EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0543

A Bizottság (EU) 2015/543 végrehajtási rendelete ( 2015. április 1. ) a COS-OGA hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 90, 2.4.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/543/oj

2.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/543 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. április 1.)

a COS-OGA hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 13. cikke (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően Belgiumhoz 2012. június 28-án kérelem érkezett a FytoFend SA-tól a COS-OGA hatóanyagként való jóváhagyására vonatkozóan. Az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően a referens tagállam, Belgium 2012. december 5-én értesítette a Bizottságot a kérelem elfogadhatóságáról.

(2)

2013. december 19-én a referens tagállam értékelőjelentés-tervezetet nyújtott be a Bizottsághoz, amelyről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: hatóság) is másolatot küldött. E tervezetben azt vizsgálta, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott jóváhagyási kritériumoknak.

(3)

A hatóság eleget tett az 1107/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtson be kiegészítő információkat a tagállamoknak, a Bizottságnak és a hatóságnak. A referens tagállam által a kiegészítő információkról készített értékelés 2014 szeptemberében aktualizált értékelőjelentés-tervezet formájában került benyújtásra a hatósághoz.

(4)

2014. október 1-jén a hatóság közölte a kérelmezővel, a tagállamokkal és a Bizottsággal arra vonatkozó következtetését (2), hogy a COS-OGA hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott jóváhagyási kritériumoknak. A hatóság következtetését a nyilvánosság számára is elérhetővé tette.

(5)

A kérelmező lehetőséget kapott arra, hogy a vizsgálati jelentéssel kapcsolatban észrevételeket tegyen.

(6)

2014. december 11-én a Bizottság a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága elé terjesztette a COS-OGA-ra vonatkozó vizsgálati jelentést, valamint egy rendelettervezetet arra az esetre, ha a COS-OGA jóváhagyásra kerül.

(7)

Legalább egy, az említett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása és különösen a vizsgálati jelentésében megvizsgált és részletezett felhasználások tekintetében megállapítást nyert, hogy teljesülnek az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok. Ezért e jóváhagyási kritériumokat teljesítettnek kell tekinteni. Ezért a COS-OGA jóváhagyása indokolt.

(8)

A Bizottság továbbá úgy ítéli meg, hogy a COS-OGA az 1107/2009/EK rendelet 22. cikke alapján kis kockázatú hatóanyag. A COS-OGA nem aggályos anyag, és megfelel az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 5. pontjában meghatározott feltételeknek. A COS-OGA növényekben és egyes mikroorganizmusokban természetesen is előforduló összetevőkből áll és mindenütt jelen van a környezetben. Az emberek, az állatok és a környezet e hatóanyagnak az 1107/2009/EK rendelet alapján jóváhagyott felhasználásai általi expozíciója várhatóan elhanyagolható lesz a valós természetes helyzetekben várható kitettséghez képest.

(9)

Ezért a COS-OGA kis kockázatú anyagként való jóváhagyása indokolt. Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően az 540/2011/EU végrehajtási rendelet (3) mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott COS-OGA hatóanyag az ugyanazon mellékletben foglalt feltételekkel jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdetének időpontja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  EFSA Journal 2014;12(10):3868.

(3)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

COS-OGA

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: 979

α-1,4-D-galakto-pirano-sziluronsavak és metilészterezett galakto-pirano-sziluronsavak lineáris kopolimere (9–20 egység) β-1,4 kötéssel összekapcsolódó 2-amino-2-dezoxi-D-glükopiranóz és 2-acetamido-2-dezoxi-D-glükopiranóz (5–10 egység) lineáris kopolimerével.

≥ 915 g/kg

Az OGA/COS arány 1 és 1,6 között;

A COS polimerizációs foka 5 és 10 között;

Az OGA polimerizációs foka 9 és 20 között;

Az OGA metilációs szintje < 10 %;

A COS acetilációs szintje < 50 %;

2015. április 22.

2030. április 22.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a COS-OGA-ról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.


(1)  A hatóanyag azonosításával és specifikációjával kapcsolatos további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének D. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„2

COS-OGA

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: 979

α-1,4-D-galakto-pirano-sziluronsavak és metilészterezett galakto-pirano-sziluronsavak lineáris kopolimere (9–20 egység) β-1,4 kötéssel összekapcsolódó 2-amino-2-dezoxi-D-glükopiranóz és 2-acetamido-2-dezoxi-D-glükopiranóz (5–10 egység) lineáris kopolimerével.

≥ 915 g/kg

Az OGA/COS arány 1 és 1,6 között;

A COS polimerizációs foka 5 és 10 között;

Az OGA polimerizációs foka 9 és 20 között;

Az OGA metilációs szintje < 10 %;

A COS acetilációs szintje < 50 %.

2015. április 22.

2030. április 22.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a COS-OGA-ról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.”


(1)  A hatóanyag azonosításával és specifikációjával kapcsolatos további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


Top