Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0002

A Bizottság (EU) 2015/2 felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. szeptember 30. ) az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendelkezésére bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 2, 6.1.2015, p. 24–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2/oj

6.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. szeptember 30.)

az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendelkezésére bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére és 21. cikke (4a) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1060/2009/EK rendelet 11a. cikkének (1) bekezdése kötelezi a nyilvántartásba vett és a hitelesített hitelminősítő intézeteket, hogy hitelminősítés vagy hitelminősítési kilátás kiadása esetén szolgáltassanak minősítési információkat az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) számára. Ez a követelmény nem vonatkozik a kizárólag befektetők számára, díjfizetés ellenében készített és elérhetővé tett minősítésekre. Az ESMA köteles a hitelminősítők által szolgáltatott minősítési adatokat közzétenni az „Európai Hitelminősítési Platform” nevű nyilvános portálon. Ezért szabályokat kell alkotni az Európai Hitelminősítési Platformon való közzététel céljából az ESMA-nak benyújtandó információk tartalmára és bemutatására vonatkozóan.

(2)

Emellett az 1060/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése és 21. cikke (4) bekezdésének e) pontja kötelezi a hitelminősítőket, hogy korábbi teljesítményadataikról és a folyamatos felügyelet céljából szolgáltassanak információt az ESMA számára. Ezen információk tartalmára és bemutatására vonatkozó követelményeket a 448/2012/EU (2) és a 446/2012/EU (3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek határozzák meg. Az ESMA általi hatékonyabb adatfeldolgozás, valamint a nyilvántartásba vett és a hitelesített hitelminősítők általi adatszolgáltatás egyszerűsítése érdekében integrált adatszolgáltatási követelményeket kell meghatározni a nyilvántartásba vett és a hitelesített hitelminősítők által az ESMA felé teljesítendő minden adatszolgáltatás tekintetében. Következésképpen ez a rendelet meghatározza az Európai Hitelminősítési Platformon való közzététel céljából benyújtandó adatokra, az ESMA által létrehozott központi adatbázisban gyűjtendő, korábbi teljesítményre vonatkozó információkra, valamint a folyamatos felülvizsgálat céljából a hitelminősítők által az ESMA felé rendszeresen teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat. Ez a rendelet hatályon kívül helyezi a 448/2012/EU és a 446/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet. A hitelminősítő intézetek által az Európai Hitelminősítési Platform céljára, a központi adatbázis céljára és a hitelminősítők folyamatos felügyeletének céljára benyújtott adatokat az ESMA-nak egyetlen adatbázisban kell integrálnia.

(3)

Biztosítandó, hogy az Európai Hitelminősítési Platform friss információkat tartalmazzon azokról a minősítési intézkedésekről, amelyeket nem kizárólag befektetőknek, díj ellenében tesznek elérhetővé a hitelminősítő intézetek, meg kell határozni a benyújtandó adatokat, amelyeknek ki kell terjedniük a minősített eszköz vagy szervezet minősítésére, a minősítéshez rendelt kilátásra, a minősítési intézkedésre vonatkozó sajtóközleményekre, az államadóssággal kapcsolatos minősítési intézkedéseket kísérő jelentésekre, a minősítési intézkedés típusára és a bejelentés keltére és időpontjára. A minősítési döntés mögött meghúzódó főbb tényezőkről különösen a sajtóközlemények szolgálnak információval. Az Európai Hitelminősítési Platform központi hozzáférést biztosít az aktuális minősítési információkhoz a felhasználók számára, és azáltal, hogy átfogó áttekintést nyújt az egyes minősített szervezetekre vagy eszközökre vonatkozó különböző minősítésekről, csökkenti az információs költségeket.

(4)

Az ugyanarra a minősített szervezetre vagy eszközre vonatkozóan különböző hitelminősítők által adott minősítések átfogó áttekintését biztosítandó, az ESMA felé történő adatszolgáltatás során a hitelminősítőknek közös azonosítókat kell rendelniük az egyes minősített szervezetekhez és eszközökhöz. A minősített szervezetek, kibocsátók, kezdeményezők és hitelminősítők globális egyedi azonosításának egyetlen módja ezért a globális jogalany-azonosító (LEI) használata lehet.

(5)

Annak érdekében, hogy az Európai Hitelminősítési Platform naprakész információkat nyújthasson, a minősítési információkat napi gyakorisággal kell gyűjteni és közzétenni, lehetővé téve a platform napi egyszeri, az uniós hivatali időn kívül végrehajtandó frissítését.

(6)

A nyilvántartásba vett és a hitelesített hitelminősítő intézetek által benyújtott minősítési információknak lehetővé kell tenniük, hogy az ESMA szoros felügyeletet gyakorolhasson a hitelminősítő intézetek magatartása és tevékenysége felett annak érdekében, hogy az 1060/2009/EK rendelet tényleges vagy esetleges megsértése esetén késedelem nélkül beavatkozhasson. Ezért a minősítési adatokat havi rendszerességgel kell az ESMA részére bejelenteni. Az arányosság biztosítása érdekében azonban az 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató és csoporthoz nem tartozó hitelminősítő intézetek számára lehetővé kell tenni, hogy a minősítési adatokat kéthavi rendszerességgel nyújthassák be. Ugyanakkor az ESMA számára lehetővé kell tenni, hogy ez utóbbi hitelminősítő intézetek számára havi adatszolgáltatást írhasson elő az általuk kiadott minősítések száma és típusa, ezen belül a hitelelemzés összetettsége, a minősített eszközök és kibocsátók jelentősége, valamint annak függvényében, hogy a minősítések használhatók-e szabályozási célra.

(7)

A többszörös adatszolgáltatást elkerülendő az ESMA-nak a folyamatos felügyelet céljára fel kell használnia az Európai Hitelminősítési Platform céljára már benyújtott adatokat. A hitelminősítő intézetek kötelesek a folyamatos felügyelet céljára azon hitelminősítések és minősítési kilátások tekintetében is információkat szolgáltatni, amelyeket nem jelentenek be az Európai Hitelminősítési Platform céljára.

(8)

Az ESMA-nak fel kell használnia az Európai Hitelminősítési Platform és a folyamatos felügyelet céljára benyújtott adatokat a hitelminősítők korábbi teljesítményére vonatkozó, a központi adatbázisban az 1060/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően elérhetővé teendő információk összeállításához. A fokozottabb összehasonlíthatóság és a 448/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek megfelelően jelentett adatokkal való összhang biztosítása érdekében az újonnan hitelesített hitelminősítő intézeteket kötelezni kell arra, hogy legalább a hitelesítésüket megelőző tíz év vagy tevékenységük teljes időtartama tekintetében szolgáltassanak adatokat. A hitelesített hitelminősítő intézeteket részben vagy egészben mentesíteni kell az említett adatokra vonatkozó adatszolgáltatás alól, ha bizonyítani tudják, hogy az nem lenne arányos az adatok volumenével és összetettségével.

(9)

Csoporthoz tartozó hitelminősítő intézetek számára lehetővé kell tenni, hogy minősítési adataikat vagy külön jelenthessék az ESMA felé, vagy megbízhassák a csoporton belüli további intézetek egyikét azzal, hogy nevükben jelentse az adatokat. Mindazonáltal a hitelminősítő intézetek uniós szinten nagymértékben integrált szervezete miatt és a statisztikák értelmezésének megkönnyítése érdekében a hitelminősítő intézeteket ösztönözni kell arra, hogy a jelentést az egész csoportra vonatkozóan, globális szempontból tegyék meg.

(10)

Az ESMA általi folyamatos felügyelet és a hitelminősítő intézetek korábbi teljesítményadatainak közzététele céljára a hitelminősítő intézetek önkéntes alapon adatot szolgáltathatnak az ESMA-nak a csoportjukhoz tartozó, harmadik országbeli hitelminősítő intézetek által kiadott, de az 1060/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében be nem fogadott hitelminősítésekről.

(11)

Az adatszolgáltatáshoz a hitelminősítő intézetek a kiadott minősítési adatokat és minősítési kilátásokat különböző kategóriákba sorolják a minősítés típusa és az ezen belüli alosztályok (szektor, ágazat vagy eszközosztály), vagy a kibocsátó és a kibocsátás típusa szerint. Ezek a kategóriák az ESMA korábbi hitelminősítési adatgyűjtési tapasztalatain és a hitelminősítési adatokkal kapcsolatos felügyeleti igényeken alapulnak.

(12)

A pénzügyi innovációk eredményeként megjelenő új pénzügyi eszközökre vonatkozó hitelminősítésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás lehetővé tétele érdekében külön adatszolgáltatási kategóriát kell képezni „egyéb pénzügyi eszközök” számára. Emellett a vállalati minősítések és a strukturált pénzügyi eszközök minősítése kategóriákon belül ugyancsak létre kell hozni egy „egyéb” kategóriát a vállalati kibocsátások és a strukturált pénzügyi eszközök új, a meglévő kategóriák közé nem sorolható típusainak számbavétele érdekében.

