EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/934 határozata (2016. november 16.) a felügyelt szervezetek jelentőségére vonatkozó határozatok tekintetében történő hatáskör-átruházásról (EKB/2016/41)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/934/oj

1.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/18


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/934 HATÁROZATA

(2016. november 16.)

a felügyelt szervezetek jelentőségére vonatkozó határozatok tekintetében történő hatáskör-átruházásról (EKB/2016/41)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről szóló, 2016. november 16-i (EU) 2017/933 európai központi banki határozatra (EKB/2016/40) (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdése meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek szerint valamely hitelintézetet, pénzügyi holdingtársaságot vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságot jelentős felügyelt szervezetnek kell minősíteni. A jelentőség meghatározásának kritériumait részletesebben a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) (3) IV. része határozza meg.

(2)

A 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 39. cikke szerint valamely felügyelt szervezet akkor minősül jelentősnek, ha az Európai Központi Bank (EKB) az érintett felügyelt szervezethez intézett határozatban így határoz. Az említett rendelet 40. cikke szerint, ha egy vagy több felügyelt szervezet egy felügyelt csoport részét alkotja, a jelentőség meghatározásának kritériumait a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén kell meghatározni, és minden felügyelt szervezet e kritériumokkal összhangban minősül jelentősnek.

(3)

A 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 43. cikkének (3) bekezdése szerint az EKB a vonatkozó információk beérkezése után bármikor felülvizsgálhatja, hogy a jelentőség kritériumai teljesülnek-e.

(4)

A jelentőségre vonatkozó új határozatokat ki kell zárni e határozat hatálya alól. A jelentőségre vonatkozó határozat módosításának elfogadása nem érintheti az 1024/2013/EU rendelet 22. cikkének és a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) III. része 2. címének alkalmazását.

(5)

A jelentőségre vonatkozó határozat olyan módosítása, amely megszünteti a jelentős felügyelt szervezetként vagy jelentős felügyelt csoportként történő minősítést, nem fogadható el felhatalmazáson alapuló határozat révén, amennyiben annak alapja a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 70. cikke.

(6)

Az EKB-nak az egységes felügyeleti mechanizmuson belül az összes jelentős felügyelt szervezet tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságként minden évben jelentős számú olyan határozatot kell elfogadnia, amely a jelentőségre vonatkozó meglevő határozatokat módosít. A döntéshozó szervei működőképességének biztosítása érdekében a jelentőségre vonatkozó határozatokat módosító határozatok elfogadásával kapcsolatban hatáskör-átruházási határozatra van szükség. Az Európai Unió Bírósága elismerte, hogy a hatáskör-átruházásra szükség lehet ahhoz, hogy valamely intézmény képes legyen elfogadni a feladatai ellátásához szükséges jelentős számú határozatot. A Bíróság hasonlóképpen elismerte azt, hogy valamennyi intézményrendszer lényegi elve, hogy biztosítani kell a döntéshozó szervek működőképességét (4). A jelentőségre vonatkozó határozatok módosításainak elfogadásával kapcsolatos döntéshozatali folyamat megkönnyítése érdekében hatáskör-átruházási határozatra van szükség.

(7)

A döntéshozatali hatáskörök átruházásának korlátozottnak és arányosnak kell lennie, és meghatározott kritériumokon kell alapulnia. Noha a valamely felügyelt csoport jelentőségére vonatkozó határozatoknak része a jelentős felügyelt csoportba tartozó szervezetek listája, az említett meghatározott kritériumoknak utalniuk kell a jelentős felügyelt csoport összetételének módosulására vagy valamely jelentős felügyelt szervezet nevének változására, amelynek indokoltnak kell lennie és tiszteletben kell tartania az arányosság elvét.

(8)

Az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) pontosítja a konkrét felügyeleti határozatok elfogadásakor követendő eljárást, valamint azon személyek körét, akikre döntéshozatali hatáskörök átruházhatók. Az említett határozat nem érinti az EKB felügyeleti feladatainak ellátását, és nem sérti a felügyeleti testület arra vonatkozó hatáskörét, hogy a Kormányzótanács részére teljes mértékben kidolgozott határozattervezeteket nyújtson be.

(9)

Amennyiben a felhatalmazáson alapuló határozat elfogadásának e határozatban megállapított kritériumai nem teljesülnek, a jelentőségre vonatkozó határozat módosításait az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (8) bekezdésében és az EKB/2004/2 határozat (5) 13g. cikkében meghatározott, kifogásról való lemondáson alapuló eljárással összhangban kell elfogadni. Ez a határozat nem érintheti az EKB felügyeleti feladatainak ellátását, és nem sértheti a felügyeleti testület arra vonatkozó hatáskörét, hogy a Kormányzótanács részére teljes mértékben kidolgozott határozattervezeteket nyújtson be.

