Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0006

A Bizottság (EU) 2015/6 felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. október 31. ) a 443/2009/EK Európai Parlament és tanácsi rendelet I. mellékletének a 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban nyilvántartásba vett új személygépjárművek tömege alakulásának figyelembevétele érdekében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 3, 7.1.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/6/oj

7.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/6 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. október 31.)

a 443/2009/EK Európai Parlament és tanácsi rendelet I. mellékletének a 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban nyilvántartásba vett új személygépjárművek tömege alakulásának figyelembevétele érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fajlagos CO2-kibocsátás kiszámításához használt átlagos tömegértéket az összes új személygépjármű esetében háromévente ki kell igazítani az Unióban nyilvántartásba vett új gépjárművek tömege bármely változásának figyelembevétele érdekében.

(2)

A 2011., 2012. és 2013. naptári évben nyilvántartásba vett új személygépjárművek menetkész tömegének ellenőrzése alapján nyilvánvaló, hogy az átlagos tömeg növekedett, és a 443/2009/EK rendelet I. mellékletének 1.b) pontjában szereplő M0-értéket ezért ki kell igazítani.

(3)

Ezen első kiigazítás esetében kivételesen célszerű figyelembe venni, hogy a 2011., a 2012. és a 2013. évben ellenőrzött adatok minősége eltérő volt. Az új érték kiszámításánál tehát csak azokat a tömegértékeket kell figyelembe venni, amelyeket az érintett járműgyártók igazolni tudtak, kizárva a számításból a nyilvánvalóan helytelen, azaz a 2 840 kg-ot meghaladó és az 500 kg alatti tömegértékeket, illetve az azokra a járművekre vonatkozó értékeket, amelyekre a 443/2009/EK rendelet nem terjed ki. Az új érték továbbá súlyozott átlagon alapul, figyelembe véve valamennyi referenciaévben az új nyilvántartásba vételek számát.

(4)

A fentiek alapján a 2016. január 1-jétől alkalmazandó M0-értéket 20,4 kg-mal, 1 372,0 kg-ról 1 392,4 kg-ra kell növelni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 443/2009/EK rendelet I. mellékletének 1.b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2016-tól kezdve:

fajlagos CO2-kibocsátás = 130 + a × (M – M0),

ahol:

M

=

a jármű kilogrammban (kg) megadott tömege

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 1. o.


Top