Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1962

A Bizottság (EU) 2015/1962 végrehajtási rendelete (2015. október 28.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 404/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

OJ L 287, 31.10.2015, p. 6–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1962/oj

31.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1962 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 28.)

a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 404/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK, és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére, 8. cikke (2) bekezdésére, 9. cikke (10) bekezdésére, 15. cikke (9) bekezdésére, 21. cikke (7) bekezdésére, 22. cikke (7) bekezdésére, 24. cikke (8) bekezdésére, 33. cikke (10) bekezdésére, 37. cikke (4) bekezdésére, 58. cikke (9) bekezdésére, 60. cikke (7) bekezdésére, 64. cikke (2) bekezdésére, 73. cikke (9) bekezdésére, 74. cikke (6) bekezdésére, 76. cikke (4) bekezdésére, 78. cikke (2) bekezdésére, 92. cikke (5) bekezdésére, 105. cikke (6) bekezdésére, 106. cikke (4) bekezdésére, 111. cikke (3) bekezdésére, 116. cikke (6) bekezdésére és 117. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1627/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) hatályon kívül helyezte a 2371/2002/EK tanácsi rendeletet (4). A 404/2011/EU végrehajtási rendelet (5) idevágó hivatkozásait ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(2)

A Bizottság új eszközt dolgozott ki az adatcseréhez, amelyet az 1224/2009/EK rendelet (a továbbiakban: ellenőrzési rendelet) 33., 111. és 116. cikkében, valamint az 1006/2008/EK rendelet 13. cikkében említett elektronikus adatcseréhez kell alkalmazni.

(3)

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél (IMO) nyilvántartott hajóazonosító szám, amelyet az IMO által 2013. december 4-én elfogadott A.1078. (28) számú határozat és az 1974. évi SOLAS-egyezmény XI-1. fejezete 3. szabályának rendelkezései határoznak meg, a tevékenység helyszínétől függetlenül az uniós halászhajókra, valamint az uniós vizeken tevékenységet folytató harmadik országbeli hajókra is vonatkozik. A hajóazonosító szám lehetővé teszi a hajó pontos azonosítását, tevékenységének nyomon követését és ellenőrzését, függetlenül a név-, tulajdonos- vagy lobogóváltásoktól, továbbá biztosítja a halászati termékek nyomonkövethetőségét a piaci lánc teljes hosszán, különösen olyan esetekben, amikor előfordulhat, hogy a hajók jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászati tevékenységben vesznek részt.

(4)

A Bizottság új formátumot dolgozott ki a műholdas hajómegfigyelési rendszerek (VMS) adatainak továbbítására, amelyet az ellenőrzési rendelet 111. és 116. cikkében említett elektronikus adatcserékhez kell alkalmazni. Következésképpen a 404/2011/EU végrehajtási rendelet 24. és 28. cikkét módosítani kell, a 404/2011/EU végrehajtási rendelet V. mellékletét pedig el kell hagyni.

(5)

Az ellenőrzési rendelet 14. cikke (2) bekezdésének d) pontja előírja, hogy a halászati naplónak tartalmaznia kell a hajó kikötőből való indulásának dátumát. Annak biztosítása érdekében, hogy az ugyanazon halászati úthoz kapcsolódó összes üzenet azonosítható és összekapcsolható legyen, a halászati naplók adatainak rögzítésére és elektronikus úton történő beküldésére kötelezett hajóparancsnokoknak a halászati művelet megkezdése előtti első üzenetként és a későbbi adatküldések előtt egy indulási üzenetet kell küldeniük a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai részére. A 404/2011/EU végrehajtási rendelet 47. cikkét ezért módosítani kell.

(6)

A tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv közötti adatcserére vonatkozó szabályokat – amelyeket az ellenőrzési rendelet 111. és 116. cikke és az 1006/2008/EK rendelet 13. cikke említ – módosítani kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az új jogi követelményeknek, az új technológiák és formátumok fejlődésének, valamint a nemzetközi szabványoknak. Meg kell határozni az elektronikus adatküldés általános alapelveit, a helyesbítési eljárásokat, továbbá a hajómegfigyelési rendszerrel, a halászati és értékesítési tevékenységekkel és a fogási nyilatkozatokkal kapcsolatos információk cseréjéhez használt szabványokat, valamint az egyes formátumok közötti átváltás végrehajtására szolgáló eljárásokat. Következésképpen a 404/2011/EU végrehajtási rendelet 43., 45. és 91. cikkét és XII. mellékletét módosítani kell, továbbá új szabályokat kell megállapítani.

(7)

A műholdas hajómegfigyelési rendszer adatainak és az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszer adatainak az ellenőrzési rendelet 111. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerinti valós idejű és közvetlen cseréje további harmonizációt igényel. A lobogó szerinti tagállamnak gondoskodnia kell a halászhajóitól kapott adatrögzítési és jelentéstételi rendszer adatainak a parti tagállamnak való automatikus és valós idejű továbbításáról, amennyiben a halászat a parti tagállam vizein történik. A 404/2011/EU végrehajtási rendelet 44. cikkét ezért módosítani kell.

(8)

Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) módosította az ellenőrzési rendeletet azáltal, hogy szabályokat vezetett be a fogyasztónak a halászati és akvakultúra-termékekről nyújtandó információkkal, valamint a tárolási mechanizmus által érintett halászati és akvakultúra-termékek ellenőrzésével kapcsolatban. A 404/2011/EU végrehajtási rendelet 66., 67. és 112. cikkét hozzá kell igazítani ezekhez az új szabályokhoz, a 68. cikkét pedig el kell hagyni.

(9)

A halak tárolásával és kezelésével kapcsolatos tevékenységek sajátosságait figyelembe véve az ipari célokra szánt nyílt tengeri fajok fogására a víz és jég levonása nem vonatkozik. Az Európai Unió, a Feröer szigetek és Norvégia által az északkelet-atlanti vizek halállományaival folytatott gazdálkodással kapcsolatban a 2014–2018 közötti időszakra kötött halászati megállapodás keretében az ipari felhasználásra szánt nyílt tengeri fajokkal összefüggésben egy hasonló rendelkezést, valamint új intézkedéseket fogadtak el a hering, a makréla, a fattyúmakréla és a kék puhatőkehal mérlegelésével és vizsgálatával kapcsolatban. A 404/2011/EU végrehajtási rendelet 74., 78., 79., 80., 82., 83., 85., 88., 89. és 107. cikkét ezért hozzá kell igazítani ezekhez az új szabályokhoz.

(10)

Az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) intézkedéseket határoz meg az uniós ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszer végrehajtásának támogatására, valamint az uniós pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos megszakítások, felfüggesztések és korrekciók szabályozására, továbbá elhagyta az ellenőrzési rendelet 103. cikkét. Ezért a 404/2011/EU végrehajtási rendelet 96. cikkét, VIII. címének I. fejezetét és XXXI. mellékletét el kell hagyni.

(11)

Az ellenőrzési rendelet 33. cikkének (10) bekezdése és az 1006/2008/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy meghatározza a fogásokra és a halászati erőkifejtésre vonatkozó adatok továbbításának formátumát. A Bizottság 500/2001/EK rendeletében (8) az összesített fogási adatoknak az ellenőrzési rendelet 33. cikkének (2) és (4) bekezdésében és az 1006/2008/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt hatékony továbbításának biztosítására meghatározott szabályok jogilag és műszakilag elavultak. Következésképpen az összesített fogási adatok elektronikus bejelentésére vonatkozó nemzetközi szabványokat kell használni, és az 500/2001/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(12)

Az (EU) 2015/812 Európai Parlament és a tanácsi rendelet (9) a jelentéstételi kötelezettségeknek megfelelően új szabályokat vezetett be a méreten aluli fogások külön nyilvántartására, valamint a méreten aluli egyedek kirakodására vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos új súlyos jogsértés tekintetében életbe léptette a pontok kiszabásának rendszerét. A 404/2011/EU végrehajtási rendelet VI., VII., X., XXIII., XXVI., XXVII. és XXX. mellékletét hozzá kell igazítani ezekhez az új szabályokhoz.

(13)

GFCM/35/2011/1., GFCM/35/2011/2., GFCM/35/2011/3., GFCM/35/2011/4., GFCM/35/2011/5. és GFCM/36/2012/2. számú ajánlásaiban a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) konkrét rendelkezéseket fogadott el a GFCM halászati napló létrehozásával és a vörös nemeskorall kifogásának, a tengeri madarak, barátfókák, tengeri teknősök és cetfélék járulékos fogásának és visszaengedésének naplóba való bevezetésével kapcsolatban. A 404/2011/EU végrehajtási rendelet VI., VII. és X., mellékletét hozzá kell igazítani ezekhez az új szabályokhoz.

(14)

A 404/2011/EK végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az ellenőrzési rendelet 90. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 92. cikkének (1) bekezdése – amelyeket az (EU) 2015/812 rendelet 7. cikkének 14. és 15. pontja módosított – 2017. január 1-jén válik alkalmazandóvá. Az e rendelkezésekkel összefüggő súlyos jogsértésekért kiszabott pontok is ekkor lépnek hatályba.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 404/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

A 404/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Ez a rendelkezés a magyar nyelvi változatot nem érinti.

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   »uniós halászhajó«: tagállami lobogó alatt közlekedő és az Unióban lajstromozott halászhajó;”

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   »uniós vizek«: az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti vizek;

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).”"

3.

A 3. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   A valamely tagállam által kiállított, meghatározott bruttó tonnatartalom (BT) vagy kilowatt (kW) értékekre szóló halászati jogosítványoknak megfelelő teljes kapacitás semmikor sem haladhatja meg az adott tagállamra az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (7) bekezdésével összhangban megállapított maximális kapacitási szintet.”

4.

A 6. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„2016. január 1-jétől a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet hajóazonosító számokra épülő rendszere, amelyet az A.1078(28). számú határozattal 2013. december 4-én került elfogadásra, és amelyre az 1974-es SOLAS-egyezmény XI-1. fejezetének 3. szabálya is utal, az alábbiakra vonatkozik:

a)

minden olyan uniós halászhajó vagy uniós piaci szereplők által bérleti megállapodás alapján üzemeltetett halászhajó, amelynek tonnatartalma legalább 100 bruttó tonna vagy 100 bruttó regisztertonna, vagy amelynek teljes hossza legalább 24 méter, és kizárólag uniós vizeken folytat halászati tevékenységet.

b)

minden olyan uniós halászhajó, vagy uniós piaci szereplők által bérleti megállapodás alapján üzemeltetett halászhajó, amelynek teljes hossza legalább 15 méter, és uniós vizeken kívül folytat halászati tevékenységet.

c)

minden olyan harmadik országbeli halászhajó, amely uniós vizeken halászati tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkezik.”

5.

A 24. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az egyes tagállamok halászati felügyelő központjai biztosítják az e rendelet 19. cikkével összhangban átadandó, a halászhajóikra vonatkozó adatok automatikus továbbítását a parti tagállam halászati felügyelő központjának, amíg halászhajóik a parti tagállam vizein tartózkodnak. Ezeket az adatokat közvetlenül azután kell továbbítani a parti tagállam halászati felügyelő központjának, hogy a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja megkapja őket.”

6.

A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„28. cikk

A Bizottság hozzáférése az adatokhoz

A Bizottság az ellenőrzési rendelet 111. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kérheti a tagállamokat, hogy egy konkrét halászhajó-csoport tekintetében meghatározott ideig biztosítsák az e rendelet 19. cikkével összhangban átadandó adatok automatikus továbbítását a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv számára. Ezeket az adatokat közvetlenül azután kell továbbítani a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek, hogy a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja megkapja őket.”

7.

A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„30. cikk

A papíralapú halászati napló, átrakási nyilatkozat és kirakodási nyilatkozat mintája

(1)   Az uniós halászhajók parancsnokainak uniós vizeken a papíralapú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot és kirakodási nyilatkozatot a VI. mellékletben szereplő mintának megfelelően kell kitölteniük és benyújtaniuk.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a Földközi-tengeren naponta halászati utat teljesítő uniós halászhajók parancsnokai a papíralapú halászati naplót, az átrakási nyilatkozatot és a kirakodási nyilatkozatot a VII. mellékletben szereplő mintának megfelelően tölthetik ki és nyújthatják be.

