EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0534

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/534 rendelete ( 2015. március 17. ) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13)

OJ L 86, 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 86/13


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/534 RENDELETE

(2015. március 17.)

a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére, 4. cikke (3) bekezdésére, 6. cikke (2) bekezdésére, 6. cikke (5) bekezdésének d) pontjára és 10. cikkére,

tekintettel az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU európai központi banki rendeletre (EKB/2014/17) (2) és különösen annak 21. cikke (1) bekezdésére, 140. cikkére és 141. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A hitelintézetekre az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) (a továbbiakban: CRR) és a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (4) rögzített rendszeres adatszolgáltatási követelmények vonatkoznak. A jelentett információkat az EKB az EKB/2014/29 határozat (5) alapján gyűjti. E rendelet az EKB/2014/29 határozatot egészíti ki a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás követelményeinek további részletezésével.

(2)

A 680/2014/EU végrehajtási rendelet az 575/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó intézményekre vonatkozó egységes követelményeket állapít meg a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 1. cikkében konkrétan meghatározott területek vonatkozásában az illetékes hatóságok felé teljesítendő felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatban. Az említett területek egyike a pénzügyi információkra vonatkozó, összevont alapon történő adatszolgáltatás. Az 575/2013/EU rendelet 99. cikkének (2) bekezdése értelmében pénzügyi információkra vonatkozó, összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatásra kötelesek azok a hitelintézetek, amelyek a konszolidált éves beszámolójukat az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 6. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állítják össze. A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatoknak az illetékes nemzeti hatóságok (a továbbiakban: INH-k) által az EKB részére történő, a 680/2014/EU végrehajtási rendelet alapján kötelező benyújtása jelenleg mind a jelentős, mind a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek vonatkozásában az EKB/2014/29 határozattal összhangban történik, és annak változatlan módon kell folytatódnia, mivel az nem tárgya e rendeletnek.

(3)

Az annak előírására vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése szerinti mérlegelési jogkör gyakorlása, hogy a hitelintézetek az 1606/2002/EK rendelet alapján alkalmazandó nemzetközi számviteli standardok szerint teljesítsék a felügyeleti adatszolgáltatást, nem tárgya e rendeletnek. Tekintettel a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 150. cikkére, az INH-k által az említett mérlegelési jogkör gyakorlásával vagy gyakorlásának mellőzésével kapcsolatban hozott korábbi határozatok változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

(4)

Az 575/2013/EU rendelet 99. cikkének (3) bekezdése értelmében azon hitelintézetek tekintetében, amelyek az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1606/2002/EK rendelet alapján alkalmazandó nemzetközi számviteli standardokat alkalmazzák a felügyeleti adatszolgáltatásra, a pénzügyi információkra vonatkozó, összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatás kiterjesztése az illetékes hatóság döntését igényli. Az EKB-nak szintén döntenie kell a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás követelményének azon jelentős felügyelt csoportokra történő kiterjesztéséről, amelyek az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1606/2002/EK rendeletet alkalmazzák a felügyeleti adatszolgáltatásra.

(5)

Az 575/2013/EU rendelet 99. cikkének (6) bekezdése értelmében azon hitelintézetek tekintetében, amelyek a 86/635/EGK tanácsi irányelven (7) alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazzák, a pénzügyi információkra vonatkozó, összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatás kiterjesztése az illetékes hatóság előzetes döntését igényli. Az EKB-nak szintén döntenie kell a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás követelményének azon jelentős felügyelt csoportokra történő kiterjesztéséről, amelyek a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazzák. Az Európai Bankhatósággal való konzultáció megtörtént az 575/2013/EU rendelet 99. cikkének (6) bekezdésével összhangban.

(6)

A 680/2014/EU végrehajtási rendelet egységes követelményeket állapít meg a hatálya alá tartozó területek vonatkozásában a felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatban. Az 575/2013/EU rendelet 99. cikkének (5) és (6) bekezdése értelmében a 680/2014/EU végrehajtási rendelet tárgyát csak a pénzügyi információkra vonatkozó, összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatás képezi. A pénzügyi információkra vonatkozó, egyedi alapon történő felügyeleti adatszolgáltatás nem tartozik a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatálya alá; az illetékes hatóságok ezért a pénzügyi információkra vonatkozó, egyedi alapon történő felügyeleti adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket írhatnak elő. Tekintettel annak szükségességére, hogy a jelentős és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek vonatkozásában összehasonlítható pénzügyi információk álljanak rendelkezésre, e rendelet meghatározza a jelentős és a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek által az INH-k részére egyedi alapon benyújtandó, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokat. Az INH-knak ezt követően az EKB-hoz kell továbbítaniuk ezen adatokat a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 140. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(7)

A 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 40. cikke értelmében a fogadó tagállamok illetékes hatóságai előírhatják, hogy minden hitelintézet, amely a területükön fiókteleppel rendelkezik, rendszeresen adatszolgáltatást teljesítsen a fogadó tagállamban folytatott tevékenységeiről. A 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 20. pontja értelmében a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepek felügyelt szervezeteknek minősülnek. Tekintettel annak szükségességére, hogy a jelentős felügyelt szervezetek vonatkozásában összehasonlítható pénzügyi információk álljanak rendelkezésre, e rendelet meghatározza a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepek által az INH-k részére benyújtandó információkat. Az INH-knak ezt követően az EKB-hoz kell továbbítaniuk ezen adatokat a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 140. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(8)

Az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében az EKB felügyeleti hatáskörökkel rendelkezik a hitelintézetek, pénzügyi holdingtársaságok vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságok vonatkozásában, illetve az olyan hitelintézeteknek a mechanizmusban részt vevő tagállamban bejegyzett fióktelepei vonatkozásában, amelyeknek a székhelye a mechanizmusban nem részt vevő tagállamban van. A harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepekre ezért nem terjednek ki az EKB felügyeleti feladatai. E fióktelepekre ennélfogva nem vonatkoznak az e rendelet szerinti adatszolgáltatási követelmények. Ezen túlmenően a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő másik tagállamban létesített fióktelepeket szintén ki kell zárni az említett adatszolgáltatási követelményekből, mert azok a fióktelepet létesítő felügyelt szervezet szintjén alkalmazandók.

(9)

A jelentős és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek – beleértve a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepeket is – vonatkozásában e rendeletben megállapított követelmények annak biztosítására irányulnak, hogy e felügyelt szervezetek az információk közös minimumkörét jelentsék az INH-k felé, nem pedig egységes adtaszolgáltatási követelmények előírására. Az INH-k számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a szükséges minimuminformációkat olyan szélesebb körű adatszolgáltatási rendszer részeként gyűjtsék, amelyet az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban alakítanak ki, és amely nem felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

(10)

Az EKB feladatainak ellátásához olyan kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok pénzügyi információnak beszerzésére is szükség van, amelyek nem az 1606/2002/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal összhangban állítják össze összevont beszámolóikat. E rendelet ezért meghatározza az ilyen csoportok által az INH-k részére benyújtandó, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokat. Különösen az érintett információk benyújtásának formátumát, gyakoriságát, referencia-időpontjait, időszakait és határidőit szükséges meghatározni. E követelményeknek annak biztosítására kell irányulniuk, hogy az ilyen felügyelt csoportok az információk közös minimumkörét jelentsék az INH-k felé, nem pedig egységes adtaszolgáltatási követelmények előírására.

(11)

Az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése és a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 21. cikke értelmében mind az EKB, mind az INH-k kötelesek információt cserélni egymással. Az EKB azon jogának sérelme nélkül, amely szerint közvetlenül megkaphatja a hitelintézetek által folyamatosan közölt adatokat vagy azokhoz közvetlenül hozzáférhet, az INH-knak mindenekelőtt meg kell adniuk az EKB számára minden olyan adatot, amely az 1024/2013/EU rendelet által az EKB-ra telepített feladatok elvégzéséhez szükséges.

(12)

A 680/2014/EU végrehajtási rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében az intézmények számára lehetővé tehető, hogy a pénzügyi információkra vonatkozó, összevont alapon történő felügyeleti adatszolgáltatást a naptári évtől eltérő üzleti év alapján teljesítsék. A jelen rendelet szintén biztosítja az ilyen adatszolgáltatás naptári évtől eltérő üzleti év alapján történő teljesítését.

(13)

Az EKB nyilvános konzultációt folytatott le e rendelettel kapcsolatban, és elemezte a potenciális költségeket és előnyöket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet követelményeket állapít meg az alábbiak által az INH-k felé teljesítendő, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatással kapcsolatban:

a)

az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra az 1606/2002/EK rendelet alapján nemzetközi számviteli standardokat alkalmazó jelentős felügyelt csoportok, beleértve azok bármely alcsoportját is;

b)

az a) pontban említettektől eltérő jelentős felügyelt csoportok, amelyek a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartoznak, beleértve azok bármely alcsoportját is;

c)

jelentős felügyelt szervezetek, beleértve a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepeket is;

d)

jelentős felügyelt csoportok a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok vonatkozásában;

e)

az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra az 1606/2002/EK rendelet alapján nemzetközi számviteli standardokat alkalmazó kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok, beleértve azok bármely alcsoportját is;

f)

az e) pontban említettektől eltérő, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok, amelyek a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartoznak, beleértve azok bármely alcsoportját is;

g)

kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, beleértve a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepeket is.

(2)   A 7. és 14. cikk alól kivételt képezve, azok a felügyelt szervezetek, amelyek felmentést kaptak a prudenciális követelmények egyedi alapú alkalmazása alól az 575/2013/EU rendelet 7. vagy 10. cikkével összhangban, nem kötelesek a jelen rendelet alapján pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesíteni.

(3)   Amennyiben az illetékes hatóságok, az EKB-t is beleértve, az 575/2013/EU rendelet 11. cikkének (5) bekezdésével összhangban az intézmények számára előírják, hogy szubkonszolidált alapon feleljenek meg az 575/2013/EU rendelet másodiktól a negyedik, és hatodiktól a nyolcadik részében, valamint a 2013/36/EU irányelv VII. címében szereplő kötelezettségeknek, ezen intézmények az e rendeletben rögzített követelményeknek szubkonszolidált alapon tesznek eleget.

(4)   Az INH-k és/vagy a nemzeti központi bankok a jelen rendelet alapján összegyűjtött adatokat bármely más célra is felhasználhatják.

(5)   Ez a rendelet nem érinti a felügyelt csoportok és szervezetek által az összevont beszámolóikban vagy éves beszámolóikban alkalmazott számviteli standardokat, és nem módosítja a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazott számviteli standardokat. Mivel a felügyelt csoportok és szervezetek különböző számviteli standardokat alkalmaznak, csak az értékelési szabályokkal – beleértve a hitelkockázati veszteségek becslésére szolgáló, a vonatkozó számviteli szabályozás alapján fennálló és a megfelelő felügyelt csoport vagy szervezet által ténylegesen alkalmazott módszert is – kapcsolatos információk nyújtandók be. E célból különleges adatszolgáltatási táblák állnak a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó felügyelt csoportok és szervezetek rendelkezésére. Nem kell adatot szolgáltatni azokról a táblákban szereplő adatpontokról, amelyek nem alkalmazandók az adott felügyelt szervezetek tekintetében.

(6)   A mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepek az általuk az e rendelet alapján szolgáltatandó információkat az érintett INH-hoz az őket létrehozó hitelintézeten keresztül is benyújthatják.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazása során eltérő rendelkezés hiányában a 468/2014/EU rendeletben (EKB/2014/17) szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, a következő fogalommeghatározásokkal együtt.

1.   „IAS” és „IFRS”: az 1606/2002/EK rendelet 2. cikke szerinti „nemzetközi számviteli standardok” és „nemzetközi beszámolókészítési standardok”;

2.   „leányvállalat”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 16. pontjában meghatározott leányvállalat, amely az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontja értelmében vett hitelintézet;

3.   „alcsoport”: olyan csoport, amelynek anyavállalata maga nem a mechanizmusban részt vevő ugyanazon tagállamban engedélyezett más intézménynek vagy a mechanizmusban részt vevő ugyanazon tagállamban létesített pénzügyi holdingtársaságnak vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságnak a leányvállalata;

4.   „összevont alapon”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 48. pontjában meghatározott összevont alapon;

5.   „szubkonszolidált alapon”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 49. pontjában meghatározott szubkonszolidált alapon.

