Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1910

A Bizottság (EU) 2015/1910 rendelete (2015. október 21.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található guazatin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1910/oj

24.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 280/2


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1910 RENDELETE

(2015. október 21.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található guazatin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, valamint 49. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A guazatin tekintetében a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része maradékanyag-határértékeket (MRL-eket) állapított meg.

(2)

A guazatin tekintetében érvényben lévő MRL-ekkel kapcsolatban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a 396/2005/EK rendelet (2) 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően indokolással ellátott véleményt adott ki. Valamennyi, hatóanyagként guazatint tartalmazó növényvédő szerre vonatkozó érvényes engedély visszavonásra került. Uniós szinten nem jelentettek behozatali tűréshatárt, és a Codex Alimentarius Bizottság által megállapított MRL-ek sem állnak rendelkezésre. A fogyasztói kockázatértékelés során használható, a konkrét helyes mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozó információk hiányában a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a 0,05 mg/kg érték kielégítő védelmi szintet biztosít az európai fogyasztók számára. Ezért helyénvaló ezeket az MRL-eket az adott meghatározási határnak megfelelő értéken megállapítani. Indokolt a maradékanyag meghatározásának módosítása is.

(3)

Továbbá Belgium jelezte, hogy a guazatin grapefruitra és narancsra vonatkozó, jelenleg érvényben lévő MRL-jei fogyasztóvédelmi szempontból aggályosak lehetnek. Különösen az akut fogyasztói kockázatot nem lehetett kizárni még pontosított kockázatértékelés mellett sem, figyelembe véve a feldolgozási tényezőt a citrusfélék esetében. Az Európai Bizottság és a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában részt vevő tagállamok megfelelő kockázatkezelési döntésnek vélték az MRL-ek olyan szintre történő csökkentését, amely bizonyítottan biztonságos az európai fogyasztók számára.

(4)

A 396/2005/EK rendelet 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a guazatin citrusfélék esetében történő alkalmazására vonatkozóan. A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállam értékelte a fent említett kérelmet, majd az értékelő jelentést továbbították a Bizottságnak. A Hatóság megvizsgálta a kérelmet és az értékelő jelentést, különösen a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokat, és a javasolt MRL-ekről indokolással ellátott véleményt (3) adott ki. Ezt a véleményt továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára. Véleményében arra a következtetésre jutott, hogy nem ajánlja a javasolt MRL-ek megállapítását, mivel a rendelkezésre álló adatok mennyisége nem elegendő az európai fogyasztókat érintő kockázat kizárásához.

(5)

A kérelmező a 396/2005/EK rendelet 13. cikkének értelmében a Hatóság indokolással ellátott véleményének közigazgatási felülvizsgálatát kérte. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Hatóság nem követett el jelentős tévedést vagy értékelési hibát.

(6)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve az MRL-ekkel kapcsolatos megfelelő módosítások megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(7)

Az 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A termékek zavartalan forgalmazása, feldolgozása és fogyasztása érdekében a rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő azokra a termékekre, amelyeket az MRL-ek módosítását megelőzően a jogszabályi előírások betartása mellett állítottak elő, valamint azokra, amelyekkel kapcsolatban igazolt, hogy a fogyasztók magas szintű védelme továbbra is biztosított.

(9)

Az e rendelet értelmében meghozott átmeneti intézkedésnek figyelembe kell vennie a grapefruitra és a narancsra vonatkozó érvényben lévő guazatin MRL-ekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi aggályokat.

(10)

A módosított MRL-ek érvénybe lépése előtt elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok, a harmadik országok és az élelmiszer-ipari vállalkozások felkészülhessenek az MRL-ek módosításából fakadó új követelmények teljesítésére.

(11)

Az új MRL-ek kapcsán – a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül – kikérték az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét, és megállapításaikat figyelembe vették.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet III. és V. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A grapefruit és a narancs kivételével a 2016. május 13. előtt a jogszabályi előírások betartása mellett előállított termékekre a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. május 13-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Indoklással ellátott vélemény a guazatin maradékanyag-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról (Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005). EFSA Journal 2013;11(5):3239. [20 o.].

(3)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Indokolással ellátott vélemény a citrusfélékben előforduló guazatin tekintetében érvényben lévő maradékanyag-határértékek módosításáról (Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits). EFSA Journal 2014;12(8):3818. [29 o.].


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet III. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A III. mellékletben a guazatinra vonatkozó oszlopot törölni kell.

2.

