Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1094

A Bizottság (EU) 2015/1094 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. május 5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 177, 8.7.2015, p. 2–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1094/oj

8.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/2


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1094 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. május 5.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni az energiával kapcsolatos azon termékek címkézésére vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős energiamegtakarításra, és amelyek műszaki jellemzői – az azonos rendeltetés ellenére – jelentős eltérést mutatnak.

(2)

Az Unión belül a professzionális hűtőbútorok energiafelhasználása a teljes energiaigény jelentős részét teszi ki, a rendeltetésükben egyenértékű professzionális hűtőbútorok energiahatékonysága pedig jelentős eltéréseket mutat. E berendezések energiafogyasztása jelentős mértékben csökkenthető. Indokolt ezért követelményeket megállapítani a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkével történő jelölésére.

(3)

A professzionális hűtőbútorok energiahatékonyságára vonatkozóan összehangolt rendelkezéseket kell megállapítani a címkézés és az egységes termékinformációs követelmények tekintetében annak érdekében, hogy a gyártók ösztönzést kapjanak e termékek energiahatékonyságának fokozására, a végfelhasználók pedig energiahatékony termékek vásárlására, és ezzel javuljon a belső piac működése.

(4)

Az e rendeletben előírt követelmények, valamint a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet a professzionális hűtőbútorok, a sokkolókamrák, a kondenzációs egységek és a technológiai hűtők környezettudatos tervezésének tekintetében végrehajtó (EU) 2015/1095 bizottsági rendeletben (2) előírt követelmények együttesen 2020-ig várhatóan évi 1,8 TWh, 2030-ig pedig 4,1 TWh villamosenergia-megtakarítást fognak eredményezni (ami rendre 0,7, illetve 1,4 millió tonna CO2 kibocsátásának felel meg) ahhoz az esethez képest, ha nem történne beavatkozás.

(5)

A címkén feltüntetendő információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel indokolt meghatározni, amelyek az általánosan elismert legkorszerűbb eljárásokon alapulnak, beleértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokban foglaltakat is.

(6)

E rendeletben egységes követelményeket kell megállapítani a professzionális hűtőbútorok termékcímkéinek tartalmára és kivitelére vonatkozóan.

(7)

E rendeletben rögzíteni kell a professzionális hűtőbútorok termékismertető adatlapjára és műszaki dokumentációjára vonatkozó követelményeket.

(8)

E rendeletben továbbá meg kell határozni azon adatok körét, amelyeket a távértékesítés valamennyi formája esetén a professzionális hűtőbútorok reklámanyagaiban és műszaki promóciós anyagaiban minden esetben fel kell tüntetni.

(9)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy e rendelet rendelkezéseit a technológiai haladásra való tekintettel felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

(1)   Ez a rendelet energiafogyasztás-címkézési és kiegészítő termékinformációs követelményeket állapít meg a professzionális hűtőbútorokra vonatkozóan.

(2)   A rendeletben foglalt követelmények a villamos hálózatról üzemeltetett professzionális hűtőbútorokra, köztük az élelmiszerek és takarmányok hűtésére szánt hűtőbútorokra alkalmazandók.

(3)   E rendelet hatálya nem terjed ki az alábbi termékekre:

a)

az elsődlegesen a villamos energiától eltérő energiaforrással működő professzionális hűtőbútorok;

b)

a külső kondenzációs egységgel üzemelő professzionális hűtőbútorok;

c)

a nyitott hűtőbútorok, amelyeknél a nyitott jelleg az elsődleges funkcionalitás alapvető követelménye;

d)

a kifejezetten élelmiszer-feldolgozásra szánt hűtőbútorok, amelyeknél a nettó össztérfogat 20 %-ánál kisebb űrtartalmú, kifejezetten élelmiszer-feldolgozásra szolgáló egyetlen rekesz megléte nem ad elegendő alapot a követelmények alóli mentességre;

e)

a kizárólag a fagyasztott élelmiszerek szabályozott kiolvasztására szánt hűtőbútorok, amelyek esetében a kifejezetten a fagyasztott élelmiszerek szabályozott kiolvasztására szolgáló egyetlen rekesz megléte nem ad elegendő alapot a követelmények alóli mentességre;

f)

a salátahűtő pultok;

g)

az élelmiszerek hűtésén és tárolásán túlmenően elsődlegesen a kínálást és az értékesítést szolgáló kínáló hűtőpult vagy hasonló rendeltetésű hűtőbútor;