(13)

Annak érdekében, hogy az ESMA létrehozhassa az Európai Hitelminősítési Platformot, és a hitelminősítő intézetek hozzáigazíthassák belső rendszereiket az új adatszolgáltatási követelményekhez, az első adatszolgáltatást 2016. január 1-jéig kell teljesíteniük a hitelminősítő intézeteknek. Az e rendelet alapján jelentett adatok összehasonlíthatóságának és folytonosságának biztosítása érdekében az első adatszolgáltatásnak a 2015. június 21-ig kiadott és vissza nem vont minden minősítésre ki kell terjednie. Emellett az első adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a 2015. június 21. és 2016. január 1. között a hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítéseket és minősítési kilátásokat. Az első adatszolgáltatásnak ugyanazokat az adattípusokat kell tartalmaznia, mint az azt követő napi minősítési adatszolgáltatásoknak.

(14)

A bejelentendő adatokat szabványos formátumban kell megadni, lehetővé téve az ESMA számára, hogy az adatokat belső rendszerén keresztül, automatikusan fogadja és dolgozza fel. A műszaki fejlődés miatt előfordulhat, hogy az ESMA-nak több, a hitelminősítő intézetek által benyújtandó fájlok továbbítására és formátumára vonatkozó adatszolgáltatási technikai utasítást frissítenie kell, amiről külön közlemények vagy iránymutatások formájában ad tájékoztatást.

(15)

Ez a rendelet az ESMA által az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 10. cikke szerint a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(16)

Az ESMA nyilvános konzultációt tartott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte a kapcsolódó lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke értelmében létrehozott Értékpapír-piaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(17)

A 462/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 2. cikke (3) bekezdésének való megfelelés érdekében ezt a rendeletet 2015. június 21-től kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jelentendő adatok köre

(1)   A hitelminősítő intézet minden általa kiadott vagy befogadott hitelminősítésről és minősítési kilátásról adatokat szolgáltat a 8., 9. és 11. cikknek megfelelően. A hitelminősítő intézet minden általa kiadott hitelminősítésről és minősítési kilátásról a minősített szervezet szintjén és adott esetben minden kibocsátott adósságinstrumentum figyelembevételével szolgáltat adatokat.

(2)   A hitelminősítő intézet biztosítja az ESMA felé jelentett adatok pontosságát, teljességét és rendelkezésre állását, valamint biztosítja, hogy az adatszolgáltatásra a 8., 9. és 11. cikknek megfelelően, az ESMA technikai utasításai alapján kialakított megfelelő rendszerek használatával kerüljön sor.

(3)   A hitelminősítő intézet haladéktalanul értesíti az ESMA-t minden rendkívüli körülményről, amely átmenetileg megakadályozza vagy késlelteti az e rendelet szerinti adatszolgáltatást.

(4)   A hitelminősítő csoporthoz tartozó hitelminősítő intézet megbízhat egy csoporton belüli intézetet, hogy a nevében teljesítse az e rendeletben előírt adatszolgáltatást. Minden olyan hitelminősítő intézetet, amelynek nevében az adatszolgáltatást teljesítik, azonosítani kell az ESMA-nak benyújtott jelentésekben.

(5)   A 11. cikk (2) bekezdésének és az 1060/2009/EK rendelet 21. cikke (4) bekezdésének e) pontja alkalmazása céljából a csoport nevében adatot szolgáltató hitelminősítő intézet adatszolgáltatása kiterjedhet a csoporthoz tartozó harmadik országbeli hitelminősítő intézet által kiadott, be nem fogadott hitelminősítésekkel és minősítési kilátásokkal kapcsolatos adatokra is. Ha a hitelminősítő intézet nem jelenti ezeket az adatokat, kvalitatív jelentésében – e rendelet I. melléklete 1. része 1. táblázatának 9. és 10. mezőjében – ezt megindokolja.

(6)   A hitelminősítő intézet adatot szolgáltat minden egyes bejelentett hitelminősítés és minősítési kilátás kezdeményezettségi státusáról, megadva, hogy a hitelminősítés vagy minősítési kilátás az 1060/2009/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdésének megfelelően kezdeményezés nélkül, de részvétellel, kezdeményezés és részvétel nélkül vagy kezdeményezés alapján készült-e.

2. cikk

A nemteljesítési státus és a visszavonások jelentése

(1)   A hitelminősítő intézet az egyes minősítések tekintetében az I. melléklet 2. része 2. táblázatának 6. és 13. mezőjében, az alábbi események valamelyikének bekövetkezése esetén jelent nemteljesítést:

a)

a minősítés azt jelzi, hogy a hitelminősítő intézet nemteljesítésre vonatkozó fogalommeghatározása szerint nemteljesítés következett be;

b)

a minősítés visszavonásra került a minősített szervezet fizetésképtelensége vagy adósságátütemezés miatt;

c)

bármely egyéb eset, amelynek következtében a hitelminősítő intézet a minősített szervezetet vagy eszközt nemteljesítőnek, lényegesen értékvesztettnek vagy ezekkel egyenértékűnek tekinti.

(2)   A minősítés visszavonásának okát az I. melléklet 2. része, 2. táblázatának 11. mezőjében jelenteni kell.

3. cikk

Minősítési típusok

A hitelminősítő intézet a jelentett hitelminősítéseket és minősítési kilátásokat a következő minősítési típusok valamelyikébe sorolja:

a)

vállalati minősítések;

b)

strukturált pénzügyi eszközök minősítése;

c)

államadósság és államháztartás minősítése;

d)

egyéb pénzügyi eszközök minősítése.

4. cikk

Vállalati minősítések

(1)   A hitelminősítő intézet a jelentett vállalati minősítéseket a következő ágazati szegmensek valamelyikébe sorolja:

a)

pénzügyi intézmények, köztük bankok, brókerházak és tőzsdei kereskedőházak;

b)

biztosítók;

c)

az a) és b) pont alá nem sorolható egyéb vállalati kibocsátók.

(2)   A hitelminősítő intézet a vállalati kibocsátásokat a következő kibocsátástípusok valamelyikébe sorolja:

a)

kötvények;

b)

a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 52. cikkének (4) bekezdésében említett azon fedezett kötvények, amelyek megfelelnek az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 129. cikkének (1)–(3), (6) és (7) bekezdésében említett jogosultsági követelményeknek;

c)

a fedezett kötvények egyéb típusai, amelyek minősítéséhez a minősítő a fedezett kötvényekre vonatkozó egyedi módszertanokat, modelleket vagy fő minősítési feltevéseket alkalmazott, és amelyeket a b) pont nem tartalmaz;

d)

a vállalati kibocsátások egyéb, az a), b) és c) pont alá nem sorolható típusai.

(3)   A minősített szervezetnek vagy kibocsátásnak az I. melléklet 2. része 1. táblázatának 10. mezőjében szereplő országkódja a szervezet letelepedési helye szerinti ország kódja.

5. cikk

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése

(1)   A strukturált pénzügyi eszközök minősítése az 575/2013/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdésének 61. pontjában említett értékpapírosítási ügyletből vagy rendszerből származó pénzügyi vagy egyéb eszközökre vonatkozó minősítés.

(2)   A hitelminősítő intézet a strukturális pénzügyi eszközökre vonatkozóan jelentett minősítéseket a következő eszközosztályok valamelyikébe sorolja:

a)

eszközfedezetű értékpapírok, köztük gépjárműhitel, hajókölcsön, légijármű-hitel, diákhitel, fogyasztói hitel, egészségügyi ellátásra felvett hitel, előre gyártott házra felvett hitel, filmgyártási hitel, közműfejlesztési hitel, gép- és berendezéslízing, hitelkártya-követelés, adótartozás biztosítékául szolgáló zálogjog, nemteljesítő hitelek, lakóautó-hitel, magánszemélynek nyújtott lízing, vállalkozásnak nyújtott lízing és vevőkövetelések;

b)

lakóingatlannal fedezett értékpapírok, köztük lakóingatlannal fedezett elsőrendű értékpapírok és lakóingatlannal fedezett másodrendű értékpapírok, valamint szabad felhasználású jelzáloghitelek;

c)

üzleti ingatlannal fedezett értékpapírok, köztük kiskereskedelmi vagy irodacélú kölcsön, kórház-finanszírozási hitel, ápoló-gondozó otthonokra, raktározási létesítményekre felvett hitel, szállodafinanszírozási hitel, gyermekgondozási létesítményekre felvett hitel, ipari hitel és társasházakra felvett hitel;

d)

fedezett adósságkölezevények (CDO), köztük hitellel fedezett kötelezvény, kötvénnyel fedezett kötelezvény, szintetikus fedezett adósságkötelezvény, egy ügyletrész-sorozatos fedezett adósságkötelezvény, alappal fedezett kötelezvény, eszközalapú értékpapírokat tartalmazó fedezett adósságkötelezvény és fedezett adósságkötelezvényeket tartalmazó fedezett adósságkötelezvény;

e)

eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok;

f)

az a)–e) pontok alá nem sorolható egyéb strukturált pénzügyi eszközök, többek között strukturált fedezett kötvények, strukturált befektetési eszközök (SIV), biztosításhoz kapcsolt értékpapírok és származtatott termékeket kínáló egységek.

(3)   Adott esetben a hitelminősítő intézet feltünteti, hogy az egyes minősített eszközök az I. melléklet 2. része 1. táblázata 34. mezőjének melyik alosztályához tartoznak.