3. cikk

Felügyelt szervezet vagy felügyelt csoport jogállásának megváltozása

(1)   E rendelet alkalmazásában valamely felügyelt szervezet vagy felügyelt csoport a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 45. cikkének (1) bekezdésében említett határozat vele való közlésétől számított 18 hónap elteltével minősül jelentősnek. E szervezet vagy csoport az e rendelet II. címének megfelelően jelentős felügyelt szervezetként vagy jelentős felügyelt csoportként a jelentősként történő minősülését követő első referencia-időpontban jelenti az információkat.

(2)   E rendelet alkalmazásában valamely felügyelt szervezet vagy felügyelt csoport a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 46. cikkének (1) bekezdésében említett határozat vele való közlésének időpontjától minősül kevésbé jelentősnek. E szervezet vagy csoport ezt követően az e rendelet III. címének megfelelően jelenti az információkat.

II. CÍM

JELENTŐS FELÜGYELT CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

I. FEJEZET

Jelentős felügyelt csoportok

4. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra IFRS-t alkalmazó jelentős felügyelt csoportokra vonatkozó, összevont alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága, referencia-időpontok és beküldési határidők

Az 575/2013/EU rendelet 99. cikkének (3) bekezdése értelmében az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó jelentős felügyelt csoportok a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 2., 3. és 10. cikkében előírtak szerint, összevont alapon teljesítik a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást. E csoportoknak a felügyeleti adatszolgáltatásra az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó alcsoportjai szintén a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 2., 3. és 10. cikkében előírtak szerint, összevont alapon teljesítik a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást.

5. cikk

Az 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó jelentős felügyelt csoportokra vonatkozó, összevont alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága, referencia-időpontok és beküldési határidők

Az 575/2013/EU rendelet 99. cikkének (6) bekezdése értelmében a 4. cikkben említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó jelentős felügyelt csoportok – beleértve azok bármely alcsoportját is – a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 2., 3. és 11. cikkében előírtak szerint, összevont alapon teljesítik a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást.

II. FEJEZET

Jelentős felügyelt szervezetek

6. cikk

A jelentős felügyelt csoport részét nem képező szervezetekre vonatkozó, egyedi alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)   Azok a jelentős felügyelt csoport részét nem képező jelentős felügyelt szervezetek, amelyek vagy azért alkalmaznak IFRS-t az 1606/2002/EK rendelet alapján, mert éves beszámolóikat az abban hivatkozott számviteli standardokkal összhangban állítják össze, vagy azért, mert azokat az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, az érintett INH felé egyedi alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek. Ez vonatkozik a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepekre is.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott információkra is kiterjed az ugyanezen cikkben meghatározott gyakorisággal.

(3)   Az (1) bekezdésben említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és jelentős felügyelt csoport részét nem képező jelentős felügyelt szervezetek – beleértve a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepeket is – az érintett INH felé a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

(4)   A (3) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott információkra is kiterjed az ugyanezen cikkben meghatározott gyakorisággal.

(5)   A fenti (2) és (4) bekezdésben meghatározott információk csak az alábbiakkal kapcsolatos információkat foglalják magukban:

a)

eszközök, kötelezettségek, saját tőke, bevételek és kiadások amelyek a felügyelt szervezet által megjelenítettek az alkalmazandó számviteli szabályozás alapján;

b)

mérlegen kívüli kitettségek és olyan tevékenységek, amelyekben a felügyelt szervezet érintett;

c)

a felügyelt szervezet által végrehajtott, az a) és b) pont szerintiektől eltérő tranzakciók;

d)

értékelési szabályok, beleértve a hitelkockázati veszteségek becslésére szolgáló, az alkalmazandó számviteli szabályozás alapján fennálló és a felügyelt szervezet által ténylegesen alkalmazott módszert is.

(6)   Az INH-k az EKB részére benyújtandó, a (2) és (4) bekezdésben meghatározott információkat olyan szélesebb körű nemzeti adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

7. cikk

A jelentős felügyelt csoport részét képező szervezetekre vonatkozó, egyedi alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)   Azok a jelentős felügyelt szervezetek, amelyek vagy azért alkalmaznak IFRS-t az 1606/2002/EK rendelet alapján, mert éves beszámolóikat az abban hivatkozott számviteli standardokkal összhangban állítják össze, vagy azért, mert azokat az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, és amelyek jelentős felügyelt csoport részét képezik, az érintett INH felé egyedi alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek. A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást az ilyen szervezeteknek a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteniük, és annak az I. mellékletben meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(2)   Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(3)   Az (1) bekezdésben említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és jelentős felügyelt csoport részét képező jelentős felügyelt szervezetek az érintett INH felé a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

(4)   A (3) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. mellékletben meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(5)   Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(6)   Az (1), (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott információkra vonatkozó adatszolgáltatást a jelen rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint kell teljesíteni.

(7)   Az INH-k az EKB részére benyújtandó, az (1), (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott adatokat olyan szélesebb körű nemzeti adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

8. cikk

A jelentős felügyelt szervezetekre vonatkozó referencia-időpontok és beküldési határidők

(1)   A 6. és 7. cikkben meghatározott, jelentős felügyelt szervezetekre vonatkozó információk tekintetében az alábbi referencia-időpontok alkalmazandók:

a)

negyedéves adatszolgáltatás: március 31., június 30., szeptember 30. és december 31.;

b)

féléves adatszolgáltatás: június 30. és december 31.;

c)

éves adatszolgáltatás: december 31.

(2)   Az adott időszakra vonatkozó információkat a naptári év első napjától a referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés alól kivételt képezve, amennyiben a jelentős felügyelt szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy éves beszámolóikat a naptári évtől eltérő üzleti év alapján állítsák össze, az INH-k a referencia-időpontokat az üzleti év végéhez igazíthatják. A módosított referencia-időpontoknak az üzleti év elejétől számított harmadik, hatodik, kilencedik és tizenkettedik hónapra kell esniük. Az adott időszakra vonatkozó információkat az üzleti év első napjától a referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(4)   Az INH-k az alábbi beküldési határidőkig nyújtják be a 6. és 7. cikkben meghatározott, jelentős felügyelt szervezetekre vonatkozó információkat az EKB részére:

a)

a jelentős felügyelt csoport részét nem képező jelentős felügyelt szervezetek vonatkozásában: az információk referencia-időpontját követő 40. munkanap végéig;

b)

a jelentős felügyelt csoport részét képező jelentős felügyelt szervezetek vonatkozásában: az információk referencia-időpontját követő 55. munkanap végéig.

(5)   Az INH-k határozzák meg, hogy a felügyelt szervezeteknek mikor kell teljesíteniük a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást e határidők betartásának biztosításához.

III. FEJEZET

Jelentős felügyelt csoportok által a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok tekintetében történő adatszolgáltatás

9. cikk

A jelentős felügyelt csoportok által a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok tekintetében történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)   A mechanizmusban részt vevő tagállami anyaintézmények, valamint a mechanizmusban részt vevő tagállami pénzügyi holdingtársaság anyavállalat vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalat által ellenőrzött intézmények biztosítják, hogy a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok vonatkozásában a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás az érintett INH-k felé egyedi alapon, az alábbiak szerint kerüljön teljesítésre:

a)

azon jelentős felügyelt csoportok vonatkozásában, amelyek vagy azért alkalmaznak IFRS-t az 1606/2002/EK rendelet alapján, mert éves beszámolóikat az abban hivatkozott számviteli standardokkal összhangban állítják össze, vagy azért, mert azokat az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén, a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás a II. melléklet 1. pontjában meghatározott információkra terjed ki a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal;

b)

a fent említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó jelentős felügyelt csoportok vonatkozásában a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás a II. melléklet 2. pontjában meghatározott információkra terjed ki a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal.

(2)   Az (1) bekezdés alól kivételt képezve, az (1) bekezdésben említett anyavállalatok nem kötelesek azokkal a leányvállalatokkal kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó adatokat szolgáltatni, amelyek eszközeinek összértéke 3 milliárd euro, illetve annál kevesebb. Az eszközök összértékét e célból a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. részének 3. címében rögzített kritériumok alapján kell meghatározni.

(3)   Ha a felügyelt szervezetek jegyzékének a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. része 2. címének 3. fejezetével összhangban történő frissítése azt tárja fel, hogy valamely leányvállalat eszközeinek összértéke meghaladja a 3 milliárd eurót, a leányvállalatot bele kell foglalni a felügyelt szervezetek frissített jegyzékének közzétételét követő 18 hónap elteltével sorra kerülő első referencia-időpontban az (1) bekezdésnek megfelelően jelentendő információkba. Ha a frissítés azt tárja fel, hogy valamely leányvállalat eszközeinek összértéke 3 milliárd euro, illetve annál kevesebb, az anyavállalatnak a felügyelt szervezetek frissített jegyzékének közzétételét követő első referencia-időpontban kell először a (2) bekezdésnek megfelelően jelentenie az információkat.

10. cikk

A jelentős felügyelt csoportok által a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatok tekintetében történő adatszolgáltatásra vonatkozó referencia-időpontok és beküldési határidők

(1)   A 9. cikkben meghatározott információkat az érintett jelentős felügyelt csoporttal kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatok referencia-időpontjaival megegyező referencia-időpontokkal kell összegyűjteni. Az adott időszakra vonatkozó információkat a pénzügyi információk jelentéséhez használt üzleti év első napjától a referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(2)   Az INH-k a 9. cikkben meghatározott, a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatokra vonatkozó információk referencia-időpontját követő 55. munkanap végéig nyújtják be ezen információkat az EKB részére.

(3)   Az INH-k határozzák meg, hogy a felügyelt szervezeteknek mikor kell teljesíteniük a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást e határidő betartásának biztosítása érdekében.

III. CÍM

KEVÉSBÉ JELENTŐSNEK MINŐSÜLŐ FELÜGYELT CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

I. FEJEZET

Kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok

11. cikk

A kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportokra vonatkozó, összevont alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)   Az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok – beleértve azok bármely alcsoportját is – az érintett INH felé összevont alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást kell teljesíteniük.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. melléklet 1. pontjában meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(3)   Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(4)   Az (1) bekezdésben említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok az érintett INH felé a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek. E pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. melléklet 2. pontjában meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(5)   Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(6)   A (4) és (5) bekezdés alól kivételt képezve, az olyan kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportokkal kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásnak, amelyek eszközeinek összértéke 3 milliárd euro, vagy annál kevesebb, közös minimumként a III. mellékletben meghatározott információkra kell kiterjednie a jelen cikk (4) bekezdésében meghatározott információk helyett. A felügyelt csoportok eszközei összértékének e célból a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. részének III. címével összhangban annak meghatározására használt érték tekintendő, hogy valamely felügyelt szervezet jelentősnek minősül-e vagy sem annak mérete alapján.

(7)   Ha a felügyelt szervezetek jegyzékének a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. része II. címének 3. fejezetével összhangban történő frissítése azt tárja fel, hogy valamely kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport eszközeinek összértéke meghaladja a 3 milliárd eurót, e csoportnak a felügyelt szervezetek frissített jegyzékének közzétételét követő 18 hónap elteltével sorra kerülő első referencia-időpontban kell először a (4) és (5) bekezdésnek megfelelően jelentenie az információkat. Ha a frissítés azt tárja fel, hogy valamely kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport eszközeinek összértéke 3 milliárd euro, vagy annál kevesebb, e csoportnak a felügyelt szervezetek frissített jegyzékének közzétételét követő első referencia-időpontban kell először a (6) bekezdésnek megfelelően jelentenie az információkat.

(8)   A (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározott információkra vonatkozó adatszolgáltatást a jelen rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint kell teljesíteni.

(9)   Az INH-k az EKB részére benyújtandó, a (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdésben meghatározott információkat olyan szélesebb körű adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely a vonatkozó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem csak felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

12. cikk

A kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportokra vonatkozó referencia-időpontok és beküldési határidők

(1)   A 11. cikkben meghatározott, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportokra vonatkozó információk tekintetében az alábbi referencia-időpontok alkalmazandók:

a)

negyedéves adatszolgáltatás: március 31., június 30., szeptember 30. és december 31.;

b)

féléves adatszolgáltatás: június 30. és december 31.;

c)

éves adatszolgáltatás: december 31.

