 2005. december 20-i 2005/94/EK irányelve a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.).

(4)  A Bizottság 2015. december 23-i (EU) 2015/2460 végrehajtási határozata a Franciaországban előforduló, a H5 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (HL L 339., 2015.12.24., 52. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett további, korlátozás alatt álló körzet:

ISO országkód

Tagállam

Név (megye száma)

 

 

FR

Franciaország

Az alábbi megyéket magában foglaló területek:

 

 

DORDOGNE (24)

GERS (32)

GIRONDE (33)

HAUTE-VIENNE (87)

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

LANDES (40)

LOT-ET-GARONNE (47)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

LOT (46)

HAUTE-GARONNE (31)

 

 

 

 

Az alábbi megyerészeket magában foglaló területek:

 

 

 

 

CHARENTE (16) megyében az alábbi település:

16254

PALLUAUD

 

 

CORREZE (19) megyében az alábbi települések:

19015

19030

19047

19066

19077

19107

19120

19124

19161

19182

19191

19195

19229

19239

19289

19007

19012

19019

19026

19029

19044

19050

19067

19116

19170

19260

19280

AYEN

BRIGNAC-LA-PLAINE

CHARTRIER-FERRIÈRE

CUBLAC

ESTIVALS

LARCHE

LOUIGNAC

MANSAC

PERPEZAC-LE-BLANC

SAINT-AULAIRE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

SAINT-ROBERT

YSSANDON

ALTILLAC

ASTAILLAC

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

BILHAC

BRANCEILLES

LA-CHAPELLE-AUX-SAINTS

CHAUFFOUR-SUR-VELL

CUREMONTE

LIOURDRES

QUEYSSAC-LES-VIGNES

SIONIAC

VEGENNES”


Top