(4)   A strukturált pénzügyi eszközök országkódját, amelyet a mögöttes eszközök többségének származási országa alapján kell megadni, az I. melléklet 2. része 1. táblázatának 10. mezőjében kell jelenteni. Amennyiben a mögöttes eszközök többségének származási országa nem állapítható meg, a minősített eszközt „nemzetközi”-ként kell besorolni.

6. cikk

Az államadósság és az államháztartás minősítése

(1)   A hitelminősítő intézet az állam, állami szervezetek és szupranacionális szervezetek általa jelentett minősítéseit a következő szektorok valamelyikébe sorolja:

a)

állam, ha a minősített szervezet vagy a minősített adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz kibocsátója egy állam vagy egy állam különleges célú gazdasági egysége az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése v) pontja i. és ii. alpontjának megfelelően, és a minősítés egy államra vonatkozik;

b)

regionális vagy helyi hatóság, ha a minősített szervezet vagy a minősített adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz kibocsátója egy regionális vagy helyi hatóság vagy egy regionális vagy helyi hatóság különleges célú gazdasági egysége az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése v) pontja i. és ii. alpontjának megfelelően, és a minősítés egy regionális vagy helyi hatóságra vonatkozik;

c)

nemzetközi pénzügyi intézmény, az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése v) pontja iii. alpontjának megfelelően;

d)

szupranacionális szervezet, azaz a c) pontba nem sorolható olyan szervezet, amelyet egynél több állami részvényes hozott létre, birtokol és ellenőriz, ideértve az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) I. mellékletének U. nemzetgazdasági ágához sorolt szervezeteket;

e)

állami szervezet, ideértve az 1893/2006/EK rendelet I. mellékletének O., P. és Q. nemzetgazdasági ágához sorolt szervezeteket.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés c) és d) pontja alá sorolt nemzetközi pénzügyi intézmények vagy szupranacionális szervezetek esetében nem állapítható meg a kibocsátás országa, a minősített kibocsátót „nemzetközi”-ként kell besorolni az I. melléklet 2. része, 1. táblázatának 10. mezőjében.

7. cikk

Egyéb pénzügyi eszközök

Az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott, az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti vállalati kibocsátások, az e rendelet 5. cikke szerinti strukturált pénzügyi eszközök és az e rendelet 6. cikke szerinti államadósság vagy államháztartás körébe nem sorolható pénzügyi eszközökre vonatkozó hitelminősítéseket vagy minősítési kilátásokat az egyéb pénzügyi eszközök kategória alatt kell jelenteni.

8. cikk

Adatszolgáltatás az Európai Hitelminősítési Platformon való közzététel céljára

(1)   A hitelminősítő intézet minden olyan esetben, amikor nem kizárólag befektetők számára, díjfizetés ellenében készített minősítést vagy minősítési kilátást ad ki vagy fogad be, az 1060/2009/EK rendelet 11a. cikkének (1) bekezdése szerint adatot szolgáltat e hitelminősítésekről és minősítési kilátásokról.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, közép-európai idő (CET) (9) szerint 20:00:00 és a következő nap 19:59:59 között kiadott hitelminősítésekről és minősítési kilátásokról a következő nap 21:59:59-ig kell adatot szolgáltatni.

(3)   Az (1) bekezdésnek megfelelően jelentett hitelminősítések és minősítési kilátások esetében azokkal egy időben kell rendelkezésre bocsátani az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete D. szakasza I. részének 5. pontjában említett sajtóközleményt. Ha a sajtóközlemény először nem angol nyelven jelenik meg és kerül benyújtásra, az angol nyelvi változat is benyújtható, ha és amikor rendelkezésre áll.

(4)   A 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett minősítések esetében a minősítést kísérő, az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete D. szakasza III. részének 1. pontjában említett kutatási jelentést is rendelkezésre kell bocsátani. Ha a kutatási jelentés először nem angol nyelven jelenik meg és kerül benyújtásra, az angol nyelvi változat is benyújtható, ha és amikor rendelkezésre áll.

9. cikk

Adatszolgáltatás az ESMA által gyakorolt felügyelet céljára

(1)   Az 1060/2009/EK rendelet 21. cikke (4) bekezdése e) pontjának megfelelően a hitelminősítő adatot szolgáltat minden kiadott vagy befogadott, vagy az 1. cikk (5) bekezdésében említetteknek megfelelően harmadik országban kiadott és be nem fogadott hitelminősítésről és minősítési kilátásról, beleértve az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete D. szakasza I. része 6. pontjának megfelelően a kezdeti vizsgálat vagy előzetes minősítés céljából a szervezetek vagy adósságinstrumentumok vonatkozásában részére benyújtott információkat.

(2)   A hitelminősítő intézet a 8. cikk hatálya alá nem tartozó hitelminősítésekre és minősítési kilátásokra vonatkozó minősítési adatokat havonta jelenti a megelőző hónapra vonatkozóan.

(3)   Az a hitelminősítő intézet, amely 50 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, és amely nem tagja hitelminősítő intézetek csoportjának, kéthavonta nyújthatja be a (2) bekezdésben említett minősítési adatokat, kivéve, ha hitelminősítéseinek jellege, összetettsége és köre miatt az ESMA havi adatszolgáltatást ír elő számára. Az adatszolgáltatás a megelőző két hónapra vonatkozik.

(4)   A (2) bekezdésben említett minősítési adatokat az adatszolgáltatás tárgyidőszakának végétől számított 15 napon belül kell benyújtani az ESMA-nak. Ha a hónap tizenötödik napja a hitelminősítő intézet letelepedése szerinti országban – vagy ha a hitelminősítő intézet az 1. cikk (4) bekezdésének megfelelően csoport nevében jelent, az adott hitelminősítő intézet letelepedése szerinti országban – munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanap.

(5)   Ha a megelőző naptári hónapban a hitelminősítő intézet nem adott ki az (1) bekezdés szerinti hitelminősítést vagy minősítési kilátást, nem köteles adatot szolgáltatni.

10. cikk

Adatszolgáltatás a korábbi teljesítmény értékelése céljára

A kiadott vagy befogadott, vagy az 1. cikk (5) bekezdésében említett, harmadik országban kiadott és be nem fogadott hitelminősítéseket az ESMA korábbi teljesítményadatok rendelkezésre bocsátására használja fel, az 1060/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének és I. melléklete, E. szakasza, II. része 1. pontjának megfelelően.

11. cikk

Első adatszolgáltatás

(1)   A 2015. június 21. előtt nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézet 2016. január 1-ig elkészíti az ESMA-nak benyújtandó első jelentését, amely tartalmazza a következőket:

a)

a 8. és 9. cikkben említett, kiadott és 2015. június 21-ig vissza nem vont hitelminősítésekre és minősítési kilátásokra vonatkozó információk;

b)

a 8. és 9. cikkben említett, 2015. június 21. és 2015. december 31. között kiadott hitelminősítések és minősítési kilátások.

(2)   A 2015. június 21. és 2015. december 31. között nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézetnek 2016. január 1-jétől kezdődően kell megfelelnie e rendelet előírásainak. Első jelentésében a 8. és 9. cikknek megfelelően adatot szolgáltat a nyilvántartásba vétele vagy hitelesítése napja óta kiadott valamennyi hitelminősítésről és minősítési kilátásról.

(3)   A 2016. január 1. után nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézetnek a nyilvántartásba vétele vagy hitelesítése napjától számított három hónapon belül kell megfelelnie e rendelet előírásainak. Első jelentésében a 8. és 9. cikknek megfelelően adatot szolgáltat a nyilvántartásba vétele vagy hitelesítése napja óta kiadott valamennyi hitelminősítésről és minősítési kilátásról.

(4)   A (2) és (3) bekezdésben említett első jelentés mellett a 2015. június 21. után hitelesített hitelminősítő intézet az 1060/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének és I. melléklete, E. szakasza, II. része 1. pontjának megfelelően a hitelesítését megelőző legalább tíz évre vonatkozó – vagy ha a hitelesítése előtt tíz évvel még nem folytatott hitelminősítési tevékenységet, hitelminősítési tevékenységének kezdetétől rendelkezésre álló – korábbi teljesítményadatairól is adatot szolgáltat. A hitelesített hitelminősítő intézet részben vagy egészben mentesül az említett adatokra vonatkozó adatszolgáltatás alól, ha bizonyítani tudja, hogy az nem lenne arányos az adatok volumenével és összetettségével.

12. cikk

Adatszerkezet

(1)   A hitelminősítő intézet az I. melléklet 1. részének táblázataiban meghatározott formátumban kvalitatív jelentéseket nyújt be az ESMA-nak a 11. cikknek megfelelő első minősítési adatszolgáltatással együtt. A kvalitatív jelentések tartalmának bármely változását késedelem nélkül, a változás által érintett minősítési adatok benyújtása előtt, aktualizálásként jelezni kell az ESMA rendszerének. Ha egy hitelminősítő intézet az 1. cikk (4) bekezdése szerint, csoport nevében szolgáltat adatot, elegendő egyetlen kvalitatív jelentéssort benyújtania az ESMA-nak.

(2)   A hitelminősítő intézet a 8., 9. és 11. cikkekben említett minősítésekre vonatkozó minősítési jelentéseket az I. melléklet 2. részének táblázataiban meghatározott formátumban nyújtja be.

