EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2011

A Bizottság (EU) 2015/2011 végrehajtási rendelete (2015. november 11.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően azon regionális kormányzatok és helyi hatóságok jegyzéke tekintetében, amelyek esetében a velük szembeni kitettségek központi kormányzattal szembeni kitettségként kezelendők, végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2011/oj

12.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 295/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2011 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 11.)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően azon regionális kormányzatok és helyi hatóságok jegyzéke tekintetében, amelyek esetében a velük szembeni kitettségek központi kormányzattal szembeni kitettségként kezelendők, végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) (Szolvencia II.), és különösen annak 109a. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó standard formula piaci kockázati moduljának és partner-nemteljesítési kockázati moduljának a kiszámítása szempontjából lényegesek azok a jegyzékek, amelyek a 2009/138/EK irányelvnek megfelelően azon regionális kormányzatokat és helyi hatóságokat tartalmazzák, amelyek esetében a velük szembeni kitettségeket mint központi kormányzattal szembeni kitettségeket kell kezelni.

(2)

Adott esetben az e jegyzékben szereplő regionális kormányzatokat és helyi hatóságokat típusonként kategorizálni kell az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 85. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően.

(3)

A felügyeleti hatóságok rendelkezésre bocsátották a joghatóságukba tartozó regionális kormányzatokkal és helyi hatóságokkal összefüggésben a konkrét bevételképző hatáskörökre és a nemzeti jognak megfelelően fennálló intézményi háttérre, valamint az arra vonatkozó releváns információkat, hogy az említett kormányzatok és hatóságok teljesítik-e a 2009/138/EK irányelv 109a. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelményeket.

(4)

Ez a rendelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(5)

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Regionális kormányzatok és helyi hatóságok jegyzéke

A következő regionális kormányzatokat és helyi hatóságokat olyan jogalanynak kell tekinteni, amelyek esetében a velük szemben fennálló kitettségek úgy kezelendők, mint a letelepedésük helye szerinti tagállam központi kormányzatával szembeni kitettségek a 2009/138/EK irányelv 109a. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említettek szerint:

1.

Ausztriában: bármely „Land” vagy „Gemeinde”;

2.

Belgiumban: bármely „communauté” vagy „gemeenschap”, „région” vagy „gewest”, „province” vagy „provincie”, és „commune” vagy „gemeente”;

3.

Dániában: bármely „region” vagy „kommune”;

4.

Finnországban: bármely „kaupunki” vagy „stad”, „kunta” vagy „kommun”, valamint az „Ahvenanmaan maakunta” vagy „Landskapet Åland”;

5.

Franciaországban: bármely „région”, „département” vagy „commune”;

6.

Németországban: bármely „Land”, „Gemeindeverband” vagy „Gemeinde”;

7.

Liechtensteinben: bármely „Gemeinde”;

8.

Litvániában: bármely „savivaldybė”;

9.

Luxemburgban: bármely „commune”;

10.

Hollandiában: bármely „provincie”, „waterschap” vagy „gemeente”;

11.

Lengyelországban: bármely „województwo”, „związek powiatów”, „powiat”, „związek międzygminny”, „gmina”, valamint a „miasto stołeczne Warszawa”;

12.

Portugáliában: „Região Autónoma dos Açores”, valamint „Região Autónoma da Madeira”;

13.

Spanyolországban: bármely „comunidad autónoma” vagy „corporación local”;

14.

Svédországban: bármely „region”, „landsting” vagy „kommun”;

15.

az Egyesült Királyságban: a „Scottish Parliament”, a „National Assembly for Wales” és a„Northern Ireland Assembly”.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1094/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).


Top