EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0652

A Tanács (EU) 2015/652 irányelve (2015. április 20.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról

OJ L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

25.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/26


A TANÁCS (EU) 2015/652 IRÁNYELVE

(2015. április 20.)

a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen a 7a. cikkének (5) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A nem biológiai forrásokból származó tüzelőanyagok és energia üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozó, a 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (5) bekezdése alapján megállapítandó számítási módszernek megfelelő pontosságú jelentéstételt kell eredményeznie ahhoz, hogy a Bizottság kritikai szempontból értékelni tudja a forgalmazóknak az említett irányelv 7a. cikke (2) bekezdése szerinti kötelezettségeknek való megfelelését. A számítási módszernek pontosságot kell biztosítania, kellően figyelembe véve a kapcsolódó adminisztratív követelmények összetettségét. Ugyanakkor ösztönöznie kell a forgalmazókat az általuk forgalmazott tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának csökkentésére. Gondosan kell mérlegelni a számítási módszer hatását az uniós kőolajfinomítókra. Ezért a számítási módszernek az adott tüzelőanyagra jellemző iparági átlagértéket kifejező átlagos üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásokon kell alapulnia. Ez azzal az előnnyel járna, hogy csökkenne a forgalmazók és a tagállamok adminisztratív terhe. Ebben a szakaszban a javasolt számítási módszer nem követelheti meg a tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának a nyersanyagok forrása alapján történő megkülönböztetését, mivel ez hatással lenne bizonyos uniós kőolajfinomítók jelenlegi beruházásaira.

(2)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (1) bekezdésének keretében a lehető legalacsonyabb mértékűre kell csökkenteni azon forgalmazók jelentéstételi követelményeit, amelyek a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban (2) meghatározott kis- és középvállalkozások (kkv-k). Hasonlóképp, az Unión kívül finomított benzint és dízelolajat forgalmazó importőröket nem indokolt az ilyen tüzelőanyagok előállításához használt kőolajok forrásával kapcsolatos részletes adatszolgáltatásra kötelezni, mivel lehetséges, hogy ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nehéz azokat beszerezni.

(3)

Az üvegházhatású gázok kibocsátása további csökkentésének ösztönzése érdekében a forgalmazók teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátásának számítása során be kell számítani azokat a – például fáklyázás és lefúvatás során – megvalósított termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket, amelyeknek a forgalmazók a jóváírását kérik. A forgalmazók számára a termelésoldali kibocsátáscsökkentések jóváírása igénylésének megkönnyítése érdekében meg kell engedni különböző kibocsátási rendszereknek a kibocsátáscsökkentések számításához és hitelesítéséhez való alkalmazását. Csak a 98/70/EK irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének b) pontja szerinti, tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték megállapítási időpontja után, tehát 2011. január 1. után induló termelésoldali kibocsátáscsökkentési projektek lehetnek jogosultak.

(4)

Az üvegházhatású gázok uniós kőolajfogyasztást kifejező súlyozott átlagos alapértékei egyszerű számítási módszert kínálnak a forgalmazók számára az általuk forgalmazott tüzelőanyag üvegházhatásúgáz-tartalmának meghatározására.

(5)

A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket a nemzetközi szabványokban, különösen az ISO 14064, ISO 14065 és ISO 14066 szerint meghatározott alapelvekkel és szabványokkal összhangban kell megbecsülni és ellenőrizni.

(6)

Helyénvaló továbbá elősegíteni azon jogszabályok tagállami végrehajtását, amelyek a – például fáklyázás és lefúvatás során – megvalósított termelésoldali kibocsátáscsökkentésekre vonatkoznak. Ennek céljából ki kell dolgozni a Bizottság égisze alatt egy nem jogalkotási iránymutatást az ezen irányelv 7. cikkében meghatározott átültetési időszak vége előtt az ilyen termelésoldali kibocsátáscsökkentések (ideértve az olajkitermelést kísérő fáklyázás és lefúvatás csökkentését) mennyiségének meghatározására, ellenőrzésére, hitelesítésére, nyomon követésére és jelentésére vonatkozó megközelítésekről.