(3)   Amennyiben az uniós halászhajók harmadik ország vizein, egy regionális halászati gazdálkodási szervezet által szabályozott vizeken vagy regionális halászati gazdálkodási szervezet által nem szabályozott, uniós fennhatóságon kívüli vizeken végeznek halászati tevékenységet, akkor az uniós halászhajók parancsnokainak a papíralapú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot és kirakodási nyilatkozatot e rendelet 31. cikkének és a VI. és VII. mellékletben szereplő mintáknak megfelelően kell kitölteniük és benyújtaniuk, kivéve, ha a harmadik ország vagy az érintett regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai más típusú halászati napló, átrakási nyilatkozat vagy kirakodási nyilatkozat használatát írják elő. Ha a harmadik ország nem határoz meg kifejezetten egy adott halászati naplót, átrakási nyilatkozatot vagy kirakodási nyilatkozatot, de az uniós szabályok által előírtaktól eltérő adatelemeket kér, akkor ezeket az adatelemeket rögzíteni kell.

(4)   Az ellenőrzési rendelet 15. cikkének hatálya alá nem tartozó uniós halászhajók parancsnokai a 2016. január 1-je előtt kinyomtatott papíralapú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot vagy kirakodási nyilatkozatot 2017. december 31-ig használhatják.”

8.

A 37. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az elektronikus formátumú halászati naplót, átrakási nyilatkozatot és kirakodási nyilatkozatot a X. mellékletben meghatározott utasítások szerint kell kitölteni.”

9.

A 43. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„43. cikk

A tagállamok közötti információcsere során kötelezően megadandó adatok

Az uniós halászhajók parancsnokai által a halászati naplóban, az átrakási nyilatkozatban, az előzetes értesítésben és a kirakodási nyilatkozatban az uniós szabályok szerint rögzítendő adatokat a tagállamok közötti információcsere során is kötelezően meg kell adni.”

10.

A 44. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„44. cikk

Hozzáférés az adatokhoz

(1)   Ha a tagállami lobogó alatt közlekedő valamely halászhajó egy parti tagállam uniós vizein végez halászati tevékenységeket, a lobogó szerinti tagállam az aktuális halászati útnak az elektronikus halászati naplóban szereplő adatait közvetlenül beérkezésük után továbbítja az említett part menti tagállamnak, a kikötőből való utolsó elindulással kezdve.

(2)   Amíg a tagállami lobogó alatt közlekedő valamely halászhajó egy másik parti tagállam uniós vizein végez halászatot, a lobogó szerinti tagállam az elektronikus halászati naplóban kötelezően feltüntetendő adatokat közvetlenül beérkezésük után továbbítja az említett part menti tagállamnak. A lobogó szerinti tagállam az e rendelet 47. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint az aktuális halászati úttal kapcsolatos korrekciókat is továbbítja.

(3)   Amennyiben a kirakodás vagy az átrakás a lobogó szerinti tagállamtól eltérő parti tagállam kikötőjében történik, a lobogó szerinti tagállam a kötelezően feltüntetendő kirakodási vagy átrakási adatokat közvetlenül beérkezésük után továbbítja a part menti tagállamnak.

(4)   Amennyiben egy lobogó szerinti tagállam arról értesül, hogy a lobogója alatt közlekedő valamely halászhajó egy másik parti tagállam kikötőjébe szándékozik belépni, a lobogó szerinti tagállam az előzetes értesítést közvetlenül beérkezése után továbbítja a parti tagállamnak.

(5)   Amennyiben a tagállami lobogó alatt közlekedő valamely halászhajó egy halászati út során egy másik parti tagállam uniós vizeire lép, vagy ha a (3) vagy (4) bekezdésben említett, egy adott halászati úttal kapcsolatos adatokat elküldték a parti tagállamnak, a lobogó szerinti tagállam a szóban forgó halászati útról az indulástól kezdve a kirakodás befejezéséig hozzáférést ad az ellenőrzési rendelet 111. cikkének (1) bekezdésében említett halászati tevékenységgel kapcsolatos elektronikus adatokhoz, és a parti tagállam kérésére elküldi az adatokat. A hozzáférést a halászati út megkezdésétől kezdve legalább 36 hónapig biztosítani kell.

(6)   Egy másik tagállam hatóságai által megvizsgált halászhajó lobogó szerinti tagállama az ellenőrzési rendelet 80. cikke értelmében a vizsgálatot végző tagállam kérésére elküldi a hajó aktuális – az indulástól az adatkérés időpontjáig tartó – halászati útjára vonatkozó, halászati tevékenységgel kapcsolatos, az ellenőrzési rendelet 111. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus adatokat.

(7)   Az (5) és (6) bekezdésben említett kérelmeket elektronikus formában kell elküldeni, és fel kell tüntetni bennük, hogy a válaszban a kiigazított eredeti adatokat vagy pedig csak a konszolidált adatokat kérik-e. A megkeresett tagállamnak a kérésre adott választ automatikusan kell generálnia és haladéktalanul el kell küldenie.

(8)   A tagállamok közös alkalmazási tervek vagy egyéb közös vizsgálati tevékenységek keretében kérésre hozzáférést biztosítanak a műholdas hajómegfigyelési rendszer, a halászati napló, az átrakási nyilatkozat, az előzetes értesítés és a kirakodási nyilatkozat adataihoz a tengeren vizsgálatot végző más tagállamoknak.

(9)   Az uniós halászhajók parancsnokainak bármikor biztonságos hozzáféréssel kell rendelkezniük a lobogó szerinti tagállam adatbázisában őrzött, saját elektronikus halászati naplójukban szereplő információkhoz, továbbá átrakási nyilatkozataik, előzetes értesítéseik és kirakodási nyilatkozataik adataihoz.”

11.

A 45. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„45. cikk

A tagállamok közötti adatcsere

A tagállamok:

a)

gondoskodnak arról, hogy az e fejezettel összhangban fogadott adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítsék, és azokat legalább három évig biztonságos számítógépes adatbázisokban tárolják.

b)

meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat kizárólag az ebben a rendeletben meghatározott célokra használják fel, továbbá

c)

minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszítéstől, sérüléstől, terjesztéstől vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében.”

12.

A 47. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Az uniós halászhajó parancsnoka a kikötő elhagyása előtt és a halászati úttal kapcsolatos bármilyen más elektronikus adatküldés előtt elektronikus indulási üzenetet küld a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak.”

13.

A 60. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ha a sérelmet nem orvosolták teljes mértékben vagy részben az 1380/2013/EU rendelet 16. cikke (8) bekezdésének megfelelő intézkedéssel, a Bizottság az e rendelet 59. cikkében említett információ kézhezvételét követően a lehető leghamarabb meghozza a szükséges intézkedéseket az okozott sérelem orvoslása érdekében.”;

b)

A (2) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b)

adott esetben azt, hogy melyik tagállam lépte túl halászati lehetőségeit (»túlhalászó tagállam«), valamint a halászati lehetőségek túllépésének mértékét (az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése szerinti bármilyen cserével csökkentve);”

14.

A 66. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„66. cikk

Fogalommeghatározás

E fejezet alkalmazásában:

halászati és akvakultúra-termékek: a 2658/87/EGK tanácsi rendelettel (11) létrehozott Kombinált Nómenklatúra 3. árucsoportjába, valamint a 12. árucsoport 1212 21 00 vámtarifaalszáma és a 16. árucsoport 1604. és 1605. vámtarifaszáma alá tartozó bármely termék.

(11)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) és a Bizottság 2014. október 16-i 1101/2014/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 312., 2014.10.31., 1. o.).”"

15.

A 67. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (12) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(12)   Az ellenőrzési rendelet 58. cikkének (5) bekezdésében felsorolt információk nem alkalmazandók a Kombinált Nómenklatúra 16. árucsoportjának 1604. és 1605. vámtarifaszáma alá tartozó halászati és akvakultúra-termékekre.”;

b)

a (13) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(13)   Az ellenőrzési rendelet 58. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában a termék halászatának vagy tenyésztésének helye szerinti területre vonatkozó információ:

a)

az uniós jogszabályokban kvóta és/vagy a legkisebb kifogható méret hatálya alá tartozó állományok vagy állománycsoportok fogásai esetében az ellenőrzési rendelet 4. cikkének 30. pontjában meghatározott releváns földrajzi terület;

b)

az egyéb állományok vagy állománycsoportok, édesvízben halászott halászati termékek és akvakultúra-termékek esetében az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) 38. cikkének (1) bekezdése szerinti halászati vagy tenyésztési terület neve.

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).”"

16.

A 68. cikket el kell hagyni;

17.

A 74. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A forgalombahozatali, raktározási vagy feldolgozási pontra történő elszállítás céljából ömlesztve kirakodott nyílt tengeri fajokra vonatkozóan az e rendelet 78–89. cikkében említett különös szabályok sérelme nélkül, az össztömegből levont víz és jég össztömege nem haladja meg a 2 %-ot. A levont víz- és jégmennyiség százalékos arányát minden esetben rögzíteni kell a mérlegelési jegyzőkönyvben, a tömeg bejegyzése mellett. Az ipari célokra felhasznált fogások vagy a nem nyílt tengeri fajok esetében jég- vagy vízmennyiséget nem kell levonni.”

18.

A 78. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„78. cikk

A hering-, makréla-, fattyúmakréla- és kék puhatőkehal-fogásokra vonatkozó mérlegelési eljárások alkalmazási köre

Az e szakaszban megállapított szabályokat az Európai Unióban vagy az uniós halászhajók által harmadik országokban kirakodott hering (Clupea harengus), makréla (Scomber scombrus), fattyúmakréla (Trachurus spp.) és kék puhatőkehal (Micromesistius poutassou) vagy ezek kombinációi fogásainak mérlegelésére kell alkalmazni, amely fogásokra a következő területeken került sor:

a)

a hering tekintetében az ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI és VII övezetben;

b)

a makréla tekintetében az ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV övezetben és a CECAF uniós vizein;

c)

a fattyúmakréla tekintetében az ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV övezetben és a CECAF uniós vizein;

d)

a kék puhatőkehal tekintetében az ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV övezetben és a CECAF uniós vizein;

ha a kirakodásonkénti mennyiség meghaladja a 10 tonnát.”

19.

A 79. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

„79. cikk

A hering-, makréla-, fattyúmakréla- és kékpuhatőkehal-fogások mérlegelésének kikötői”

20.

A 80. cikk (1) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a hajón tárolt hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal mennyisége az élőtömeg kilogrammjában kifejezve;”

21.

A 82. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A hajón tárolt heringre, makrélára, fattyúmakrélára és kék puhatőkehalra vonatkozóan a kirakodás előtt az e rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint bejelentett mennyiségeknek egyezniük kell a már kitöltött halászati naplóban szereplő mennyiségekkel.”

22.

A 83. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

„83. cikk

A friss hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal mérlegelésére szolgáló közhasználatú mérőeszközök”

23.

A 85. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„85. cikk

A fagyasztott hal mérlegelése

Ha fagyasztott hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal kirakodott mennyiségét mérlegelik, a ládákban kirakodott fagyasztott hal tömegének meghatározása fajonként történik, e rendelet 73. cikkével összhangban.”

24.

A 86. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„86. cikk

Mérlegelési nyilvántartás vezetése

Az e rendelet 84. cikkének (3) bekezdésében és 85. cikkében előírt minden mérlegelési nyilvántartást és a fuvarokmányok másolatát az e rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési terv vagy közös ellenőrzési program részeként legalább három évig meg kell őrizni.”

25.

A 88. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„88. cikk

Keresztellenőrzések

Az ellenőrzési rendelet 109. cikkében említett számítógépes adatbázis létrehozásáig az illetékes hatóságok igazgatási keresztellenőrzést hajtanak végre minden kirakodás tekintetében, a következők összevetésével:

a)

a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal e rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett kirakodás előtti értesítésben megjelölt fajonkénti mennyisége, és a halászati naplóban rögzített mennyiségek;

b)

a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal halászati naplóban rögzített fajonkénti mennyisége, és a kirakodási nyilatkozatban rögzített mennyiség;

c)

a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal kirakodási nyilatkozatban rögzített fajonkénti mennyisége, és az átvételi nyilatkozatban vagy az értékesítési bizonylaton rögzített mennyiség;

d)

a halászati naplóban rögzített fogási terület és az érintett hajóra vonatkozó VMS-adatok.”

26.

A 89. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„89. cikk

A mérlegelés nyomon követése

(1)   A hajóról származó hering-, makréla-, fattyúmakréla- és kékpuhatőkehal-fogások mérlegelését fajonként kell nyomon követni. Azon hajók esetében, amelyekről a halak szivattyúzással kerülnek partra, a teljes kirakodást nyomon kell követni. Fagyasztott hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal kirakodása esetében valamennyi ládát meg kell számolni, és a ládák átlagos nettó tömegének a XVIII. mellékletben előírt számítási módszerét ellenőrizni kell.

