Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2379

A Bizottság (EU) 2015/2379 végrehajtási rendelete (2015. december 16.) a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK és az 1067/2008/EK rendelettől, az (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelettől, az 1964/2006/EK rendelettől, a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől, valamint az 1918/2006/EK rendelettől a gabonafélékre, a rizsre és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2016. évi behozatali engedélyek benyújtásának és kibocsátásának időpontja tekintetében való eltérésről, és a 951/2006/EK rendelettől a kvótán kívüli cukor és izoglükóz ágazatára vonatkozó 2016. évi kiviteli engedélyek kibocsátási időpontja tekintetében való eltérésről

OJ L 332, 18.12.2015, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2379/oj

18.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/46


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2379 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 16.)

a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK és az 1067/2008/EK rendelettől, az (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelettől, az 1964/2006/EK rendelettől, a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől, valamint az 1918/2006/EK rendelettől a gabonafélékre, a rizsre és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2016. évi behozatali engedélyek benyújtásának és kibocsátásának időpontja tekintetében való eltérésről, és a 951/2006/EK rendelettől a kvótán kívüli cukor és izoglükóz ágazatára vonatkozó 2016. évi kiviteli engedélyek kibocsátási időpontja tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 20. cikke n) pontjára, 144. cikke g) pontjára és 187. cikke e) pontjára,

mivel:

(1)

A 2305/2003/EK (3), a 969/2006/EK (4), az 1067/2008/EK (5) bizottsági rendelet és az (EU) 2015/2081 bizottsági végrehajtási rendelet (6) különös rendelkezéseket ír elő az árpának a 09.4126 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához, a kukoricának a 09.4131 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának a 09.4123, a 09.4124, a 09.4125 és a 09.4133 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához, valamint egyes Ukrajnából származó gabonaféléknek a 09.4306, a 09.4307 és a 09.4308 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(2)

Az 1964/2006/EK bizottsági rendelet (7) és a 480/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (8) különös rendelkezéseket ír elő a Bangladesből származó rizsnek a 09.4517 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához és a törmelékrizsnek a 09.4079 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(3)

Az 1918/2006/EK bizottsági rendelet (9) különös rendelkezéseket ír elő a Tunéziából származó olívaolajnak a rendelkezésre álló vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(4)

Figyelemmel a 2016. évi munkaszüneti napokra, az érintett kontingensmennyiségek betartása érdekében bizonyos időszakokban helyénvaló a behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának és ezen engedélyek kibocsátásának időpontja tekintetében eltérni a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK és az 1067/2008/EK rendelettől, az EU 2015/2081 végrehajtási rendelettől, az 1964/2006/EK rendelettől, valamint a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől és az 1918/2006/EK rendelettől.

(5)

A 951/2006/EK bizottsági rendelet (10) 7d. cikkének (1) bekezdése értelmében a kvótán kívüli cukor és izoglükóz kivitelére vonatkozó engedélyeket az engedélykérelmek benyújtásának hetét követő péntektől bocsátják ki, feltéve, hogy a Bizottság ebben az időszakban nem hoz semmilyen különös intézkedést.

(6)

Tekintettel a 2016. évi munkaszüneti napokra és azok következményeire az Európai Unió Hivatalos Lapjának megjelenésére nézve, a kérelmek benyújtása és az engedélyek kiállítása közötti időszak túl rövid a piac megfelelő irányításának biztosításához. Ezért ezt az időszakot meg kell hosszabbítani.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Gabonafélék

(1)   A 2305/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve 2016. január 4. hétfőtől 2016. december 16. péntek brüsszeli idő szerint 13 óráig nyújtható be az árpának a 09.4126 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2016. évre.

(2)   A 2305/2003/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésének első albekezdésétől eltérve az árpának a 09.4126 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó, az e rendelet I. mellékletében megjelölt időszakokban kérelmezett, a 2016. évre vonatkozó engedélyeket az ugyanezen mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki, figyelembe véve az 1301/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseket is (11).

(3)   A 969/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve 2016. január 4. hétfőtől 2016. december 16. péntek brüsszeli idő szerint 13 óráig nyújtható be a kukoricának a 09.4131 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2016. évre.

(4)   A 969/2006/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a kukoricának a 09.4131 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó, az e rendelet I. mellékletében megjelölt időszakokban kérelmezett engedélyeket az ugyanezen mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki a 2016-os évre, az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

(5)   1067/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve 2016. január 4. hétfőtől 2016. december 16. péntek brüsszeli idő szerint 13 óráig nyújtható be a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának a 09.4123, a 09.4124, a 09.4125 és a 09.4133 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2016. évre.