13. cikk

Adatszolgáltatási eljárások

(1)   A hitelminősítő intézet az ESMA által adott technikai utasításoknak megfelelően, az ESMA adatszolgáltatási rendszerének használatával nyújtja be a 12. cikkben említett kvalitatív jelentéseket és minősítési jelentéseket.

(2)   A hitelminősítő intézet az ESMA részére küldött és általa kapott fájlokat legalább öt évig elektronikus formában tárolja. A fájlokat kérésre az ESMA rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Ha a hitelminősítő intézet ténybeli hibát azonosít a jelentett adatokban, az érintett adatot indokolatlan késedelem nélkül, az ESMA által adott technikai utasításoknak megfelelően javítja.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések

(1)   A következő rendeletek 2016. január 1-jén hatályukat vesztik:

a)

a Bizottság 446/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete;

b)

a Bizottság 448/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az ESMA-nak az (1) bekezdésben meghatározott rendeleteknek megfelelően 2016. január 1. előtt benyújtott adatokat úgy kell tekinteni, mint amelyeket e rendeletnek megfelelően nyújtottak be; ezeket az adatokat az ESMA az 1060/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének, 21. cikke (4) bekezdésének és I. melléklete E. szakasza II. része 1. pontjának megfelelően továbbra is használja.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. június 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012. március 21-i 448/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által létrehozott központi adatbázis számára a hitelminősítő intézetek részéről rendelkezésre bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 140., 2012.5.30., 17. o.).

(3)  A Bizottság 2012. március 21-i 446/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára benyújtandó, a minősítési adatokra vonatkozó rendszeres jelentés tartalmát és formátumát előíró szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 140., 2012.5.30., 2. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 462/2013/EU rendelete a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 146 ., 2013.05.31., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(9)  Megfelelő esetben a CET a közép-európai nyári időszámítást jelenti.


I. MELLÉKLET

1.   RÉSZ

A KVALITATÍV ADATOKAT TARTALMAZÓ FÁJL MEZŐINEK JEGYZÉKE

1.   táblázat

Hitelminősítők azonosítása és a módszertan ismertetése

A táblázat azokat az elemeket tartalmazza, amelyek azonosítják az adatszolgáltató hitelminősítőt, ideértve az alkalmazott jogi azonosítást, módszertant és politikákat.

A táblázatban minden adatszolgáltató hitelminősítőhöz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Hitelminősítő azonosítója

Az adatszolgáltató hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az ESMA adja meg a hitelminősítő nyilvántartásba vételekor vagy hitelesítésekor.

Kötelező.

 

Szakmai

2

Adatszolgáltató hitelminősítő LEI kódja

A fájlt küldő hitelminősítő LEI kódja.

Kötelező.

ISO 17442

Nyilvános

3

Hitelminősítő neve

A hitelminősítőt azonosító név. Megegyezik a hitelminősítő által a nyilvántartásba vételi folyamat során használt és az ESMA összes egyéb felügyeleti eljárásában alkalmazott névvel. Ha a hitelminősítő csoport valamely tagja a csoport egésze nevében szolgáltat adatot, akkor a hitelminősítő csoport nevét kell megadni.

Kötelező.

 

Nyilvános

4

A hitelminősítő bemutatása

A hitelminősítő rövid bemutatása.

Kötelező.

 

Nyilvános

5

A hitelminősítő módszertana

A hitelminősítő hitelminősítési módszertanának ismertetése. A hitelminősítő bemutathatja minősítési módszertanának egyedi jellemzőit.

Kötelező.

 

Nyilvános

6

Link a hitelminősítő honlapjának módszertani oldalához

Link a hitelminősítő honlapjának módszertani oldalához, amely a módszertannal kapcsolatos összes információt, a modellek bemutatását és a főbb minősítési alapfeltevéseket tartalmazza.

Kötelező.

A vonatkozó weboldalra mutató, működő link

Nyilvános

7

Megbízáson alapuló és megbízás nélküli hitelminősítési politikák

A hitelminősítő politikája a megbízáson alapuló és a megbízás nélküli, részvétellel vagy anélkül készülő minősítésekre vonatkozóan. Ha egynél több minősítési politika van, meg kell határozni az egyes politikákhoz alkalmazandó releváns minősítési típusokat.

Kötelező.

 

Nyilvános

8

Leányvállalatokra alkalmazott hitelminősítési politika

A leányvállalatok hitelminősítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó politika ismertetése.

Kötelező.

Csak vállalati minősítéseket kibocsátó hitelminősítőkre alkalmazandó.

 

Nyilvános

9

Az adatszolgáltatás földrajzi hatálya

Ha egy hitelminősítő egy csoport tagja, meg kell adnia, hogy a csoport által kibocsátott összes minősítés szerepel-e az adatszolgáltatásban (globális hatókör) vagy sem (csak az EU-s és a befogadott minősítések). Ha a hatókör nem globális, a hitelminősítőnek indokolnia kell, miért nem az. Egyéb hitelminősítőknek a „globális” megjelölést („Y”) kell szerepeltetniük.

Kötelező.

Y – Igen

N – Nem

Nyilvános

10

A nem globális hatókör indoka

Annak indoklása, hogy a csoporttag hitelminősítő miért nem közli a csoport által kiadott összes minősítést.

Kötelező.

Akkor kell alkalmazni, ha „A jelentéstétel földrajzi hatálya” = „N”.

 

Nyilvános

11

Nemteljesítés meghatározása

A hitelintézet nemteljesítésre vonatkozó definíciójának ismertetése.

Kötelező.

 

Nyilvános

12

Honlaplink

A hitelminősítő nyilvános honlapjára mutató link.

Kötelező.

A honlapra mutató, működő link.

Nyilvános


2.   táblázat

Kibocsátói minősítési típusok listája

Ezt a táblázatot akkor kell kitölteni, ha a hitelminősítő kibocsátói hitelminősítést készít. A táblázatban minden a hitelminősítő által kibocsátott kibocsátói minősítéstípushoz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

A kibocsátói minősítési típus azonosítója

Egyedi azonosító minden kibocsátói minősítési típusra, amely alapján a minősített szervezeteket értékelik.

Kötelező.

Kizárólag akkor kell alkalmazni, ha a hitelminősítő kibocsátói minősítést ad ki.

 

Szakmai

2

A kibocsátói minősítési típus neve

A kibocsátói minősítés kategóriájának neve.

Kötelező.

 

Szakmai

3

A kibocsátói minősítési típus ismertetése

A minősített adósság kategóriájának bemutatása.

Kötelező.

 

Szakmai

4

A kibocsátói minősítési típus standardja

A kibocsátó minősítésének típusait kell megkülönböztetni a következők szerint: a vezető/globális kibocsátó hitelminősítése, az adósság minősítése (a kategóriák ismertetése az I. melléklet 2. részének 2. táblázatában található) és az összes többi adósságminősítés a kibocsátók vonatkozásában.

Kötelező.

IR – a vezető kibocsátó minősítése

DT – adósságminősítés

OT – Egyéb

Szakmai


3.   táblázat

Az adósságkategóriák listája

Ezt a táblázatot akkor kell kitölteni, ha a hitelminősítő adósságkategóriákat vagy adósságkibocsátásokat/adósságinstrumentumokat (például a kielégítési sorrendben elöl álló fedezetlen kölcsöntőkét, alárendelt fedezetlen kölcsöntőkét, a kielégítési sorrendben hátul álló alárendelt fedezetlen kölcsöntőkét) minősít. A táblázatban minden adósságtípushoz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Minősített adósság kategóriájának azonosítója

A vállalatok és az állam, mint kibocsátó adósságkategóriáinak vagy adósságkibocsátásainak besorolására alkalmazott adósságkategóriák egyedi azonosítója.

Kötelező.

Akkor kell alkalmazni, ha a hitelminősítő vállalati vagy államadósság-kategóriákat minősít.

 

Szakmai

2

Minősített adósság kategóriájának neve

A minősített adósság kategóriájának neve.

Kötelező.

 

Szakmai

3

Minősített adósság kategóriájának ismertetése

A minősített adósság kategóriájának bemutatása.

Kötelező.

 

Szakmai

4

Szenioritás

A minősített kibocsátó vagy kibocsátás adósságbesorolásának a rangsorban való elhelyezkedését azonosítja.

Választható.

SEU – ha a minősített kibocsátói adósság vagy kibocsátás a kielégítési sorrendben elöl álló fedezetlen adósság kategóriájába tartozik.

SEO – ha a minősített kibocsátói adósság vagy kibocsátás a SEU-tól különböző, a kielégítési sorrendben elöl álló adósság kategóriájába tartozik.

SB – ha a minősített kibocsátói adósság vagy kibocsátás az alárendelt adósság kategóriájába tartozik.

Szakmai


4.   táblázat

Kibocsátástípusok/programtípusok listája

Ezt a táblázatot akkor kell kitölteni, ha a hitelminősítő adósságkibocsátást/pénzügyi instrumentumokat minősít. A hitelminősítőnek fel kell tüntetnie minden olyan kibocsátástípust és programot, amelyek keretében az adósságot kibocsátják (például adósságlevelek, középlejáratú adósságlevelek, kötvények, kereskedelmi értékpapírok). A táblázatban minden programhoz vagy kibocsátástípushoz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Kibocsátástípus/programtípus azonosítója

A kibocsátás minősítésének besorolására alkalmazott kibocsátás/program egyedi azonosítója.