(2)   Az e rendelet 88. cikkében említetteken túlmenően a következő adatok tekintetében is keresztellenőrzést kell végezni:

a)

a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal állami vagy magánlétesítményekben végzett mérlegelésének nyilvántartásában rögzített fajonkénti mennyiség és az átvételi nyilatkozatban vagy az értékesítési bizonylaton rögzített fajonkénti mennyiség;

b)

a hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal bármely fuvarokmányban rögzített fajonkénti mennyisége, az e rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzési terv vagy közös ellenőrzési program részeként;

c)

az e rendelet 84. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban nyilvántartásba vett közúti tartálykocsik egyedi azonosító száma.

(3)   A kirakodás befejezését követően meg kell győződni arról, hogy a hajóban nem maradt az e szakaszban előírt különös szabályok hatálya alá tartozó hal.

(4)   Az e cikk és az e rendelet 107. cikke szerinti valamennyi nyomonkövetési tevékenységet dokumentálni kell. Ezt a dokumentációt legalább három évig meg kell őrizni.”

27.

A IV. címben a III. fejezet címének helyébe a következő szöveg lép:

„III. FEJEZET

Értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok”

28.

A 90. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az értékesítési bizonylaton és az átvételi nyilatkozatban az ellenőrzési rendelet 64. cikke (1) bekezdésének f) pontjában és 66. cikke (3) bekezdésének e) pontjában említett egyedek számát kell feltüntetni, ha az adott kvótát egyedalapon kezelik.”

29.

A 91. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„91. cikk

Az értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok formátuma

(1)   A tagállamok meghatározzák az értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok kitöltéséhez, és azoknak az ellenőrzési rendelet 63. és 67. cikke szerinti nyilvántartásba vett vevők, nyilvántartásba vett árverési központok vagy a tagállamok által felhatalmazott egyéb szervek vagy személyek, illetve az illetékes hatóságok közötti továbbításához alkalmazott formátumot.

(2)   Az uniós szabályok szerint a nyilvántartásba vett vevők, a nyilvántartásba vett árverési központok vagy a tagállamok által erre felhatalmazott egyéb szervek vagy személyek számára az értékesítési bizonylataikban vagy átvételi nyilatkozataikban kötelezően rögzítendő adatelemeket a tagállamok közötti információcsere során is kötelezően meg kell adni.

(3)   Az ellenőrzési rendelet 111. cikkének (2) bekezdésében említett adatokat, amelyeket az első értékesítés vagy az átvétel helye szerinti tagállam az előző 36 hónapban a műveletekkel kapcsolatban továbbított, e tagállamnak kérésre elérhetővé kell tennie a lobogó szerinti tagállam vagy a kirakodás helye szerinti tagállam számára. A kérésre adott választ automatikusan kell generálni és haladéktalanul el kell küldeni.

(4)   A tagállamok:

a)

gondoskodnak arról, hogy az e fejezettel összhangban fogadott adatokat számítógéppel olvasható formában rögzítsék, és azokat legalább három évig biztonságos számítógépes adatbázisokban tárolják;

b)

meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat kizárólag az e rendeletben meghatározott célokra használják fel, továbbá

c)

minden szükséges technikai intézkedést meghoznak az ilyen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszítéstől, sérüléstől, terjesztéstől vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében.

(5)   Minden tagállamban az ellenőrzési rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében említett egyetlen hatóság felelős az ebben a fejezetben meghatározott adatok továbbításáért, fogadásáért, kezeléséért és feldolgozásáért.

(6)   A tagállamok az e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül kicserélik az (5) bekezdésben említett hatóságok kapcsolattartási adatait, és arról tájékoztatják a Bizottságot és az általa kijelölt szervet.

(7)   Az (5) és (6) bekezdésben említett információkban bekövetkezett változásokat azok hatályossá válása előtt közölni kell a Bizottsággal, az általa kijelölt szervvel és a többi tagállammal.”

30.

A 96. cikket hatályon kívül kell helyezni.

31.

A 107. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„107. cikk

Egyes nyílt tengeri fajok kirakodásának vizsgálata

Az e rendelet 78. cikkében említett hering, makréla, fattyúmakréla és kék puhatőkehal kirakodásai tekintetében a tagállami illetékes hatóságok biztosítják, hogy a fajonként kirakodott mennyiségek legalább 7,5 %-át és a kirakodott mennyiség legalább 5 %-át teljes mértékben átvizsgálják.”

32.

A 112. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„112. cikk

A tárolási mechanizmus által érintett halászati termékek ellenőrzése

A tisztviselők ellenőrzik, hogy az 1379/2013/EU rendelet 30. cikkében említett tárolási mechanizmus által érintett halászati termékek megfelelnek-e az említett 30. cikkben és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) 67. cikkében meghatározott feltételeknek.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).”"

33.

A 126. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ha a jogosítvány jogosultjának minősülő ugyanazon természetes vagy jogi személy által elkövetett két vagy több súlyos jogsértést tárnak fel egyetlen vizsgálat során, az (1) bekezdés szerinti halászati jogosítvány jogosultjával szemben pontokat kell kiszabni az egyes érintett súlyos jogsértésekért, de az összes jogsértésért legfeljebb 12 adható.”

34.

A 131. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ha a halászati jogosítványt e rendelet 129. cikkének (1) vagy (2) bekezdésével összhangban felfüggesztik vagy végérvényesen visszavonják, a felfüggesztett vagy végérvényesen visszavont halászati jogosítványban megjelölt halászhajót az 1380/2013/EU rendelet 24. cikkének (1) bekezdésében említett nemzeti lajstromban halászati jogosítvánnyal nem rendelkezőként kell azonosítani. Ezt a halászhajót ilyen módon kell azonosítani az 1380/2013/EU rendelet 24. cikkének (3) bekezdésében említett uniós halászhajóflotta-nyilvántartásban is.

(2)   A halászati jogosítvány e rendelet 129. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő végérvényes visszavonása a jogosítványt kiállító tagállam esetében nem érinti az 1380/2013/EU rendelet 22. cikkének (7) bekezdése szerinti halászati kapacitás felső értékhatárait.”

35.

A VIII. cím I. fejezetét el kell hagyni.

36.

A 139. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A halászati lehetőségek túllépésének mértékét mindegyik adott időszak végén az érintett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekre tekintettel kell megállapítani, figyelembe véve a halászati lehetőségeknek az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése szerinti cseréjét, a 847/96/EK tanácsi rendelet (14) 4. cikkének (2) bekezdése szerinti kvótaátcsoportosításokat, a rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek az ellenőrzési rendelet 37. cikke szerinti újrakiosztását, és a halászati lehetőségeknek az ellenőrzési rendelet 105., 106. és 107. cikkével összhangban történő csökkentését.

(3)   Egy adott időszak tekintetében a halászati lehetőségeknek az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése szerinti cseréje az érintett időszak lejártát követő első hónap utolsó napja után nem engedélyezhető.

(14)  A Tanács 847/96/EK rendelete (1996. május 6.) a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről (HL L 115., 1996.5.9., 3. o.).”"

37.

A IX. cím a következő Ia. fejezettel egészül ki:

„Ia. FEJEZET

Az adatcserére vonatkozó szabályok

146a. cikk

Ez a fejezet meghatározza az ellenőrzési rendelet 111. és 116. cikkében említett adatcserére, valamint az ellenőrzési rendelet 33. cikkének (2) és (4) bekezdésében és az 1006/2008/EK rendelet (15) 13. cikkének (2) bekezdésében említett fogási adatok közlésére vonatkozó részletes szabályokat.

146b. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

a)   »szállítási réteg«: a Bizottság által az összes tagállam és az általa kijelölt szerv részére a szabványosított adatcsere céljából rendelkezésre bocsátott, a halászati adatok cseréjére szolgáló elektronikus hálózat.

b)   »jelentés«: elektronikus módon rögzített információk;

c)   »üzenet«: a küldési formátumban lévő jelentés;

d)   »kérés«: a jelentések küldésére vonatkozó kérést tartalmazó elektronikus üzenet.

146c. cikk

Általános elvek

(1)   Minden üzenetváltást az Egyesült Nemzetek Szervezete által létrehozott, a kereskedelem elősegítésével és elektronikus üzletvitellel foglalkozó központ (UN/CEFACT) P1000 szabványa szerint kell végezni. Csak az UN/CEFACT szabványosítási könyvtárain alapuló XML séma (XSD) szerinti adatmezőket, központi elemeket, objektumokat és megfelelő formátumban lévő bővíthető jelölőnyelven (XML) írt üzeneteket szabad használni.

(2)   A jelentések formátumának a XII. mellékletben említett UN/CEFACT szabványokon kell alapulnia, és közzé kell tenni őket az Európai Bizottság halászati weboldalának Master Data Register oldalán.

(3)   Valamennyi üzenet esetében az Európai Bizottság halászati weboldalának Master Data Register lapján megadott XML sémát és az ennek megfelelő kódokat kell használni.

(4)   A dátumot és az időpontot egyeztetett világidő (UTC) szerint kell megadni.

(5)   Minden jelentést egyedi azonosítóval kell ellátni.

(6)   A halászati napló adatait a halászati úthoz hozzárendelt egyedi, emberi szemmel olvasható azonosítóval kell összekapcsolni a kirakodási nyilatkozat, az átrakási nyilatkozat, az értékesítési bizonylat, az átvételi nyilatkozat és a fuvarokmány adataival.

(7)   Az uniós halászhajókkal kapcsolatos jelentésekben fel kell tüntetni a hajónak a 26/2004/EK bizottsági rendelet (16) 10. cikke szerinti azonosító számát.

(8)   A tagállamok az Európai Bizottság halászati weboldalán elérhető végrehajtási dokumentumok segítségével biztosítják az üzenetváltást.

146d. cikk

Az üzenetek továbbítása

(1)   Minden üzenetet a szállítási réteg segítségével automatikusan és azonnal kell továbbítani.

(2)   Az üzenetek továbbítása előtt a feladó köteles végrehajtani egy automatikusan ellenőrzést annak igazolására, hogy az üzenet megfelel az Európai Bizottság halászati weboldalán található Master Data Registerben szereplő minimális hitelesítési és ellenőrzési szabályoknak.

(3)   Az üzenet beérkezéséről a címzett az »UN/CEFACT P1000-1: Általános elvek« szabványon alapuló visszaigazoló válaszüzenetben köteles értesíteni a feladót. A műholdas hajómegfigyelési rendszer üzeneteire és az adatkérésekre nem szükséges válaszüzenetet küldeni.

(4)   Amennyiben a feladó oldalán műszaki hiba lép fel, és a feladó nem képes az üzenetváltásra, akkor a feladó e problémáról az összes címzettet köteles értesíteni. A feladónak haladéktalanul meg kell hoznia a probléma orvoslásához szükséges intézkedéseket. A címzetteknek elküldendő összes üzenetet a probléma elhárításáig meg kell őrizni.

(5)   Amennyiben a címzett oldalán műszaki hiba lép fel, és a címzett nem képes üzeneteket fogadni, a címzett erről a problémáról az összes feladót köteles értesíteni. A címzettnek haladéktalanul meg kell hoznia a probléma elhárításához szükséges intézkedéseket.

(6)   A küldő félnél fennálló rendszerhiba elhárítása után a küldő fél a lehető legkorábban köteles továbbítani az elküldésre váró üzeneteket. Manuális nyomonkövetési eljárás is alkalmazható.

(7)   A címzettnél fennálló rendszerhiba elhárítása után a hiányzó üzeneteket kérésre rendelkezésre kell bocsátani. Manuális nyomonkövetési eljárás is alkalmazható.

(8)   Az ügymenet folytonosságának biztosítása érdekében az üzenetek valamennyi feladója és címzettje és a Bizottság vészhelyzeti eljárást dolgoznak ki.

146e. cikk

Korrekciók

A jelentések korrekcióit ugyanabban a formátumban kell rögzíteni, mint az eredeti jelentést, és fel kell tüntetni, hogy a jelentés az UN/CEFACT P1000-1: Általános elvek szabvány alapján készült korrekció.

146f. cikk

A műholdas hajómegfigyelési rendszer adatainak cseréje

(1)   A műholdas hajómegfigyelési rendszer adatainak a tagállamok közötti, illetve a tagállamok, a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti cseréjéhez az UN/CEFACT P1000 – 7 szabványon alapuló hajópozíciós XML séma formátumát kell használni.

(2)   A lobogó szerinti tagállamok rendszereinek képesnek kell lenniük a műholdas hajómegfigyelési rendszer keretében üzeneteket küldeni.

(3)   A lobogó szerinti tagállamok rendszereinek emellett képesnek kell lenniük a műholdas hajómegfigyelési rendszer adatai iránti kérésekre való válaszadásra az elmúlt 36 hónapban indított halászati utak tekintetében.