(2)   Az adott időszakra vonatkozó információkat a naptári év első napjától a referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés alól kivételt képezve, amennyiben az INH-k a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok számára lehetővé teszik, hogy a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a naptári évtől eltérő üzleti év alapján teljesítsék, az INH-k a referencia-időpontokat az üzleti év végéhez igazíthatják. A módosított referencia-időpontoknak az üzleti év elejétől számított harmadik, hatodik, kilencedik és tizenkettedik hónapra kell esniük. Az adott időszakra vonatkozó információkat az üzleti év első napjától a referencia-időpontig terjedő időszakra összesítve kell jelenteni.

(4)   Az INH-k az alábbi beküldési határidőben a munkanap végéig nyújtják be a 11. cikkben meghatározott információkat az EKB részére:

a)

az összevont alapon adatot szolgáltató, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok vonatkozásában, az alcsoportokat is beleértve: az információk referencia-időpontját követő 55. munkanap;

b)

az 1. cikk (3) bekezdése alapján szubkonszolidált alapon adatot szolgáltató, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok vonatkozásában: az információk referencia-időpontját követő 65. munkanap.

(5)   Az INH-k határozzák meg, hogy a felügyelt szervezeteknek mikor kell teljesíteniük a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást e határidők betartásának biztosításához.

II. FEJEZET

Kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek

13. cikk

A csoport részét nem képező kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre vonatkozó, egyedi alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)   Azon felügyelt csoport részét nem képező kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek – beleértve a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepeket is –, amelyek vagy azért alkalmaznak IFRS-t az 1606/2002/EK rendelet alapján, mert éves beszámolóikat az abban hivatkozott számviteli standardokkal összhangban állítják össze, vagy azért, mert azokat az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, az érintett INH felé egyedi alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. melléklet 1. pontjában meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(3)   Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(4)   Az (1) bekezdésében említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó, felügyelt csoport részét nem képező kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek – beleértve a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepeket is – az érintett INH felé a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

(5)   A (4) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak az I. melléklet 2. pontjában meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(6)   Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(7)   A (2), (3), (5) és (6) bekezdés az alábbi kivételekkel értelmezendő:

a)

az olyan kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt hitelintézetekkel kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásnak, amelyek eszközeinek összértéke kevesebb mint 3 milliárd euro, közös minimumként a III. mellékletben meghatározott információkra kell kiterjednie a (2), (3), (5) vagy (6) bekezdésben meghatározott információk helyett;

b)

a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létesített fióktelepet nem kell belefoglalni a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásba, ha e fióktelep eszközeinek összértéke kevesebb mint 3 milliárd euro.

(8)   A felügyelt szervezet eszközei összértékének a (7) bekezdés alkalmazásában a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. részének III. címével összhangban annak meghatározására használt érték tekintendő, hogy valamely felügyelt szervezet jelentősnek minősül-e vagy sem annak mérete alapján.

(9)   Ha a felügyelt szervezetek jegyzékének a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. része II. címének 3. fejezetével összhangban történő frissítése azt tárja fel, hogy valamely kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet eszközeinek összértéke meghaladja a 3 milliárd eurót, e szervezetnek a felügyelt szervezetek frissített jegyzékének közzétételét követő 18 hónap elteltével sorra kerülő első referencia-időpontban kell először a (2), (3), (5) és (6) bekezdésnek megfelelően jelentenie az információkat. Ha a frissítés azt tárja fel, hogy valamely kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet eszközeinek összértéke 3 milliárd euro, illetve annál kevesebb, e szervezetnek a felügyelt szervezetek frissített jegyzékének közzétételét követő első referencia-időpontban kell először a (7) bekezdésnek megfelelően jelentenie az információkat.

(10)   A (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésben meghatározott információkra vonatkozó adatszolgáltatást a jelen rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint kell teljesíteni.

(11)   Az INH-k az EKB részére benyújtandó, a (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésben meghatározott információkat olyan szélesebb körű nemzeti adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem csak felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

14. cikk

A kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport részét képező szervezetekre vonatkozó, egyedi alapon történő adatszolgáltatás formátuma és gyakorisága

(1)   Azon kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek, amelyek vagy azért alkalmaznak IFRS-t az 1606/2002/EK rendelet alapján, mert éves beszámolóikat az abban hivatkozott számviteli standardokkal összhangban állítják össze, vagy azért, mert azokat az 575/2013/EU rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében a felügyeleti adatszolgáltatásra alkalmazzák, és amelyek kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport részét képezik, az érintett INH felé egyedi alapon a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak a II. mellékletben meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(3)   Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(4)   Az (1) bekezdésben említettektől eltérő, a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport részét képező szervezetek az érintett INH felé a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást teljesítenek.

(5)   A (4) bekezdés szerinti, pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 11. cikkében meghatározott gyakorisággal kell teljesíteni, és annak a II. mellékletben meghatározott közös minimuminformációkra kell kiterjednie.

(6)   Az INH-knak be kell nyújtaniuk az EKB részére a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletében meghatározott minden olyan további táblát, amelyet az INH gyűjt. Az INH-k előzetesen értesítik az EKB-t minden ilyen általuk továbbítani szándékozott további tábláról.

(7)   A (2), (3), (5) és (6) bekezdés alól kivételt képezve, az olyan kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásának, amelyek eszközeinek összértéke kevesebb mint 3 milliárd euro, a III. mellékletben meghatározott információkra kell kiterjednie. A felügyelt szervezet eszközei összértékének e célból a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. részének III. címével összhangban annak meghatározására használt érték tekintendő, hogy valamely felügyelt szervezet jelentősnek minősül-e vagy sem annak mérete alapján.

(8)   Ha a felügyelt szervezetek jegyzékének a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) IV. része II. címének 3. fejezetével összhangban történő frissítése azt tárja fel, hogy valamely kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet eszközeinek összértéke meghaladja a 3 milliárd eurót, e szervezetnek a felügyelt szervezetek frissített jegyzékének közzétételét követő 18 hónap elteltével sorra kerülő első referencia-időpontban kell először a (2), (3), (5) és (6) bekezdésnek megfelelően jelentenie az információkat. Ha a frissítés azt tárja fel, hogy valamely kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet eszközeinek összértéke 3 milliárd euro, illetve annál kevesebb, e szervezetnek a felügyelt szervezetek frissített jegyzékének közzétételét követő első referencia-időpontban kell először a (7) bekezdésnek megfelelően jelentenie az információkat.

(9)   A (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésben meghatározott információkra vonatkozó adatszolgáltatást a jelen rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint kell teljesíteni.

(10)   Az INH-k az EKB részére benyújtandó, a (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésben meghatározott információkat olyan szélesebb körű nemzeti adatszolgáltatási rendszer részeként is gyűjthetik, amely az irányadó uniós vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban további pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatokra is kiterjed, és nem csak felügyeleti – például statisztikai – célokat is szolgál.

15. cikk

A kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre vonatkozó referencia-időpontok és beküldési határidők

(1)   A 13. és 14. cikkben meghatározott, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre vonatkozó információk tekintetében az alábbi referencia-időpontok alkalmazandók:

a)

negyedéves adatszolgáltatás: március 31., június 30., szeptember 30. és december 31.;

b)

féléves adatszolgáltatás: június 30. és december 31.;

c)

éves adatszolgáltatás: december 31.

(2)   Az adott időszakra vonatkozó információkat a naptári év első napjától a referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés alól kivételt képezve, amennyiben az INH-k a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek számára lehetővé teszik, hogy a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást a naptári évtől eltérő üzleti év alapján teljesítsék, az INH-k a referencia-időpontokat az üzleti év végéhez igazíthatják. A módosított referencia-időpontoknak az üzleti év elejétől számított harmadik, hatodik, kilencedik és tizenkettedik hónapra kell esniük. Az adott időszakra vonatkozó adatokat az üzleti év első napjától a referencia-időpontig összesítve kell jelenteni.

(4)   Az INH-k az alábbi beküldési határidőkig teljesítik a 13. és 14. cikkben meghatározott, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekkel kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást az EKB felé:

a)

a felügyelt csoport részét nem képező kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek vonatkozásában: az információk referencia-időpontját követő 55. munkanap végéig;

b)

a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoport részét képező, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek vonatkozásában: az információk referencia-időpontját követő 65. munkanap végéig.

(5)   Az INH-k határozzák meg, hogy a felügyelt szervezeteknek mikor kell teljesíteniük a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatást e határidők betartásának biztosításához.

IV. CÍM

ADATMINŐSÉG ÉS INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI NYELV

16. cikk

Adatminőségi ellenőrzések

Az INH-k figyelemmel kísérik és biztosítják az EKB részére benyújtott információk minőségét és megbízhatóságát. Az INH-k e célból az EKB/2014/29 határozat 4. és 5. cikkében foglalt előírásokat követik.

17. cikk

Az illetékes nemzeti hatóságok által az EKB felé történő információtovábbítás információtechnológiai nyelve

A 680/2014/EU végrehajtási rendeletben meghatározott adatok tekintetében az információcsere egységes technikai formátumának biztosítása érdekében az INH-k az e rendeletben megjelölt információkat a kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv szerinti taxonómiának megfelelően továbbítják. Az INH-k e célból az EKB/2014/29 határozat 6. cikkében foglalt előírásokat követik.

V. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Az első adatszolgáltatásra vonatkozó referencia-időpontok

(1)   2015. december 31-e az első referencia-időpont az e rendelet szerinti, alábbiakkal kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás tekintetében:

a)

jelentős felügyelt csoportok;

b)

felügyelt csoport részét nem képező jelentős felügyelt szervezetek.

(2)   2016. június 30-a az első referencia-időpont az e rendelet szerinti, alábbiakkal kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás tekintetében:

a)

felügyelt csoport részét képező jelentős felügyelt szervezetek;

b)

jelentős felügyelt csoportoknak a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létesített leányvállalatai.

(3)   2017. június 30-a az első referencia-időpont az e rendelet szerinti, alábbiakkal kapcsolatos pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás tekintetében:

a)

kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok;

b)

kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek.

19. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az INH-k által a jelentős felügyelt csoportok és szervezetek pénzügyi információkra vonatkozó, e rendelet tárgyát képező felügyeleti adatszolgáltatásával kapcsolatban hozott határozatok változatlanul érvényben és hatályban maradnak a 18. cikkben meghatározott, az első adatszolgáltatásra vonatkozó időpontokat megelőző valamennyi referencia-időpont tekintetében.

20. cikk

Záró rendelkezés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban a Szerződésekkel összhangban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. március 17-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 141., 2014.5.14., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).

(5)  Az Európai Központi Bank EKB/2014/29 határozata (2014. július 2.) a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az Európai Központi Bank részére történő rendelkezésre bocsátásról (HL L 214., 2014.7.19., 34. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

(7)  A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).


I. MELLÉKLET

Pénzügyi információkra vonatkozó egyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás

1.

Az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó felügyelt csoportok és felügyelt szervezetek, valamint a 86/635/EGK irányelven alapuló, az IFRS-sel összeegyeztethető nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó felügyelt szervezetek tekintetében a „Pénzügyi információkra vonatkozó egyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének az 1. táblázatban szereplő tábláit foglalja magában.

2.

A 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó, az 1. pont szerintiektől eltérő felügyelt csoportok és felügyelt szervezetek tekintetében a „Pénzügyi információkra vonatkozó egyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének a 2. táblázatban szereplő tábláit foglalja magában.

3.

Az 1. és 2. pont szerinti információkat a 680/2014/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében foglalt útmutatónak megfelelően kell jelenteni.

4.

Az 1. és 2. táblázatban szereplő 17.1., 17.2. és 17.3. táblák kizárólag felügyelt csoportokra, az 1. és 2. táblázatban szereplő 40.1. tábla pedig felügyelt csoportokra és csoport részét nem képező felügyelt szervezetekre vonatkoznak.

5.

Az e melléklet 1. és 2. táblázatának 2. részében említett küszöbérték kiszámítása érdekében a 680/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikke a) pontjának (5) alpontja alkalmazandó.

1. táblázat

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1.

Mérleg: eszközök

1.2.

Mérleg: kötelezettségek

1.3.

Mérleg: saját tőke

2.

Eredménykimutatás

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: értékesíthető pénzügyi eszközök

4.4.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kölcsönök és követelések és lejáratig tartandó befektetések

4.5.

