Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1597

A Bizottság (EU) 2015/1597 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 23.) a 615/2014/EU végrehajtási rendelettől az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazathoz kapcsolódó munkaprogramok görögországi kedvezményezett szervezetei részére folyósítandó előleg első részletének 2015. évi kifizetési határideje tekintetében való eltérésről

OJ L 248, 24.9.2015, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1597/oj

24.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 248/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1597 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. szeptember 23.)

a 615/2014/EU végrehajtási rendelettől az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazathoz kapcsolódó munkaprogramok görögországi kedvezményezett szervezetei részére folyósítandó előleg első részletének 2015. évi kifizetési határideje tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

A 611/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében említett, az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazat támogatását érintő munkaprogramok első hároméves időszaka 2015. április 1-jén vette kezdetét.

(2)

A 615/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok a jóváhagyott munkaprogramok első végrehajtási évére vonatkozóan 2015. május 31-ig folyósítják a kedvezményezett szervezetek részére fizetendő előleg összegének első részletét. Az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint a szóban forgó előlegek nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett szervezet biztosítékot helyezzen letétbe.

(3)

Görögországban a fennálló gazdasági és pénzügyi helyzet következtében egyes jóváhagyott munkaprogramokat fel kellett függeszteni, mert a kedvezményezett szervezetek nem tudták időben letétbe helyezni az előírt biztosítékot. Görögország így nem tudta 2015. május 31-ig folyósítani az érintett programok részére az első részletet.

(4)

E helyzetre tekintettel, illetve a jóváhagyott munkaprogramok hiánytalan végrehajtásának lehetővé tétele érdekében helyénvaló a 615/2014/EU végrehajtási rendelet 3. cikkének (2) bekezdésétől eltérve engedélyezni Görögország számára, hogy 2015. október 15-ig folyósítsa az esedékes első részleteket.

(5)

A mihamarabbi végrehajtás érdekében e rendeletnek a kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Görögország esetében a 2015. év tekintetében a 615/2014/EU végrehajtási rendelet 3. cikke (2) bekezdésének első mondatában említett határidő 2015. október 15.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2014. március 11-i 611/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolaj-ágazatot és az étkezési olajbogyót termesztő ágazatot érintő támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 168., 2014.6.7., 55. o.).

(3)  A Bizottság 2014. június 6-i 615/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolaj- és az étkezésiolajbogyó-ágazat támogatásához kapcsolódó munkaprogramok tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 168., 2014.6.7., 95. o.).


Top