146 g. cikk

A halászati tevékenységekre vonatkozó adatok cseréje

(1)   Az ellenőrzési rendelet 15., 17., 22., illetve 24. cikke szerinti halászati napló, előzetes értesítés, átrakási nyilatkozat és kirakodás nyilatkozat adatainak az a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti cseréjéhez az UN/CEFACT P1000 – 3 szabványon alapuló, halászati tevékenységre vonatkozó XML séma formátumát kell használni.

(2)   A lobogó szerinti tagállamok rendszereinek emellett képesnek kell lenniük a halászati tevékenységgel kapcsolatos üzenetek küldésére, valamint az elmúlt 36 hónapban indított halászati utakkal kapcsolatos halászati tevékenységre vonatkozó adatkérésekre válaszolni.

146h. cikk

Az értékesítésre vonatkozó adatok cseréje

(1)   Az ellenőrzési rendelet 63., illetve 67. cikke szerinti értékesítési bizonylatok és átvételi nyilatkozatok adatainak a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti cseréjéhez az UN/CEFACT P1000 – 5 szabványon alapuló, értékesítési területre vonatkozó XML séma formátumát kell használni.

(2)   Az ellenőrzési rendelet 68. cikke szerinti fuvarokmány adatainak az a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti cseréjéhez az UN/CEFACT P1000 – 5. szabványon alapuló formátumot kell használni.

(3)   A tagállamok rendszereinek emellett képesnek kell lenniük az értékesítési bizonylatokkal és átvételi nyilatkozatokkal kapcsolatos üzenetek küldésére, valamint az elmúlt 36 hónapban végzett műveletekkel összefüggő értékesítési bizonylatokkal és átvételi nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkérésekre válaszolni.

146i. cikk

Az összesített fogási adatok továbbítása

(1)   A lobogó szerinti tagállamok az ellenőrzési rendelet 33. cikkének (2) és (4) bekezdésében és az 1006/2008/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett összesített fogási adatok továbbításához az UN/CEFACT P1000 – 12 szabványon alapuló XML séma formátumát használják.

(2)   A fogási jelentések adatait a fogás szerinti hónap alapján havonta kell összesíteni.

(3)   A fogási jelentésben szereplő mennyiségeknek a kirakodott mennyiségeken kell alapulniuk. Amennyiben az 1006/2008/EK tanácsi rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében fogási jelentést kell benyújtani, akkor a kirakodás előtt becslésen alapuló fogási jelentést kell készíteni, amelyet »fedélzeten tartott« megjegyzéssel kell ellátni. A pontos tömeget és a kirakodás helyét megadó korrekciót a kirakodást követő hónap 15. napjáig kell továbbítani.

(4)   Amennyiben az uniós jogszabályok előírják, hogy az állományokról vagy fajokról különböző szintű összesítéssel több fogási jelentést is be kell nyújtani, akkor ezekről az állományokat vagy fajokról csak az előírt legrészletesebb jelentésben kell beszámolni.

146j. cikk

Az XML formátumok és végrehajtási dokumentumok megváltoztatása

(1)   A tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság a tagállamokkal egyeztetve határoz a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv közötti elektronikus adatcseréhez alkalmazandó XML-szabványok és végrehajtási dokumentumok módosításáról, ideértve a 146f., a 146 g. és a 146h. cikkből eredő módosításokat is.

(2)   Az (1) bekezdésben említett módosításokat egyértelműen ismertetni kell az Európai Bizottság halászati weboldalának Master Data Register oldalán, és fel kell tüntetni a módosítás hatálybalépésének napját. Ezek a módosítások a rájuk vonatkozó döntés meghozatalától számítva legkorábban hat hónappal, de legkésőbb 18 hónappal lépnek hatályba. Az időzítésről a tagállamokkal folytatott konzultáció alapján a Bizottság dönt.

(15)  A Tanács 1006/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 33. o.)."

(16)  A Bizottság 2003. december 30-i 26/2004/EK rendelete a közösségi halászflotta-nyilvántartásról (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.).”"

38.

A 164. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv – az Unió és harmadik országok között létrejött fenntartható halászati partnerségi megállapodások vagy halászati megállapodások, vagy olyan regionális halászati gazdálkodási szervezetek, illetve olyan hasonló megállapodások keretében, amelyeknek az Unió szerződő fele vagy együttműködő nem szerződő fele – a közös halászati politika szabályai be nem tartására, különösen az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontja és az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése szerinti súlyos jogsértésre vonatkozó fontos információkat az azokat közlő tagállam beleegyezésével és a 45/2001/EK rendelet (17) 9. cikkének megfelelően továbbadhatja a megállapodások vagy szervezetek többi feleinek.

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).”"

39.

Az V. mellékletet el kell hagyni.

40.

A VI. melléklet helyébe az e rendelet I. mellékletében szereplő szöveg lép.

41.

A VII. melléklet helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő szöveg lép.

42.

A VIII. és IX. mellékletet el kell hagyni.

43.

A X. melléklet helyébe az e rendelet III. mellékletében szereplő szöveg lép.

44.

A XII. melléklet helyébe az e rendelet IV. mellékletében szereplő szöveg lép.

45.

A XXIII. melléklet helyébe az e rendelet V. mellékletében szereplő szöveg lép.

46.

A XXVI. melléklet helyébe az e rendelet VI. mellékletében szereplő szöveg lép.

47.

A XXVII. melléklet helyébe az e rendelet VII. mellékletében szereplő szöveg lép.

48.

A XXX. melléklet helyébe az e rendelet VIII. mellékletében szereplő szöveg lép.

49.

A XXXI. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 500/2001/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 146d. cikk (1) bekezdését azonban 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. Az (EU) 2015/812 rendelet 11. cikke értelmében a XXX. mellékletnek a méreten aluli halak kirakodására vonatkozó kötelezettség elmulasztásának súlyos jogsértésével összefüggő 5. tétele 2017. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 286., 2008.10.29., 33. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(4)  A Tanács 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendelete a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról (HL L 358., 2002.12.31., 59. o.).

(5)  A Bizottság 404/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 8.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 112., 2011.4.30., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 508/2014/EU rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

(8)  A Bizottság 2001. március 14-i 500/2001/EK rendelete a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyeléséről szóló 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 73., 2001.3.15., 8. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/812 rendelete a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletnek, valamint az 1379/2013/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 133., 2015.5.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

VI. MELLÉKLET

A KOMBINÁLT EURÓPAI UNIÓS HALÁSZATI NAPLÓ, KIRAKODÁSI NYILATKOZAT ÉS ÁTRAKÁSI NYILATKOZAT MINTÁJA

Image


II. MELLÉKLET

VII. MELLÉKLET

A KOMBINÁLT EURÓPAI UNIÓS HALÁSZATI NAPLÓ, KIRAKODÁSI NYILATKOZAT ÉS ÁTRAKÁSI NYILATKOZAT MINTÁJA

(FÖLDKÖZI-TENGER – NAPI HALÁSZATI UTAK)

Image


III. MELLÉKLET

„X. MELLÉKLET

UTASÍTÁSOK A HALÁSZATI NAPLÓ, KIRAKODÁSI VAGY ÁTRAKÁSI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉRE ÉS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETT HALÁSZHAJÓK PARANCSNOKAI SZÁMÁRA

A hajó vagy hajók halászati tevékenységeivel kapcsolatban az alábbi általános és minimális információkat kell rögzíteni a halászati naplóban az ellenőrzési rendelet 14., 15., 21., 22., 23. és 24. cikke és e rendelet III. címének I., II. és III. fejezete értelmében, az uniós jogszabályok, a tagállamok vagy harmadik országok nemzeti hatóságai vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által előírt különleges elemek vagy szabályok sérelme nélkül.

1.   A HALÁSZATI NAPLÓRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A páros halászati műveletben részt vevő halászhajó(k) parancsnoka(i) is köteles(ek) halászati naplót vezetni, amelyben feltüntetik a kifogott és fedélzeten tartott mennyiségeket oly módon, hogy ne kerülhessen sor a fogások kétszeri számbavételére.

Ugyanazon halászati út alatt a papíralapú halászati napló minden oldalán fel kell tüntetni a kötelező adatelemeket.

A halászhajó(k)ra és a halászati utak dátumára vonatkozó információk

Papíralapú halászati napló

Hivatkozási

szám

Az adatelem neve

(M = kötelező)

(O = nem kötelező)

(CIF = feltételesen kötelező)

A rögzítendő leírás és/vagy idő

(1)

Halászhajó(k) neve (M)

Nemzetközi rádióhívójel(ek) (M)

CFR-szám(ok) (M)

GFCM-, ICCAT-szám(ok) (CIF)

Páros halászati műveletek esetében ugyanezeket az információkat a második halászhajó tekintetében is rögzíteni kell.

Ezeket az információkat a papíralapú halászati naplóban az arra a hajóra vonatkozó információk alatt kell feltüntetni, amely vonatkozásában a halászati naplót vezetik.

A hajó közösségi flotta-nyilvántartási száma (CFR-szám) olyan egyedi azonosító, amelyet egy tagállam akkor rendel hozzá uniós hajóhoz, amikor a halászhajó első alkalommal lép be az uniós flottába (1).

A GFCM vagy ICCAT nyilvántartási számot fel kell tüntetni az uniós vizeken kívül szabályozott halászati tevékenységet végző halászhajók esetében (CIF).

(2)

Külső azonosító (M)

A hajótesten feltüntetett külső lajstromozási betű- és számjegyek.

Páros halászati műveletek esetében ugyanezeket az információkat a második halászhajó tekintetében is rögzíteni kell.

(3)

A parancsnok neve és címe (M)

A parancsnok családi nevét, utónevét és részletes címét (utca, házszám, város, irányítószám, tagállam vagy harmadik ország) kell megadni.

Páros halászati műveletek esetében ugyanezeket az információkat a második halászhajó tekintetében is rögzíteni kell.

(4)

Az indulás dátuma, időpontja és kikötője (M)

Az információt a kikötőből való kihajózás előtt kell rögzíteni a papíralapú naplóban. A dátumot NN-HH-ÉÉÉÉ, az időpontot pedig helyi idő szerint ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni.

Az elektronikus indulási üzenetet a kikötőből való kihajózás előtt kell elküldeni. A dátumot és az időpontot az egyeztetett világidő (UTC) szerint kell megadni.

Elektronikus napló esetében a kikötőt az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódok használatával kell rögzíteni.

(5)

A visszatérés dátuma, időpontja és kikötője (M)

Az információt a kikötőbe való belépés előtt kell rögzíteni a papíralapú naplóban. A dátumot NN-HH-ÉÉÉÉ, a becsült időpontot pedig helyi idő szerint ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni.

Az elektronikus visszatérési üzenetet a halászhajó kikötőbe való belépése előtt kell elküldeni. A dátumot és a becsült időpontot az egyeztetett világidő (UTC) szerint kell rögzíteni.

Elektronikus napló esetében a kikötőt az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódok használatával kell rögzíteni.

(6)

A kirakodás napja, időpontja és kikötője, ha eltér az (5) pontban megjelölttől (M)

Az információt a kirakodási kikötőbe való belépés előtt rögzíteni kell a naplóban. A dátumot NN-HH-ÉÉÉÉ, a becsült időpontot pedig ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni helyi idő szerint (papíralapú napló) vagy elektronikus napló esetében az egyeztetett világidő (UTC) szerint.

Elektronikus napló esetében a kikötőt az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódok használatával kell rögzíteni.

(7)

Az átrakás dátuma, időpontja és helye,

Az átvevő halászhajó neve, külső azonosító jele, nemzetközi rádióhívójele, lobogója, CFR- vagy IMO-száma, továbbá rendeltetési kikötője és országa (M)

Az információt átrakás esetén a művelet megkezdése előtt kell rögzíteni a papíralapú naplóban.

A dátumot NN-HH-ÉÉÉÉ, az időpontot pedig ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni helyi idő szerint (papíralapú napló) vagy elektronikus napló esetében az egyeztetett világidő (UTC) szerint.

Elektronikus napló esetében a kikötőt az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódok használatával kell rögzíteni.

A harmadik országokat ISO-3166 alpha-3 országkódokkal kell rögzíteni.

Az uniós hajók esetében fel kell tüntetni a közösségi flotta-nyilvántartási számot (CFR-szám). A harmadik országbeli hajók esetében rögzíteni kell a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél (IMO) nyilvántartott számot.

Amennyiben földrajzi helyzetet is meg kell adni, akkor GPS használata nélkül a földrajzi szélességet és hosszúságot fokban és percben kell rögzíteni, GPS használata esetén pedig tizedfokban és percben kell megadni (WGS 84 formátum).