(10)

Az EKB felügyeleti határozatok az 1024/2013/EU rendelet 24. cikke szerint adminisztratív felülvizsgálat tárgyát képezhetik, amelyet részletesen az EKB/2014/16 határozat (6) szabályoz. Adminisztratív felülvizsgálat esetében a felügyeleti testületnek figyelembe kell vennie a felülvizsgálati testület véleményét, és új határozattervezetet kell benyújtania a Kormányzótanácshoz a kifogásról való lemondáson alapuló eljárással összhangban történő elfogadásra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „a jelentőségre vonatkozó határozat módosítása”: a jelentőség 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 43. cikkének (3) bekezdésével vagy 52. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő felülvizsgálatát követően elfogadott határozat, amely módosítja vagy hatályon kívül helyezi a felügyelt szervezetet vagy felügyelt csoportot az 1024/2013/EU rendelet 6. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában jelentősnek minősítő EKB-határozatot;

2.   „a mechanizmusban részt vevő tagállam”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének 1. pontjában meghatározott, a mechanizmusban részt vevő tagállam;

3.   „jelentős felügyelt szervezet”: a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezet;

4.   „felügyelt szervezet”: a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 20. pontjában meghatározott felügyelt szervezet;

5.   „felügyelt csoport”: a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 21. pontjában meghatározott felügyelt csoport;

6.   „jelentős felügyelt csoport”: a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 22. pontjában meghatározott jelentős felügyelt csoport;

7.   „felhatalmazáson alapuló határozat”: az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) szerint a Kormányzótanács általi hatáskör-átruházás alapján hozott határozat;

8.   „szervezeti egységek vezetői”: az EKB azon szervezeti egységeinek vezetői, akikre a jelentőségre vonatkozó határozatok módosítására vonatkozó hatáskör átruházásra került.

2. cikk

A jelentőségre vonatkozó határozatok módosítására vonatkozó hatáskör átruházása

(1)   Az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) 4. cikkével összhangban a Kormányzótanács ezennel átruházza a jelentőségre vonatkozó határozatok módosításainak elfogadását az Igazgatóság által az említett határozat 5. cikkével összhangban kijelölt szervezeti egységek vezetőire.

(2)   A jelentőségre vonatkozó határozatok módosításai csak akkor fogadhatóak el felhatalmazáson alapuló határozat révén, ha a felhatalmazásra vonatkozó határozatok elfogadásának 3. cikkben meghatározott kritériumai teljesülnek.

3. cikk

A felhatalmazáson alapuló határozatok elfogadásának kritériumai

(1)   A jelentőségre vonatkozó határozat olyan módosítását, amely egy jelentős felügyelt csoporton belüli felügyelt szervezetet jelentősnek minősít, felhatalmazáson alapuló határozattal kell elfogadni, ha a jelentős felügyelt csoport tekintetében a jelentőség meghatározásának kritériumai a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén – a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. részében megállapított rendelkezéseknek megfelelően – továbbra is teljesülnek.

(2)   A jelentőségre vonatkozó határozat olyan módosítását, amely megszünteti egy jelentős felügyelt csoporton belüli felügyelt szervezetet jelentősnek minősítését, felhatalmazáson alapuló határozattal kell elfogadni, ha a jelentős felügyelt csoport tekintetében a jelentőség meghatározásának kritériumai a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén – a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. részében megállapított rendelkezéseknek megfelelően – továbbra is teljesülnek, annak ellenére, hogy a felügyelt szervezet a csoportnak már nem része.

(3)   A jelentőségre vonatkozó határozat olyan módosítását, amely megszünteti egy jelentős felügyelt szervezet vagy jelentős felügyelt csoport jelentősnek minősítését, csak akkor lehet felhatalmazáson alapuló határozattal elfogadni, ha a jelentőség meghatározásának kritériumai a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén – a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. részében megállapított rendelkezéseknek megfelelően – a továbbiakban nem teljesülnek.

(4)   A jelentőségre vonatkozó határozat olyan módosítását, amely a jelentős felügyelt szervezet nevét változtatja meg, felhatalmazáson alapuló határozat révén kell elfogadni, ha a felügyelt szervezet minősítése szempontjából releváns további információt az EKB-val nem közöltek.

(5)   Nem fogadható el felhatalmazáson alapuló határozat révén a jelentőségre vonatkozó határozat olyan módosítása, amely a felügyelt szervezetet vagy felügyelt csoportot a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 59. cikkével összhangban jelentősnek minősíti.

(6)   Nem fogadható el felhatalmazáson alapuló határozat révén a jelentőségre vonatkozó határozat módosítása, ha az EKB-hoz olyan írásbeli beadvány érkezik, amely vitatja a felügyelt szervezet jelentőssé vagy kevésbé jelentőssé minősítését.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. november 16-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 14. oldalát.

(3)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).

(4)  A Bíróság 1986. szeptember 23-i AKZO Chemie BV és AKZO Chemie UK Ltd kontra Bizottság ítélete, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37. pont, és a 2005. május 26-i Carmine Salvatore Tralli kontra EKB ítélete, C301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59. pont.

(5)  Az EKB/2004/2 határozat (2004. február 19.) az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 80., 2004.3.18., 33. o.).

(6)  Az EKB/2014/16 határozat (2014. április 14.) a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról (HL L 175., 2014.6.14., 47. o.).


Top