(7)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének b) pontja olyan, a tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték meghatározására szolgáló módszer létrehozását írja elő, amely a a fosszilis tüzelőanyagokból származó, teljes életciklusra és energiaegységre számított, 2010. évi üvegházhatású gázkibocsátáson alapul. A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték alapját a fogyasztott dízel, benzin, nem közúti használatú gázolaj, cseppfolyósított szénhidrogéngáz és sűrített földgáz mennyiségeinek kell képeznie, amely mennyiségek megállapítása a tagállamok által az Egyesült Nemzetek Szervezetének Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCC) részére 2010-ben hivatalosan jelentett adatok felhasználásával történik. A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték nem lehet azonos a bioüzemanyagokból származó üvegházhatású gázok terén elért csökkentések számításához használandó fosszilisüzemanyag-komparátorral, amelynek továbbra is a 98/70/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott értéknek kell maradnia.

(8)

Mivel a vonatkozó fosszilistüzelőanyag-keverék összetétele egyik évről a másikra csak kis mértékben változik, a fosszilis tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának évek közötti összesített eltérése szintén alacsony lesz. Ezért helyénvaló, hogy a tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték a tagállamok által az UNFCCC részére jelentett 2010. évi átlagos uniós fogyasztási adatain alapuljon.

(9)

A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értéknek átlagos termelésoldali üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitást, valamint a tüzelőanyagnak a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó átlagos komplex kőolajfinomító-beli intenzitását kell kifejeznie. Ezért a tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értéket a vonatkozó átlagos tüzelőanyag-alapértékekből kell számolni. A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási kibocsátási értéknek változatlannak kell maradnia a 2020-ig tartó időszakban annak érdekében, hogy a forgalmazók számára kiszámítható legyen a szabályozás az általuk forgalmazott tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának csökkentésére vonatkozó kötelezettségeik terén.

(10)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének d) pontja az elektromos közúti járműveknek a teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez való hozzájárulása kiszámítására vonatkozó módszer elfogadásáról rendelkezik. Az említett cikk szerint a számítási módszernek összeegyeztethetőnek kell lennie a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 3. cikkének (4) bekezdésével. Ezen összeegyeztethetőség biztosítása érdekében a hajtáslánc hatékonysága tekintetében ugyanazt a kiigazítási tényezőt kell alkalmazni.

(11)

A közúti közlekedésben való felhasználás céljából forgalmazott villamos energiát a forgalmazók a tagállamoknak tett éves jelentéseik részeként jelenthetik a 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (1) bekezdése szerint. Az adminisztratív költségek korlátozása érdekében helyénvaló, hogy a számítási módszer a forgalmazók általi jelentéstétel céljából az adott elektromos közúti gépjármű vagy motorkerékpár villamosenergia-fogyasztásának becsült, mintsem ténylegesen mért értékét vegye alapul.

(12)

Helyénvaló, hogy a jogszabály részletes megközelítést tartalmazzon az olyan bioüzemanyagok mennyiségének és üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának a becsléséhez, amelyek esetén egy bioüzemanyag és egy fosszilis tüzelőanyag ugyanazon folyamat során kerül feldolgozásra. Speciális módszer megállapítása szükséges, mivel a keletkező bioüzemanyag mennyisége nem mérhető, mint például a növényi olajok fosszilis tüzelőanyaggal együtt történő hidrogénes kezelése során. A 98/70/EK irányelv 7d. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az említett irányelv 7a. cikkének és a 7b. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a bioüzemanyagok teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátása számításának ugyanazzal a módszerrel kell történnie. Ezért az üvegházhatásúgáz-kibocsátások elismert önkéntes rendszerekkel történő tanúsítása mind a 98/70/EK irányelv 7a. cikke, mind 7b. cikkének (2) bekezdése esetében érvényes.

(13)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (1) bekezdésében megállapított forgalmazói jelentéstételi követelményt indokolt kiegészíteni a jelentésben szereplő adatok harmonizált formátumával és harmonizált meghatározásaival. Az adatok meghatározásainak harmonizációja szükséges az egyes forgalmazók jelentéstételi kötelezettségeivel összefüggő üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitás számításának megfelelő végrehajtásához, mivel az adatok szolgáltatják a 98/70/EK irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint harmonizált számítási módszer kulcsfontosságú bemenetét. Ezek az adatok a forgalmazó azonosítóját, valamint a forgalomba hozott tüzelőanyag vagy energia mennyiségét és típusát tartalmazzák.