h)

a nem a gőzkompressziós ciklus elvén működő hűtőbútorok;

i)

az egyedi kialakítású, konkrét egyedi igényekhez igazodó, egyszeri gyártású professzionális hűtőbútorok, amelyek nem egyenértékűek az I. melléklet 9. fogalommeghatározása szerinti professzionális hűtőbútorokkal;

j)

a hűtő-fagyasztó berendezések;

k)

a statikus hűtésű hűtőbútorok;

l)

a beépíthető hűtőbútorok;

m)

a betolható kocsis hűtőbútorok és elöl-hátul nyitható hűtőbútorok;

n)

a fagyasztóládák.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „professzionális hűtőbútor”: egy vagy több ajtón keresztül vagy fiók kihúzásával hozzáférhető egy vagy több hűtőteret magában foglaló, szigetelt hűtőkészülék, amely a benne tárolt élelmiszerek hőmérsékletét képes folyamatosan a hűtésre vagy a fagyasztásra előírt maximális hőmérséklet alatt tartani, a gőzkompressziós ciklus elvén működik, és nem háztartási alkalmazásra, illetve nem kínálásra vagy a fogyasztók önkiszolgálására szolgál;

b)   „élelmiszer”: meghatározott hőmérsékleten hűtést igénylő élelmiszerek, hozzávalók, italok – a bort is ideértve – és más, elsődlegesen fogyasztásra szánt anyagok;

c)   „beépíthető hűtőbútor”: szekrénybe, fal előkészített mélyedésébe vagy hasonló helyre beszerelendő, rögzített, szigetelt hűtőkészülék, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

d)   „betolható kocsis hűtőbútor”: olyan egyedi rekeszt tartalmazó professzionális hűtőbútor, amelybe a termékek görgőkkel ellátott tároló felületen betolhatók;

e)   „elöl-hátul nyitható hűtőbútor”: a mindkét oldaláról hozzáférhető professzionális hűtőbútor;

f)   „statikus hűtésű hűtőbútor”: kifejezetten a hőmérséklet változásaira érzékeny élelmiszerek tárolása vagy a nem légmentesen zárt térben tárolt élelmiszerek kiszáradásának elkerülése céljából kialakított, belső gépi légkeringtetés nélküli professzionális hűtőbútor, amelynek egyetlen statikus hűtésű rekesze nem ad elegendő alapot arra, hogy a berendezés statikus hűtésű hűtőbútornak minősüljön;

g)   „nyitott hűtőbútor”: olyan professzionális hűtőbútor, amelynek hűtött teréhez közvetlenül, ajtó kinyitása vagy fiók kihúzása nélkül kívülről hozzá lehet férni; amennyiben a professzionális hűtőbútor csak egyetlen ilyen módon hozzáférhető rekesszel rendelkezik, és annak nettó űrtartalma nem éri el az össztérfogat 20 %-át, akkor a készülék nem minősül nyitott hűtőbútornak;

h)   „salátahűtő pult”: a függőleges, álló részén egy vagy több ajtóval vagy fiókkal ellátott professzionális hűtőbútor, amelynek tetején – a bizonyos élelmiszerekhez (többek között pizzafeltétekhez vagy saláta-alapanyagokhoz) való hozzáférés megkönnyítése érdekében – cserélhető tárolók számára kialakított nyílások találhatók;

i)   „kombinált hűtőbútor”: két vagy több olyan rekesszel rendelkező professzionális hűtőbútor, melyek élelmiszer-hűtési és -tárolási hőmérsékletei eltérnek egymástól;

j)   „hűtő-fagyasztó berendezés”: a kombinált hűtőbútor olyan típusa, melynek legalább egy rekesze kizárólag a hűtési, egy másik rekesze pedig kizárólag a fagyasztási üzemi hőmérséklet biztosítására szolgál;

k)   „fagyasztóláda”: élelmiszerek fagyasztására szolgáló berendezés, amelynek rekeszéhez (rekeszeihez) felülről lehet hozzáférni, valamint annak felülről és oldalról is nyitható típusai, amennyiben a felülről hozzáférhető rekesz(ek) bruttó űrtartalma meghaladja a berendezés bruttó össztérfogatának 75 %-át.