A halászeszközre vonatkozó információ

(8)

A halászeszköz típusa (M)

A halászeszköz típusát a XI. melléklet 1. oszlopában szereplő kódok alkalmazásával kell feltüntetni.

(9)

Hálószembőség (M)

Milliméterben kell megadni (megfeszített hálószem).

(10)

A halászeszköz mérete (M)

A halászeszköz méreteit, például nagyságát és számát a XI. melléklet 2. oszlopában szereplő leírásoknak megfelelően kell feltüntetni.

(11)

Dátum (M)

Az egyes tengeren töltött napok dátumát új sorban (papíralapú napló) vagy jelentésben (elektronikus napló) kell feltüntetni, és e dátumoknak meg kell felelniük az egyes tengeren töltött napoknak.

Adott esetben az egyes halászati műveletek dátumát új sorban kell rögzíteni.

(12)

A halászati műveletek száma (M)

A halászati műveletek számát a XI. melléklet 3. oszlopában szereplő leírásoknak megfelelően kell feltüntetni.

(13)

Halászat időtartama (O)

A halászeszköz kihelyezésének és kiemelésének időpontja (CIF)

Halászati mélység (CIF)

Teljes idő (O)

A halászati műveletekkel kapcsolatos összes tevékenységgel eltöltött teljes időt (halak felkutatása, az aktív halászeszközök kivetése, vontatása és fedélzetre húzása, a passzív halászeszközök kihelyezése, lemerítése, kiemelése vagy áthelyezése, valamint az ejtett fogásnak a halászeszközből, a tartóhálókból vagy a szállítóketrecből hizlaló- és tenyésztőketrecekbe történő áthelyezése) percben kell megadni és meg kell egyeznie a tengeren töltött órák számával, levonva belőle a halászterületek felé, között és az onnan való visszatéréskor hajózással töltött időt, az elkerülő manőverezéssel töltött időt, valamint az inaktív időszakokat és a javításra való várakozással töltött időt.

A halászeszköz telepítésének és a fedélzetre húzásának időpontját ÓÓ-PP formátumban kell rögzíteni helyi idő szerint (papíralapú napló) vagy elektronikus napló esetében az egyeztetett világidő (UTC) szerint.

A halászati mélységet átlagos mélységben kell megadni, és méterben kell rögzíteni.

(14)

Helyzet és a halászat végzésének földrajzi területe (M)

A fogás releváns földrajzi területét az a terület jelenti, ahol a fogások többségét ejtették, amelyet a lehető legrészletesebb módon kell szemléltetni.

Példák:

 

Az északkelet-atlanti vizeken (27. számú FAO-terület), ICES körzet és statisztikai négyszög megadásával (pl. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Az ICES statisztikai négyszögek az északi szélesség 36° és 85°30′, valamint a nyugati hosszúság 44° és a keleti hosszúság 68°30′ közötti területet lefedő hálózatot adják meg. A szélességi köröket 30′-os intervallumokkal, 01-től 99-ig számozva lehet megadni (két számjegy). A hosszúsági köröket 1°-os intervallumokkal lehet megadni, az alfanumerikus rendszer szerint kódolva, A0-s értékkel kezdve, minden 10°-os blokkot más betűvel jelölve M8-ig, kivéve az I-t.

 

A földközi-tengeri és fekete-tengeri vizeken (37. számú FAO-terület), a GFCM földrajzi alterület és statisztikai négyszög megadásával (pl. 7 M27B9). A GFCM statisztikai rácson lévő négyszögek azonosítója egy ötszámjegyű kód: i. A földrajzi szélességet háromjegyű (egy betű- és két számjegyből álló) kóddal szerepel. A beosztás M00-tól (északi szélesség 30°) M34-ig (északi szélesség 47°30′) terjed, ii. A földrajzi hosszúságot betűkből és számokból álló kód jelöli. A betűk A-tól J-ig, a számok pedig betűnként 0-tól 9-ig terjednek. A beosztás A0-tól (nyugati hosszúság 6°) J5-ig (keleti hosszúság 42°) terjed.

 

Az északnyugat-atlanti vizeken, ideértve a NAFO-t (21. számú FAO-terület) és a kelet-közép-atlanti vizeken, ideértve a CECAF-ot (34. számú FAO-terület), FAO-körzetre vagy alkörzetre lebontva (pl. 21.3.M vagy 34.3.5).

 

A többi FAO-terület esetenként FAO-alterületekre van felosztva, (pl. FAO 31 a nyugat-közép atlanti vizeken és FAO 51.6 az Indiai-óceán nyugati részén).

Ugyanakkor nem kötelező bejegyzéseket is lehet tenni mindazon statisztikai négyszögek tekintetében, amelyekben a halászhajó az adott napon műveleteket folytatott (O)

A GFCM és ICCAT területeken, minden halászati művelet esetén vagy délben, ha az adott napon semmiféle halászati tevékenységet nem folytattak, rögzíteni kell a földrajzi helyzetet is (földrajzi szélesség/hosszúság).

Amennyiben földrajzi helyzetet is meg kell adni, akkor GPS használata nélkül a földrajzi szélességet és hosszúságot fokban és percben kell rögzíteni, GPS használata esetén pedig tizedfokban és percben kell megadni (WGS 84 formátum).

Harmadik ország halászati övezete, regionális halászati gazdálkodási szervezet területe és nyílt tengerek: fel kell tüntetni a nem tagállamok vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezet területének/területeinek, illetve az egyes államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizeknek vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által nem szabályozott vizeknek a halászati övezeteit ISO-3166 alpha-3 országkódok és az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett egyéb kódok segítségével, pl. NOR = Norvégia, NAFO = XNW, NEAFC = XNE és XIN a nyílt vizek esetében.

(15)(16)

A kifogott és fedélzeten tartott fogás (M)

A fajokra vonatkozó FAO alpha-3 kódokat kell alkalmazni.

Az egyes fajokból ejtett fogásokat az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában kell rögzíteni.

A kifogott és fedélzeten tartott egyes fajok 50 kg élőtömeg-egyenértéket meghaladó mennyiségeit rögzíteni kell. Az 50 kg-os határ akkor lép hatályba, amikor az adott faj kifogott mennyisége meghaladja az 50 kg-ot. Ezek a mennyiségek magukban foglalják a hajó legénysége általi fogyasztásra elkülönített mennyiségeket.

A jogszabályok szerinti megfelelő méretű fogásokat általános LSC kód segítségével kell rögzíteni.

A minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokat a jogszabályok szerinti megfelelő méretű fogásoktól elkülönítve, általános BMS kóddal kell rögzíteni.

Ha a fogásokat kosarakban, ládákban, tárolóedényekben, kartondobozokban, zsákokban, tasakokban, tömbökben vagy más tárolóeszközökben tartják, az alkalmazott egység nettó tömegét az élőtömeg kilogrammjában kell rögzíteni, továbbá rögzíteni kell ezeknek az egységeknek a pontos számát.

Az ezen egységekben a fedélzeten tartott fogást az élőtömeg kilogrammjában is lehet rögzíteni (O).

A Balti-tenger (csak a lazac esetében) és a GFCM-terület (csak a tonhalfélék, a kardhal és a nagy távolságra vándorló cápák esetében), valamint – adott esetben – más területek vonatkozásában a naponta kifogott halak számát is fel kell tüntetni.

Ha nem áll rendelkezésre elegendő számú oszlop, új oldalt kell kezdeni.

(15)(16)

Becsült visszadobások (M)

A fajokra vonatkozó FAO alpha-3 kódokat kell alkalmazni.

Az egyes fajok visszadobott mennyiségét az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában kell rögzíteni.

A kirakodási kötelezettség hatálya alá nem tartozó fajok:

 

Az egyes fajok 50 kg élőtömeg-egyenértéknél nagyobb visszadobott mennyiségét a fogások rögzítésére meghatározott szabályok alapján az általános DIS kód segítségével kell rögzíteni.

 

Az élő csali céljára kifogott és a halászati naplóban feltüntetett fajok visszadobott mennyiségét is ugyanilyen módon kell rögzíteni.

A kirakodási kötelezettség hatálya alól mentességet élvező fajok (2):

 

Az egyes fajok visszadobott mennyiségét teljes körűen dokumentálni kell a fogások rögzítésére meghatározott szabályok alapján az általános DIS kód segítségével.

 

A de minimis kivételek hatálya alá tartozó fajok visszadobott mennyiségét az általános DIM kód segítségével teljes körűen dokumentálni kell a fogásoknak a többi visszadobásoktól elkülönített rögzítésére meghatározott szabályok szerint.

(15)(16)

Egyéb tengeri élőlények vagy állatok fogása, járulékos fogása és visszaengedése (M)

A GFCM-területeken történő egyes fogások vagy járulékos fogások esetében az alábbi információkat külön-külön kell rögzíteni:

a vörös nemeskorall napi fogása, ideértve a halászati tevékenységeket terület és mélység szerinti bontásban,

tengeri madarak járulékos fogása és visszaengedése,

barátfókák járulékos fogása és visszaengedése,

tengeri teknősök járulékos fogása és visszaengedése,

cetfélék járulékos fogása és visszaengedése.

Adott esetben a tengerbe visszaengedett tengeri állatokat általános RET kód segítségével kell rögzíteni.

A fajokra vonatkozó FAO alpha-3 kódokat, vagy ha ezek nem állnak rendelkezésre, az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán közzétett kódokat kell használni.

2.   A KIRAKODÁSI/ÁTRAKÁSI NYILATKOZATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Ha a halászati termékeket kirakodták vagy átrakták, és amennyiben azokat a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott rendszerekkel mérlegelték akár a fogást végző hajón, az átadó halászhajón, vagy pedig az átvevő halászhajón, akkor a kirakodott vagy átrakott mennyiségek tényleges tömegét a terméktömeg kilogrammjában kell feltüntetni a kirakodási vagy az átrakási nyilatkozaton, fajonkénti bontásban, az alábbiak megjelölésével:

a)

A hal kiszerelése (17. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban) az I. melléklet 1. táblázatában szereplő kódok használatával (M);

b)

A kirakodott vagy átrakott mennyiségek mérési egysége (18. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban); meg kell adni az egység tömegét a termék tömegének kilogrammjában. Ez az egység eltérhet a halászati naplóban feltüntetett egységtől (M);

c)

A kirakodott vagy átrakott összes mennyiség fajonként (19. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban); meg kell adni valamennyi faj tekintetében a ténylegesen kirakodott vagy átrakott mennyiségek tömegét (M);

A jogszabályok szerinti megfelelő méretű fogásokat általános LSC kód segítségével kell rögzíteni. A minimális védelmi referenciaméret alatti fogásokat a jogszabályok szerinti megfelelő méretű fogásoktól elkülönítve, általános BMS kóddal jelölve kell rögzíteni. A fajokra vonatkozó FAO alpha-3 kódokat kell alkalmazni;

d)

Ez a tömeg a kirakodott hal terméktömegének, azaz a hajón végzett bármilyen feldolgozást követő tömegnek felel meg. Az alkalmazandó átváltási tényezőket a tagállamok illetékes hatóságai ezt követően e rendelet 49. cikkének megfelelően alkalmazzák az élőtömegegyenérték kiszámítására;

e)

A parancsnok aláírása (20. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban) (M).

f)

Adott esetben az ügynök és a megfigyelő aláírása, neve és címe (21. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban) (M).

g)

A fogás releváns földrajzi területei: FAO-terület, -alterület és -alkörzet, ICES körzet, NAFO, NEAFC alterület, CECAF terület, GFCM-alterület vagy harmadik ország halászati övezete (22. hivatkozási szám a papíralapú halászati naplóban). Ezt a helyzetre és földrajzi területre vonatkozó információk esetében megadott módon kell alkalmazni, a fentiek alapján (M).

3.   TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS HALÁSZATI NAPLÓBAN VALÓ RÖGZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Az uniós halászhajók parancsnokainak az alábbi kiegészítő információkat kell rögzíteni a halászati naplóban halászati erőkifejtési rendszerek hatálya alá tartozó halászterületeken töltött idő tekintetében:

a)

Az e szakasz értelmében megkövetelt valamennyi információt a (15) és (16) hivatkozás közé kell felvenni a papíralapú halászati naplóban.

b)

Az időpontot az egyeztetett világidő (UTC) szerint kell megadni.

c)

GPS használata nélkül a földrajzi szélességet és hosszúságot fokban és percben kell rögzíteni, GPS használata esetén pedig az adatokat tizedfokban és percben kell megadni (WGS 84 formátum).

d)

A fajokat a halfajokra vonatkozó alpha-3 FAO-kódok szerint kell megadni.