Alárendelt pénzügyi eszközök

5.

Kölcsönök és előlegek termék szerinti részletezése

6.

Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott kölcsönök és előlegek részletezése NACE kódok szerint

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1.

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2.

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

9.1.

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

9.2.

Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

10.

Származtatott ügyletek – kereskedési célú

Származtatott ügyletek – fedezeti elszámolások

11.1.

Származtatott ügyletek – fedezeti elszámolások: kockázattípusok és fedezeti ügylet típus szerinti részletezés

12.

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése

Kapott biztosítékok és garanciák

13.1.

Kölcsönök és előlegek biztosítékok és garanciák szerinti részletezése

13.2.

Az időszak alatt birtokbavétellel megszerzett biztosíték [az adatszolgáltatás időpontjában tartott]

13.3.

Birtokbavétellel megszerzett biztosíték [tárgyi eszközök] halmozott

14.

Valós érték hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok

Az eredménykimutatás kiválasztott tételeinek részletezése

16.1.

Kamatbevételek és ráfordítások instrumentum és ügyfélszektor szerint

16.3.

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy veszteség instrumentum szerint

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: mérleg

17.1.

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: eszközök

17.2.

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

17.3.

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: kötelezettségek

18.

Teljesítő és nemteljesítő kitettségek

19.

Átstrukturált kitettségek

2. RÉSZ [NEGYEDÉVES KÜSZÖBÉRTÉKKEL: NEGYEDÉVES GYAKORISÁG VAGY NINCS ADATSZOLGÁLTATÁS]

Földrajzi megoszlás

20.4.

Eszközök földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

20.5.

Mérlegen kívüli kitettségek földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

20.6.

Kötelezettségek földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

4. RÉSZ [ÉVES]

Csoportszerkezet

40.1.

Csoportszerkezet: „intézményenként”


2. táblázat

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1.

Mérleg: eszközök

1.2.

Mérleg: kötelezettségek

1.3.

Mérleg: saját tőke

2.

Eredménykimutatás

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: értékesíthető pénzügyi eszközök

4.4.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kölcsönök és követelések és lejáratig tartandó befektetések

4.5.

Alárendelt pénzügyi eszközök

4.6.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.7.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.8.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: a saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.9.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: költségalapú módszerrel értékelt nem kereskedési célú hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

4.10.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

5.

Kölcsönök és előlegek termék szerinti részletezése

6.

Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott kölcsönök és előlegek részletezése NACE kódok szerint

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1.

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2.

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

9.1.

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

9.2.

Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

10.

Származtatott ügyletek – kereskedési célú

Származtatott ügyletek – fedezeti elszámolások

11.2.

Származtatott ügyletek – fedezeti elszámolás a nemzeti GAAP-pal összhangban: kockázat típusok szerinti részletezés

12.

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése

Kapott biztosítékok és garanciák

13.1.

Kölcsönök és előlegek biztosítékok és garanciák szerinti részletezése

13.2.

Az időszak alatt birtokbavétellel megszerzett biztosíték [az adatszolgáltatás időpontjában tartott]

13.3.

Birtokbavétellel megszerzett biztosíték [tárgyi eszközök] halmozott

14.

Valós érték hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok

Az eredménykimutatás kiválasztott tételeinek részletezése

16.1.

Kamatbevételek és ráfordítások instrumentum és ügyfélszektor szerint

16.4.

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy veszteség kockázat szerint

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: mérleg

17.1.

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: eszközök

17.2.

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

17.3.

A konszolidáció számviteli és CRR szerinti körének egyeztetése: kötelezettségek

18.

Teljesítő és nemteljesítő kitettségek

19.

Átstrukturált kitettségek

2. RÉSZ [NEGYEDÉVES KÜSZÖBÉRTÉKKEL: NEGYEDÉVES GYAKORISÁG VAGY NINCS ADATSZOLGÁLTATÁS]

Földrajzi megoszlás

20.4.

Eszközök földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

20.5.

Mérlegen kívüli kitettségek földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

20.6.

Kötelezettségek földrajzi megoszlása az ügyfél székhelye szerint

4. RÉSZ [ÉVES]

Csoportszerkezet

40.1.

Csoportszerkezet: „intézményenként”


II. MELLÉKLET

Pénzügyi információkra vonatkozó továbbegyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás

1.

Az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó felügyelt szervezetek, valamint a 86/635/EGK irányelven alapuló, az IFRS-sel összeegyeztethető nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó felügyelt szervezetek tekintetében a „Pénzügyi információkra vonatkozó továbbegyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének a 3. táblázatban szereplő tábláit foglalja magában.

3. táblázat

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1.

Mérleg: eszközök

1.2.

Mérleg: kötelezettségek

1.3.

Mérleg: saját tőke

2.

Eredménykimutatás

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: értékesíthető pénzügyi eszközök

4.4.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kölcsönök és követelések és lejáratig tartandó befektetések

4.5.

Alárendelt pénzügyi eszközök

5.

Kölcsönök és előlegek termék szerinti részletezése

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1.

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2.

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

9.1.

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

10.

Származtatott ügyletek – kereskedési célú

Származtatott ügyletek – fedezeti elszámolások

11.1.

Származtatott ügyletek – fedezeti elszámolások: kockázattípusok és fedezeti ügylet típus szerinti részletezés

12.

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése

14.

Valós érték hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok

18.

Teljesítő és nemteljesítő kitettségek

19.

Átstrukturált kitettségek

2.

A 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó, az 1. pont szerintiektől eltérő felügyelt szervezetek tekintetében a „Pénzügyi információkra vonatkozó továbbegyszerűsített felügyeleti adatszolgáltatás” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének a 4. táblázatban szereplő tábláit foglalja magában.

4. táblázat

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1.

Mérleg: eszközök

1.2.

Mérleg: kötelezettségek

1.3.

Mérleg: saját tőke

2.

Eredménykimutatás

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése

4.1.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

4.2.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

4.3.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: értékesíthető pénzügyi eszközök

4.4.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kölcsönök és követelések és lejáratig tartandó befektetések

4.5.

Alárendelt pénzügyi eszközök

4.6.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: kereskedési célú pénzügyi eszközök

4.7.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.8.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: a saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4.9.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: költségalapú módszerrel értékelt nem kereskedési célú hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

4.10.

Pénzügyi eszközök instrumentum és ügyfélszektor szerinti részletezése: egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

5.

Kölcsönök és előlegek termék szerinti részletezése

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1.

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8.2.

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

9.1.

Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások

10.

Származtatott ügyletek – kereskedési célú

Származtatott ügyletek – fedezeti elszámolások

11.2.

Származtatott ügyletek – fedezeti elszámolás a nemzeti GAAP-pal összhangban: Kockázat típusok szerinti részletezés

12.

Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése

18.

Teljesítő és nemteljesítő kitettségek

19.

Átstrukturált kitettségek

3.

Az 1. és 2. pont szerinti információkat a 680/2014/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében foglalt útmutatónak megfelelően kell jelenteni.


III. MELLÉKLET

A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás adatpontjai

1.

Az 1606/2002/EK rendelet alapján IFRS-t alkalmazó felügyelt szervezetek, valamint a 86/635/EGK irányelven alapuló, az IFRS-sel összeegyeztethető nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó felügyelt szervezetek tekintetében „A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás adatpontjai” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének a IV. mellékletben azonosított adatpontjait foglalják magukban.

2.

A 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozást alkalmazó, az 1. pont szerintiektől eltérő felügyelt szervezetek tekintetében „A pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás adatpontjai” a 680/2014/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének az V. mellékletben azonosított adatpontjait foglalják magukban.

3.

Az 1. és 2. pont szerinti információkat a 680/2014/EU végrehajtási rendelet V. mellékletében foglalt útmutatónak megfelelően kell jelenteni.


IV. MELLÉKLET

„FINREP adatpontok” az IFRS vagy az IFRS-sel kompatibilis nemzeti GAAP értelmében

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1

Mérleg: eszközök

1.2

Mérleg: kötelezettségek

1.3

Mérleg: saját tőke

2

Eredménykimutatás

5

Kölcsönök és előlegek termék szerinti részletezése

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8,1

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8,2

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

10

Származtatott ügyletek — Kereskedési célú

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

11,1

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: Kockázattípusok és fedezeti ügylet típus szerinti részletezés

18

Teljesítő és nemteljesítő kitettségek

19

Átstrukturált kitettségek


A TÁBLÁKBAN HASZNÁLT SZÍNKÓD:

 

Kitöltendő adatpontok

1.   Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1.   Eszközök

 

Referenciák

Könyv szerinti érték

010

010

Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek

IAS 1 54 bekezdésének i) pontja

 

020

Készpénz

680/2014/EU végrehajtási rendelet V. melléklete (a továbbiakban: V. melléklet) 2. részének 1. pontja

 

030

Számlakövetelések központi bankokkal szemben

V. melléklet 2. részének 2. pontja

 

040

Egyéb látra szóló betétek

V. melléklet 2. részének 3. pontja

 

050

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

IFRS 7 8. bekezdésének a) ii. pontja; IAS 39 9. bekezdése, Alkalmazási útmutató (a továbbiakban: AG) 14. bekezdés

 

060

Származtatott ügyletek

IAS 39 9. bekezdése

 

070

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

IAS 32 11. bekezdése

 

080

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

090

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

100

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

IFRS 7 8. bekezdésének a) i. pontja; IAS 39 9. bekezdése

 

110

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

IAS 32 11. bekezdése

 

120

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

130

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

140

Értékesíthető pénzügyi eszközök

IFRS 7 8. bekezdésének d) pontja; IAS 39 9. bekezdése

 

150

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

IAS 32 11. bekezdése

 

160

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

170

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

180

Kölcsönök és követelések

IFRS 7 8. bekezdésének c) pontja; IAS 39 9. bekezdése, AG16., AG26. bekezdések; V. melléklet 1. részének 16. pontja

 

190

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

200

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

210

Lejáratig tartandó befektetések

IFRS 7 8. bekezdésének d) pontja; IAS 39 9. bekezdése, AG16., AG26. bekezdések

 

220

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

230

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

240

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

IFRS 7 22 bekezdésének b) pontja; IAS 39 9. bekezdése

 

250

Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása

IAS 39 89A. bekezdésének a) pontja

 

260

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések

IAS 1 54. bekezdésének e) pontja; V. melléklet 2. részének 4. pontja

 

270

Tárgyi eszközök

 

 

280

Ingatlanok, gépek és berendezések

IAS 16 6. bekezdése; IAS 1 54. bekezdésének a) pontja

 

290

Befektetési célú ingatlan

IAS 40 5. bekezdése; IAS 1 54. bekezdésének b) pontja

 

300

Immateriális javak

IAS 1 54. bekezdésének c) pontja; 575/2013/EU rendelet (a továbbiakban: CRR) 4. cikke (1) bekezdésének 115. pontja

 

310

Cégérték

IFRS 3 B67. bekezdésének d) pontja; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 113. pontja

 

320

Egyéb immateriális javak

IAS 38 8. és 118. bekezdése

 

330

Adókövetelések

IAS 1 54. bekezdésének n)-o) pontjai

 

340

Folyó adókövetelések

IAS 1 54. bekezdésének n) pontja; IAS 12 5. bekezdése

 

350

Halasztott adókövetelések

IAS 1 54. bekezdésének o) pontja; IAS 12 5. bekezdése; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 106. pontja

 

360

Egyéb eszközök

V. melléklet 2. részének 5. pontja

 

370

Befektetett eszközök és értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportok

IAS 1 54. bekezdésének j) pontja; IFRS 5 38. bekezdése; V. melléklet 2. részének 6. pontja

 

380

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

IAS 1 9. bekezdésének a) pontja; IAS Bevezetési útmutató (a továbbiakban: IG) 6

 

1.2.   Kötelezettségek

 

Referenciák

Könyv szerinti érték

010

010

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek

IFRS 7 8. bekezdésének e) ii. pontja; IAS 39 9. bekezdése, AG14-15. bekezdések

 

020

Származtatott ügyletek

IAS 39 9. bekezdése, AG15. bekezdés a) pontja

 

030

Rövid pozíciók

IAS 39, AG15. bekezdés b) pontja

 

040

Betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9. kategóriája; V. melléklet 1. részének 30. pontja