3. cikk

A szállítók kötelezettségei és az ütemterv

(1)   2016. július 1-jétől fogva a professzionális hűtőbútorokat forgalomba hozó vagy üzembe helyező szállítók gondoskodnak az alábbi követelmények teljesüléséről:

a)

valamennyi professzionális hűtőbútor legyen ellátva a III. mellékletben előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével;

b)

a kereskedők a professzionális hűtőbútorok minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a III. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét;

c)

a terméket a IV. melléklet szerinti termékismertető adatlap kísérje;

d)

a kereskedők a professzionális hűtőbútorok minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a IV. mellékletben meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot;

e)

az V. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállami hatóságok megkapják;

f)

a professzionális hűtőbútorok egy meghatározott modelljére vonatkozó, energiafogyasztással vagy árral kapcsolatos tájékoztatást tartalmazó promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott modell energiahatékonysági osztályára;

g)

a professzionális hűtőbútorok egy meghatározott modelljére vonatkozó, a modell sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott modell energiahatékonysági osztályára.

(2)   A forgalomba hozott professzionális hűtőbútorokat az alábbi ütemezés szerint kell a III. mellékletben meghatározott címkékkel ellátni:

2016. július 1-jétől kezdődően: 1. címke vagy 2. címke,

2019. július 1-jétől: 2. címke.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

A professzionális hűtőbútorokat értékesítő kereskedők gondoskodnak az alábbi követelmények teljesüléséről:

a)

az értékesítés helyén kiállított professzionális hűtőbútorok külső borításának elülső felületén vagy tetején – jól látható helyen – legyen elhelyezve a szállító által a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően rendelkezésre bocsátott címke;

b)

az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon professzionális hűtőbútorok forgalmazása, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által a VI. mellékletnek megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék, kivéve abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten történik, amikor is a VII. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni;

c)

a professzionális hűtőbútorok egy meghatározott modelljére vonatkozó, energiafogyasztással vagy árral kapcsolatos tájékoztatást tartalmazó promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott modell energiahatékonysági osztályára;

d)

a professzionális hűtőbútorok egy meghatározott modelljére vonatkozó, a modell sajátos műszaki jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szerepeljen utalás az adott modell energiahatékonysági osztályára.

5. cikk

Mérések és számítások

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a IX. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A professzionális hűtőbútoroknak a gyártó által megadott energiahatékonysági osztályával, éves energiafogyasztásával és térfogatával kapcsolatos követelmények teljesülését a tagállamok a X. mellékletben előírt eljárással ellenőrzik.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki haladás fényében legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően öt évvel felülvizsgálja. A felülvizsgálatnak különösen az alábbiak vizsgálatára kell kitérnie:

a)

a különböző készüléktípusok piaci részesedésében bekövetkező lényeges változások;

b)

a X. mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések;

c)

a hűtő-fagyasztó berendezések standard éves energiafogyasztásának meghatározására alkalmas módszer bevezetésének indokoltsága;

d)

a pulthűtők standard éves energiafogyasztásának meghatározására alkalmas, felülvizsgált módszer bevezetésének indokoltsága.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(2)  A Bizottság 2015. május 5-i (EU) 2015/1095 rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok, sokkolóhűtők, kondenzációs egységek és technológiai hűtők környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (Lásd e Hivatalos Lap 19. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 1025/2012/EU rendelete az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).


I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a II–X. melléklethez

A II–X. melléklet alkalmazásában:

1.   „nettó térfogat”: az élelmiszerek tárolására alkalmas űrtartalom a feltöltési korláton belül;

2.   „hűtési üzemi hőmérséklet”: az a hőmérséklet, amely a hűtőbútorban tárolt élelmiszereket állandó, – 1 °C és + 5 °C közötti hőmérsékleten tartja;

3.   „fagyasztási üzemi hőmérséklet”: az a hőmérséklet, amely a hűtőbútorban tárolt élelmiszereket állandó, – 15 °C alatti hőmérsékleten tartja, amely érték a legmelegebb csomaggal végzett tesztnél tapasztalt legmagasabb hőmérséklet;

4.   „többfunkciós hűtőbútor”: professzionális hűtőbútor, amelyben maga a hűtőbútor vagy annak egy elkülönített rekesze hűtött, illetve fagyasztott élelmiszerek tárolása esetén különböző hőmérsékletekre állítható be;

5.   „álló hűtő”: legalább 1 050 mm teljes magasságú professzionális hűtőbútor, amelynek egy vagy több elülső ajtaján keresztül, illetve fiókjának kihúzásával ugyanaz a rekesz válik hozzáférhetővé;