(6)   Az 1067/2008/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának a 09.4123, a 09.4124, a 09.4125 és a 09.4133 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó, az e rendelet I. mellékletében megjelölt időszakokban kérelmezett engedélyeket az ugyanezen mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki a 2016-os évre, az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

(7)   Az (EU) 2015/2081 rendelet 2. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve 2016. január 4. hétfőtől 2016. december 16. péntek brüsszeli idő szerint 13 óráig nyújtható be az Ukrajnából származó gabonaféléknek a 09.4306, a 09.4307 és a 09.4308 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2016. évre.

(8)   Az (EU) 2015/2081 rendelet 2. cikke (3) bekezdésétől eltérve az Ukrajnából származó gabonaféléknek a 09.4306, a 09.4307 és a 09.4308 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó, az e rendelet I. mellékletében megjelölt időszakokban kérelmezett engedélyeket az ugyanezen mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki a 2016-os évre, az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

2. cikk

Rizs

(1)   Az 1964/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének első albekezdésétől eltérve 2016. január 4. hétfőtől 2016. december 9. péntek brüsszeli idő szerint 13 óráig nyújtható be a Bangladesből származó rizsnek a 09.4517 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2016. évre.

(2)   A 480/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve 2016. január 4. hétfőtől 2016. december 9. péntek brüsszeli idő szerint 13 óráig nyújtható be a törmelékrizsnek a 09.4079 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2016. évre.

3. cikk

Olívaolaj

(1)   Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésétől eltérve 2016. december 13., keddig nyújthat be a Tunéziából származó olívaolaj behozatalára vonatkozó engedélykérelem.

(2)   Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a Tunéziából származó olívaolaj behozatalára vonatkozó, az e rendelet II. mellékletében megjelölt időszakokban kérelmezett engedélyeket az ugyanezen mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki, az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

4. cikk

A kvótán kívüli cukor és izoglükóz

A 951/2006/EK rendelet 7d. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a kvótán kívüli cukor és izoglükóz kivitelére vonatkozó, az e rendelet III. mellékletében megjelölt időszakokban kérelmezett engedélyeket az ugyanezen mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki, figyelembe véve – adott esetben – az említett rendelet 9. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt különös intézkedéseket.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2017. január 10-én hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 16-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(3)  A Bizottság 2003. december 29-i 2305/2003/EK rendelete a harmadik országokból származó árpa behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 342., 2003.12.30., 7. o.).

(4)  A Bizottság 2006. június 29-i 969/2006/EK rendelete a harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 176., 2006.6.30., 44. o.).

(5)  A Bizottság 2008. október 30-i 1067/2008/EK rendelete a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről (kodifikált változat) (HL L 290., 2008.10.31., 3. o.).

(6)  A Bizottság 2015. november 18-i (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelete egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 302., 2015.11.19., 81. o.).

(7)  A Bizottság 2006. december 22-i 1964/2006/EK rendelete a Bangladesből származó rizs behozatali kontingensének a 3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 408., 2006.12.30., 19. o.).

(8)  A Bizottság 2012. június 7-i 480/2012/EU végrehajtási rendelete az 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasználandó, az 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról és kezeléséről (HL L 148., 2012.6.8., 1. o.).

(9)  A Bizottság 2006. december 20-i 1918/2006/EK rendelete a Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 365., 2006.12.21., 84. o.).

(10)  A Bizottság 2006. június 30-i 951/2006/EK rendelete a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 178., 2006.7.1., 24. o.).

(11)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A gabonafélék behozatalára vonatkozó engedélykérelmek benyújtási időszaka

A kibocsátás időpontja

2016. március 18., pénteken brüsszeli idő szerint 13 órától március 25., pénteken brüsszeli idő szerint 13 óráig

2016. április 4., hétfőt követő első munkanap

2016. október 21., pénteken brüsszeli idő szerint 13 órától október 28., pénteken brüsszeli idő szerint 13 óráig

2016. november 7., hétfőt követő első munkanap


II. MELLÉKLET

Az olívaolaj behozatalára vonatkozó engedélykérelmek benyújtási időszaka

A kibocsátás időpontja

2016. március 21., hétfő vagy 22., kedd

2016. április 1,. pénteket követő első munkanap

2016. május 2., hétfő vagy 3., kedd

2016. május 13., pénteket követő első munkanap

2016. május 9., hétfő vagy 10., kedd

2016. május 18., szerdát követő első munkanap

2016. július 18., hétfő vagy 19., kedd

2016. július 27., szerdát követő első munkanap

2016. augusztus 8., hétfő vagy 9., kedd

2016. augusztus 17., szerdát követő első munkanap

2016. október 24., hétfő vagy 25. kedd

2016. november 3., csütörtököt követő első munkanap


III. MELLÉKLET

A kvótán kívüli cukor és izoglükóz kivitelére vonatkozó engedélykérelmek benyújtási időszaka

A kibocsátás időpontja

2016. október 24., hétfőtől 28., péntekig

2016. november 8., keddet követő első munkanap

2016. december 19., hétfőtől 23. péntekig

2017. január 6., pénteket követő első munkanap


Top