 

050

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

 

060

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 32-34. pontjai

 

070

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek

IFRS 7 8. bekezdésének e) i. pontja; IAS 39 9. bekezdése

 

080

Betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9. kategóriája; V. melléklet 1. részének 30. pontja

 

090

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

 

100

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 32-34. pontjai

 

110

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek

IFRS 7 8. bekezdésének f) pontja; IAS 39 47. bekezdése

 

120

Betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9. kategóriája; V. melléklet 1. részének 30. pontja

 

130

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

 

140

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 32-34. pontjai

 

150

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

IFRS 7 22. bekezdésének b) pontja; IAS 39 9. bekezdése; V. melléklet 1. részének 23. pontja

 

160

Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok portfóliófedezeti ügylete során

IAS 39 89A bekezdésének b) pontja

 

170

Céltartalékok

IAS 37 10. bekezdése; IAS 1 54. bekezdésének l) pontja

 

180

Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek

IAS 19 63. bekezdése; IAS 1 78. bekezdésének d) pontja; V. melléklet 2. részének 7. pontja

 

190

Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások

IAS 19 153. bekezdése; IAS 1 78. bekezdésének d) pontja; V. melléklet 2. részének 8. pontja

 

200

Átszervezés

IAS 37 71. bekezdése és 84. bekezdésének a) pontja

 

210

Függő jogi ügyek és adóügyi perek

IAS 37 C függelék, 6. és 10. példák

 

220

Adott kötelezettségvállalások és garanciák

IAS 37 C függelék, 9. bekezdés

 

230

Egyéb céltartalékok

 

 

240

Adókötelezettség

IAS 1 54. bekezdésének n)-o) pontjai

 

250

Folyó adókötelezettség

IAS 1 54. bekezdésének n) pontja; IAS 12 5. bekezdése

 

260

Halasztott adókötelezettség

IAS 1 54. bekezdésének o) pontja; IAS 12 5. bekezdése; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 108. pontja

 

270

Követelésre visszafizetendő jegyzett tőke

IAS 32 33. szemléltető példa; Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (a továbbiakban: IFRIC) 2. értelmezése; V. melléklet 2. részének 9. pontja

 

280

Egyéb kötelezettségek

V. melléklet 2. részének 10. pontja

 

290

Az értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek

IAS 1 54. bekezdésének p) pontja; IFRS 5 38. bekezdése; V. melléklet 2. részének 11. pontja

 

300

FORRÁSOK ÖSSZESEN

IAS 1 9. bekezdésének b) pontja; IG 6

 

1.3.   Saját tőke

 

Referenciák

Könyv szerinti érték

010

010

Jegyzett tőke

IAS 1 54. bekezdésének r) pontja; 86/635/EGK irányelv (a továbbiakban: BAD) 22. cikke

 

020

Befizetett jegyzett tőke

IAS 1 78. bekezdésének e) pontja

 

030

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

IAS 1 78. bekezdésének e) pontja; V. melléklet 2. részének 14. pontja

 

040

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

IAS 1 78. bekezdésének e) pontja; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 124. pontja

 

050

Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke

V. melléklet 2. részének 15-16. pontjai

 

060

Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme

IAS 32 28-29. bekezdései; V. melléklet 2. részének 15. pontja

 

070

Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

V. melléklet 2. részének 16. pontja

 

080

Egyéb tőke

IFRS 2 10. bekezdése; V. melléklet 2. részének 17. pontja

 

090

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

CRR 4. cikke (1) bekezdésének 100. pontja

 

095

Eredménybe nem átsorolható tételek

IAS 1 82A. bekezdésének a) pontja

 

100

Tárgyi eszközök

IAS 16 39-41. bekezdései

 

110

Immateriális javak

IAS 38 85-87. bekezdései

 

120

A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége

IAS 1 7. bekezdése

 

122

Befektetett eszközök és értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportok

IFRS 5 38. bekezdése, IG 12. példa

 

124

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés

IAS 1 82. bekezdésének h) pontja; IAS 28 11. bekezdése

 

128

Eredménybe átvezetethető tételek

IAS 1 82A. bekezdésének a) pontja

 

130

Külföldi érdekeltségekbe történt nettó befektetések fedezeti ügyletei [hatékony rész]

IAS 39 102. bekezdésének a) pontja

 

140

Külföldi pénznemek átváltása

IAS 21 52. bekezdésének b) pontja; IAS 21 32. és 38-49. bekezdései

 

150

Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek [hatékony rész]

IFRS 7 23. bekezdésének c) pontja; IAS 39 95-101. bekezdései

 

160

Értékesíthető pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) ii. pontja; IAS 39 55. bekezdésének b) pontja

 

170

Befektetett eszközök és értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportok

IFRS 5 38. bekezdése, IG 12. példa

 

180

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés

IAS 1 82. bekezdésének h) pontja; IAS 28 11. bekezdése

 

190

Eredménytartalék

CRR 4. cikke (1) bekezdésének 123. pontja

 

200

Átértékelési tartalék

IFRS 1 30. bekezdésének D5-D8. pontjai; V. melléklet 2. részének 18. pontja

 

210

Egyéb tartalék

IAS 1 54. bekezdése; IAS 1 78. bekezdésének e) pontja

 

220

Leányvállalatokba és társult vállalkozásokba, valamint közös vállalkozásokba történt befektetések tartalékai vagy halmozott veszteségei

IAS 28 11. bekezdése; V. melléklet 2. részének 19. pontja

 

230

Egyéb

V. melléklet 2. részének 19. pontja

 

240

(-) Saját részvények

4-ik rendelet 9. cikk c) pont III. (7) bekezdés és d) pont III. (2) bekezdés; V. melléklet 2. részének 20. pontja

 

250

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény

IAS 27 28. bekezdése; IAS 1 83. bekezdésének a) ii. pontja

 

260

(-) Évközi osztalék

IAS 32 35. bekezdése

 

270

Kisebbségi részesedések [Nem ellenőrző részesedés]

IAS 27 4. bekezdése; IAS 1 54. bekezdésének q) pontja; IAS 27 27. bekezdése

 

280

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

IAS 27 27-28. bekezdései; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 100. pontja

 

290

Egyéb tételek

IAS 27 27-28. bekezdései

 

300

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

IAS 1 9. bekezdésének c) pontja, IG6

 

310

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

IAS 1 IG6

 

2.   Eredménykimutatás

 

Referenciák

Tárgyidőszak

010

010

Kamatbevétel

IAS 1 97. bekezdése; IAS 18 35. bekezdésének b) iii. pontja; V. melléklet 2. részének 21. pontja

 

020

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja; V. melléklet 2. részének 24. pontja

 

030

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja

 

040

Értékesíthető pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének b) pontja; IAS 39 55. bekezdésének b) pontja; IAS 39 9. bekezdése

 

050

Kölcsönök és követelések

IFRS 7 20. bekezdésének b) pontja; IAS 39 9. bekezdése; IAS 39 46. bekezdésének a) pontja

 

060

Lejáratig tartandó befektetések

IFRS 7 20. bekezdésének b) pontja; IAS 39 9. bekezdése; IAS 39 46. bekezdésének b) pontja

 

070

Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat

IAS 39 9. bekezdése; V. melléklet 2. részének 23. pontja

 

080

Egyéb eszközök

V. melléklet 2. részének 25. pontja

 

090

(Kamatráfordítások)

IAS 1 97. bekezdése; V. melléklet 2. részének 21. pontja

 

100

(Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek)

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja; V. melléklet 2. részének 24. pontja

 

110

(Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek)

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja

 

120

(Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek)

IFRS 7 20. bekezdésének b) pontja; IAS 39 47. bekezdése

 

130

(Származtatott ügyletek — Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat)

IAS 39 9. bekezdése; V. melléklet 2. részének 23. pontja

 

140

(Egyéb kötelezettségek)

V. melléklet 2. részének 26. pontja

 

150

Követelésre visszafizetendő jegyzett tőke ráfordításai)

IFRIC 2 11. bekezdése

 

160

Osztalékbevétel

IAS 18 35. bekezdésének b) v. pontja; V. melléklet 2. részének 28. pontja

 

170

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja

 

180

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja, B5. bekezdésének e) pontja; IAS 39 9. bekezdése

 

190

Értékesíthető pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) ii. pontja; IAS 39 9. bekezdése, IAS 39 55. bekezdésének b) pontja

 

200

Díj- és jutalékbevételek

IFRS 7 20. bekezdésének c) pontja

 

210

(Díj- és jutalékráfordítások)

IFRS 7 20. bekezdésének c) pontja

 

220

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és kötelezettségek értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása, nettó

IFRS 7 20. bekezdésének a) ii-v. pontjai; V. melléklet 2. részének 97. pontja

 

230

Értékesíthető pénzügyi eszközök

IFRS 7 20. bekezdésének a) ii. pontja; IAS 39 9. bekezdése, IAS 39 55. bekezdésének b) pontja

 

240

Kölcsönök és követelések

IFRS 7 20. bekezdésének a) iv. pontja; IAS 39 9. bekezdése, IAS 39 56. bekezdése

 

250

Lejáratig tartandó befektetések

IFRS 7 20. bekezdésének a) iii. pontja; IAS 39 9. bekezdése, IAS 39 56. bekezdése

 

260

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek

IFRS 7 20. bekezdésének a) v. pontja; IAS 39 56. bekezdése

 

270

Egyéb

 

 

280

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja; IAS 39 55. bekezdésének a) pontja

 

290

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó

IFRS 7 20. bekezdésének a) i. pontja; IAS 39 55. bekezdésének a) pontja

 

300

Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó

IFRS 7 24. bekezdése; V. melléklet 2. részének 30. pontja

 

310

Árfolyam-különbözet [nyereség vagy (-) veszteség], nettó

IAS 21 28. bekezdése és 52. bekezdésének a) pontja

 

330

Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

IAS 1 34. bekezdése

 

340

Egyéb működési bevétel

V. melléklet 2. részének 141-143. pontjai

 

350

(Egyéb működési költségek)

V. melléklet 2. részének 141-143. pontjai

 

355

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN, NETTÓ

 

 

360

(Igazgatási költségek)

 

 

370

(Személyi jellegű ráfordítások)

IAS 19 7. bekezdése; IAS 1 102. bekezdése, IG 6

 

380

(Egyéb adminisztrációs költségek)

 

 

390

(Értékcsökkenés)

IAS 1 102. és 104. bekezdése

 

400

(Ingatlanok, gépek és berendezések)

IAS 1 104. bekezdése; IAS 16 73. bekezdésének e) vii. pontja

 

410

(Befektetési célú ingatlanok)

IAS 1 104. bekezdése; IAS 40 79. bekezdésének d) iv. pontja

 

420

(Egyéb immateriális javak)

IAS 1 104. bekezdése; IAS 38 118. bekezdésének e) vi. pontja

 

430

(Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása)

IAS 37 59. és 84. bekezdése; IAS 1 98 bekezdésének b), f), g) pontjai

 

440

(Adott kötelezettségvállalások és garanciák)

 

 

450

(Egyéb céltartalékok)

 

 

460

(Eredménnyel szemben valós értéken nem értékelt pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

IFRS 7 20. bekezdésének e) pontja

 

470

(Önköltséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök)

IFRS 7 20. bekezdésének e) pontja; IAS 39 66. bekezdése

 

480

(Értékesíthető pénzügyi eszközök)

IFRS 7 20. bekezdésének e) pontja; IAS 39 67. bekezdése

 

490

(Kölcsönök és követelések)

IFRS 7 20. bekezdésének e) pontja; IAS 39 63. bekezdése

 

500

(Lejáratig tartandó befektetések)

IFRS 7 20. bekezdésének e) pontja; IAS 39 63. bekezdése

 

510

(Leányvállalatokba és társult vállalkozásokba, valamint közös vállalkozásokba történt befektetések értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

IAS 28 40-43. bekezdései

 

520

(Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

IAS 36 126. bekezdésének a), b) pontja

 

530

(Ingatlanok, gépek és berendezések)

IAS 16 73. bekezdésének a) v-vi. pontjai

 

540

(Befektetési célú ingatlanok)

IAS 40 79. bekezdésének d) v. pontja

 

550

(Cégérték)

IFRS 3 Függelék B67. bekezdésének d) v. pontja; IAS 36 124. bekezdése

 