6.   „pulthűtő”: 1 050 mm-nél kisebb teljes magasságú professzionális hűtőbútor, amelynek egy vagy több elülső ajtaján keresztül, illetve fiókjának kihúzásával ugyanaz a rekesz válik hozzáférhetővé;

7.   „kis teljesítményű hűtőbútor” vagy „félprofesszionális hűtőbútor”: olyan professzionális hűtőbútor, amely kizárólag a 3. klímaosztálynak megfelelő – a IX. melléklet 3. táblázatában ismertetett – környezeti feltételek mellett képes az összes rekeszében a hűtési vagy fagyasztási üzemi hőmérséklet folyamatos fenntartására; amennyiben a hűtőbútor a 4. klímaosztálynak megfelelő környezeti feltételek mellett képes a hőmérséklet folyamatos fenntartására, nem tekinthető kis teljesítményű hűtőbútornak;

8.   „nagy teljesítményű hűtőbútor”: olyan professzionális hűtőbútor, amely az 5. klímaosztálynak megfelelő – a IX. melléklet 3. táblázatában ismertetett – környezeti feltételek mellett képes az összes rekeszében a hűtési vagy fagyasztási üzemi hőmérséklet folyamatos fenntartására;

9.   „egyenértékű professzionális hűtőbútor”: piaci forgalomban lévő professzionális hűtőbútor olyan modellje, amelynek nettó űrtartalma, műszaki, hatékonysági és teljesítményjellemzői, valamint rekeszeinek típusa és űrtartalma megegyezik az ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott professzionális hűtőbútor másik modelljének ezen paramétereivel.


II. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

A professzionális hűtőbútorok energiahatékonysági osztályát EEI energiahatékonysági mutatójuk alapján, az 1. táblázatnak megfelelően kell megállapítani.

1. táblázat

A professzionális hűtőbútorok energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztály

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

Az EEI értéket a VIII. melléklet szerint kell kiszámítani.


III. MELLÉKLET

Címke

1.   1. címke: az A–G energiahatékonysági osztályokba besorolt professzionális hűtőbútorok

Image

A címkén a következő adatoknak kell szerepelniük:

I.

a szállító neve vagy védjegye;

II.

a szállító által megadott modellazonosító;

III.

a II. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági osztály; a professzionális hűtőbútor energiahatékonysági osztályának betűjelét tartalmazó nyíl hegyének egy magasságban kell lennie az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV.

az éves villamosenergia-fogyasztás mint végső éves energiafogyasztás kWh-ban megadott, a IX. melléklet szerint kiszámított és a legközelebbi egész számra kerekített értéke;

V.

a hűtési üzemi hőmérsékleten működő valamennyi hűtött rekesz literben kifejezett nettó össztérfogata; hűtési üzemi hőmérsékleten működő rekeszek hiányában a szállító ezt – érték megadása helyett – „– L” feltüntetésével jelzi;

VI.

a fagyasztási üzemi hőmérsékleten működő valamennyi rekesz literben kifejezett nettó össztérfogata; fagyasztási üzemi hőmérsékleten működő rekeszek hiányában a szállító ezt – érték megadása helyett – „– L” feltüntetésével jelzi;

VII.

a klímaosztály (3., 4. vagy 5.), a hozzá tartozó száraz hőmérséklet (°C), valamint a relatív páratartalom ( %) a IX. mellékletben található 3. táblázatnak megfelelően.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket a 3. pont rögzíti. Ettől eltérve, ha egy modell megkapta az uniós ökocímkét (1), akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

2.   2. címke: az A+++–G energiahatékonysági osztályokba besorolt professzionális hűtőbútorok

Image

A címkén az 1. pontban felsorolt adatokat kell feltüntetni.

A címke kivitelére vonatkozó formai követelményeket a 3. pont rögzíti. Ettől eltérve, ha egy modell megkapta az uniós ökocímkét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.

3.   A professzionális hűtőbútorok címkéjének kivitele a következő:

Image

ahol:

a)

A címke legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel;

b)

A címke háttere fehér.

c)

A használható színek a CMYK-kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva; Például 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d)

A címkének meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Image

Az EU–címke szegélye: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm;

Image

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00;

Image

Energiamező: Szín: X-00-00-00;

Piktogram az ábra szerint (EU-logó + „Energia” mező): 92 mm széles és 17 mm magas;

Image

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm;

Image

A-tól G-ig terjedő skála

Nyíl

:

magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 0,75 mm – színek:

 

legfelső osztály: X-00-X-00,

 

második osztály: 70-00-X-00,

 

harmadik osztály: 30-00-X-00,

 

negyedik osztály: 00-00-X-00,

 

ötödik osztály: 00-30-X-00,

 

hatodik osztály: 00-70-X-00,

 

legalsó osztályok: 00-X-X-00.