Az V. melléklet a guazatinra vonatkozó következő oszloppal egészül ki:

„Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (2)

Guazatin (guazatin-acetát, az összetevők összege)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

0,05  (1)

0110000

Citrusfélék

 

0110010

Grapefruitfélék

 

0110020

Narancs

 

0110030

Citrom

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

0110050

Mandarin

 

0110990

Egyéb

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

0120010

Mandula

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

0120030

Kesu/kesudió

 

0120040

Gesztenye

 

0120050

Kókuszdió

 

0120060

Mogyoró

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

0120080

Pekándió

 

0120090

Fenyőmag

 

0120100

Pisztácia

 

0120110

Dió

 

0120990

Egyéb

 

0130000

Almatermésűek

 

0130010

Alma

 

0130020

Körte

 

0130030

Birsalma

 

0130040

Naspolya

 

0130050

Japán naspolya

 

0130990

Egyéb

 

0140000

Csonthéjasok

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0140020

Cseresznye

 

0140030

Őszibarack

 

0140040

Szilva

 

0140990

Egyéb

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

0151000

a)

Szőlő

 

0151010

Csemegeszőlő

 

0151020

Borszőlő

 

0152000

b)

Szamóca

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0153010

Feketeszeder

 

0153020

Hamvas szeder

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

0153990

Egyéb

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0154010

Fürtös áfonya

 

0154020

Tőzegáfonya

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

0154050

Csipkebogyó

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

0154080

Fekete bodza

 

0154990

Egyéb

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

0161010

Datolya

 

0161020

Füge

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

0161990

Egyéb

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

0162040

Fügekaktusz

 

0162050

Csillagalma

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

0162990

Egyéb

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

 

0163020

Banán

 

0163030

Mangó

 

0163040

Papája

 

0163050

Gránátalma

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

0163070

Guáva/guajava

 

0163080

Ananász

 

0163090

Kenyérgyümölcs

 

0163100

Durián

 

0163110

Tüskés annóna

 

0163990

Egyéb

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

0,05  (1)

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

 

0211000

a)

burgonya

 

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

0212030

Jamszgyökér

 

0212040

Nyílgyökér

 

0212990

Egyéb

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

0213010

Cékla

 

0213020

Sárgarépa

 

0213030

Gumós zeller

 

0213040

Torma

 

0213050

Csicsóka

 

0213060

Pasztinák/paszternák

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

0213080

Retek

 

0213090

Bakszakáll

 

0213100

Karórépa

 

0213110

Tarlórépa

 

0213990

Egyéb

 

0220000

Hagymafélék

 

0220010

Fokhagyma

 

0220020

Vöröshagyma

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

0220990

Egyéb

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

0231000

a)

burgonyafélék

 

0231010

Paradicsom

 

0231020

Étkezési paprika

 

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

 

0231040

Okra/bámia

 

0231990

Egyéb

 

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

 

0232010

Uborka

 

0232020

Apró uborka

 

0232030

Cukkini

 

0232990

Egyéb

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

 

0233010

Dinnye

 

0233020

Sütőtök

 

0233030

Görögdinnye

 

0233990

Egyéb

 

0234000

d)

csemegekukorica

 

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

 

0241010

Brokkoli

 

0241020

Karfiol

 

0241990

Egyéb

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0242010

Kelbimbó

 

0242020

Fejeskáposzta

 

0242990

Egyéb

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

0243020

Kel

 

0243990

Egyéb

 

0244000

d)

karalábé

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

0251010

Galambbegysaláta

 

0251020

Fejes salátafélék

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

0251060

Borsmustár/rukkola

 

0251070

Vörös mustár

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

0251990

Egyéb

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

 

0252010

Spenótfélék

 

0252020

Kövér porcsin

 

0252030

Mangold

 

0252990

Egyéb

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

 

0254000

d)

vízitorma

 

0255000

e)

cikóriasaláta

 

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

 

0256010

Turbolya

 

0256020

Metélőhagyma

 

0256030

Zellerlevél

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

0256050

Zsálya

 

0256060

Rozmaring

 

0256070

Kakukkfű

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

0256090

Babérlevél

 

0256100

Tárkony

 

0256990

Egyéb

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

 

0260010

Bab (hüvelyben)

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

0260050

Lencse

 

0260990

Egyéb

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

0270010

Spárga

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

 

0270030

Szárzeller

 

0270040

Olasz édeskömény

 

0270050

Articsóka

 

0270060

Póréhagyma

 

0270070

Rebarbara

 

0270080

Bambuszrügy

 

0270090

Pálmafa csúcsrügy

 

0270990

Egyéb

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

 

0280010

Termesztett gomba

 

0280020

Vadgomba

 

0280990

Moha és zuzmó

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

 

0300000

HÜVELYESEK

0,05  (1)

0300010

Bab

 

0300020

Lencse

 

0300030

Borsó

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

0300990

Egyéb

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,05  (1)

0401000

Olajos magvak

 

0401010

Lenmag

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

0401030

Mák

 

0401040

Szezámmag

 

0401050

Napraforgómag

 

0401060

Repcemag

 

0401070

Szójabab

 

0401080

Mustármag

 

0401090

Gyapotmag

 

0401100

Tökmag

 