Kötelező.

Akkor kell alkalmazni, ha a hitelminősítő vállalati vagy államadósság-kibocsátásokat minősít.

 

Szakmai

2

Kibocsátástípus/programtípus neve

A kibocsátás/program neve.

Kötelező.

 

Szakmai

3

Kibocsátástípus/programtípus bemutatása

A kibocsátás/program bemutatása.

Kötelező.

 

Szakmai


5.   táblázat

Vezető elemzők listája

Ez a táblázat az Európai Unióban működő vezető elemzők teljes listáját tartalmazza. Ha a vezető elemző különböző időszakokban (megszakításokkal) dolgozott vezető elemzőként, a vezető elemzőről többször kell adatot szolgáltatni a táblázatban, azaz minden kinevezési időszakot külön kell jelezni. A funkció betöltésének kezdő- és záróidőpontja között nem lehet átfedés ugyanarra a vezető elemzőre vonatkozóan. A táblázatban minden vezető elemzőhöz és tevékenységi időszakhoz egy sor tartozik.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Vezető elemző belső azonosítója

Az elemzőfunkcióba kinevezett munkatárs hitelminősítő intézet által megadott egyedi belső azonosítója.

Kötelező.

 

Csak felügyeleti

2

Vezető elemző neve

Vezető elemző teljes neve

Kötelező.

 

Csak felügyeleti

3

A vezető elemző tevékenységének kezdete

A vezető elemzői funkcióba helyezett munkatárs tevékenységének kezdete

Kötelező.

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Csak felügyeleti

4

A vezető elemző tevékenységének zárónapja

A vezető elemzői funkcióba kinevezett munkatárs tevékenységének vége. Ha a munkatárs jelenleg is vezetőelemzői funkcióban dolgozik, ezt 9999-01-01 dátumformátumban kell jelenteni.

Kötelező.

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

Csak felügyeleti


6.   táblázat

Minősítési skála

A táblázatban a hitelminősítők által, az e rendelet alkalmazási körében jelentendő hitelminősítések tekintetében alkalmazott minősítési skálákat kell bemutatni. A hitelminősítőknek minden egyes minősítési skálát külön sorban kell feltüntetniük. Az adatszolgáltatásban szereplő minősítési skálákon belüli minősítési kategóriákról és minősítési fokozatról a „Kategóriák”, illetve a „Fokozatok” kiegészítő táblázatban kell adatot szolgáltatni.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Minősítési skála azonosítója

A hitelminősítő minősítési skáláját azonosítja egyedileg.

Kötelező.

 

Szakmai

2

A hitelesítési skála érvényességének kezdete

Az az időpont, amikortól a minősítési skála érvényes.

Kötelező.

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Nyilvános

3

A hitelesítési skála érvényességének vége

A hitelesítési skála érvényességének vége. A minősítési skála folyamatos érvényességéhez 9999-01-01 dátumformátumban kell jelenteni.

Kötelező.

ISO 8601 Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

Nyilvános

4

A minősítési skála ismertetése

A skála részét képező minősítéstípusok és adott esetben, a skála földrajzi hatályának bemutatása.

Kötelező.

 

Nyilvános

5

Időintervallum

A minősítési skála időintervallum szerinti alkalmazhatóságát azonosítja.

Kötelező.

„L” – ha a minősítési skála hosszú távú minősítésekre alkalmazandó

„S” – ha a minősítési skála rövid távú minősítésekre alkalmazandó

Nyilvános

6

Minősítési típus

A minősítési skála minősítési típus szerinti alkalmazhatóságát azonosítja.

Kötelező.

„C” – ha a minősítési skála vállalati minősítésére alkalmazandó

„S” – ha a minősítési skála államadósság és az államháztartás minősítésére alkalmazandó

„T” – ha a minősítési skála strukturált pénzügyi eszközök minősítésére alkalmazandó

„O” – ha a minősítési skála egyéb pénzügyi instrumentumok minősítésére alkalmazandó

Nyilvános

7

A minősítési skála alkalmazási köre

Jelzi, hogy a minősítési skálát előzetes, végleges vagy mindkét típusú minősítés esetében alkalmazzák-e.

Kötelező.

PR – a minősítési skálát kizárólag előzetes minősítés esetében alkalmazzák

FR – a minősítési skálát kizárólag végleges minősítés esetében alkalmazzák

BT – a minősítési skálát előzetes és végleges minősítés esetében alkalmazzák

Nyilvános

8

Minősítési skála CEREP-hez

Jelzi, hogy a minősítési skála használandó-e az ESMA által a központi adatbázisban (CEREP) tárolt adatokon alapuló statisztikák összeállításához.

Egy időszakra vonatkozóan minősítésitípus- és időintervallum-kombinációnként csak egy minősítési skála használható.

Kötelező.

Y – Igen

N – Nem

Szakmai

9

Kategóriák

Minősítésikategória-érték

A minősítési kategóriák helye a minősítési skálán (ahol az 1 felel meg a legjobb hitelképességet tükröző kategóriának)

Kötelező.

Egész számban kifejezett sorszám, amelynek minimális értéke 1, maximális értéke 20. A minősítési kategória értékeit egymást követő sorrendben kell megadni. Minden minősítéshez legalább egy minősítési kategóriát meg kell jelölni.

Nyilvános

10

Minősítésikategória-címke

Azonosítja a minősítési skálán belüli konkrét minősítési kategóriát.

Kötelező.

 

Nyilvános

11

Minősítési kategória bemutatása

A minősítési skálán belüli minősítési kategória definíciója

Kötelező.

 

Nyilvános

12

Fokozatok

A fokozat értéke

A fokozatok helye a minősítési skálán (ahol az 1 felel meg a legjobb hitelképességet tükröző fokozatnak).

Kötelező.

A fokozat értéke egész szám, amelynek minimális értéke 1, maximális értéke 99. Az értékeket egymást követő sorrendben kell megadni. Minden minősítéshez legalább egy minősítési fokozatot meg kell jelölni.

Nyilvános

13

Fokozatcímke

Azonosítja a minősítési skálán belüli konkrét minősítési fokozatot. A fokozatok a minősítési kategória további részletezését jelentik.

Kötelező.

 

Nyilvános

14

A fokozat bemutatása

A minősítési skálán belüli minősítési fokozat bemutatása.

Kötelező.

 

Nyilvános

2.   RÉSZ

A MINŐSÍTÉSI ADATFÁJL MEZŐINEK JEGYZÉKE

1.   táblázat

A minősített szervezetre/eszközre vonatkozó adatok

A táblázat a hitelminősítő által kiadott, az e rendelet alkalmazási körében jelentendő összes hitelminősítést azonosítja és ismerteti. A táblázatban minden hitelminősítéshez egy sor tartozik. Adott esetben minden hitelminősítési sor vonatkozásában egy vagy több „Kezdeményező” szerepelhet.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

Hitelminősítő azonosítója

Az adatszolgáltató hitelminősítőt azonosító kódszám. Az azonosítót az ESMA adja meg a hitelminősítő nyilvántartásba vételekor vagy hitelesítésekor.

Kötelező.

 

Szakmai

2

Adatszolgáltató hitelminősítő LEI kódja

A fájlt küldő hitelminősítő LEI kódja

Kötelező.

ISO 17442

Nyilvános

3

A felelős hitelminősítő LEI-kódja

A minősítésért felelős hitelminősítő LEI kódja. A felelős hitelminősítő:

az EU-ban kiadott minősítés esetében: a minősítést kiadó, nyilvántartásba vett hitelminősítő,

befogadott minősítés esetében: a minősítést befogadó, nyilvántartásba vett hitelminősítő,

hitelesített minősítő által kiadott minősítés esetében: a hitelesített hitelminősítő,

harmadik országban kiadott, de nyilvántartásba vett minősítő által be nem fogadott minősítés esetében: az a harmadik országbeli minősítő, amelyik kiadta a minősítést.

Kötelező.

ISO 17442

Nyilvános

4

A minősítést kiadó hitelminősítő LEI kódja

A minősítést kiadó hitelminősítő LEI kódja. A minősítést kiadó hitelminősítő:

az EU-ban kibocsátott minősítés esetében: a nyilvántartásba vett hitelminősítő,

befogadott minősítés esetében: a befogadott minősítést kiadó harmadik országbeli hitelminősítő,

hitelesített minősítő által kiadott minősítés esetében: a hitelesített szervezet,

harmadik országban kiadott, de nyilvántartásba vett minősítő által be nem fogadott minősítés esetében: a minősítést kiadó harmadik országbeli minősítő.

Kötelező.

ISO 17442

Nyilvános

5

Minősítésazonosító

A minősítés egyedi azonosítója, amely mindvégig változatlan. A minősítésazonosítónak az ESMA-nak küldött minden adatszolgáltatasában egyedinek kell lennie.

Kötelező

 

Szakmai

6

Minősítési típus

Azonosítja, hogy vállalati minősítésről, államadósság vagy államháztartás minősítéséről, strukturált pénzügyi eszköz minősítéséről vagy más pénzügyi eszköz minősítéséről van-e szó. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

„C” – vállalati minősítés

„S” –államadósság minősítése

„T” –strukturált pénzügyi eszközök minősítése

„O” – egyéb pénzügyi eszközök minősítése

Nyilvános

7

Egyéb minősítéstípus

Az „O” minősítési típusban jelentett minősített pénzügyi eszköz típusát ismerteti.