Szöveg

:

Calibri bold 19 pt, nagybetű, fehér; „+” jelek: Calibri bold 13 pt, felső indexben, fehér, egy sorba rendezett;

Image

Energiahatékonysági osztály

Nyíl

:

26 mm széles és 14 mm magas, 100 % fekete;

Szöveg

:

Calibri bold 29 pt, nagybetű, fehér; „+” jelek: Calibri bold 18 pt, felső indexben, fehér, egy sorba rendezett;

Image

„Energia” felirat

Szöveg

:

Calibri regular 11 pt, nagybetű, 100 % fekete;

Image

Éves energiafogyasztás

Szegély

:

2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm;

Érték

:

Calibri bold 32 pt, 100 % fekete;

második sor

:

Calibri regular 14 pt, 100 % fekete,

Image

A hűtési üzemi hőmérsékleten működő valamennyi rekesz nettó össztérfogata

Szegély

:

2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm;

Érték

:

Calibri bold 25 pt, 100 % fekete; Calibri regular 17 pt, 100 % fekete,

Image

Klímaosztály, valamint a hozzá tartozó száraz hőmérséklet és a relatív páratartalom

Szegély

:

2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm;

Érték

:

Calibri bold 25 pt, 100 % fekete;

második sor

:

Calibri regular 14 pt, 100 % fekete,

Image

A fagyasztási üzemi hőmérsékleten működő valamennyi rekesz nettó össztérfogata

Szegély

:

2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm;

Érték

:

Calibri bold 25 pt, 100 % fekete; Calibri regular 17 pt, 100 % fekete,

Image

A szállító neve vagy védjegye

Image

A szállító által megadott modellazonosító

Image

A szállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 90 × 15 mm nagyságú hely áll rendelkezésre

Image

Rendelet száma

Szöveg

:

Calibri bold 11 pt.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK rendelete alapján (HL L 27., 2010.1.30., 1. o.).


IV. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1.

A professzionális hűtőbútor termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a)

a szállító neve vagy védjegye;

b)

a szállító által megadott modellazonosító;

c)

a modell típusa az I. mellékletben foglalt fogalommeghatározások alapján;

d)

a modellnek a II. melléklet alapján meghatározott energiahatékonysági osztálya és energiahatékonysági mutatója;

e)

ha a modell a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta az uniós ökocímkét, ezt az információt is fel lehet tüntetni;

f)

a hűtőbútor 24 órás üzemének energiaszükséglete (E24h) és az éves energiafogyasztás kWh-ban, a IX. melléklet alapján kiszámítva és a legközelebbi egész számra kerekítve;

g)

az egyes rekeszek nettó térfogata;

h)

a IX. melléklet 3. táblázata szerinti klímaosztály;

i)

kis teljesítményű hűtőbútorok esetén a következő mondat: „Ez a készülék rendeltetése szerint nem alkalmazható 25 °C-nál magasabb környezeti hőmérsékleten, ezért nem alkalmas magas hőmérsékletű üzemi konyhákban való használatra.”

j)

nagy teljesítményű hűtőbútorok esetén a következő mondat: „Ez a készülék rendeltetése szerint nem alkalmazható 40 °C-nál magasabb környezeti hőmérsékleten.”

2.

Egyetlen termékismertető adatlap a professzionális hűtőbútorok ugyanazon szállító által szállított több modelljére is vonatkozhat.

3.

Az adatlapon szereplő információk megadhatók a címke színes vagy fekete-fehér másolatának formájában is, amely esetben a 1. pontban felsorolt, de a címkén nem szereplő információkat szintén meg kell adni.


V. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1.

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a)

a szállító neve és címe;

b)

a professzionális hűtőbútor adott modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c)

adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d)

adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e)

a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy neve és aláírása;

f)

a műszaki paraméterek tekintetében a IX. mellékletben meghatározott mérések és számítások eredményei.

2.