560

(Egyéb immateriális javak)

IAS 38 118. bekezdésének e) iv. és v. pontjai

 

570

(Egyéb)

IAS 36 126. bekezdésének a), b) pontja

 

580

Eredményben elszámolt negatív cégérték

IFRS 3 Függelék B64. bekezdésének n) i. pontja

 

590

Leányvállalatokba és társult vállalkozásokba, valamint közös vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés

IAS 1 82. bekezdésének c) pontja

 

600

Befektetett eszközökből és megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség

IFRS 5 37. bekezdése; V. melléklet 2. részének 27. pontja

 

610

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT

IAS 1 102. bekezdése, IG 6; IFRS 5 33. bekezdésének A. pontja

 

620

(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

IAS 1 82. bekezdés d) pontja; IAS 12 77. bekezdése

 

630

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN

IAS 1, IG 6

 

640

Megszűnő tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után

IAS 1 82. bekezdés e) pontja; IFRS 5 33. bekezdésének a) és A pontjai

 

650

Megszűnő tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés előtt

IFRS 5 33. bekezdésének b) i. pontja

 

660

(A megszűnő tevékenységekhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

IFRS 5 33. bekezdésének b) ii. és iv. pontjai

 

670

AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE

IAS 1 82. bekezdésének f) pontja

 

680

Kisebbségi részesedéseknek tulajdonítható [nem ellenőrző részesedés]

IAS 1 83. bekezdésének a) i. pontja

 

690

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

IAS 1 83. bekezdésének a) ii. pontja

 

5.   Kölcsönök és előlegek termék szerinti részletezése

 

 

Referenciák

Központi bankok

Államháztartás

Hitelintézetek

Egyéb pénzügyi vállalkozások

Nem pénzügyi vállalkozások

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

010

020

030

040

050

060

Termék szerint

010

Látra szóló [azonnal felmondható] és rövid határidővel felmondható [folyószámla]

V. melléklet 2. részének 41. a) pontja

 

 

 

 

 

 

020

Hitelkártya-tartozás

V. melléklet 2. részének 41. b) pontja

 

 

 

 

 

 

030

Vevőkövetelések

V. melléklet 2. részének 41. c) pontja

 

 

 

 

 

 

040

Pénzügyi lízingek

V. melléklet 2. részének 41. d) pontja

 

 

 

 

 

 

050

Fordított visszavásárlási hitelek

V. melléklet 2. részének 41. e) pontja

 

 

 

 

 

 

060

Egyéb meghatározott lejáratú hitelek

V. melléklet 2. részének 41. f) pontja

 

 

 

 

 

 

070

Előlegek, kivéve Kölcsönök

V. melléklet 2. részének 41. g) pontja

 

 

 

 

 

 

080

KÖLCSÖNÖK ÉS ELŐLEGEK

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

 

 

 

 

 

Fedezet szerint

090

ebből: jelzáloghitelek [ingatlannal fedezett hitelek]

V. melléklet 2. részének 41. h) pontja

 

 

 

 

 

 

100

ebből: egyéb biztosítékkal fedezett hitelek

V. melléklet 2. részének 41. i) pontja

 

 

 

 

 

 

Cél szerint

110

ebből: fogyasztási hitelek

V. melléklet 2. részének 41. j) pontja

 

 

 

 

 

 

120

ebből: lakásvásárlási hitelek

V. melléklet 2. részének 41. k) pontja

 

 

 

 

 

 

Alárendeltség szerint

130

ebből: projektfinanszírozási hitelek

V. melléklet 2. részének 41. l) pontja

 

 

 

 

 

 

8.   Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8.1.   Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

 

Referenciák

Könyv szerinti érték

A hitelkockázat változásainak tulajdonítható halmozott valósérték-változás összege

Szerződés alapján lejáratkor fizetendő összeg

Kereskedési céllal tartott

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt

Amortizált bekerülési érték

Fedezeti elszámolások

IFRS 7 8. bekezdés e) ii. pontja; IAS 39 9. bekezdése, AG14-15. bekezdések

IFRS 7 8. bekezdésének e) i. pontja; IAS 39 9. bekezdése

IFRS 7 8. bekezdésének f) pontja; IAS 39 47. bekezdése

IFRS 7 22 bekezdésének b) pontja; IAS 39 9. bekezdése

IFRS 7 10. bekezdésének a) pontja; CRR 30. cikkének b) pontja, 424. cikke (1) bekezdésének d) i. pontja

IFRS 7 10. bekezdésének b) pontja

010

020

030

037

040

050

010

Származtatott ügyletek

IAS 39 9. bekezdése, AG15. bekezdés a) pontja

 

 

 

 

 

 

020

Rövid pozíciók

IAS 39 AG15. bekezdés b) pontja

 

 

 

 

 

 

030

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

IAS 32 11. bekezdése

 

 

 

 

 

 

040

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

 

 

 

 

 

050

Betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9. kategóriája; V. melléklet 1. részének 30. pontja

 

 

 

 

 

 

060

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

070

Folyószámlák/egynapos betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.1. kategóriája

 

 

 

 

 

 

080

Lekötött betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.2. kategóriája

 

 

 

 

 

 

090

Felmondható betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.3. kategóriája; V. melléklet 2. részének 51. pontja

 

 

 

 

 

 

100

Visszavásárlási megállapodások

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.4. kategóriája

 

 

 

 

 

 

110

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

120

Folyószámlák/egynapos betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.1. kategóriája

 

 

 

 

 

 

130

Lekötött betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.2. kategóriája

 

 

 

 

 

 

140

Felmondható betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.3. kategóriája; V. melléklet 2. részének 51. pontja

 

 

 

 

 

 

150

Visszavásárlási megállapodások

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.4. kategóriája

 

 

 

 

 

 

160

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

170

Folyószámlák/egynapos betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.1. kategóriája

 

 

 

 

 

 

180

Lekötött betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.2. kategóriája

 

 

 

 

 

 

190

Felmondható betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.3. kategóriája; V. melléklet 2. részének 51. pontja

 

 

 

 

 

 

200

Visszavásárlási megállapodások

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.4. kategóriája

 

 

 

 

 

 

210

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

220

Folyószámlák/egynapos betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.1. kategóriája

 

 

 

 

 

 

230

Lekötött betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.2. kategóriája

 

 

 

 

 

 

240

Felmondható betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.3. kategóriája; V. melléklet 2. részének 51. pontja

 

 

 

 

 

 

250

Visszavásárlási megállapodások

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.4. kategóriája

 

 

 

 

 

 

260

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

270

Folyószámlák/egynapos betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.1. kategóriája

 

 

 

 

 

 

280

Lekötött betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.2. kategóriája

 

 

 

 

 

 

290

Felmondható betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.3. kategóriája; V. melléklet 2. részének 51. pontja

 

 

 

 

 

 

300

Visszavásárlási megállapodások

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.4. kategóriája

 

 

 

 

 

 

310

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

 

 

 

 

 

 

320

Folyószámlák/egynapos betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.1. kategóriája

 

 

 

 

 

 

330

Lekötött betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.2. kategóriája

 

 

 

 

 

 

340

Felmondható betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.3. kategóriája; V. melléklet 2. részének 51. pontja

 

 

 

 

 

 

350

Visszavásárlási megállapodások

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9.4. kategóriája

 

 

 

 

 

 

360

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja; V. melléklet 2. részének 52. pontja

 

 

 

 

 

 

370

Letéti jegyek

V. melléklet 2. részének 52. a) pontja

 

 

 

 

 

 

380

Eszközalapú értékpapírok

CRR 4. cikke (1) bekezdésének 61. pontja

 

 

 

 

 

 

390

Fedezett kötvények

CRR 129. cikkének (1) bekezdése

 

 

 

 

 

 

400

Hibrid szerződések

IAS 39 10-11. bekezdései, AG27., AG29. bekezdések; IFRIC 9. bekezdése; V. melléklet 2. részének 52. d) pontja

 

 

 

 

 

 

410

Egyéb kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 2. részének 52. e) pontja

 

 

 

 

 

 

420

Átváltható összetett pénzügyi instrumentumok

IAS 32 AG31. bekezdés

 

 

 

 

 

 

430

Nem átváltható

 

 

 

 

 

 

 

440

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 32-34. pontjai

 

 

 

 

 

 

450

PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

 

Könyv szerinti érték

 

Referenciák

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt

Amortizált bekerülési értéken

IFRS 7 8. bekezdésének e) i. pontja; IAS 39 9. bekezdése

IFRS 7 8. bekezdésének f) pontja; IAS 39 47. bekezdése

010

020

010

Betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9. kategóriája; V. melléklet 1. részének 30. pontja

 

 

020

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

 

 

030

ALÁRENDELT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK

V. melléklet 2. részének 53-54. pontjai

 

 

10.   Származtatott ügyletek — Kereskedési célú

Kockázattípus szerint/Termék vagy a piac típusa szerint

A TÁBLA SZÁMA

Könyv szerinti érték

Névleges összeg

Referenciák

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek

Kereskedési célú összesen

ebből: értékesített

V. melléklet 2. részének 69. pontja

V. melléklet 2. részének 69. pontja

V. melléklet 2. részének 70-71. pontjai

V. melléklet 2. részének 72. pontja

010

020

030

040

010

Kamatláb

V. melléklet 2. részének 67. a) pontja

 

 

 

 

020

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 74. pontja

 

 

 

 

030

Tőzsdén kívüli opció

 

 

 

 

 

040

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

 

 

 

 

 

050

Szervezett piaci opció

 

 

 

 

 

060

Szervezett piaci egyéb

 

 

 

 

 

070

Saját tőke

V. melléklet 2. részének 67. b) pontja

 

 

 

 

080

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 74. pontja

 

 

 

 

090

Tőzsdén kívüli opció

 

 

 

 

 

100

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

 

 

 

 

 

110

Szervezett piaci opció

 

 

 

 

 

120

Szervezett piaci egyéb

 

 

 

 

 

130

Deviza és arany

V. melléklet 2. részének 67. c) pontja

 

 

 

 

140

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 74. pontja

 

 

 

 

150

Tőzsdén kívüli opció

 

 

 

 

 

160

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

 

 

 

 

 

170

Szervezett piaci opció

 

 

 

 

 

180

Szervezett piaci egyéb

 

 

 

 

 

190

Hitel

V. melléklet 2. részének 67. d) pontja

 

 

 

 

200

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 74. pontja

 

 

 

 

210

Hitel-nemteljesítési csereügylet

 

 

 

 

 

220

Hitelkockázati felár opció

 

 

 

 

 

230

Teljes hozamcsere-ügylet

 

 

 

 

 

240

Egyéb

 

 

 

 

 

250

Áru

V. melléklet 2. részének 67. e) pontja

 

 

 

 

260

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 74. pontja

 

 

 

 

270

Egyéb

V. melléklet 2. részének 67. f) pontja

 

 

 

 

280

ebből: gazdasági fedezeti ügylet

V. melléklet 2. részének 74. pontja

 

 

 

 

290

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK

IAS 39 9. bekezdése

 

 

 

 

300

ebből: Tőzsdén kívüli – hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja, 2. részének 75. a) pontja

 

 

 

 

310

ebből: Tőzsdén kívüli – egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja, 2. részének 75. b) pontja

 

 

 

 

320

ebből: Tőzsdén kívüli – maradék

V. melléklet 2. részének 75. c) pontja

 

 

 

 

11.   Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

11.1.   Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások: Kockázattípusok és fedezeti ügylet típus szerinti részletezés

Termék vagy a piac típusa szerint

Referenciák

Könyv szerinti érték

Névleges összeg

Eszközök

Kötelezettségek

Fedezeti ügyletek összesen

ebből: értékesített

V. melléklet 2. részének 69. pontja

V. melléklet 2. részének 69. pontja

V. melléklet 2. részének 70., 71. pontjai

V. melléklet 2. részének 72. pontja

010

020

030

040

010

Kamatláb

V. melléklet 2. részének 67. a) pontja

 

 

 

 

020

Tőzsdén kívüli opció

 

 

 

 

 

030

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

 

 

 

 

 

040

Szervezett piaci opció

 

 

 

 

 

050

Szervezett piaci egyéb

 

 

 

 

 

060

Saját tőke

V. melléklet 2. részének 67. b) pontja

 

 

 

 