Kötelező.

Az „O” minősítési típus esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

8

Minősítés tárgya

Azt jelzi, hogy a minősítés szervezetre/adósság kibocsátójára vagy minősített szervezet adósságkibocsátására/pénzügyi eszközre vonatkozik-e.

Kötelező.

ISR – a minősítés szervezetre/adósság kibocsátójára vonatkozik

INT – a minősítés adósságkibocsátására/pénzügyi eszközre vonatkozik

Nyilvános

9

Időintervallum

Azt jelzi, hogy a minősítés rövid vagy hosszú távú-e. Mindvégig viáltozatlan.

Kötelező.

L –hosszú lejáratú minősítés,

S –rövid lejáratú minősítés

Nyilvános

10

Ország

A minősített szervezet/eszköz országkódja

Kötelező.

ISO 3166-1 kód.

A „ZZ” kód a „nemzetközi” kategóriát azonosítja.

Nyilvános

11

Pénznem

Jelzi, hogy a minősítés hazai vagy külföldi devizában denominált adósságra vonatkozik-e.

Kötelező.

A „C” vagy „S” minősítési típus esetében alkalmazandó.

LC – helyi pénznem

FC – külföldi deviza

Nyilvános

12

Jogi személy/kibocsátó LEI kódja

Jogi személy/kibocsátó LEI kódja. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha a minősített szervezet kaphat LEI kódot.

ISO 17442

Nyilvános

13

Jogi személy/kibocsátó nemzeti adószáma

A minősített szervezet egyedi nemzeti adószáma. Mindvégig változatlan.

Választható.

Adott esetben.

 

Nyilvános

14

Jogi személy/kibocsátó héa (hozzáadottérték-adó) kódja

A minősített szervezet egyedi nemzeti héakódja. Mindvégig változatlan.

Választható.

Adott esetben.

 

Nyilvános

15

Jogi személy/kibocsátó BIC kódja

A minősített szervezet egyedi BIC kódja. Mindvégig változatlan.

Választható

Kizárólag pénzügyi intézményt képviselő szervezetekre alkalmazandó („Ágazat” = „FI” vagy „IN”).

ISO 9362

Nyilvános

16

Jogi személy/kibocsátó belső azonosítója

A kibocsátó egyedi belső azonosítója. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

 

Csak felügyeleti

17

Jogi személy/kibocsátó neve

Megfelelő, érthető hivatkozást kell tartalmaznia a jogi személy/kibocsátó hivatalos megnevezésére.

Kötelező.

 

Nyilvános

18

Anyavállalat jogi személy/kibocsátó LEI kódja

Anyavállalat LEI kódja. Csak abban az esetben kell jelenteni, ha a minősített kibocsátó egy másik minősített szervezet leányvállalata. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

Akkor alkalmazandó, ha a minősített szervezet/adósságkibocsátó egy másik minősített szervezet leányvállalata.

ISO 17442

Nyilvános

19

Anyavállalat jogi személy/kibocsátó belső azonosítója

Az anyaszervezet/kibocsátó egyedi belső azonosítója. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

Akkor alkalmazandó, ha a minősített szervezet egy másik minősített szervezet leányvállalata.

 

Csak felügyeleti

20

Alsóbb közigazgatási szintek NUTS-kódja

Minősített önkormányzatok/alsóbb közigazgatási szintek városainak/régióinak területi azonosítója.

Kötelező.

Kizárólag akkor alkalmazandó, ha az „Ország” az Európai Unióban található, a „Minősítéstípus” kódja „S” és a „Szektor” kódja „SM”.

EUROSTAT-nómenklatúra: NUTS 1–3.

Nyilvános

21

ISIN

A minősített eszköz ISIN kódja. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében, és akkor alkalmazandó, ha a minősített eszköz rendelkezik ISIN kóddal.

ISO 6166

Nyilvános

22

Eszköz egyedi azonosítója

Az eszköz jellemzőinek olyan kombinációja, amely egyedileg azonosítja az eszközt.

Választható.

ESMA-standard

Csak felügyeleti

23

Eszköz belső azonosítója

A minősített pénzügyi eszközt azonosító egyedi kód. Mindvégig változatlan.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

24

Kibocsátástípus/programtípus

Azt jelöli, hogy melyik kibocsátástípushoz/programtípushoz tartozik a minősített eszköz.

Választható.

„Minősítéstípus” = „C” vagy „S” és „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

A „Kibocsátástípusok/programtípusok listája” táblázatban előzőleg jelentett érvényes kibocsátástípus-/programtípus-azonosító.

Nyilvános

25

Kibocsátói minősítés típusa

Meghatározza a kibocsátói minősítés típusát.

Kötelező.

„Minősítéstípus” = „C” és „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

A „Kibocsátói minősítési típusok listája” táblázatban előzőleg jelentett érvényes kibocsátóiminősítéstípus-azonosító.

Nyilvános

26

Adósságkategória

A minősített kibocsátás vagy adósság adósságkategóriáját határozza meg.

Kötelező.

„Minősítéstípus” = „C” vagy „S” és „Minősítés tárgya” = „ISR” és „Kibocsátói minősítési típus” = „DT” vagy, adott esetben, „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

Az „Adósságkategóriák listája” táblázatban jelentett érvényes adósságkategória-azonosító.

Nyilvános

27

Kibocsátás időpontja

A minősített eszköz vagy adósságkibocsátás kibocsátásának időpontját határozza meg. Végig változatlannak kell maradnia.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

ISO 8601 Dátumformátum: (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Csak felügyeleti

28

Lejárat dátuma

A minősített eszköz vagy kibocsátás lejáratának időpontját határozza meg.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

Ha folyamatos: 9999-01-01.

ISO 8601 Dátumformátum: (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy 9999-01-01

Csak felügyeleti

29

Kibocsátott mennyiség

Az első minősítéskor forgalomban lévő mennyiség. A mennyiséget a „Kibocsátott mennyiség – pénznemkód” mezőben feltüntetett pénznemben kell jelenteni.

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

30

Kibocsátott mennyiség –pénznemkód

A minősített kibocsátás pénznemének kódja

Kötelező.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

ISO 4217

Csak felügyeleti

31

Ágazat

A „vállalati” minősítéstípusban jelentett adósságkibocsátások és minősített szervezetek pénzügyi, biztosítási és nem pénzügyi vállalkozások szerinti kategorizálása

Kötelező.

„Minősítési típus” = „C” esetében alkalmazandó.

FI – pénzügyi intézmények (köztük bankok, brókerházak és tőzsdei kereskedőházak)

IN – biztosítók

CO – az „FI” vagy „IN” kategóriába nem sorolt vállalatok

Nyilvános

32

Szektor

Államadósság és államháztartás minősítésének alkategóriáit jelöli.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „S” esetében alkalmazandó.

SV – állam minősítése

SM – regionális vagy helyi hatóság minősítése

IF – nemzetközi pénzügyi intézmények minősítése

SO – szupranacionális szervezetek (kivéve IF-ek) minősítése

PE – állami szervezet minősítése

Nyilvános

33

Eszközosztály

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése esetében a főbb eszközosztályokat határozza meg.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „T” esetében alkalmazandó.

„ABS” – az ABS-minősítés jelölése

„RMBS” – az RMBS-minősítés jelölése

„CMBS” – a CMBS-minősítés jelölése

„CDO” – a CDO-minősítés jelölése

„ABCP” – az ABCP-minősítés jelölése

OTH – Egyéb

Nyilvános

34

Eszközalosztály

Strukturált pénzügyi eszközök minősítése esetében a főbb eszközalosztályokat határozza meg.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „T” esetében alkalmazandó.

CCS – ha az ABS hitelkártya-követeléssel fedezett értékpapír

ALB – ha az ABS autóhitellel fedezett értékpapír

CNS – ha az ABS fogyasztási hitellel fedezett értékpapír

SME – ha az ABS kis- és középvállalati hitellel fedezett értékpapír

LES – ha az ABS magánszemélynek vagy vállalkozásnak nyújtott lízinggel fedezett értékpapír

HEL – ha az RMBS szabad felhasználású jelzáloghitel

PRR – ha az RMBS elsőrendű RMBS NPR – ha az RMBS nem elsőrendű RMBS

CFH – ha a CDO cash flow és hibrid CDO/CLO

SDO – ha a CDO szintetikus CDO/CLO

MVO – ha a CDO piaci értéken értékelt CDO

SIV – ha az OTH strukturált befektetési eszköz

ILS – ha az OTH biztosításhoz kapcsolt értékpapír

DPC – ha az OTH származtatott termékeket kínáló egység

SCB – ha az OTH strukturált fedezett kötvény

OTH – egyéb

Nyilvános

35

Egyéb eszközalosztályok

Az „egyéb” eszközosztályt vagy eszközalosztályt részletezi.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „T” és „Eszközalosztály” = „OTH” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

36

Vállalati kibocsátások osztályozása

Fedezett kötvények osztályozása.

Kötelező.