Ha a professzionális hűtőbútor egy adott modelljére vonatkozóan a műszaki dokumentációban megadott információk egyenértékű professzionális hűtőbútor modelljére vonatkozó számítások útján kerültek meghatározásra, akkor a műszaki dokumentációnak részletesen tartalmaznia kell az elvégzett számításokat, valamint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében a szállítók által végrehajtott kísérleti vizsgálatok adatait. A műszaki információk között fel kell sorolni azokat a professzionális hűtőbútorok egyenértékű modelljeit, amelyekre vonatkozóan az információk előállítása ugyanezen az alapon történt.

3.

Az ebben a műszaki dokumentációban megadott információk a 2009/125/EK irányelven alapuló intézkedések alapján elkészített műszaki dokumentáció adataival egységes szerkezetben is rendelkezésre bocsáthatók.


VI. MELLÉKLET

Információszolgáltatás azokban az esetekben, ha a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított termék megtekintésére (kivéve az internetet)

1.

Ha a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított termék megtekintésére (kivéve az internetet), az alábbi információkat kell megadni, mégpedig a feltüntetett sorrendben:

a)

a modellnek a II. melléklet alapján meghatározott energiahatékonysági osztálya;

b)

a IX. melléklettel összhangban kiszámított éves energiafogyasztás kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

c)

az egyes rekeszek nettó térfogata;

d)

a IX. melléklet szerinti klímaosztály.

2.

Ha az információszolgáltatás a termékismertető adatlapon szereplő más adatokra is kiterjed, akkor ezeket az adatokat a IV. mellékletben meghatározott formában és sorrendben kell megadni.

3.

Az e melléklet alapján rendelkezésre bocsátott információkat olvasható betűméretben és betűtípussal kell nyomtatni vagy másként megjeleníteni.


VII. MELLÉKLET

Az internetes eladási, bérleti és részletvásárlási ajánlatokban megadandó információk

1.

E melléklet 2–5. pontjának alkalmazásában:

a)   „kijelző mechanizmus”: minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

b)   „beágyazott megjelenítés”: olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy – érintőképernyő esetében – az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

c)   „érintőképernyő”: érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

d)   „helyettesítő szöveg”: grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.

2.

A szállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében, a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott ütemezés szerint kell megjeleníteni. A megjelenített címke méreteit úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és méreteiben arányos legyen a III. melléklet 3. pontjában meghatározott mérettel. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek teljesítenie kell e melléklet 3. pontjának követelményeit. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

3.

Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkéhez való hozzáférésre felhasznált képnek:

a)

olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b)

fehér színnel és az áréval megegyező betűmérettel meg kell jelenítenie a termék energiahatékonysági osztályát; valamint

c)

az alábbi két forma valamelyikét kell követnie:

Image

4.

Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címke megjelenítéséről a következőképpen kell gondoskodni:

a)

az e melléklet 3. pontjában említett képet a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni;

b)

a képnek a címkére mutató hivatkozást kell tartalmaznia;

c)

a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d)

a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e)

érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f)

a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g)

a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

5.

A szállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő termékismertető adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékismertető adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékismertető adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a termékismertető adatlaphoz való hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a „Termékismertető adatlap” szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén az adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.


VIII. MELLÉKLET

A professzionális hűtőbútorok energiahatékonysági mutatójának számítási módszere

A professzionális hűtőbútorok adott modelljére vonatkozó energiahatékonysági mutató (EEI) kiszámításakor a hűtőbútor éves energiafogyasztását össze kell vetni a szabvány szerinti éves energiafogyasztásával.

Az EEI értéket a következők szerint kell kiszámítani:

EEI = (AEC/SAEC) ×100

ahol:

AEC = E24h × af × 365

AEC

=

a hűtőbútor éves energiafogyasztása kWh/év mértékegységben kifejezve

E24h

=

a hűtőbútor energiafogyasztása 24 óra alatt

af

=

kiigazítási tényező, melyet kizárólag a kis teljesítményű hűtőbútorokra kell alkalmazni, a IX. melléklet 2. pontjának megfelelően

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

a hűtőbútor standard éves energiafogyasztása kWh/év mértékegységben kifejezve

Vn

=

a berendezés nettó térfogata, azaz a hűtőbútorban található összes rekesz nettó térfogatának összege, literben kifejezve.

Az M és az N értékét a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

Az M és az N együttható értékei

Kategória

M értéke

N értéke

Álló hűtő, hűtés

1,643

609

Álló hűtő, fagyasztás

4,928

1 472

Pulthűtő, hűtés

2,555

1 790

Pulthűtő, fagyasztás

5,840

2 380


IX. MELLÉKLET

Mérések és számítások

1.

