Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0041

A Bizottság (EU) 2016/41 végrehajtási határozata (2016. január 14.) az erősen patogén madárinfluenza kapcsán a 2007/777/EK határozat II. mellékletének a húskészítmények, a kezelt gyomor, a hólyag és a belek Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik országok vagy részeik jegyzékének a Mexikóra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 41. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 11, 16.1.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/41/oj

16.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/41 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. január 14.)

az erősen patogén madárinfluenza kapcsán a 2007/777/EK határozat II. mellékletének a húskészítmények, a kezelt gyomor, a hólyag és a belek Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik országok vagy részeik jegyzékének a Mexikóra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 41. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke 1. pontjának első albekezdésére, 8. cikke 4. pontjára és 9. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1)

A 2007/777/EK bizottsági határozat (2) állat-egészségügyi és közegészségügyi szabályokat állapít meg a húskészítmények, a kezelt gyomor, a hólyag és a belek (a továbbiakban: áruk) szállítmányainak az Unióba történő behozatalára, az Unión keresztül történő szállítására és az Unión belüli tárolására vonatkozóan.

(2)

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. része meghatározza azon harmadik országok vagy részeik jegyzékét, ahonnan az említett áruk Unióba történő behozatala engedélyezett, amennyiben azokat alávetették a határozat ugyanezen mellékletének 4. részében meghatározott megfelelő kezeléseknek. A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 4. része rendelkezik a nem specifikus A kezelésről és a kezelés szigorúsága szerint csökkenő sorrendben a specifikus B–F kezelésekről.

(3)

Mexikó a 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. részében olyan harmadik országként van feltüntetve, ahonnan engedélyezett a baromfiból, tenyésztett szárnyasvadból, laposmellű futómadarakból, valamint szárnyas vadakból előállított áruknak az Unióba történő behozatala.

(4)

Miután Mexikóban 2013 januárjában erősen patogén, H7N3 típusú madárinfluenza-kitöréseket észleltek, a 2013/217/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) révén módosításra került a 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. részében a Mexikóra vonatkozó bejegyzés, amely így előírta, hogy a Mexikóból származó, baromfiból, tenyésztett szárnyasvadból, laposmellű futómadarakból, valamint szárnyas vadakból előállított áruk behozatala csak akkor engedélyezhető onnan az Unió területére, ha azok a 2007/777/EK határozat II. melléklete 4. részében előírt specifikus B kezelésen estek át.

(5)

2015. május 8-án Mexikó új információkat közölt az országnak az erősen patogén madárinfluenzával kapcsolatos helyzetéről. Mexikó betegség-felszámolási politikát hajtott végre, és felügyeleti programot alkalmazott. Azóta nem észlelték a vírus terjedését.

(6)

A Bizottság szolgálatai értékelték ezt az információt. Ezen értékelés, valamint a Mexikó által nyújtott garanciák fényében helyénvaló módosítani a 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. részében szereplő listán a Mexikóra vonatkozó bejegyzést a baromfiból, tenyésztett szárnyasvadból, laposmellű futómadarakból, valamint szárnyas vadakból előállított árukon elvégzendő specifikus kezelés tekintetében. A Mexikóban jelenleg uralkodó kedvező járványügyi helyzetre tekintettel az említett áruk Unióba való behozatala engedélyezhető a D specifikus kezelést követően.

(7)

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. részét ezért ennek megfelelően módosítani szükséges.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. része e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 14-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  A Bizottság 2007. november 29-i 2007/777/EK határozata a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2007.11.30., 49. o.).

(3)  A Bizottság 2013. május 8-i 2013/217/EU végrehajtási határozata a 2007/777/EK határozatnak a húskészítmények, kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik országok vagy részeik jegyzékében szereplő, a Mexikóra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (HL L 129., 2013.5.14., 38. o.).


MELLÉKLET

A 2007/777/EK rendelet II. mellékletének 2. részében a Mexikóra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„MX

Mexikó

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX”


Top