Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2324

A Bizottság (EU) 2015/2324 végrehajtási rendelete (2015. december 11.) az 1342/2008/EK tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos földrajzi területek vonatkozásában a halászeszköz-kategóriák meghatározása tekintetében történő módosításáról

OJ L 328, 12.12.2015, p. 101–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; közvetve hatályon kívül helyezte: 32018R0973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2324/oj

12.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/101


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2324 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 11.)

az 1342/2008/EK tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos földrajzi területek vonatkozásában a halászeszköz-kategóriák meghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról, valamint a 423/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 18-i 1342/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkére,

mivel:

(1)

A közös halászati politika fő célkitűzései között szerepel a halak visszadobásából álló pazarló gyakorlat megszűntetése. A tengerfenéken élő egyes, jelenleg az 1342/2008/EK rendeletben meghatározott erőkifejtési rendszer hatálya alá tartozó fajok halászata tekintetében a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség 2016-tól 2019-ig fokozatosan lép életbe.

(2)

Az 1342/2008/EK rendelet értelmében a halászati erőkifejtés korlátozásai az I. mellékletben szereplő halászeszköz-kategóriák és földrajzi területek alapján meghatározott erőkifejtési csoportok szerint kerülnek megállapításra.

(3)

A fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség végrehajtásának fényében a jelenlegi erőkifejtési rendszer részéről több rugalmasságra van szükség annak érdekében, hogy a halászok nagyobb szembőségű, szelektívebb halászeszközöket használhassanak. A fentiekre tekintettel szükségesnek tűnt felülvizsgálni, hogy az erőkifejtési csoportok jelenlegi szerkezete a védelmi szükségletekre vonatkozó igazgatási terhek tekintetében költséghatékonynak tekinthető-e.

(4)

Ezért a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottságot (HTMGB) felkérték arra, hogy adjon szakvéleményt az erőkifejtési csoportok meghatározásához alkalmazott TR1. és TR2. halászeszköz-kategóriák összevonásának lehetőségéről. A HTMGB arra a következtetésre (2) jutott, hogy a két kategória összevonásakor a tőkehalállományok esetében fennáll a fokozott halászati mortalitás kockázata, továbbá a szóban forgó összevonásnak kizárólag az Északi-tenger, a Skagerrak és a La Manche csatorna keleti része tekintetében történő alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne a többi gazdálkodási övezet vonatkozásában érvényes intézkedésekkel. A HTMGB azt is megállapította, hogy a kifogott biológiai állományok tekintetében az új összevont kategória heterogénebb képet mutatna, mint a külön TR1. és TR2. kategóriák, és a tőkehalállományok esetében a fokozott halászati mortalitás esetleges fokozódásának ellensúlyozására hozandó kiegészítő intézkedések miatt nem valószínű, hogy a költséghatékonyság fokozódna. Ugyanakkor a HTMGB azt is megemlíti, hogy a kategóriák összevonása a halászok számára lehetővé tenné a szelektívebb halászatot.

(5)

Továbbá az 1342/2008/EK rendelet 2011-es értékelése (3) során a HTMGB megállapította, hogy az Északi-tenger tőkehalállományának halászati mortalitása 2010-ben csak 3 %-kal volt alacsonyabb a 2008-as értékhez képest. A HTMGB megállapította, hogy az északi-tengeri tőkehalállomány esetében az erőkifejtés-szabályozás nem tudta visszaszorítani a halak visszadobásának mértékét.

(6)

A jelenlegi erőkifejtési rendszer 2008-as bevezetése óta a TR1. és TR2. halászeszköz-kategóriákhoz rendelt erőkifejtés jelentős mértékben csökkent. Tehát a kategóriák összevonásának a tőkehalállomány esetében a halászati mortalitásra gyakorolt esetleges negatív hatása a korábbiakhoz képest kisebb jelentőségű lenne.

