Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0404

A Bizottság (EU) 2015/404 végrehajtási rendelete ( 2015. március 11. ) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a beflubutamid, a kaptán, a dimetoát, a dimetomorf, az etoprofosz, a fipronil, a folpet, a formetanát, a glufoszinát, a metiokarb, a metribuzin, a foszmet, a pirimifosz-metil és a propamokarb hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 67, 12.3.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/404/oj

12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 11.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a beflubutamid, a kaptán, a dimetoát, a dimetomorf, az etoprofosz, a fipronil, a folpet, a formetanát, a glufoszinát, a metiokarb, a metribuzin, a foszmet, a pirimifosz-metil és a propamokarb hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

A kaptán, a dimetoát, a dimetomorf, az etoprofosz, a fipronil, a folpet, a formetanát, a glufoszinát, a metiokarb, a metribuzin, a foszmet, a pirimifosz-metil és a propamokarb hatóanyagok jóváhagyása 2017. szeptember 30-án, a beflubutamid hatóanyag jóváhagyása pedig 2017. november 30-án lejár. E hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására kérelmeket nyújtottak be. Mivel e hatóanyagok tekintetében a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (3) megállapított követelmények alkalmazandók, elegendő időt kell biztosítani az említett rendeletben meghatározott, a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljáráshoz. Következésképpen a hatóanyagok engedélyei valószínűleg a meghosszabbításukra vonatkozó határozat meghozatala előtt le fognak járni. Ezért ezen jóváhagyási időszakokat meg kell hosszabbítani.

(3)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor az e rendelet mellékletében meghatározott adott lejárati időpont előtt legkésőbb 30 hónappal nem nyújtanak be a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő kiegészítő dokumentációt, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy az ez utáni legkorábbi időpontot határozza meg.

(5)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkének első bekezdésében foglalt célra, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra – attól függően, melyik időpont a későbbi.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2012. szeptember 18-i 844/2012/EU végrehajtási rendelete a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része a következőképpen módosul:

(1)

A 145. sor (kaptán) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(2)

A 146. sor (folpet) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(3)

A 147. sor (formetanát) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(4)

A 148. sor (metiokarb) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(5)

A 149. sor (dimetoát) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(6)

A 150. sor (dimetomorf) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(7)

A 151. sor (glufoszinát) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(8)

A 152. sor (metribuzin) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(9)

A 153. sor (foszmet) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(10)

A 154. sor (propamokarb) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(11)

A 155. sor (etoprofosz) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(12)

A 156. sor (pirimifosz-metil) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(13)

A 157. sor (fipronil) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(14)

A 158. sor (beflubutamid) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. november 30.” helyébe „2018. július 31.” lép.


Top