070

Tőzsdén kívüli opció

 

 

 

 

 

080

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

 

 

 

 

 

090

Szervezett piaci opció

 

 

 

 

 

100

Szervezett piaci egyéb

 

 

 

 

 

110

Deviza és arany

V. melléklet 2. részének 67. c) pontja

 

 

 

 

120

Tőzsdén kívüli opció

 

 

 

 

 

130

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

 

 

 

 

 

140

Szervezett piaci opció

 

 

 

 

 

150

Szervezett piaci egyéb

 

 

 

 

 

160

Hitel

V. melléklet 2. részének 67. d) pontja

 

 

 

 

170

Hitel-nemteljesítési csereügylet

 

 

 

 

 

180

Hitelkockázati felár opció

 

 

 

 

 

190

Teljes hozamcsere-ügylet

 

 

 

 

 

200

Egyéb

 

 

 

 

 

210

Áru

V. melléklet 2. részének 67. e) pontja

 

 

 

 

220

Egyéb

V. melléklet 2. részének 67. f) pontja

 

 

 

 

230

VALÓSÉRTÉK-FEDEZETI ÜGYLETEK

IFRS 7 22. bekezdésének b) pontja; IAS 39 86. bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

240

Kamatláb

V. melléklet 2. részének 67. a) pontja

 

 

 

 

250

Tőzsdén kívüli opció

 

 

 

 

 

260

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

 

 

 

 

 

270

Szervezett piaci opció

 

 

 

 

 

280

Szervezett piaci egyéb

 

 

 

 

 

290

Saját tőke

V. melléklet 2. részének 67. b) pontja

 

 

 

 

300

Tőzsdén kívüli opció

 

 

 

 

 

310

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

 

 

 

 

 

320

Szervezett piaci opció

 

 

 

 

 

330

Szervezett piaci egyéb

 

 

 

 

 

340

Deviza és arany

V. melléklet 2. részének 67. c) pontja

 

 

 

 

350

Tőzsdén kívüli opció

 

 

 

 

 

360

Egyéb tőzsdén kívüli ügylet

 

 

 

 

 

370

Szervezett piaci opció

 

 

 

 

 

380

Szervezett piaci egyéb

 

 

 

 

 

390

Hitel

V. melléklet 2. részének 67. d) pontja

 

 

 

 

400

Hitel-nemteljesítési csereügylet

 

 

 

 

 

410

Hitelkockázati felár opció

 

 

 

 

 

420

Teljes hozamcsere-ügylet

 

 

 

 

 

430

Egyéb

 

 

 

 

 

440

Áru

V. melléklet 2. részének 67. e) pontja

 

 

 

 

450

Egyéb

V. melléklet 2. részének 67. f) pontja

 

 

 

 

460

CASH FLOW FEDEZETI ÜGYLETEK

IFRS 7 22. bekezdésének b) pontja; IAS 39 86. bekezdésének b) pontja

 

 

 

 

470

KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGBE TÖRTÉNT NETTÓ BEFEKTETÉS FEDEZÉSE

IFRS 7 22. bekezdésének b) pontja; IAS 39 86. bekezdésének c) pontja

 

 

 

 

480

KAMATLÁBKOCKÁZATOK PORTFÓLIÓ VALÓSÉRTÉK-FEDEZETI ÜGYLETEI

IAS 39 89A. bekezdés, 1-31. szemléltető példák

 

 

 

 

490

KAMATLÁBKOCKÁZATOK PORTFÓLIÓ CASH FLOW FEDEZETI ÜGYLETEI

IAS 39 IG F6 1-3. bekezdések

 

 

 

 

500

SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK FEDEZETI ELSZÁMOLÁSAI

IFRS 7 22 bekezdésének b) pontja; IAS 39 9. bekezdése

 

 

 

 

510

ebből: Tőzsdén kívüli – hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja, 2. részének 75. a) pontja

 

 

 

 

520

ebből: Tőzsdén kívüli – egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja, 2. részének 75. b) pontja

 

 

 

 

530

ebből: Tőzsdén kívüli – maradék

V. melléklet 2. részének 75. c) pontja

 

 

 

 

18.   Teljesítő és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó információk

 

Referenciák

Bruttó könyv szerinti érték

Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat-változásból származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok

Kapott biztosíték és kapott pénzügyi garanciák

 

Teljesítő kitettségek

Nemteljesítő kitettségek

 

teljesítő kitettségekre képezve

nemteljesítő kitettségekre képezve

 

Nem késedelmes vagy Késedelmes <= 30 nap

Késedelmes > 30 nap <= 60 nap

Késedelmes > 60 nap <= 90 nap

 

Fizetésre valószínűsíthetően nem kerülő nem késedelmes vagy késedelmes < = 90 nap

Késedelmes > 90 nap <= 180 nap

Késedelmes > 180 nap <= 1 év

Késedelmes > 1 év

Ebből: nemteljesítő

Ebből: értékvesztett

 

Fizetésre valószínűsíthetően nem kerülő nem késedelmes vagy késedelmes < = 90 nap

Késedelmes > 90 nap <= 180 nap

Késedelmes > 180 nap <= 1 év

Késedelmes > 1 év

Nemteljesítő kitettségekre kapott biztosíték

Nemteljesítő kitettségekre kapott pénzügyi garanciák

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

V. melléklet 2. részének 45., 109., 145-162. pontjai

V. melléklet 2. részének 145-162. pontjai

V. melléklet 2. részének 158 pontja

V. melléklet 2. részének 158 pontja

V. melléklet 2. részének 158 pontja

V. melléklet 2. részének 145-162. pontjai

V. melléklet 2. részének 159. pontja

V. melléklet 2. részének 159. pontja

V. melléklet 2. részének 159. pontja

V. melléklet 2. részének 159. pontja

CRR 178. cikke; V. melléklet 2. részének 61. pontja

IAS 39 58-70. bekezdései

V. melléklet 2. részének 46. pontja

V. melléklet 2. részének 161. pontja

V. melléklet 2. részének 161. pontja

V. melléklet 2. részének 159. és 161. pontjai

V. melléklet 2. részének 159. és 161. pontjai

V. melléklet 2. részének 159. és 161. pontjai

V. melléklet 2. részének 159. és 161. pontjai

V. melléklet 2. részének 162. pontja

V. melléklet 2. részének 162. pontja

010

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ebből: Kis- és középvállalkozások

2003/361/EK bizottsági ajánlás (a továbbiakban: KKV) 1. cikke 2. bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Ebből: Lakóingatlannal fedezett hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Ebből: Fogyasztási hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 1. részének 13. d), e) pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

A kereskedési céllal tartottakon (HFT) kívüli VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 1. részének 13. b), c) pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

HFT-n kívüli HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 1. részének 13. b), c), d), e) pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Adott hitelnyújtási elkötelezettségek

IAS 39 2. bekezdésének h) pontja, 4. bekezdésének a) és c) pontjai, BC 15. bekezdés; CRR I. melléklete; V. melléklet 2. részének 56-57. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Adott pénzügyi garanciavállalások

IAS 39 9. bekezdése, AG4. bekezdés, BC21. bekezdés; IFRS 4 A. függelék CRR I. melléklete; V. melléklet 2. részének 56., 58. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Egyéb adott kötelezettségvállalások

CRR I. melléklete; V. melléklet 2. részének 56., 59. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK

V. melléklet 2. részének 55. pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Átstrukturált kitettségekre vonatkozó információk

 

Referenciák

Halasztó intézkedésekkel érintett kitettségek bruttó könyv szerinti értéke

Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat-változásból származó valósérték-változás halmozott összege és céltartalékok

Kapott biztosíték és kapott pénzügyi garanciák

 

Halasztó intézkedésekkel érintett teljesítő kitettségek

Halasztó intézkedésekkel érintett nemteljesítő kitettségek

 

halasztó intézkedésekkel érintett teljesítő kitettségekre képezve

halasztó intézkedésekkel érintett nemteljesítő kitettségekre képezve

 

Módosított feltételekkel rendelkező instrumentumok

Refinanszírozás

ebből: Teljesítő átstrukturált kitettségek próbaidőre felfüggesztve

 

Módosított feltételekkel rendelkező instrumentumok

Refinanszírozás

ebből: Nemteljesítő

ebből: Értékvesztett

ebből: Nemteljesítő kitettségek halasztása

 

Módosított feltételekkel rendelkező instrumentumok

Refinanszírozás

Halasztó intézkedésekkel érintett kitettségekre kapott biztosíték

Halasztó intézkedésekkel érintett kitettségekre kapott pénzügyi garanciák

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

V. melléklet 2. részének 45., 109., 163-182. pontjai

V. melléklet 2. részének 145-162. pontjai

V. melléklet 2. részének 164. a), 177., 178., 182. pontjai

V. melléklet 2. részének 164. b), 177., 178., 181., 182. pontjai

V. melléklet 2. részének 176. b), 177., 180. pontjai

V. melléklet 2. részének 145-162. pontjai

V. melléklet 2. részének 164. a), 179-180., 182. pontjai

V. melléklet 2. részének 164. b), 179-182. pontjai

CRR 178. cikke; V. melléklet 2. részének 61. pontja

IAS 39 58-70. bekezdései

V. melléklet 2. részének 172. a) és 157. pontjai

V. melléklet 2. részének 46. és 183. pontjai

V. melléklet 2. részének 145-183. pontjai

V. melléklet 2. részének 145-183. pontjai

V. melléklet 2. részének 164. a), 179-180., 182., 183. pontjai

V. melléklet 2. részének 164. b), 179-183. pontjai

V. melléklet 2. részének 162. pontja

V. melléklet 2. részének 162. pontja

010

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ebből: Kis- és középvállalkozások

2003/361/EK bizottsági ajánlás 1. cikke 2. bekezdésének a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Ebből: Lakóingatlannal fedezett hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Ebből: Fogyasztási hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 1. részének 13. d), e) pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24. és 27. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Központi bankok

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Államháztartás

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Hitelintézetek

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Egyéb pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nem pénzügyi vállalkozások

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

HFT-n kívüli VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 1. részének 13. b), c) pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

HFT-n kívüli HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ INSTRUMENTUMOK

V. melléklet 1. részének 13. b), c), d), e) pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Adott hitelnyújtási elkötelezettségek

IAS 39 2. bekezdésének h) pontja, 4. bekezdésének a) és c) pontjai, BC 15. bekezdés; CRR I. melléklete; V. melléklet 2. részének 56-57. pontjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. MELLÉKLET

A PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS A NEMZETI SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSSAL ÖSSZHANGBAN

GAAP SZERINTI PÉNZÜGYI ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ TÁBLÁK

A tábla száma

A tábla vagy táblacsoport neve

1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG]

Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1

Mérleg: eszközök

1.2

Mérleg: kötelezettségek

1.3

Mérleg: saját tőke

2

Eredménykimutatás

5

Kölcsönök és előlegek termék szerinti részletezése

Pénzügyi kötelezettségek részletezése

8,1

Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése

8,2

Alárendelt pénzügyi kötelezettségek

10

Származtatott ügyletek – Kereskedési célú

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

11,2

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolás a nemzeti GAAP-pal összhangban: Kockázat típusok szerinti részletezés

18

Teljesítő és nemteljesítő kitettségek

19

Átstrukturált kitettségek


A TÁBLÁKBAN HASZNÁLT SZÍNKÓD:

 

Kitöltendő adatpontok

1.   Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás]

1.1.   Eszközök

 

Referenciák Nemzeti GAAP a 86/635/EGK irányelv (a továbbiakban: BAD) alapján

Könyv szerinti érték

010

010

Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek

BAD 4. cikke, Eszközök 1. pontja

 

020

Készpénz

680/2014/EU végrehajtási rendelet V. melléklete (a továbbiakban: V. melléklet) 2. részének 1. pontja

 

030

Számlakövetelések központi bankokkal szemben

BAD 13. cikkének (2) bekezdése; V. melléklet 2. részének 2. pontja

 

091

Kereskedési célú pénzügyi eszközök

V. melléklet 1. részének 15. pontja

 

092

Származtatott ügyletek

575/2013/EU rendelet (a továbbiakban: CRR) II. melléklete; V. melléklet 1. részének 15. pontja

 

093

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 4-5. kategóriái

 

094

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

095

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24., 27. pontjai

 

171

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

78/660/EGK irányelv (a továbbiakban: 4. irányelv) 42a. cikkének (1), (4) bekezdései