(7)

Az összevonással jelentősen csökkennének az irányítási költségek. A nemzeti hatóságokra és a halászokra háruló igazgatási költségek mérséklődnének, mivel számos halász más-más erőkifejtési csoporthoz tartozó, különféle eszközöket használ, aminek következtében a halászati erőkifejtés csak bonyolult számítások alapján határozható meg. Továbbá a fogások kirakodásának kötelezővé tételére vonatkozó új szabályozás végrehajtása humánerőforrás szempontjából jelentős terheket ró a tagállami igazgatásokra. A Bizottság emellett úgy véli, hogy amennyiben a tőkehalállomány esetében fokozódna a halászati mortalitás, a kiegészítő védelmi intézkedések bevezetése nem vezetne okvetlenül az igazgatási költségek jelentős növekedéséhez.

(8)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) szakvéleménye (4) alapján az Északi-tenger tőkehalállományának védettségi helyzete az ICES IV alterületen, az ICES VIId körzetben és az ICES IIIa körzet nyugati részén jelentősen javult.

(9)

A fentiekből tehát le lehet vonni azt a következtetést, hogy a tőkehal esetében a kirakodási kötelezettség gyorsabb bevezetése a nem szándékos fogásokból adódó halászati mortalitás visszaszorításának szempontjából nagyobb hozzáadott értéket képvisel, mint a jelenlegi kötelező érvényű erőkifejtés-szabályozási rendszer fenntartása.

(10)

Tehát a következő területeken nem indokolt a TR1. és TR2. különálló halászeszköz-kategóriák fenntartása: Skagerrak, az ICES IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része; ICES IV övezet, az ICES IIa övezet közösségi vizei; ICES VIId övezet. Mivel a Kattegat területének, az ICES VIIa övezetnek, az ICES VIa övezetnek és a ICES Vb övezet közösségi vizeinek tőkehalállománya nincs jó állapotban, a kategóriaösszevonás nem alkalmazandó ezeken a területeken.

(11)

A Bizottság szorosan nyomon fogja követni a TR1. és TR2. halászeszköz-kategóriák összevonásának a tőkehal halászati mortalitására kifejtett hatását, hogy a halászeszköz-kategóriák rendszerét megfelelően kiigazíthassa, ha a halak visszadobása következtében növekedne a tőkehalállomány halászati mortalitása.

(12)

A jelenlegi jelentéstételi rendszert változatlanul kell hagyni annak érdekében, hogy a Bizottság és a tagállamok újabb igazgatási költségek felmerülése nélkül követhessék nyomon a helyzet alakulását.

(13)

Az 1342/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1342/2008/EK rendelet I. melléklete a következő ponttal egészül ki:

„3.

Az 1. ponttól eltérve, a 2. b) pontjában szereplő területen a halászati erőkifejtés szabályozása tekintetében az TR1. és TR2. halászeszköz-kategóriákat egy kategóriának kell tekinteni, amelybe a 70 mm-nél nagyobb vagy azzal egyenlő szembőségű hálók tartoznak. A tagállamok – az 1224/2009/EK rendelet (5) 33. és 34. cikkének megfelelően – a TR1 és TR2 halászeszköz-kategória vonatkozásában továbbra is külön-külön tesznek jelentést az erőkifejtés-felhasználásról.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 348., 2008.12.24., 20. o.

(2)  Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság 49. plenáris ülése. (PLEN-15-02)

(3)  Evaluation of multi-annual plans for cod in Irish Sea, Kattegat, North Sea, and West of Scotland (STECF-11-07)(Az Ír-tenger, a Kattegat, az Északi-tenger és Skócia nyugati partvidékének tőkehal-állományra vonatkozó többéves terv értékelése).

(4)  Az ICES szakvéleménye az Északi-tenger és a Kelta-tenger ökorégiók vonatkozásában a halászati lehetőségekről, a fogásokról és az erőkifejtésről: 6.3.4 tőkehal (Gadus morhua) a IV alterületen, a VIId körzetben és a IIIa körzet nyugati részén (Északi-tenger, a La Manche csatorna keleti része, Skagerrak).


Top