Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1114

A Bizottság (EU) 2015/1114 végrehajtási rendelete (2015. július 9.) az Escherichia coli által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 403/2009/EK rendelet, valamint a 848/2014/EU és az 1236/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 182, 10.7.2015, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1114/oj

10.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1114 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 9.)

az Escherichia coli által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 403/2009/EK rendelet, valamint a 848/2014/EU és az 1236/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére és 13. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról, valamint az engedélyek módosításáról.

(2)

A Bizottsághoz két, az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelő kérelem érkezett az L-valin engedélyezésére vonatkozóan. A kérelmekhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelmek a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó, az Escherichia coli NITE SD 00066 által előállított L-valin és az Escherichia coli NITE BP-01755 által előállított L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére irányulnak.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. december 9-i (2) és 2015. április 29-i véleményében (3) megállapította, hogy az Escherichia coli NITE SD 00066 által előállított L-valin és az Escherichia coli NITE BP-01755 által előállított L-valin – a javasolt felhasználási feltételek mellett – nincs káros hatással sem az állatok és az emberek egészségére, sem a környezetre, és az L-valin esszenciális aminosav hatékony forrásának tekinthető takarmányozási célra. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges forgalomba hozatal utáni nyomon követésre vonatkozó egyedi követelményeket elrendelni. Továbbá ellenőrizte az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A szóban forgó anyag értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyag használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

A 403/2009/EK bizottsági rendelet (4), valamint a 848/2014/EU (5) és az 1236/2014/EU (6) bizottsági végrehajtási rendelet az L-valint tápértékkel rendelkező adalékanyagként engedélyezték. Annak egyértelműsítése érdekében, hogy ezen adalékanyagok tisztasági foga megegyezik és nem lelhetők fel bennük az adott élőállító mikroorganizmusok, egységes azonosító számot kell kapniuk, függetlenül attól, hogy előállításuk egymástól különböző mikrorganizmusokhoz kötődik.

(7)

Következésképpen az a követelmény, miszerint a takarmány-alapanyagokban és a takarmánykeverékekben található L-valin címkéjén fel kell tüntetni annak azonosító számát is, elavult.

(8)

Ezért a 403/2009/EK bizottsági rendeletet, valamint a 848/2014/EU és az 1236/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az engedélyezési feltételek módosításának azonnali alkalmazását, átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aminosavak, sóik és analógjaik” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

A 403/2009/EU végrehajtási rendelet módosításai

A 403/2009/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az első oszlopban a „3c3.7.1” szöveg helyébe a „3c370” szöveg lép.

2.

A kilencedik oszlopban a második bekezdést el kell hagyni.

3. cikk

A 848/2014/EU végrehajtási rendelet módosításai

A 848/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletében a kilencedik oszlop második bekezdését el kell hagyni.

4. cikk

Az 1236/2014/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 1236/2014/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az első oszlopban a „3c369” szöveg helyébe a „3c370” szöveg lép.

2.

A kilencedik oszlopban a harmadik bekezdést el kell hagyni.

5. cikk

Átmeneti intézkedések

1.   A 403/2009/EK rendelet, valamint a 848/2014/EU és az 1236/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján engedélyezett L-valin és az ezeket tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2016. január 30. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. július 30. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

2.   Az (1) bekezdésben szereplő anyagot tartalmazó takarmány-alapanyagok és takarmánykeverékek, 2016. július 30. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2015. július 30. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók. Nem élelmiszertermelő állatoknak szánt takarmány esetében az első mondatban meghatározott előállítási és címkézési időszak 2017. július 30-ig tart.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal (2015); 13(1):3965.

(3)  EFSA Journal (2015); 13(5):4110.

(4)  A Bizottság 2009. május 14-i 403/2009/EK rendelete az L-valin készítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (HL L 120., 2009.5.15., 3. o.).

(5)  A Bizottság 2014. augusztus 4-i 848/2014/EU végrehajtási rendelete a Corynebacterium glutamicum által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 403/2009/EK rendeletnek az L-valin takarmány-adalékanyag címkézése tekintetében történő módosításáról (HL L 232., 2014.8.5., 13. o.).

(6)  A Bizottság 2014. november 18-i 1236/2014/EU végrehajtási rendelete a Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) által előállított L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 332., 2014.11.19., 26. o.).


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: aminosavak, sóik és analógjaik.

3c370

L-valin

Az adalékanyag összetétele

Legalább 98 % L-valin (szárazanyagban)

A hatóanyag jellemzése

Az Escherichia coli NITE SD 00066 vagy az Escherichia coli NITE BP-01755 fermentációjával előállított L-valin ((2S)-2-amino-3-metil-butánsav)

Kémiai képlet: C5H11NO2

CAS-szám: 72-18-4

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban található L-valin meghatározására: a Food Chemicals Codex L-valinról szóló monográfiája.

Az előkeverékek, takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok valintartalmának meghatározására:

ioncserés kromatográfia, oszlopról való eluálódás utáni származékképzéssel és spektrofotometriás detektálással (HPLC/VIS) – 152/2009/EK bizottsági rendelet (2).

Valamennyi faj

 

 

1.

A nedvességtartalmat fel kell tüntetni a címkén.

2.

A felhasználók biztonsága érdekében: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és védőkesztyű viselése kötelező.

2025. július 30.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  HL L 54., 2009.2.26., 1. o.


Top