„Minősítési típus” = „C” és „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

BND = kötvény

CBR – a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 52. cikkének (4) bekezdésében említett azon fedezett kötvények, amelyek megfelelnek az 575/2013/EU rendelet 129. cikkében említett követelményeknek

OCB – fedezett kötvények egyéb típusai, amelyek minősítéséhez a minősítő a fedezett kötvényekre vonatkozó egyedi módszertanokat, modelleket vagy fő minősítési feltevéseket alkalmazott, és amelyeket nem tartalmaz e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja

OTH – vállalati kibocsátások egyéb típusai, amelyek nem sorolhatók e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontja alá

Nyilvános

37

Egyéb vállalati kibocsátások

A vállalati kibocsátások „egyéb” kategóriájában jelentett kibocsátás típusának bemutatása.

Kötelező.

„Vállalati kibocsátások osztályozása” = „OTH” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

38

Ügyletrészsorozat-osztály

Az ügyletrészsorozat osztálya.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó.

 

Nyilvános

39

Sorozatszám/Programazonosító

Ha a kibocsátás egy több kibocsátásból álló, egyazon programhoz tartozó kibocsátássorozat része, a kibocsátáshoz tartozó sorozatszámot kell feltüntetni. Ha programazonosító is létezik, az is megadható a „Program/ügylet/kibocsátás megnevezése” mező kiegészítésére.

Választható.

„Minősítéstípus” = „T” esetében, vagy „Minősítéstípus” = „C” és „Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

 

Nyilvános

40

Program/ügylet/kibocsátás megnevezése

A program/ügylet/kibocsátás nyilvános kibocsátási dokumentumokban használt megnevezését jelöli.

Választható.

„Minősítés tárgya” = „INT” esetében alkalmazandó.

 

Nyilvános

41

Kezdeményezők

A kezdeményező belső azonosítója

A hitelminősítő által a kezdeményezőhöz rendelt egyedi belső kód.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó.

Ha több, egyedileg nem azonosítható kezdeményező van, a „MULTIPLE” megjelölés alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

42

Kezdeményező LEI kódja

A kezdeményező LEI kódja.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó akkor, ha „A kezdeményező belső azonosítója” mezőben nem „MULTIPLE” szerepel.

ISO 17442

Csak felügyeleti

43

Kezdeményező BIC kódja

A kezdeményező egyedi BIC kódja

Választható.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó akkor, ha „A kezdeményező belső azonosítója” mezőben nem „MULTIPLE” szerepel.

ISO 9362

Csak felügyeleti

44

Kezdeményező neve

Megfelelő, érthető hivatkozást kell tartalmaznia a kezdeményező (vagy a kibocsátó anyavállalatának) hivatalos megnevezésére.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó akkor, ha „A kezdeményező belső azonosítója” mezőben nem „MULTIPLE” szerepel.

 

Csak felügyeleti

45

Korábbi előzetes minősítés

Minden új minősítés esetében jelzi, hogy a hitelminősítő bocsátott-e ki előzetes minősítést, vagy elvégzett-e kezdeti vizsgálatot a végleges minősítés előtt.

Kötelező.

Akkor alkalmazandó, ha a 2. rész 2. táblázatában „Intézkedéstípus” = „NEW” (ÚJ)

Y – Igen

N – Nem

Csak felügyeleti

46

Korábbi előzetes minősítés azonosítója

A korábban kibocsátott előzetes minősítés vagy kezdeti vizsgálat minősítésazonosítóját jelzi. A „Korábbi előzetes minősítés azonosítójá”-nak meg kell egyeznie a korábbi minősítés előzőekben feltüntetett, érvényes „Minősítésazonosító”-jával.

Kötelező.

„Korábbi előzetes minősítés” = „Y” esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

47

Összetettségi mutató

A strukturált pénzügyi eszköz minősítésének összetettségét jelzi, a hitelminősítő által relevánsnak tartott tényezők mellett figyelembe véve az érintett kezdeményezők, partnerek és országok számát, az új módszertanok vagy innovatív jellemzők kialakításának szükségességét, a hitelminőség-javítást, a mögöttes dokumentációt, a fedezetek összetettségét, a különböző vagy új joghatóságokat és/vagy a származékos összetevők meglétét.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó.

S – szokásosan összetett

C – kiemelten összetett

Csak felügyeleti

48

Strukturált pénzügyi ügylet típusa

Azt jelzi, hogy az instrumentum önálló vagy master alapra (master trust) utal-e.

Kötelező.

„T” minősítési típus esetében alkalmazandó.

S – önálló ügylet

M – master alap ügylete

Csak felügyeleti

49

ERP-minősítések típusa

Azokat a hitelminősítéseket jelzi, amelyek az európai hitelminősítési platform (ERP) hatálya alá tartoznak, az 1060/2009/EK rendelet 11a. cikkében részletesen meghatározott követelmények alapján.

Kötelező.

NXI – a minősítést nem kizárólag befektetők számára, díjfizetés ellenében készítették és tették elérhetővé

EXI – a minősítés kizárólag díjfizető befektetők számára készült és elérhető

Szakmai

50

Felhasználás a CEREP-statisztikákhoz

Azt jelzi, hogy a minősítést használják-e CEREP-adatokon alapuló statisztikai számításokhoz.

Kötelező.

Y – igen

N – nem

Szakmai


2.   táblázat

Az egyedi minősítési intézkedésekre vonatkozó adatok

Ez a táblázat az 1. táblázatban feltüntetett hitelminősítésekkel kapcsolatban hozott összes minősítési intézkedést tartalmazza. Amennyiben a sajtóközlemények vagy az államadóssági kutatási jelentések több nyelven jelennek meg, azok különböző nyelvi változatai is megadhatók a minősítési intézkedésre vonatkozó adatszolgáltatás céljára.


Sorszám

Mezőnév

Leírás

Típus

Szabványos formátum

Alkalmazási kör

1

A minősítési intézkedés azonosítója

A minősítési intézkedés egyedi azonosítója. A minősítési intézkedés azonosítójának minden jelentett minősítés vonatkozásában egyedinek kell lennie.

Kötelező.

 

Szakmai

2

Minősítésazonosító

A minősítés egyedi azonosítója.

Kötelező.

A 2. rész 1. táblázatában jelentett érvényes „Minősítésazonosító”.

Szakmai

3

Az intézkedés érvényességének kelte és időpontja

Az intézkedés érvényességének kelte és időpontja. Egybe kell esnie az intézkedés nyilvánosság vagy előfizetők számára történő bejelentésének egyezményes koordinált világidőben (UTC) kifejezett időpontjával.

Kötelező.

ISO 8601 Bővített dátum-időpont formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM)

Nyilvános

4

Az intézkedésről szóló értesítés kelte és időpontja

Az intézkedés minősített szervezettel való közlésének kelte és egyezményes koordinált világidőben (UTC) kifejezett időpontja.

Kizárólag az Európai Unióban kibocsátott minősítések vonatkozásában kell jelenteni.

Kötelező.

„A minősítés kiadásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

ISO 8601 Bővített dátum-időpont formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN (ÓÓ:PP:MM)

Csak felügyeleti

5

Az intézkedésről hozott döntés kelte

Az intézkedésről hozott döntés keltét azonosítja.

Abban az esetben, ha az intézkedést annak véglegesítése előtt közlik a minősített szervetettel, az intézkedés előzetes (például a minősítő bizottság általi) jóváhagyásának kelte.

Kizárólag az Európai Unióban kibocsátott minősítések vonatkozásában kell jelenteni.

Kötelező.

„A minősítés kibocsátásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

ISO 8601 Dátumformátum: (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Csak felügyeleti

6

Az intézkedés típusa

Azonosítja a hitelminősítő által konkrét minősítés kapcsán végrehajtott intézkedés típusát.

Kötelező.

OR – meglévő minősítés (csak első jelentéstételkor)

PR – előzetes minősítés

NW – első alkalommal kiadott minősítés

UP – felminősítés

DG – leminősítés

AF – minősítés megerősítése

DF – abban az esetben, ha a minősített kibocsátót vagy eszközt nemteljesítő státusba sorolják vagy abból kiveszik, és a nemteljesítés nem kapcsolódik másik minősítési intézkedéshez

SP – minősítés felfüggesztése

WD – minősítés visszavonása

OT – abban az estben, ha a minősítéshez kilátást/trendet (Outlook/Trend) rendelnek vagy a hozzárendelést megszüntetik

WR – abban az esetben, ha a minősítést megfigyelés/felülvizsgálat (Watch/Review) alá helyezik, vagy onnan kiemelik

Nyilvános

7

Kilátás/Megfigyelés/Nemteljesítő státus

A minősítéshez kilátás/megyfigyelés/felfüggesztés/nemteljesítés (Outlook/Watch/Suspension/Default) státust rendelnek, ezt a státust fenntartják vagy ebből a státusból kiveszik a minősítést.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „OT”, „WR”, „DF”, „SP” vagy „OR” esetében alkalmazandó.

P = státus hozzárendelése

M = státus fenntartása

R = státusból kivéve

Nyilvános

8

Kilátás

A hitelminősítő által – vonatkozó politikájának megfelelően – a minősítéshez kapcsolt kilátás/trend jellegét jelzi.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „OT”, és „OR” esetében alkalmazandó.