3.1.   A halászati erőkifejtésre vonatkozó információ

a)   Áthaladás egy erőkifejtési övezeten

Ha egy engedéllyel rendelkező halászhajó áthalad egy erőkifejtési övezeten, de ott nem végez halászati tevékenységet, a papíralapú halászati naplóban egy további sort kell kitölteni, vagy ki kell tölteni egy elektronikus nyilatkozatot. A következő információkat kell megadni:

a dátum,

az erőkifejtési övezet,

az egyes belépések/kilépések dátuma és időpontja,

az egyes belépések és kilépések földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helye,

a belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként,

az »áthaladás« szó.

b)   Belépés egy erőkifejtési övezetbe

Ha egy halászhajó belép egy erőkifejtési övezetbe, ahol valószínűleg halászati tevékenységet végez majd, a papíralapú halászati naplóban új sort kell kitölteni, vagy elektronikus nyilatkozatot kell készíteni. A következő információkat kell megadni:

a dátum,

a »belépés« szó,

az erőkifejtési övezet,

a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

a belépés ideje,

a belépéskor a fedélzeten tartott fogások fajonként, és

a célfajok.

c)   Kilépés egy erőkifejtési övezetből

Ha egy hajó elhagyja azt az erőkifejtési övezetet, ahol halászati tevékenységet végzett, és egy másik olyan erőkifejtési övezetbe lép be, ahol halászati tevékenységet kíván folytatni, a papíralapú halászati naplóban új sort kell kitölteni, vagy elektronikus nyilatkozatot kell készíteni. A következő információkat kell megadni:

a dátum,

a »belépés« szó,

a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

az új erőkifejtési övezet,

a kilépés/belépés ideje,

a kilépéskor/belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként, és

a célfajok.

Ha a halászhajó elhagyja azt az erőkifejtési övezetet, amelyben halászati tevékenységet folytatott, és nem folytat további halászati tevékenységet abban az erőkifejtési övezetben, a papíralapú halászati naplóban új sort kell kitölteni, vagy elektronikus nyilatkozatot kell kitöltenikészíteni. A következő információkat kell megadni:

a dátum,

a »kilépés« szó,

a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

az erőkifejtési övezet,

a kilépés ideje,

a kilépéskor a fedélzeten tartott fogások fajonként, és

a célfajok.

d)   Több övezetet érintő halászat  (3).

Ha a halászhajó több övezetben folytat halászati tevékenységet, a papíralapú naplóban új sort kell kitölteni, vagy elektronikus nyilatkozatot kell készíteni. A következő információkat kell megadni:

a dátum,

a »több övezet« szó,

az első belépés ideje és az erőkifejtési övezet,

az első belépés földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helye,

az utolsó belépés ideje és az erőkifejtési övezet,

az utolsó kilépés földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helye,

a kilépéskor/belépéskor a fedélzeten tartott fogások, fajonként, és

a célfajok.

e)   Kiegészítő információk a statikus halászeszközöket használó halászhajók tekintetében:

Ha a halászhajó elhelyezi vagy áthelyezi a statikus halászeszközöket, a következő információkat kell feltüntetni:

a dátum,

az erőkifejtési övezet,

a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

az »elhelyezés« vagy »áthelyezés« szavak,

az időpont.

Ha a halászhajó befejezi a statikus halászeszközzel folytatott műveletet:

a dátum,

az erőkifejtési övezet,

a földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott helyzet,

a »befejezés« szó,

az időpont.

3.2.   A halászhajó mozgásának közlésére vonatkozó információ

Ha a halászati tevékenységet folytató halászhajónak az ellenőrzési rendelet 28. cikkével összhangban halászati erőkifejtésre vonatkozó jelentést kell továbbítania az illetékes hatóságok felé, a 3.1. pontban megjelölteken felül a következő információkat kell rögzítenie:

a)

az adatközlés dátuma és időpontja;

b)

a halászhajó földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban megadott földrajzi helyzete;

c)

a kommunikációs eszköz, és adott esetben az alkalmazott rádióállomás; és

d)

az adatközlés címzettje(i).”


(1)  A közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 5., 2004.1.9., 25. o.) 10. cikke szerint.

(2)  Amint az a 2015. május 20-i (EU) 2015/812 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, közös halászati politikáról szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (4) és (5) bekezdésében is szerepel, különösen:

azon fajok, amelyekre olyan halászati tilalom van érvényben, amelyet a közös halászati politika területén elfogadott uniós jogi aktus is rögzít;

azon fajok, amelyek vonatkozásában a tudományos bizonyítékok – a halászeszközök, a halászati gyakorlatok és az ökoszisztéma jellemzőit figyelembe véve – magas túlélési arányokat jeleznek;

a de minimis kivételek hatálya alá tartozó fogások;

olyan fajok, amelyekben ragadozók tettek kárt.

(3)  Azoknak a hajóknak, amelyek a két erőkifejtési övezet közötti választóvonal mindkét oldalától számított 5 tengeri mérföldön belül maradnak, az első belépést és az utolsó kilépést egy 24 órás időszakban kell rögzíteniük.


IV. MELLÉKLET

„XII. MELLÉKLET

AZ ELEKTRONIKUS ADATCSERÉHEZ ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK

Az elektronikus adatcseréhez használt formátum az UN/CEFACT P1000 szabványán alapul. A hasonló üzleti tevékenységgel kapcsolatos adatcserék a Business Requirements Specifications (BRS) dokumentumokban témakörökre osztva szerepelnek.

Szabványok az alábbiakhoz állnak rendelkezésre:

 

P1000 – 1; Általános elvek

 

P1000 – 3; Halászati tevékenységek

 

P1000 – 5; Értékesítés

 

P1000 – 7; A hajó földrajzi helyzete

 

P1000 – 12; Az összesített fogási adatokat tartalmazó jelentés

A BRS dokumentumok és fordításuk elérhető számítógéppel olvasható formában (XML sémaleíró nyelv) az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának »Master Data Register« oldalán. Az adatcseréhez használandó végrehajtási dokumentumok szintén elérhetők ezen a weboldalon.”


V. MELLÉKLET

„XXIII. MELLÉKLET

A FELÜGYELETI JELENTÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ A HALÁSZHAJÓK ÉSZLELÉSÉRE ÉS FELDERÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK FELSOROLÁSA

Általános információ

1.

A felügyeleti jelentés hivatkozási száma

2.

Az észlelés vagy felderítés dátuma és időpontja (egyeztetett világidő alapján)

3.

Származási tagállam és az egyetlen hatóság neve

4.

A felügyeleti jármű típusa és azonosítója

5.

A felügyeleti jármű földrajzi helyzete és elhelyezkedése az észlelés vagy felderítés időpontjában

A halászhajó adatai

6.

Lobogó szerinti állam

7.

Név

8.

Lajstromozási kikötő és külső lajstromszám

9.

Nemzetközi rádióhívójel

10.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám

11.

Közösségi flotta-nyilvántartási szám

12.

Leírás

13.

Típus

14.

Kezdeti földrajzi helyzet és elhelyezkedés az észlelés vagy felderítés időpontjában

15.

Kezdeti irány és sebesség az észlelés vagy felderítés időpontjában

16.

Tevékenység

Egyéb információ

17.

Az észlelés vagy felderítés eszköze

18.

Kapcsolat a hajóval

19.

A halászhajóval folytatott kommunikáció részletei

20.

Az észlelés vagy felderítés feljegyzése

21.

Megjegyzések

22.

Tartozékok

23.

Jelentéstevő tisztviselő és aláírása

Utasítások a felügyeleti jelentések kitöltéséhez:

1.

A lehető legátfogóbb információkat kell benyújtani.

2.

A pozíció földrajzi szélessége és hosszúsága, továbbá a részletes földrajzi helyzet (ICES körzet, GFCM földrajzi alterület, NAFO, NEAFC vagy CECAF alterület, FAO-terület, alterület és körzet és a szárazföldön a kikötő).

3.

Lobogó szerinti állam, a hajó neve, lajstromozási kikötő, külső lajstromszám, nemzetközi rádióhívójel és IMO-szám: ezeket az információkat a hajó észleléséből vagy felderítéséből vagy azzal összefüggésben, illetve a hajóval létesített rádiós kapcsolaton keresztül kell megszerezni (az információforrást be kell jelenteni).

4.

A hajó leírása (ha vizuálisan észlelték): megkülönböztető jelzések, adott esetben: közölje, hogy a hajó neve és a lajstromozási kikötő megjelölése látható volt-e vagy sem. Jegyezze fel a hajótest és a felépítmény színét, az árbocok számát, a parancsnoki híd elhelyezkedését és a kémény hosszát stb.

5.

A hajó típusa és az észlelt halászeszközök: pl.: horogsoros hajó, vonóhálós hajó, vontatóhajó, feldolgozóhajó, szállítóhajó (a FAO halászhajók nemzetközi szabvány szerinti statisztikai osztályozása).

6.

Az észlelt/felderített hajó tevékenysége adott esetben: jelentés az összes tevékenységről, ha a hajó halászott, halászeszközt helyezett ki vagy húzott a fedélzetre, átrakott, áthelyezett, vontatott, áthaladt, horgonyzott vagy egyéb tevékenységeket végzett (ezt részletezni kell), ideértve az egyes tevékenységek tekintetében feltüntetve a dátumot, időpontot, a hajó földrajzi helyzetét, irányát és sebességét.

7.

Az észlelés vagy felderítés eszköze adott esetben: részletezve, hogy hogyan történt az észlelés vagy felderítés: szabad szemmel, műholdas hajómegfigyelési rendszerrel, radarral, rádión keresztül vagy egyéb módon (részletezve)

8.

Kapcsolat a hajóval: közölje, hogy létrejött-e kapcsolat (IGEN/NEM) és jelölje meg a kommunikációs eszközt (rádió vagy egyéb, részletezve).

9.

A kommunikáció részletei: foglalja össze a hajóval folytatott minden kommunikációt, és jelölje meg az észlelt/felderített hajó fedélzetén található azon személy(ek) által megadott nevet, állampolgárságot, beosztást, akivel/akikkel kapcsolatba léptek.

10.

Az észlelés vagy felderítés feljegyzése: jelölje meg, hogy az észlelés vagy felderítés fénykép, videofelvétel, hangfelvétel vagy írásos jelentés segítségével történt-e.

11.

Megjegyzések: adja meg további megjegyzéseit.

12.

Csatolmányok: ha rendelkezésre áll, csatoljon egy képet vagy rajzot a hajóról (rajzolja meg a hajó profilját az azonosítás céljából felhasználható megkülönböztető felépítéssel, profillal, árbocokkal vagy jelzésekkel).

A jelentések kitöltésére vonatkozó részletes utasítások elérhetőek az Európai Bizottság halászattal kapcsolatos weboldalának Master Data Register oldalán.

A felügyeleti jelentések elektronikus cseréjére vonatkozó szabályok:

A felügyeleti jelentések elektronikus cseréjéhez használandó XML sémaleíró nyelv elérhető az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának »Master Data Register« oldalán. Az adatcseréhez használandó végrehajtási dokumentumok szintén elérhetők ezen a weboldalon.”


VI. MELLÉKLET

„XXVI. MELLÉKLET

A MEGFIGYELŐ ELLENŐR JELENTÉSÉNEK FORMÁTUMA

A MEGFIGYELŐ ADATAI

Név

 

Kijelölő szerv (illetékes hatóság)

 

Kiküldő szerv (alkalmazó hatóság)

 

Kezdő dátum

 

Záró dátum

 


A HALÁSZHAJÓ ADATAI

Típus

 

Lobogó szerinti állam

 

Név

 

Közösségi flotta-nyilvántartási szám

 

Külső azonosító

 

IRCS

 

IMO-szám

 

Hajtómotor-teljesítmény

 

Teljes hossz

 


A SZÁLLÍTOTT HALÁSZESZKÖZÖK TÍPUSA

1.

 

2.

 

3.

 


A MEGFIGYELÉS SZERINT AZ ÚT SORÁN HASZNÁLT HALÁSZESZKÖZ

1.

 

2.

 

3.

