EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0549

A Tanács (EU) 2015/549 végrehajtási rendelete ( 2015. április 7. ) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

HL L 92., 2015.4.8, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/549/oj

8.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/12


A TANÁCS (EU) 2015/549 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. április 7.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. március 23-án elfogadta a 267/2012/EU rendeletet.

(2)

Az Európai Unió Törvényszéke a T-420/11. és T-56/12. sz. egyesített ügyekben 2015. január 22-én hozott ítéletével megsemmisítette a 2011/299/KKBP (2) és a 2011/783/KKBP tanácsi határozatot (3), amennyiben e határozatok felveszik a következő szervezeteket a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 267/2012/EU rendelet IX. mellékletében foglalt jegyzékébe: az Ocean Capital Administration GmbH, a First Ocean Administration GmbH, a First Ocean GmbH & Co. KG, a Second Ocean Administration GmbH, a Second Ocean GmbH & Co. KG, a Third Ocean Administration GmbH, a Third Ocean GmbH & Co. KG, a Fourth Ocean Administration GmbH, a Fourth Ocean GmbH & Co. KG, a Fifth Ocean Administration GmbH, a Fifth Ocean GmbH & Co. KG, a Sixth Ocean Administration GmbH, a Sixth Ocean GmbH & Co. KG, a Seventh Ocean Administration GmbH, a Seventh Ocean GmbH & Co. KG, az Eighth Ocean Administration GmbH, az Eighth Ocean GmbH & Co. KG, a Ninth Ocean Administration GmbH, a Ninth Ocean GmbH & Co. KG, a Tenth Ocean Administration GmbH, a Tenth Ocean GmbH & Co. KG, az Eleventh Ocean Administration GmbH, az Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, a Twelfth Ocean Administration GmbH, a Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, a Thirteenth Ocean Administration GmbH, a Fourteenth Ocean Administration GmbH, a Fifteenth Ocean Administration GmbH, a Sixteenth Ocean Administration GmbH, a Kerman Shipping Co. Ltd, a Woking Shipping Investments Ltd, a Shere Shipping Co. Ltd, a Tongham Shipping Co. Ltd, az Uppercourt Shipping Co. Ltd, a Vobster Shipping Co. Ltd, a Lancelin Shipping Co. Ltd., az IRISL Maritime Training Institute, a Kheibar Co. és a Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Az említett szervezetek közül harminckettőt – új indokolás alapján – ismét fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(4)

Az Európai Unió Törvényszéke a T-176/12. sz. ügyben 2015. január 22-én hozott ítéletével megsemmisítette a 2012/35/KKBP tanácsi határozatot (4), amely felvette a Bank Tejaratot a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 267/2012/EU rendelet IX. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

A Bank Tejaratot – új indokolás alapján – ismét fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(6)

A 267/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 267/2012/EU rendelet IX. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. RINKĒVIČS


(1)  HL L 88., 2012.3.24., 1. o.

(2)  A Tanács 2011/299/KKBP határozata (2011. május 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról (HL L 136., 2011.5.24., 65. o.).

(3)  A Tanács 2011/783/KKBP határozata (2011. december 1.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról (HL L 319., 2011.12.2., 71. o.).

(4)  A Tanács 2012/35/KKBP határozata (2012. január 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról (HL L 19., 2012.1.24., 22. o.).


MELLÉKLET

I.

Az alábbi szervezetet fel kell venni a 267/2012/EU rendelet IX. mellékletének I. részében foglalt jegyzékbe:

I.   A nukleáris tevékenységekben vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek, valamint az iráni kormányt támogató személyek és szervezetek

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

105.

Bank Tejarat

Postacím: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Tehran; Tel.: 88826690; Tlx.: 226641 TJTA IR; Fax 88893641; Weboldal: http://www.tejaratbank.ir

A Bank Tejarat jelentős támogatást nyújt az iráni kormánynak azzal, hogy pénzügyi forrásokat és finanszírozási szolgáltatásokat biztosít olaj- és gázipari fejlesztési projektekhez. A kőolaj- és földgázágazat komoly finanszírozási forrás az iráni kormány számára, és a Bank Tejarat által finanszírozott projektek közül többet is az iráni kormány tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek leányvállalatai hajtanak végre. A Bank Tejarat emellett részben továbbra is az iráni kormány tulajdonában van és szorosan kapcsolódik hozzá, így a kormány jelentősen befolyásolni tudja a Bank Tejarat döntéseit, többek között az iráni kormány által kiemelt jelentőségűnek tekintett projektek finanszírozására vonatkozóan.

A Bank Tejarat a fentieken túlmenően finanszírozást nyújt különböző nyersolaj-kitermelési és -finomítási projektekhez, amelyek szükségszerűen olyan kulcsfontosságú berendezések és technológiák beszerzését is megkövetelik az említett ágazatok számára, amelyeket tilos Iránnak átadni, így a Bank Tejarat tiltott áruk és technológiák beszerzésében vesz részt.

2015.4.8.

2.

Az alább felsorolt szervezeteket fel kell venni a 267/2012/EU rendelet IX. melléklete III. részében foglalt jegyzékbe:

III.   Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB92501 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. január 4.

Az IRISL németországi székhelyű holdingtársasága, amely az IRISL tulajdonában és ellenőrzése alatt áll.

2015.4.8.

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94311 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

5a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102601 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 19.; IMO-szám: 9349576.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94312 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

6a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102502 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 24. IMO-szám: 9349588.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94313 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

7a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102520 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 29. IMO-szám: 9349590

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94314 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

8a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102600 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 19.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94315 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

9a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102599 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 19. IMO-szám: 9349667

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94316 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. július 21.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

10a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102501 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 24. IMO-szám: 9349679

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94829 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 19.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

11a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102655 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 26. IMO-szám: 9165786

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94633 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 24.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

12a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102533 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 1. IMO-szám: 9165803

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94698 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 9.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

13a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102565 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 15. IMO-szám: 9165798

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

14a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102679 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 27. IMO-szám: 9165815

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94632 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 24.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

15a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102544 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. szeptember 9. IMO-szám: 9209324

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRB94573 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 18.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

16a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégnyilvántartási szám # HRA102506 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005. augusztus 25.

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország;

Az IRISL egyik holdingtársaságán, az Ocean Capital Administration GmbH-n keresztül az IRISL tulajdonában van.

2015.4.8.

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán

Az IRISL Maritime Training Institute az IRISL tulajdonában és ellenőrzése alatt áll. Az IRISL rendelkezik a vállalat részvényeinek 90 %-ával, továbbá az IRISL képviselője tölti be az igazgatótanács alelnöki posztját. Az IRISL Maritime Training Institute részt vesz az IRISL alkalmazottainak képzésében.

2015.4.8.

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teherán, Irán

A Kheibar Co. az IRISL tulajdonában és ellenőrzése alatt áll. Az IRISL rendelkezik a vállalat részvényeinek 81 %-ával, továbbá az igazgatótanács egyik tagja az IRISL képviselője. A Kheibar Co. alkatrészeket biztosít hajók számára.

2015.4.8.

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, Irán

A Kish Shipping Line Manning Co. az IRISL tulajdonában és ellenőrzése alatt áll. A Kish Shipping Line Manning Co. részt vesz az IRISL személyzetének felvételében és személyi állományának irányításában.

2015.4.8.


Top