POS – pozitív kilátás

NEG – negatív kilátás

EVO – alakulóban lévő kilátás

STA – stabil kilátás

Nyilvános

9

Megfigyelés/Felülvizsgálat

A hitelminősítő által – vonatkozó politikájának megfelelően – a minősítéshez kapcsolt megfigyelés/felülvizsgálat jellegét jelzi.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „WR”, és „OR” esetében alkalmazandó.

POW – pozitív megfigyelés/felülvizsgálat

NEW – negatív megfigyelés/felülvizsgálat

EVW – alakulóban lévő megfigyelés/felülvizsgálat

UNW – bizonytalan irányú megfigyelés/felülvizsgálat

Nyilvános

10

Megfigyelés/felülvizsgálat státus meghatározó tényezői

A minősítés megfigyelés/felülvizsgálat státusának indoka. Kizárólag az Európai Unióban kiadott minősítések vonatkozásában kell jelenteni.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „WR”, és „OR” és „A minősítés kiadásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

1 – a megfigyelés/felülvizsgálat státus indoka a módszertanokban, a modellekben vagy a főbb minősítési feltevésekben bekövetkezett változás

2 – a megfigyelés/felülvizsgálat státus indoka gazdasági, pénzügyi vagy hitellel összefüggő indok

3 – a megfigyelés/felülvizsgálat státus indoka egyéb ok (például az elemzők kilépése, összeférhetetlenség)

Nyilvános

11

Visszavonás oka

A visszavonás indokát jelzi.

Kötelező.

„WD” intézkedés típus esetében alkalmazandó.

1 – pontatlan vagy nem elegendő információ a kibocsátóról/kibocsátásról

2 – a minősített szervezet csődje vagy adósságátstukturálás

3 – a minősített szervezet szerkezetének átalakulása (ideértve a minősített szervezet fúzióját vagy felvásárlását)

4 – az adósságkötelezettség futamidejének lejárata vagy, ha az adósságinstrumentumot visszavásárolták, visszahívták, előfinanszírozták vagy felmondták

5 – a minősítésnek a hitelminősítő üzleti modellje miatt automatikusan beálló érvénytelensége (például előre meghatározott ideig érvényes minősítés érvényessége lejár)

6 – a minősítés egyéb okból történő visszavonása

7 – a minősítésre az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete B szakaszának 3. pontjában foglalt pontok valamelyike vonatkozik

8 – az ügyfél kérésére

Nyilvános

12

A visszavonás egyéb oka

Ha a minősítés visszavonására a fentiektől eltérő ok miatt kerül sor, kérjük, adja meg ezt az okot.

Kötelező.

„Visszavonás indoka” = 6 esetében alkalmazandó.

 

Csak felügyeleti

13

Nemteljesítés

Ha a minősített szervezet vagy pénzügyi eszköz nemteljesítő státusba kerül vagy – egy másik minősítési intézkedés (például le- vagy felminősítés) miatt – kikerül onnan.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „AF”, „DG”, „UP” vagy „OR” esetében alkalmazandó.

Y – igen

N – nem

Nyilvános

14

Felfüggesztés oka

A felfüggesztési intézkedés okát ismerteti.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „SP” esetében alkalmazandó.

 

Nyilvános.

15

A minősítési skála azonosítója

A minősítési intézkedéshez alkalmazott minősítési skálát azonosítja.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „NW”, „UP”, „AF”, „DG”, „PR” vagy „OR” esetében alkalmazandó.

A „Minősítési skála” táblázatban jelentett érvényes „Minősítésiskála-azonosító”.

Nyilvános

16

A minősítés értéke

A hitelminősítő által – a minősítési intézkedés eredményeként – adott fokozatérték.

Kötelező.

„Az intézkedés típusa” = „NW”, „UP”, „AF”, „DG”, „PR” vagy „OR” esetében alkalmazandó.

A „Minősítési skála” táblázatban jelentett érvényes „Fokozatérték”.

Nyilvános

17

A minősítés kiadásának helye

A hitelminősítés kiadásának helyét azonosítja a következők szerint: nyilvántartásba vett hitelminősítő által az Európai Unióban kiadott minősítés; ugyanazon hitelminősítő csoporthoz tartozó, harmadik országbeli minősítő által kiadott és az Európai Unióban befogadott minősítés; ugyanazon hitelminősítő csoporthoz tartozó, harmadik országbeli minősítő által kiadott, de az Európai Unióban be nem fogadott minősítés.

Kötelező.

I – az EU-ban kibocsátott

E – befogadott

T – hitelesített hitelminősítő által harmadik országban kiadott

O – egyéb (nem befogadott)

N – nem áll rendelkezésre (csak 2011.1.1. előtt érvényes)

Nyilvános

18

Vezetőelemző-azonosító

A minősítésért felelős vezető elemző egyedi azonosítója. Kizárólag az Európai Unióban kibocsátott minősítések vonatkozásában kell jelenteni.

Kötelező.

„A minősítés kiadásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

A „Vezető elemzők listája” táblázatban jelentett érvényes belső vezetőelemző-azonosító.

Csak felügyeleti

19

Az ország, ahol a vezető elemző tartózkodik

Az ország, ahol a vezető elemző tartózkodott a minősítés kiadásakor.

Kötelező.

„A minősítés kiadásának helye” = „T” esetében alkalmazandó.

ISO 3166-1 kód.

Csak felügyeleti

20

Megbízási státus

A minősített szervezet/eszköz megbízási státusa

Kötelező.

S – megbízáson alapuló minősítés

U – megbízás és részvétel nélkül készült minősítés

P – megbízás nélkül, de részvétellel készült minősítés

Nyilvános

21

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Jelzi, hogy a minősítési intézkedést kísérte-e sajtóközlemény.

Kötelező.

„ERP-minősítések típusa” = „NXT” esetében alkalmazandó.

Y – Igen

N – Nem

Nyilvános

22

A sajtóközlemény nyelve

Azt a nyelvet jelzi, amelyen a sajtóközleményt kiadták.

Kötelező.

„Sajtóközlemény” = „Y” estén alkalmazandó.

ISO 639-1

Nyilvános

23

A sajtóközlemény fájlneve

Azt a fájlnevet jelzi, amely alatt a sajtóközleményről adatot szolgáltattak.

Kötelező.

„Sajtóközlemény” = „Y” esetében alkalmazandó.

ESMA-standard

Nyilvános

24

Sajtóközleményre mutató link

Ha a minősítési intézkedést ugyanaz a sajtóközlemény kíséri, mint egy másik minősítési intézkedést, akkor annak a minősítési intézkedésnek az azonosítóját kell feltüntetni, amely vonatkozásában a közös sajtóközleményt először adták ki.

Kötelező.

Akkor alkalmazandó, ha a sajtóközlemény egynél több minősítési intézkedéshez kapcsolódik.

Érvényes „Intézkedésazonosító”

Szakmai

25

Kutatási jelentés jelentés

Kutatási jelentés

Jelzi, hogy a minősítési intézkedést kísérte-e kutatási jelentés. Kizárólag az alábbi szektorokra vonatkozóan jelentett államadósság-minősítésekre alkalmazandó: „SV”, „SM” vagy „IF”

Kötelező.

„Minősítéstípus” = „S” és „Szektor” = „SV”, „SM” vagy „IF” esetében alkalmazandó.

Y – Igen

N – Nem.

Nyilvános

26

A kutatási jelentés nyelve

Azt a nyelvet jelzi, amelyen a kutatási jelentést kiadták.

Kötelező.

„Államadóssági kutatási jelentés” = „Y” esetében alkalmazandó.

ISO 639-1

Nyilvános

27

A kutatási jelentés fájlneve

Azt a fájlnevet jelzi, amely alatt a kutatási jelentésről jelentés készült.

Kötelező.

„Államadóssági kutatási jelentés” = „Y” esetében alkalmazandó.

ESMA-standard

Nyilvános

28

Kutatási jelentésre mutató link

Ha a minősítési intézkedést ugyanaz a kutatási jelentés kíséri, mint egy másik minősítési intézkedést, akkor annak a minősítési intézkedésnek az azonosítóját kell feltüntetni, amely vonatkozásában a közös kutatási jelentést először adták ki.

Választható.

Érvényes „Intézkedésazonosító”

Szakmai


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Jelen rendelet

446/2012/EU rendelet

448/2012/EU rendelet

1. cikk (1) bekezdés

 

3. cikk (1) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

2. cikk (6) bekezdés

 

1. cikk (4) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

1. cikk (5) bekezdés

 

3. cikk (3) bekezdés

1. cikk (6) bekezdés

 

3. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

 

8. cikk (2) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

 

8. cikk (3) bekezdés

3. cikk

4. cikk (1) bekezdés

3. cikk (5) bekezdés

4. cikk

4. cikk (3) bekezdés

4. cikk

5. cikk

4. cikk (2) bekezdés

5. cikk

6. cikk

 

6. cikk

7. cikk

 

 

8. cikk

 

 

9. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

 

9. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

 

9. cikk (3) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

 

9. cikk (4) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés

 

9. cikk (5) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

 

10. cikk

 

 

11. cikk (1)–(3) bekezdés

 

 

11. cikk (4)

 

3. cikk (4) bekezdés

12. cikk

 

2. cikk (1) bekezdés, 7. cikk és 8. cikk (1) bekezdés

13. cikk

5. cikk

9,. 10., 11., 12. és 13. cikk

14. cikk

 

 

15. cikk

6. cikk

14. cikk


Top