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel kell végrehajtani, amelyek figyelembe veszik az általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási módszereket. E méréseknek és számításoknak meg kell felelniük az e mellékletben meghatározott műszaki fogalommeghatározásoknak, feltételeknek, összefüggéseknek és paramétereknek.

2.

A professzionális hűtőbútorok éves energiafogyasztása és energiahatékonysági mutatója értékének meghatározásához szükséges méréseket a következő feltételek mellett kell elvégezni:

A vizsgált csomagok hőmérséklete a hűtőbútor hűtési üzeme esetében – 1 °C és + 5 °C közötti, fagyasztási üzeme esetében pedig – 15 °C alatti.

A környezeti feltételek a 4. klímaosztálynak megfelelő – a 3. táblázatban ismertetett – környezeti feltételek, kivéve a kis teljesítményű hűtőbútorok esetében, amelyeket a 3. klímaosztály szerinti környezeti feltételek mellett kell vizsgálni. Ezt követően a kis teljesítményű hűtőbútorokra kapott vizsgálati eredményeket hűtési üzemi hőmérséklet esetén 1,2, fagyasztási üzemi hőmérséklet esetén pedig 1,1 értékű kiigazítási tényezővel kell korrigálni.

A professzionális hűtőbútorokat az alábbi hőmérsékleteken kell vizsgálni:

hűtési üzemi hőmérsékleten olyan kombinált hűtőbútor esetében, amelynek legalább egy rekeszét kizárólag hűtési üzemi hőmérsékleten való üzemre szánták,

hűtési üzemi hőmérsékleten olyan professzionális hűtőbútor esetében, amelynek csak egy rekeszét szánták kizárólag hűtési üzemi hőmérsékleten való üzemre,

fagyasztási üzemi hőmérsékleten minden más esetben.

3.

A 3., 4. és 5. klímaosztály szerinti környezeti feltételeket a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

A 3., 4. és 5. klímaosztály szerinti környezeti feltételek

Vizsgálati helyiség klímaosztálya

Száraz léghőmérséklet (°C)

Relatív páratartalom (%)

Harmatpont (°C)

A száraz levegő vízpáratartalma (g/kg)

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


X. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállami hatóságok a 3. és 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából az alábbi eljárást alkalmazzák:

1.

A tagállami hatóságok minden modellből egyetlen berendezést vetnek vizsgálat alá.

2.

A modell akkor teljesíti a vonatkozó követelményeket, ha az alábbi követelmények teljesülnek:

a)

a térfogat méréssel meghatározott értéke az előírt értéknél legfeljebb 3 %-kal alacsonyabb;

b)

az energiafogyasztás méréssel meghatározott értéke az előírt értéknél (E24h) legfeljebb 10 %-kal nagyobb.

3.

Ha a 2. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó, véletlenszerűen kiválasztott berendezést jelölnek ki újabb vizsgálatra. A kiválasztott három további berendezés tartozhat egy vagy több különböző olyan modellhez is, amelyet a műszaki dokumentáció egyenértékű termékként sorol fel.

4.

A modell akkor teljesíti a vonatkozó követelményeket, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a)

a három berendezés méréssel meghatározott térfogatának átlaga az előírt értéknél legfeljebb 3 %-kal alacsonyabb;

b)

a három berendezés méréssel meghatározott energiafogyasztásának átlaga az előírt értéknél (E24h) legfeljebb 10 %-kal nagyobb.

5.

Ha a 4. pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű professzionális hűtőbútormodellek nem teljesítik e rendelet követelményeit. A tagállami hatóságok legkésőbb egy hónappal a modell nem megfelelő voltának megállapítását követően átadják a vizsgálati eredményeket és az összes többi lényeges információt a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállamok hatóságai a VIII. és IX. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések – mivel az ellenőrző vizsgálatok mérési eredményeinek megengedett eltérését jelentik – kizárólag a méréssel meghatározott paraméterek tagállami hatóságok általi ellenőrzésére alkalmazandók, és a szállító nem használhatja fel őket a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására, sem pedig ezen értékek oly módon történő értelmezésére, hogy az a címén kedvezőbb besorolás feltüntetésére vagy a valóságosnál kedvezőbb működési jellemzők másként történő sugalmazására adjon módot.


Top