(14)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (1) bekezdésében megállapított forgalmazói jelentéstételi követelményt indokolt kiegészíteni harmonizált jelentéstételi követelményekkel, a jelentéstétel formátumával, valamint az Unióban fogyasztott tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-teljesítményével kapcsolatban a Bizottság részére történő tagállami jelentéstételt szolgáló harmonizált meghatározásokkal. Konkrétabban, ezek a jelentéstételi követelmények lehetővé fogják tenni a 98/70/EK irányelv IV. melléklete C. részének 19. pontjában és a 2009/28/EK irányelv V. melléklete C. részének 19. pontjában leírt fosszilisüzemanyag-komparátor frissítését, és elő fogják segíteni a 98/70/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikkének (2) bekezdésében előírt jelentéstételt, valamint a számítási módszernek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítását, hogy ezáltal e módszer megfeleljen a rendeltetésének. Ezeknek az adatoknak a forgalomba hozott tüzelőanyag vagy energia mennyiségét és típusát, beszerzési helyét és származását kell tartalmazniuk.

(15)

Helyénvaló, hogy a tagállamok az adminisztratív terhek csökkentése érdekében lehetővé tegyék a forgalmazók számára, hogy egyéb, uniós vagy tagállami jogszabályok alapján gyűjtött adatokat használjanak a jelentéstételi kötelezettségük teljesítésére abban az esetben, ha a jelentéstétel megfelel a IV. mellékletben meghatározott követelményeknek, valamint az I. és III. mellékletben megállapított meghatározásoknak.

(16)

A forgalmazói csoportoknak a 98/70/EK irányelv 7a. cikke (4) bekezdése szerinti jelentéstétele elősegítése érdekében az említett irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének c) pontja megengedi az ehhez szükséges valamennyi szabály megállapítását. Az ilyen módon történő jelentéstétel elősegítése kívánatos, hogy azáltal elkerülhető legyen a zavar a tüzelőanyagok fizikai mozgásában, mivel a különböző forgalmazók különböző összetételű különböző tüzelőanyagokat hoznak forgalomba, és ezért az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésével kapcsolatos célkitűzések teljesítéséhez adott esetben különböző mértékben kell forrásokat mozgósítniuk. Ezért szükséges a forgalmazók azonosításának, a forgalomba hozott tüzelőanyag vagy energia mennyiségének, típusának, beszerzési helyének és származásának meghatározását harmonizálni. Továbbá a 7a. cikk (4) bekezdése szerinti közös forgalmazói jelentéstételek kétszeres figyelembevételének elkerüléséhez harmonizálni kell a számítási és a jelentéstételi módszer tagállamokban való végrehajtását, beleértve a Bizottság részére történő jelentéstételt is, annak érdekében, hogy a forgalmazók adott csoportjától származó kötelező információk egy meghatározott tagállamra vonatkozzanak.

(17)

A 98/70/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerint a tagállamoknak az előző naptári évre vonatkozó nemzeti tüzelőanyag-minőségi adatokról éves jelentést kell benyújtaniuk a 2002/159/EK bizottsági határozatban (4) megállapított formátum szerint. A 98/70/EK irányelv 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) általi módosításainak és a tagállamokat terhelő további, később bevezetett jelentéstételi kötelezettségek figyelembevétele, valamint a hatékonyság és a harmonizáció érdekében szükséges annak tisztázása, hogy mely információkat kell jelenteni, valamint szükséges egy, az adatok forgalmazók és tagállamok általi benyújtására vonatkozó formátum elfogadása.

(18)

A Bizottság 2012. február 23-án intézkedéstervezetet terjesztett a 98/70/EK irányelv által létrehozott bizottság elé. Ez a bizottság nem tudott a szükséges minősített többséggel véleményt nyilvánítani. Ezért helyénvaló, hogy a Bizottság – az 1999/468/EK tanácsi határozat (6) 5a. cikkének (4) bekezdése szerint – javaslatot terjesszen a Tanács elé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy – Hatály

(1)   Ez az irányelv a 98/70/EK irányelv szerinti számítási módszerekre és jelentéstételi követelményekre vonatkozó szabályokat állapít meg.

(2)   Ez az irányelv a közúti járművek és a nem közúti önjáró munkagépek (beleértve a belvízi hajókat, amikor nincsenek tengeren), a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, valamint a kedvtelési célú vízi járművek (amikor nincsenek tengeren) meghajtásához használt tüzelőanyagokra és a közúti járművekben használt villamos energiára vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a 98/70/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározásokon túlmenően a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „termelésoldali kibocsátások”: a nyersanyagoknak az I. melléklet szerinti üzemanyagot előállító kőolajfinomítóba vagy feldolgozóüzembe történő beérkezése előtt keletkező üvegházhatásúgáz-kibocsátások;