 


A HALÁSZATI MŰVELETEK ADATAI

A halászati művelet hivatkozási száma (ha van ilyen)

 

Dátum

 

A használt halászeszköz típusa

 

Méretek

 

Hálószembőség

 

Felszerelt tartozékok

 

A művelet kezdetének időpontja

A művelet befejezésének időpontja

 

Helyzet a művelet kezdetekor

 

Mélység a művelet kezdetekor

 

Mélység a művelet befejezésekor

 

Helyzet a művelet befejezésekor

 


FOGÁS

Faj

Megtartott

Visszadobott

Az egyes fajok becsült mennyisége az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában

Minimális védelmi referenciaméret

 

 

 

A minimális védelmi referenciaméret alatt

 

 

 

Az egyes célfajok becsült mennyisége az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában

Minimális védelmi referenciaméret

 

 

 

A minimális védelmi referenciaméret alatt

 

 

 

Az egyes célfajok becsült mennyisége az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában

Minimális védelmi referenciaméret

 

 

 

A minimális védelmi referenciaméret alatt

 

 

 

A fogás becsült összmennyisége az élőtömeg-egyenérték kilogrammjában

Minimális védelmi referenciaméret

 

 

 

A minimális védelmi referenciaméret alatt

 

 

 

MEGFIGYELT MEG NEM FELELÉS
ÖSSZEFOGLALÓ A HALÁSZATI ÚT VÉGÉN

A MEGFIGYELŐ ALÁÍRÁSA

DÁTUM”


VII. MELLÉKLET

„XXVII. MELLÉKLET

VIZSGÁLATI JELENTÉSEK

A VIZSGÁLATI JELENTÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ ELŐÍRT MINIMUMINFORMÁCIÓK

Utasítások a vizsgálati jelentések kitöltéséhez:

A lehető legátfogóbb információkat kell benyújtani. Az információkat adott esetben és rendelkezésre állás szerint kell megadni. A jelentések kitöltésére vonatkozó részletes utasítások elérhetőek az Európai Bizottság halászattal kapcsolatos weboldalának Master Data Register oldalán.

A vizsgálati jelentések elektronikus cseréjére vonatkozó szabályok:

A vizsgálati jelentések elektronikus cseréjéhez a vizsgálati XML sémaleíró nyelv elérhető az Európai Bizottság halászatról szóló weboldalának Master Data Register oldalán. Az adatcseréhez használandó végrehajtási dokumentumok szintén elérhetők ezen a weboldalon.

1. MODUL: HALÁSZHAJÓ TENGEREN VÉGZETT VIZSGÁLATA

1.

A vizsgálati jelentés hivatkozása  (1)

2.

Tagállam és vizsgálati hatóság  (1)

3.

Ellenőrhajó (lobogó, név, külső lajstromszám) (1)

4.

Nemzetközi rádióhívójel (1)

5.

A vizsgálat dátuma (kezdet) (1)

6.

A vizsgálat időpontja (kezdet) (1)

7.

A vizsgálat dátuma (zárás) (1)

8.

A vizsgálat időpontja (zárás) (1)

9.

Az ellenőrhajó helyzete (földrajzi szélesség és hosszúság) (1)

10.

Az ellenőrhajó helye (részletes halászterület) (1)

11.

Felelős ellenőr (1)

12.

Állampolgárság

13.

2. ellenőr (1)

14.

Állampolgárság

15.

A vizsgált halászhajó adatai (név, külső lajstromszám, lobogó)  (1)

16.

A hajó földrajzi helyzete és elhelyezkedése, ha eltér az ellenőrhajótól (földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, részletes halászterület) (1)

17.

A halászhajó típusa (1)

18.

Lajstrombizonyítvány (1)

19.

Nemzetközi rádióhívójel (1)

20.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám (1)

21.

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (1)

22.

A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (1)

23.

A bérlő adatai (név, állampolgárság és cím) (1)

24.

Az ügynök adatai (név, állampolgárság és cím) (1)

25.

A hajóparancsnok adatai (név, állampolgárság és cím) (1)

26.

Rádióhívás a fedélzetre lépés előtt

27.

A hajó halászati naplóját a vizsgálat előtt kitöltötték (1)

28.

Hajólépcső (1)

29.

Ellenőrök azonosítása

30.

Jogsértések vagy észrevételek  (1)

31.

Dokumentumok és engedélyek vizsgálata  (1)

32.

Lajstrombizonyítvány (1)

33.

A hajtómotor teljesítményének ellenőrzése

34.

A halászati jogosítvány adatai (1)

35.

A halászati engedély adatai (1)

36.

A VMS működőképes (1)

37.

Az elektronikus távellenőrzés működőképes (1)

38.

A papíralapú halászati napló lapjainak száma (1)

39.

Elektronikus halászati napló hivatkozása (1)

40.

Előzetes értesítés hivatkozása (1)

41.

Az értesítés célja (1)

42.

Halraktár tanúsítványa

43.

Rakodási terv

44.

Elszivárgási táblázat hűtött tengervíztartályok számára

45.

Fedélzeti mérőeszközök tanúsítványa

46.

Termelői szervezetbeli tagság

47.

Az utolsó érintett kikötő adatai (kikötő, állam és dátum) (1)

48.

Jogsértések vagy észrevételek  (1)

49.

A fogások vizsgálata  (1)

50.

A fedélzeten lévő fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, fogási terület) (1)

51.

Hibahatár fajonként (1)

52.

Méreten aluli halak külön nyilvántartása (1)

53.

A többéves tervek hatálya alá tartozó tengerfenéki állományok elkülönített tárolása (1)

54.

Méreten aluli halak elkülönített tárolása (1)

55.

Mérlegelés ellenőrzése, ládák/tartályok megszámlálása, elszivárgási táblázat vagy mintavétel

56.

A visszadobás adatainak nyilvántartása (fajok, mennyiségek) (1)

57.

Jogsértések vagy észrevételek  (1)

58.

Halászeszközök vizsgálata  (1)

59.

Halászeszköz adatai (típus) (1)

60.

Hálótartozék(ok) vagy eszköz(ök) adatai (típus) (1)

61.

Halószembőség vagy a hálóméret adatai (1)

62.

Fonal adatai (típus, vastagság) (1)

63.

Halászeszköz megjelölése

64.

Jogsértések vagy észrevételek  (1)

65.

Az ellenőrök észrevételei  (1)

66.

A hajóparancsnok észrevételei  (1)

67.

Meghozott intézkedés(ek)  (1)

68.

Ellenőr aláírása  (1)

69.

A hajóparancsnok aláírása  (1)

2. MODUL: HALÁSZHAJÓ(K) ÁTRAKÁS KÖZBENI VIZSGÁLATA

1.

A vizsgálati jelentés hivatkozása  (2)

2.

Tagállam és vizsgálati hatóság  (2)

3.

Ellenőrhajó (lobogó, név, külső lajstromszám) (2)

4.

Nemzetközi rádióhívójel (2)

5.

A vizsgálat dátuma (kezdet) (2)

6.

A vizsgálat időpontja (kezdet) (2)

7.

A vizsgálat dátuma (zárás) (2)

8.

A vizsgálat időpontja (zárás) (2)

9.

Az ellenőrhajó helyzete (földrajzi szélesség és hosszúság) (2)

10.

Az ellenőrhajó helye (részletes halászterület) (2)

11.

A kikötő helye (3)

12.

Kijelölt kikötő (2)

13.

Felelős ellenőr (2)

14.

Állampolgárság

15.

2. ellenőr (2)

16.

Állampolgárság

17.

Az átadó halászhajó adatai (név, külső lajstromszám, lobogó)  (2)

18.

A hajó földrajzi helyzete és elhelyezkedése (földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, részletes halászterület) (2)

19.

A halászhajó típusa (2)

20.

Lajstrombizonyítvány (2)

21.

Nemzetközi rádióhívójel (2)

22.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám (2)

23.

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (2)

24.

A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (2)

25.

A bérlő adatai (név, állampolgárság és cím) (2)

26.

Az ügynök adatai (név, állampolgárság és cím) (2)

27.

A hajóparancsnok adatai (név, állampolgárság és cím) (2)

28.

A VMS ellenőrzése a fedélzetre lépés előtt

29.

A halászati naplót az átrakás előtt kitöltötték (2)

30.

Jogsértések vagy észrevételek  (2)

31.

Dokumentumok és engedélyek vizsgálata  (2)

32.

Lajstrombizonyítvány (2)

33.

A halászati jogosítvány adatai (2)

34.

A halászati engedély adatai (2)

35.

Az átrakási engedély adatai (2)

36.

A VMS működőképes

37.

A papíralapú halászati napló lapjainak száma (2)

38.

Elektronikus halászati napló hivatkozása (2)

39.

Előzetes értesítés hivatkozása (2)

40.

Az előzetes értesítés célja (ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra vonatkozó rendszert is) (2)

41.

Az utolsó érintett kikötő adatai (kikötő, állam és dátum) (3)

42.

Jogsértések vagy észrevételek  (2)

43.

A fogások vizsgálata  (2)

44.

A fedélzeten lévő fogás adatai (átrakás előtt) (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (2)

45.

Hibahatár fajonként (2)

46.

Az átrakott fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (2)

47.

Jogsértések vagy észrevételek  (2)

48.

Az átvevő halászhajó adatai (név, külső lajstromszám, lobogó)  (2)

49.

A hajó földrajzi helyzete és elhelyezkedése (földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, részletes halászterület) (2)

50.

A halászhajó típusa (2)

51.

Lajstrombizonyítvány (2)

52.

Nemzetközi rádióhívójel (2)

53.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám (2)

54.

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (2)

55.

A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (2)

56.

A bérlő adatai (név, állampolgárság és cím) (2)

57.

Az ügynök adatai (név, állampolgárság és cím) (2)

58.

A hajóparancsnok adatai (név, állampolgárság és cím) (2)

59.

A VMS ellenőrzése a fedélzetre lépés előtt

60.

A halászati naplót az átrakás előtt kitöltötték (2)

61.

Jogsértések vagy észrevételek  (2)

62.

Dokumentumok és engedélyek vizsgálata  (2)

63.

Lajstrombizonyítvány (2)

64.

A halászati jogosítvány adatai (2)

65.

A VMS működőképes

66.

A papíralapú halászati napló lapjainak száma (2)

67.

Elektronikus halászati napló hivatkozása (2)

68.

Előzetes értesítés hivatkozása (2)

69.

Az előzetes értesítés célja (2)

70.

Az utolsó érintett kikötő adatai (kikötő, állam és dátum) (3)

71.

Jogsértések vagy észrevételek  (2)

72.

A fogások vizsgálata  (2)

73.

A fedélzeten lévő fogás adatai (átrakás előtt) (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (2)

74.

Az átvett fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (2)

75.

Jogsértések vagy észrevételek  (2)

76.

Az ellenőrök észrevételei  (2)

77.

A hajóparancsnok(ok) észrevételei  (2)

78.

Meghozott intézkedés(ek)  (2)

79.

Ellenőr aláírása  (2)

80.

A hajóparancsnok(ok) aláírása  (2)

3. MODUL: HALÁSZHAJÓ KIKÖTŐBEN VAGY KIRAKODÁSKOR ÉS ELSŐ ÉRTÉKESÍTÉS ELŐTT VÉGZETT VIZSGÁLATA

1.

A vizsgálati jelentés hivatkozása  (4)

2.

Tagállam és a vizsgálatot végző hatóság  (4)  (5)

3.

A vizsgálat dátuma (a vizsgálat kezdete) (4)  (5)

4.

A vizsgálat időpontja (a vizsgálat kezdete) (4)  (5)

5.

A vizsgálat dátuma (a vizsgálat zárása) (4)  (5)

6.

A vizsgálat időpontja (a vizsgálat zárása) (4)  (5)

7.

A kikötő helye (4)  (5)

8.

Kijelölt kikötő (4)  (5)

9.

Felelős ellenőr (4)

10.

Állampolgárság

11.

2. ellenőr (4)

12.

Állampolgárság

13.

A vizsgált halászhajó adatai (név, külső lajstromszám, lobogó)  (4)  (5)

14.

A halászhajó típusa (4)  (5)

15.

Lajstrombizonyítvány (4)  (5)

16.

Nemzetközi rádióhívójel (4)  (5)

17.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám (4)  (5)

18.

Közösségi flotta-nyilvántartási szám (4)

19.

A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (4)  (5)

20.

A haszonélvező adatai (név, állampolgárság és cím) (4)  (5)

21.

A bérlő adatai (név, állampolgárság és cím) (4)

22.

Az ügynök adatai (név, állampolgárság és cím) (4)

23.

A hajóparancsnok adatai (név, állampolgárság és cím) (4)

24.

A szárazföldre érkezés előtti VMS-vizsgálat (4)  (5)

25.

A halászati naplót az érkezés előtt kitöltötték

26.

Ellenőrök azonosítása

27.

Jogsértések vagy észrevételek  (4)  (5)

28.

Dokumentumok és engedélyek vizsgálata  (4)  (5)

29.

Lajstrombizonyítvány (4)

30.

A halászati jogosítvány adatai (4)  (5)

31.

A halászati engedély adatai (4)  (5)

32.

A kikötői hozzáférési és kirakodási engedély adatai (4)  (5)

33.

A papíralapú halászati napló lapjainak száma (4)

34.