 

172

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 4-5. kategóriái

 

173

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

174

Kölcsönök és előlegek

4. irányelv 42a. cikkének (1) bekezdése, (4) bekezdésének b) pontja; V. melléklet 1. részének 24., 27. pontjai

 

175

A saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4. irányelv 42a. cikkének (1) bekezdése; 42c. cikkének (2) bekezdése

 

176

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 4-5. kategóriái

 

177

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

178

Kölcsönök és előlegek

4. irányelv 42a. cikkének (1) bekezdése, (4) bekezdésének b) pontja; V. melléklet 1. részének 24., 27. pontjai

 

231

Költségalapú módszerrel értékelt nem kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok

BAD 37. cikkének 1. bekezdése; 42a. cikk (4) bekezdésének b) pontja; V. melléklet 1. részének 16. pontja

 

232

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

233

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24., 27. pontjai

 

234

Egyéb nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

BAD 35-37 cikkei; V. melléklet 1. részének 17. pontja

 

235

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 4-5. kategóriái

 

236

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 24., 26. pontjai

 

237

Kölcsönök és előlegek

V. melléklet 1. részének 24., 27. pontjai

 

240

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

4. irányelv 42a. cikkének (1), (5a) bekezdései; 42c. cikke (1) bekezdésének a) pontja; IAS 39 9. bekezdése; V. melléklet 1. részének 19. pontja

 

260

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések

BAD 4. cikke, Eszközök 7-8. pontjai; 4. irányelv 17. cikke; V. melléklet 2. részének 4. pontja

 

270

Tárgyi eszközök

BAD 4. cikke, Eszközök 10. pontja

 

280

Ingatlanok, gépek és berendezések

 

 

290

Befektetési célú ingatlan

 

 

300

Immateriális javak

BAD 4. cikke, Eszközök 9. pontja; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 115. pontja

 

310

Cégérték

BAD 4. cikke, Eszközök 9. pontja; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 113. pontja

 

320

Egyéb immateriális javak

BAD 4. cikke, Eszközök 9. pontja

 

330

Adókövetelések

 

 

340

Folyó adókövetelések

 

 

350

Halasztott adókövetelések

4. irányelv 43. cikkének (1), (11) bekezdései; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 106. pontja

 

360

Egyéb eszközök

V. melléklet 2. részének 5. pontja

 

380

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

BAD 4. cikke, Eszközök

 

1.2.   Kötelezettségek

 

Referenciák Nemzeti GAAP a BAD alapján

Könyv szerinti érték

010

061

Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek

4. irányelv 42a. cikkének (3) bekezdése

 

062

Származtatott ügyletek

CRR II. melléklete; V. melléklet 1. részének 15. pontja

 

063

Rövid pozíciók

 

 

064

Betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9. kategóriája; V. melléklet 1. részének 30. pontja

 

065

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

 

066

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 32-34. pontjai

 

141

Költségalapú módszerrel értékelt nem kereskedési célú nem származtatott pénzügyi kötelezettségek

4. irányelv 42a. cikkének (3) bekezdése

 

142

Betétek

25/2009/EK rendelet II. melléklete 2. részének 9. kategóriája; V. melléklet 1. részének 30. pontja

 

143

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

V. melléklet 1. részének 31. pontja

 

144

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

V. melléklet 1. részének 32-34. pontjai

 

150

Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások

4. irányelv 42a. cikkének (1), (5a) bekezdései; 42c. cikkének (1)a) bekezdése; V. melléklet 1. részének 23. pontja

 

170

Céltartalékok

BAD 4. cikke Források, 6. pontja

 

171

Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok [ha a kötelezettségek között szerepel]

BAD 38. cikkének 1. bekezdése; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 112. pontja; V. melléklet 2. részének 12. pontja

 

180

Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek

V. melléklet 2. részének 7. pontja

 

190

Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások

V. melléklet 2. részének 8. pontja

 

200

Átszervezés

 

 

210

Függő jogi ügyek és adóügyi perek

 

 

220

Adott kötelezettségvállalások és garanciák

BAD 24-25 cikkei, 33. cikkének (1) bekezdése

 

230

Egyéb céltartalékok

 

 

240

Adókötelezettség

 

 

250

Folyó adókötelezettség

 

 

260

Halasztott adókötelezettség

4. irányelv 43. cikkének (1), (11) bekezdései; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 108. pontja

 

280

Egyéb kötelezettségek

V. melléklet 2. részének 10. pontja

 

300

FORRÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1.3.   Saját tőke

 

Referenciák Nemzeti GAAP a BAD alapján

Könyv szerinti érték

010

010

Jegyzett tőke

BAD 4. cikke, Források 9. pontja, BAD 22. cikke

 

020

Befizetett jegyzett tőke

BAD 4. cikke, Források 9. pontja

 

030

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

BAD 4. cikke, Források 9. pontja

 

040

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

BAD 4. cikke, Források 10. pontja; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 124. pontja

 

050

Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke

V. melléklet 2. részének 15-16. pontjai

 

060

Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme

4. irányelv 42a. cikkének (5a) bekezdése; V. melléklet 2. részének 15. pontja

 

070

Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

V. melléklet 2. részének 16. pontja

 

080

Egyéb tőke

V. melléklet 2. részének 17. pontja

 

190

Eredménytartalék

BAD 4. cikke, Források 13. pontja; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 123. pontja

 

200

Átértékelési tartalék

BAD 4. cikke, Források 12. pontja

 

201

Tárgyi eszközök

4. irányelv 33. cikke (1) bekezdésének c) pontja

 

202

Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

4. irányelv 33. cikke (1) bekezdésének c) pontja

 

203

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4. irányelv 33. cikke (1) bekezdésének c) pontja

 

204

Egyéb

4. irányelv 33. cikke (1) bekezdésének c) pontja

 

205

Valós értéken értékelt tartalékok

4. irányelv 42a. cikkének (1) bekezdése

 

206

Külföldi érdekeltségekbe történt nettó befektetések fedezeti ügyletei

4. irányelv 42a. cikkének (1) bekezdése; 42c cikke (1) bekezdésének b) pontja

 

207

Származtatott fedezeti ügyletek – cash flow fedezeti ügyletek

4. irányelv 42a. cikkének (1) bekezdése; 42c cikke (1) bekezdésének b) pontja; CRR 30. cikkének a) pontja

 

208

Származtatott fedezeti ügyletek – egyéb fedezeti ügyletek

4. irányelv 42a. cikkének (1) bekezdése; 42c cikke (1) bekezdésének a) pontja

 

209

A saját tőkével szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú, nem származtatott pénzügyi eszközök

4. irányelv 42a. cikkének (1) bekezdése; 42c. cikkének (2) bekezdése

 

210

Egyéb tartalék

BAD 4. cikke, Források 11-13. pontjai

 

215

Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok [ha a saját tőke között szerepel]

BAD 38. cikkének 1. bekezdése; CRR 4. cikke (1) bekezdésének 112. pontja; V. melléklet 1. részének 38. pontja

 

220

Leányvállalatokba és társult vállalkozásokba, valamint közös vállalkozásokba történt befektetések tartalékai vagy halmozott veszteségei

4. irányelv 59. cikkének (4) bekezdése; V. melléklet 2. részének 19. pontja

 

230

Egyéb

V. melléklet 2. részének 19. pontja

 

235

Első konszolidációs különbségek

83/349/EGK irányelv (a továbbiakban: 7. irányelv) 19. cikke (1) bekezdésének c) pontja

 

240

(-) Saját részvények

4. irányelv 9. cikk C (III) (7), D (III) (2); V. melléklet 2. részének 20. pontja

 

250

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény

BAD 4. cikke, Források 14. pontja

 

260

(-) Évközi osztalék

CRR 26. cikkének (2b) bekezdése

 

270

Kisebbségi részesedések [Nem ellenőrző részesedés]

7. irányelv 21. cikke

 

280

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

CRR 4. cikke (1) bekezdésének 100. pontja

 

290

Egyéb tételek

 

 

300

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

 

 

310

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

BAD 4. cikke, Források

 

2.   Eredménykimutatás

 

Referenciák Nemzeti GAAP a BAD alapján

Tárgyidőszak

010

010

Kamatbevétel

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 1. pontja; V. melléklet 2. részének 21. pontja

 

090

(Kamatráfordítások)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 2. pontja; V. melléklet 2. részének 21. pontja

 

160

Osztalékbevétel

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 3. pontja; V. melléklet 2. részének 28. pontja

 

200

Díj- és jutalékbevételek

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 4. pontja

 

210

(Díj- és jutalékráfordítások)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 5. pontja

 

220

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és kötelezettségek értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása, nettó

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 6. pontja

 

285

Kereskedési célú pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 6. pontja

 

295

Nem kereskedési célú pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 6. pontja

 

300

Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó

4. irányelv 42a. cikkének (1) és (5a) bekezdései, 42c. cikke (1) bekezdésének a) pontja

 

310

Árfolyam-különbözet [nyereség vagy (-) veszteség], nettó

BAD 39. cikke

 

320

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba és társult vállalkozásokba történt befektetések kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 13-14. pontjai

 

330

Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó

 

 

340

Egyéb működési bevétel

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 7. pontja; V. melléklet 2. részének 141-143. pontjai

 

350

(Egyéb működési költségek)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 10. pontja; V. melléklet 2. részének 141-143. pontjai

 

355

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN, NETTÓ

 

 

360

(Igazgatási költségek)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 8. pontja

 

370

(Személyi jellegű ráfordítások)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 8.a pontja

 

380

(Egyéb adminisztrációs költségek)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 8.b pontja

 

390

(Értékcsökkenés)

 

 

400

(Ingatlanok, gépek és berendezések)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 9. pontja

 

410

(Befektetési célú ingatlanok)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 9. pontja

 

415

(Cégérték)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 9. pontja

 

420

(Egyéb immateriális javak)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 9. pontja

 

430

(Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása)

 

 

440

(Adott kötelezettségvállalások és garanciák)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 11-12. pontjai

 

450

(Egyéb céltartalékok)

 

 

455

(Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok növekedése vagy (-) csökkenése, nettó)

BAD 38. cikkének 2. bekezdése

 

460

(Eredménnyel szemben valós értéken nem értékelt pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

BAD 35-37. cikkei

 

510

(Leányvállalatokba és társult vállalkozásokba, valamint közös vállalkozásokba történt befektetések értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 13-14. pontjai

 

520

(Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása)

 

 

530

(Ingatlanok, gépek és berendezések)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 9. pontja

 

540

(Befektetési célú ingatlanok)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 9. pontja

 

550

(Cégérték)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 9. pontja

 

560

(Egyéb immateriális javak)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 9. pontja

 

570

(Egyéb)

 

 

580

Eredményben elszámolt negatív cégérték

7. irányelv 31. cikke

 

590

Leányvállalatokba és társult vállalkozásokba, valamint közös vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 13-14. pontjai

 

610

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT

 

 

620

(A folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 15. pontja

 

630

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 16. pontja

 

632

Rendkívüli nyereség vagy (-) veszteség adófizetés után

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 21. pontja

 

633

Rendkívüli nyereség vagy (-) veszteség adófizetés előtt

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 19. pontja

 

634

(A rendkívüli eredményhez eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel)

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 20. pontja

 

670

AZ ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE

BAD 27. cikke, Függőleges tagolás 23. pontja

 

680

Kisebbségi részesedéseknek tulajdonítható [nem ellenőrző részesedés]

 

 

690

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

 

 

5.   Kölcsönök és előlegek termék szerinti részletezése

 

 

Referenciák Nemzeti GAAP a BAD alapján

Központi bankok

Államháztartás

Hitelintézetek

Egyéb pénzügyi vállalkozások

Nem pénzügyi vállalkozások

Háztartások

V. melléklet 1. részének 35. a) pontja

V. melléklet 1. részének 35. b) pontja

V. melléklet 1. részének 35. c) pontja

V. melléklet 1. részének 35. d) pontja

V. melléklet 1. részének 35. e) pontja

V. melléklet 1. részének 35. f) pontja

010

020

030

040

050

060

Termék szerint

010

Látra szóló [azonnal felmondható] és rövid határidővel felmondható [folyószámla]

V. melléklet 2. részének 41. a) pontja

 

 

 

 

 

 

020

Hitelkártya-tartozás

V. melléklet 2. részének 41. b) pontja