0401110

Pórsáfránymag

 

0401120

Borágó magja

 

0401130

Gomborkamag

 

0401140

Kendermag

 

0401150

Ricinusbab

 

0401990

Egyéb

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0402020

Olajpálma magja

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

0402040

Kapok

 

0402990

Egyéb

 

0500000

GABONAFÉLÉK

0,05  (1)

0500010

Árpa

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

0500030

Kukorica

 

0500040

Köles

 

0500050

Zab

 

0500060

Rizs

 

0500070

Rozs

 

0500080

Cirok

 

0500090

Búza

 

0500990

Egyéb

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,05  (1)

0610000

Tea

 

0620000

Kávébab

 

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

0631000

a)

virág

 

0631010

Kamilla

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

0631030

Rózsa

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

0631050

Kislevelű hárs

 

0631990

Egyéb

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

0632010

Kerti szamóca

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Egyéb

 

0633000

c)

gyökér

 

0633010

Macskagyökér

 

0633020

Ginszeng

 

0633990

Egyéb

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

0640000

Kakaóbab

 

0650000

Szentjánoskenyér

 

0700000

KOMLÓ

0,05  (1)

0800000

FŰSZEREK

 

0810000

Mag

0,05  (1)

0810010

Ánizsmag

 

0810020

Fekete kömény

 

0810030

Zeller

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

0810050

Kömény

 

0810060

Kapor

 

0810070

Édeskömény

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

0810090

Szerecsendió

 

0810990

Egyéb

 

0820000

Termés

0,05  (1)

0820010

Szegfűbors

 

0820020

Szecsuáni bors

 

0820030

Kömény

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Borókabogyó

 

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

 

0820070

Vanília

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Egyéb

 

0830000

Kéreg

0,05  (1)

0830010

Fahéj

 

0830990

Egyéb

 

0840000

Gyökér- és rizóma

 

0840010

Édesgyökér

0,05  (1)

0840020

Gyömbér

0,05  (1)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05  (1)

0840040

Torma

(+)

0840990

Egyéb

0,05  (1)

0850000

Bimbó

0,05  (1)

0850010

Szegfűszeg

 

0850020

Kapribogyó

 

0850990

Egyéb

 

0860000

Virágbibe

0,05  (1)

0860010

Sáfrány

 

0860990

Egyéb

 

0870000

Magköpeny

0,05  (1)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

0870990

Egyéb

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,05  (1)

0900010

Cukorrépagyökér

 

0900020

Cukornád

 

0900030

Cikóriagyökér

 

0900990

Egyéb

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

1010000

Szövetek a következő állatokból

0,05  (1)

1011000

a)

sertés

 

1011010

Izom

 

1011020

Zsírszövet

 

1011030

Máj

 

1011040

Vese

 

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1011990

Egyéb

 

1012000

b)

szarvasmarha

 

1012010

Izom

 

1012020

Zsírszövet

 

1012030

Máj

 

1012040

Vese

 

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1012990

Egyéb

 

1013000

c)

juh

 

1013010

Izom

 

1013020

Zsírszövet

 

1013030

Máj

 

1013040

Vese

 

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1013990

Egyéb

 

1014000

d)

kecske

 

1014010

Izom

 

1014020

Zsírszövet

 

1014030

Máj

 

1014040

Vese

 

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1014990

Egyéb

 

1015000

e)

lófélék

 

1015010

Izom

 

1015020

Zsírszövet

 

1015030

Máj

 

1015040

Vese

 

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1015990

Egyéb

 

1016000

f)

baromfi

 

1016010

Izom

 

1016020

Zsírszövet

 

1016030

Máj

 

1016040

Vese

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1016990

Egyéb

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

1017010

Izom

 

1017020

Zsírszövet

 

1017030

Máj

 

1017040

Vese

 

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

1017990

Egyéb

 

1020000

Tej

0,02  (1)

1020010

Szarvasmarha

 

1020020

Juh

 

1020030

Kecske

 

1020040

 

1020990

Egyéb

 

1030000

Madártojás

0,05  (1)

1030010

Csirke

 

1030020

Kacsa

 

1030030

Liba

 

1030040

Fürj

 

1030990

Egyéb

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

0,05  (1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,05  (1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,05  (1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,05  (1)


(1)  Az analitikai kimutathatóság alsó határát mutatja.

(2)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.

Guazatin (guazatin-acetát, az összetevők összege)

(+)

A fűszerek között feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0840040) ugyanaz a maradékanyag-határérték vonatkozik, mint a zöldségek kategóriájában, azon belül is a gyökér- és gumós zöldségek csoportjában feltüntetett tormára (Armoracia rusticana) (kód: 0213040), a 396/2005/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint figyelembe véve azokat a változásokat, amelyek a feldolgozás (szárítás) miatt jelentkeznek a maradékanyagok szintjén.

0840040

Torma”


Top