Elektronikus halászati napló hivatkozása (4)

35.

Előzetes értesítés hivatkozása (4)  (5)

36.

Az előzetes értesítés célja (ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatra vonatkozó rendszert is) (4)  (5)

37.

Halraktár tanúsítványa

38.

Rakodási terv

39.

Elszivárgási táblázat hűtött tengervíztartályok számára

40.

Fedélzeti mérőeszközök tanúsítványa

41.

Termelői szervezetbeli tagság

42.

Az utolsó érintett kikötő adatai (dátum, állam és kikötő) (4)  (5)

43.

Jogsértések vagy észrevételek  (4)  (5)

44.

A fogások vizsgálata  (4)  (5)

45.

A fedélzeten lévő fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (4)  (5)

46.

Hibahatár fajonként (4)

47.

Méreten aluli halak külön nyilvántartása (4)

48.

A kirakodott fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (4)  (5)

49.

A minimális védelmi referenciaméretet ellenőrizték (4)

50.

Címkézés

51.

Mérlegelés ellenőrzése, ládák/tartályok megszámlálása vagy mintavételes ellenőrzés kirakodáskor

52.

Halraktár ellenőrzése a kirakodás után

53.

Fogás mérlegelése a kirakodáskor

54.

Jogsértések vagy észrevételek  (4)  (5)

55.

Más halászhajó(k)ról átvett fogásokra vonatkozó átrakási információk  (4)  (5)

56.

Az átadó halászhajó(k) adatai (név, külső lajstromszám, nemzetközi rádióhívójel, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél nyilvántartott szám, közösségi flotta-nyilvántartási szám, lobogó) (4)  (5)

57.

Átrakási nyilatkozat adatai (4)  (5)

58.

Az átrakott fogás adatai (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület) (4)  (5)

59.

Más fogási dokumentáció (fogási tanúsítványok) (4)  (5)

60.

Jogsértések vagy észrevételek  (4)  (5)

61.

Halászeszközök vizsgálata  (4)  (5)

62.

Halászeszköz adatai (típus) (4)  (5)

63.

Hálótartozék(ok) vagy eszköz(ök) adatai (típus) (4)  (5)

64.

Halószembőség vagy a hálóméret adatai (4)  (5)

65.

Fonal adatai (típus, vastagság) (4)  (5)

66.

Halászeszköz megjelölése

67.

Jogsértések vagy észrevételek  (4)  (5)

68.

A halászhajó státusa a regionális halászati gazdálkodási szervezetek olyan területének/területeinek vonatkozásában, ahol a halászatra vagy halászattal kapcsolatos tevékenységre sor került (beleértve azt is, hogy a halászhajó szerepel-e a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók bármely listáján)  (4)  (5)

69.

Az ellenőrök észrevételei  (4)

70.

A hajóparancsnok észrevételei  (4)  (5)

71.

Meghozott intézkedés(ek)  (4)

72.

Ellenőr aláírása  (4)  (5)

73.

A hajóparancsnok aláírása  (4)  (5)

4. MODUL: PIAC/HELYISÉGEK VIZSGÁLATA

1.

A vizsgálati jelentés hivatkozása  (6)

2.

Tagállam és vizsgálati hatóság  (6)

3.

A vizsgálat dátuma (a vizsgálat kezdete) (6)

4.

A vizsgálat időpontja (a vizsgálat kezdete) (6)

5.

A vizsgálat dátuma (a vizsgálat zárása) (6)

6.

A vizsgálat időpontja (a vizsgálat zárása) (6)

7.

A kikötő helye (6)

8.

Felelős ellenőr (6)

9.

Állampolgárság

10.

2. ellenőr (6)

11.

Állampolgárság

12.

Ellenőrök azonosítása

13.

A piac vagy helyiség vizsgálati adatai (név és cím)  (6)

14.

A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (6)

15.

A tulajdonos képviselőjének adatai (név, állampolgárság és cím) (6)

16.

A vizsgált halászati termékek adatai (faj, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület, a származási hajó(k) azonosítója)  (6)

17.

A halászati termékek forgalomba hozataláért felelős, nyilvántartásba vett vevő, árverési központ vagy egyéb szervek vagy személyek adatai (név, állampolgárság és cím) (6)

18.

A minimális védelmi referenciaméretet ellenőrizték (6)

19.

Címkézés a nyomonkövethetőség céljából (6)

20.

Közös forgalmazási előírások (6)

21.

Méretosztályok

22.

Frissességosztályok

23.

A tárolási mechanizmus által érintett halászati termékeket megvizsgálták

24.

A halászati termékeket mérlegelték az értékesítés előtt

25.

A mérőeszközöket kalibrálták és leplombálták

26.

Jogsértések vagy észrevételek  (6)

27.

A vizsgált halászati termékekhez kapcsolódó dokumentumok vizsgálata  (6)

28.

A kirakodási nyilatkozat adatai

29.

Az átvételi nyilatkozat adatai

30.

A fuvarokmány adatai

31.

A beszállítói számlák és értékesítési bizonylatok adatai

32.

IUU fogási tanúsítvány adatai

33.

Az importőr adatai (név, állampolgárság és cím)

34.

Jogsértések vagy észrevételek  (6)

35.

Az ellenőrök észrevételei  (6)

36.

Az üzemeltető észrevételei  (6)

37.

Meghozott intézkedés(ek)  (6)

38.

Ellenőr aláírása  (6)

39.

Az üzemeltető aláírása  (6)

5. MODUL: A SZÁLLÍTÓJÁRMŰ VIZSGÁLATA

1.

A vizsgálati jelentés hivatkozása  (7)

2.

Tagállam és vizsgálati hatóság (*)

3.

A vizsgálat dátuma (kezdet) (*)

4.

A vizsgálat időpontja (kezdet) (*)

5.

A vizsgálat dátuma (zárás) (*)

6.

A vizsgálat időpontja (zárás) (*)

7.

A vizsgálat helyszíne (cím) (*)

8.

Felelős ellenőr (*)

9.

Állampolgárság

10.

2. ellenőr (*)

11.

Állampolgárság

12.

Ellenőrök azonosítása

13.

A vizsgált jármű adatai (típus és honosság) (*)

14.

A vontató azonosítója (rendszám) (*)

15.

A pótkocsi azonosítója (rendszám) (*)

16.

A tulajdonos adatai (név, állampolgárság és cím) (*)

17.

A járművezető adatai (név, állampolgárság és cím) (*)

18.

A halászati termékekhez kapcsolódó dokumentumok vizsgálata (*)

19.

A szállítás előtt mérlegelt halászati termékek (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület, a származási hajó(k) azonosítója) (*)

20.

A jármű rendeltetési helye (*)

21.

A fuvarokmány adatai

22.

A fuvarokmány elektronikus továbbítása a lobogó szerinti tagállamnak

23.

A származási hajó halászati naplóját csatolták a fuvarokmányhoz

24.

A származási hajó halászati naplójának elektronikus továbbítása a lobogó szerinti tagállamnak

25.

A fuvarokmányhoz csatolt egyéb fogási dokumentum (fogási tanúsítvány)

26.

A fuvarokmány a kirakodási vagy értékesítési tagállamhoz az érkezés előtt beérkezett

27.

A kirakodási nyilatkozat adatai

28.

Az átvételi nyilatkozat adatai

29.

Az átvételi nyilatkozat és a kirakodási nyilatkozat összevetése

30.

Értékesítési bizonylat vagy számla adatai

31.

Címkézés a nyomonkövethetőség céljából

32.

Ládák/tartályok mintavétellel történő mérlegelése

33.

A mérőeszközöket kalibrálták és leplombálták

34.

Mérlegelési nyilvántartás

35.

A járművet vagy a tartályt leplombálták

36.

A plomba adatait a fuvarokmányon feltüntették

37.

A plombát felszerelő vizsgálati hatóság

38.

A plombák állapota (*)

39.

Jogsértések vagy észrevételek (*)

40.

A mérlegelés előtt szállított halászati termékek (fajok, tömeg élőtömeg-egyenértékében, ideértve a méreten aluli halakat is, kiszerelés, fogási terület, az átadó hajó(k) azonosítója) (*)

41.

A jármű rendeltetési helye (*)

42.

A fuvarokmány adatai

43.

A fuvarokmány elektronikus továbbítása a lobogó szerinti tagállamnak

44.

A származási hajó halászati naplóját csatolták a fuvarokmányhoz

45.

A származási hajó halászati naplójának elektronikus továbbítása a lobogó szerinti tagállamnak

46.

A fuvarokmány a kirakodási vagy értékesítési tagállamhoz az érkezés előtt beérkezett

47.

A kirakodási nyilatkozat adatai

48.

A halászati termékek mérlegelését a rendeltetési helyre érkezéskor a tagállam illetékes hatóságai megfigyelték

49.

A halászati termékek forgalomba hozataláért felelős, nyilvántartásba vett vevő, árverési központ vagy egyéb szervek vagy személyek adatai (név, állampolgárság és cím) (*)

50.

A járművet vagy a tartályt leplombálták

51.

A plomba adatait a fuvarokmányon feltüntették

52.

A plombát felszerelő vizsgálati hatóság

53.

A plombák állapota (*)

54.

Jogsértések vagy észrevételek (*)

55.

Az ellenőrök észrevételei (*)

56.

A fuvarozó észrevételei (*)

57.

Meghozott intézkedés(ek) (*)

58.

Ellenőr aláírása (*)

59.

A fuvarozó aláírása (*)


(1)  Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.

(2)  Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.

(3)  A kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrző vizsgálathoz szükséges további információ.

(4)  Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.

(5)  A kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrző vizsgálathoz szükséges további információ.

(6)  Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.

(7)  Az e rendelet 118. cikke alapján összegyűjtendő és az adatbázisban rögzítendő kötelező információk.”


VIII. MELLÉKLET

„XXX. MELLÉKLET

A SÚLYOS JOGSÉRTÉSEKRE KISZABANDÓ PONTOK

Szám

Súlyos jogsértés

Pontok

1

A fogás vagy a fogással kapcsolatos adatok, ideértve a műholdas hajómegfigyelési rendszeren keresztül továbbítandó adatok rögzítésével és jelentésével kapcsolatos kötelezettség nem teljesítése

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben)

3

2

Tiltott vagy az uniós jogszabályoknak nem megfelelő halászeszköz használata

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összefüggésben)

4

3

A jelölések, azonosítók vagy lajstromozás meghamisítása vagy álcázása

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összefüggésben)

5

4

A vizsgálattal kapcsolatos bizonyítékok elleplezése, meghamisítása vagy megsemmisítése

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjával összefüggésben)

5

5

Fogható méreten aluli hal fedélzetre vétele, átrakása vagy kirakodása a hatályos jogszabályok megsértésével vagy a méreten aluli hal kirakodására vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztásával

(Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének i) pontjával összefüggésben)

5

6

Halászati tevékenységek folytatása a regionális halászati gazdálkodási szervezet területén, oly módon, amely nem összeegyeztethető az említett szervezet védelmi és gazdálkodási intézkedéseivel, vagy azokat sérti

(Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének k) pontjával összefüggésben)

5

7

A lobogó szerinti vagy a megfelelő parti állam által kiállított érvényes jogosítvány, engedély vagy felhatalmazás nélküli halászat

(Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben)

7

8

Halászat elől elzárt területen vagy halászati tilalom idején, illetőleg kvóta nélkül, vagy a kvóta elérését követően, vagy a halászattól elzárt mélységben folytatott halászat

(Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összefüggésben)

6

9

A moratórium hatálya alatt álló, vagy halászati tilalommal érintett állományra irányuló célzott halászat

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összefüggésben)

7

10

A tisztviselők akadályozása az alkalmazandó védelmi és gazdálkodási intézkedések betartásának ellenőrzésére vonatkozó feladataik ellátásában, vagy a megfigyelők akadályozása az uniós szabályok betartásának vizsgálatával összefüggő feladataik teljesítésében

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének h) pontjával összefüggésben)

7

11

Az 1005/2008/EK rendelet szerinti IUU-halászatot folytatóként azonosított, különösen az Uniónak az IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő, vagy egy regionális halászati gazdálkodási szervezet ugyanilyen listáján szereplő más halászhajóra történő átrakás, vagy ilyen hajóval közös halászati műveletekben való részvétel, vagy ilyen hajó támogatása, vagy ilyen hajó újraellátásának biztosítása

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének j) pontjával összefüggésben)

7

12

Felségjelzés nélküli, ennélfogva a nemzetközi jog értelmében ismeretlen honosságú halászhajó használata

Az ellenőrzési rendelet 90. cikkének (1) bekezdése, az 1005/2008/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 3. cikke (1) bekezdésének l) pontjával összefüggésben)

7”


Top