2.   „természetes bitumen”: a kőolajfinomítás bármely nyersanyagforrása, amely:

a)

kitermelési helyén a tárolórétegben az Amerikai Anyagvizsgáló Társaság (ASTM) (7) D287 vizsgálati módszerében meghatározottak szerint az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) sűrűségbesorolása szerint 10-es vagy alacsonyabb fokozatú,

b)

tárolórétegbeli hőmérsékleten az alábbi egyenlettel számított értéknél magasabb éves átlagos viszkozitással rendelkezik: Viszkozitás (Centipoise) = 518,98e-0,038T; ahol T a Celsius-fokban kifejezett hőmérséklet;

c)

a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (8) meghatározott Kombinált Nómenklatúra (KN) szerinti 2714 KN-kóddal jelölt kátrányos homok meghatározása alá tartozik; és

d)

a nyersanyagforrás kinyerése bányászati kitermeléssel vagy termikusan segített gravitációs lecsapolással történik, amely esetben a hőenergiát elsősorban nem magából a nyersanyagforrásból nyerik;

3.   „olajpala-nyersanyag”: szilárd kerogént tartalmazó kőzetformációban található bármely, a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 2714 KN-kóddal jelölt olajpala meghatározása alá tartozó kőolajfinomítói nyersanyagforrás. A nyersanyagforrás kinyerése bányászati kitermeléssel vagy termikusan segített gravitációs lecsapolással történik.

4.   „tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték”: tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték, amely a fosszilis tüzelőanyagokból származó, teljes életciklusra és energiaegységre számított, 2010. évi üvegházhatásúgáz-kibocsátáson alapul;

5.   „hagyományos nyersolaj”: bármely, származási helyén a tárolórétegben az ASTM D287 vizsgálati módszere szerint mérve az API sűrűségbesorolása szerint 10-nél magasabb fokozatú, a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 2714 KN-kóddal jelölt meghatározás alá nem tartozó kőolajfinomítói nyersanyag.

3. cikk

A forgalmazott, bioüzemanyagoktól eltérő tüzelőanyagok és energia üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának számítására szolgáló módszer és a forgalmazók általi jelentéstétel

(1)   A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a forgalmazók az ezen irányelv I. mellékletében előírt számítási módszert használják az általuk forgalmazott tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának meghatározására.

(2)   A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (1) bekezdése második albekezdésének és a 7a. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok előírják a forgalmazók számára, hogy az adatokat az ezen irányelv I. mellékletében szereplő fogalommeghatározások és számítási módszer használatával jelentsék. Az adatokat évente, az ezen irányelv IV. mellékletében meghatározott sablon használatával kell jelenteni.

(3)   A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában valamennyi tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy azon forgalmazói csoportok, amelyek úgy döntenek, hogy egyetlen forgalmazónak minősüljenek, az adott tagállamban eleget tegyenek a 7a. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségüknek.

(4)   A tagállamok az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott egyszerűsített módszert alkalmazzák azon forgalmazók esetében, amelyek kis- és középvállalkozások.

4. cikk

A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értéknek és az üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitás csökkentésének számítása

A forgalmazókra vonatkozó, a 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (2) bekezdése szerinti kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzéséhez a tagállamok előírják a forgalmazók számára, hogy a tüzelőanyagok és a villamosenergia terén elért, a teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátásukra vonatkozó csökkentéseket vessék össze az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott, tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értékkel.

5. cikk

A tagállamok általi jelentéstétel

(1)   A 98/70/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti jelentéseik Bizottsághoz történő benyújtása során a tagállamok az említett irányelv 7a. cikkének való megfeleléssel kapcsolatos, az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott adatokat szolgáltatnak a Bizottság számára.

(2)   A tagállamok az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott adatokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által a 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) alapján rendelkezésre bocsátott ReportNet eszközök felhasználásával nyújtják be. A tagállamok az adatokat elektronikus adatátvitellel viszik be az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kezelt központi adattárba.

(3)   Az adatokat évente, a IV. mellékletében szereplő sablon használatával kell szolgáltatni. A tagállamok értesítik a Bizottságot a bevitel dátumáról, valamint az adatok ellenőrzéséért és a Bizottságnak való jelentéséért felelős illetékes hatóság kapcsolattartójának nevéről.

6. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok 2017. április 21-ig értesítik a Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik az e rendelkezéseket érintő minden későbbi módosításról is.

7. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2017. április 21-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2)   Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

9. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2015. április 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. DŪKLAVS


(1)  HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

(2)  A Bizottság 2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

(4)  A Bizottság 2002/159/EK határozata (2002. február 18.) az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról (HL L 53., 2002.2.23., 30. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/30/EK irányelve (2009. április 23.) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 88. o.).

(6)  A Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

(7)  Amerikai Anyagvizsgáló Társaság: http://www.astm.org/index.shtml.

(8)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 401/2009/EK rendelete (2009. április 23.) az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról (HL L 126., 2009.5.21., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGIA TELJES ÉLETCIKLUSRA SZÁMÍTOTT ÜVEGHÁZHATÁSÚGÁZ-INTENZITÁSA FORGALMAZÓK ÁLTALI KISZÁMÍTÁSÁNAK ÉS JELENTÉSÉNEK MÓDSZERE

1. rész

A forgalmazók által forgalmazott tüzelőanyagok és energia üvegházhatásúgáz-intenzitásának kiszámítása

A tüzelőanyagok és energia üvegházhatásúgáz-intenzitását az egy megajoule tüzelőanyagra jutó szén-dioxid egyenérték grammjában (gCO2eq/MJ) kell kifejezni.

1.

A tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása kiszámításának alkalmazásában a következő üvegházhatású gázokat kell figyelembe venni: szén-dioxid (CO2), dinitrogén-oxid (N2O) és metán (CH4). A CO2-egyenérték kiszámításához e gázok kibocsátásait a következő CO2-egyenértékű kibocsátási értékekkel kell figyelembe venni:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

A fosszilis tüzelőanyagok kitermeléséhez, gyártásához, finomításához és fogyasztásához használt gépek és berendezések gyártásához kapcsolódó kibocsátások az üvegházhatású gázok mennyiségének számításában nem kerülnek figyelembevételre.

3.

A valamely forgalmazó által forgalmazott összes tüzelőanyag és energia teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitását az alábbi képlet segítségével kell kiszámítani:

Formula

ahol:

a)

A „#” jelölés a forgalmazó azonosítására (azaz a jövedéki adó megfizetésére kötelezett személy azonosítására) szolgál, és a 684/2009/EK bizottsági rendeletben (1) meghatározottak szerint a kereskedő jövedéki számát (az 1–5 és 8 rendeltetésihely-típuskódra vonatkozó, az említett rendelet I. melléklete 1. táblázata 5. pontjának a) alpontja szerinti, jövedékiadatcsere-rendszer (SEED) szerinti nyilvántartási számot vagy hozzáadottértékadó-azonosítószámot jelenti), amely alapján a forgalmazó a 2008/118/EK tanácsi irányelv (2) 8. cikke szerint jövedéki adó fizetésére köteles személyként azonosítható a a jövedékiadó-kötelezettség 2008/118/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti keletkezésének időpontjában. Amennyiben ezen azonosító nem érhető el, a tagállamoknak gondoskodniuk kell egyenértékű, a nemzeti jövedékiadó-jelentési rendszernek megfelelő azonosítási módszer kialakításáról;

b)

Az „x” jelölés az ezen irányelv hatáskörébe tartozó tüzelőanyag- és energiatípust jelöli a 684/2009/EK rendelet I. melléklete 1. táblázata 17. pontjának c) alpontja szerint. Amennyiben a vonatkozó adatok nem érhetők el, a tagállamoknak gondoskodniuk kell egyenértékű, a nemzeti jövedékiadó-jelentési rendszernek megfelelő adatok begyűjtéséről;

c)

Az „MJx” jelölés a forgalmazott, az x tüzelőanyag bejelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett összes energiát jelöli. Kiszámítása a következőképpen történik:

i.

Az egyes tüzelőanyagok mennyisége típusonként

A 684/2009/EK rendelet I. melléklete 1. táblázata 17. pontjának d), f), és o) alpontja szerint bejelentett adatok alapján kell meghatározni. A bioüzemanyag-mennyiségek alsó fűtőértékkel számolt energiatartalomra váltása a 2009/28/EK irányelv III. mellékletében meghatározott tüzelőanyag-energiasűrűségeknek megfelelően történik. A nem biológiai eredetű tüzelőanyagok mennyiségének alsó fűtőértékkel számolt energiatartalomra váltása a Közös Kutatóközpont-EUCAR-CONCAWE (JEC) (3) 2013. júliusi Well-to-tank jelentésének (4) (4. változat) 1. függeléke alapján történik.

ii.

Fosszilis tüzelőanyagok és bioüzemanyagok egyidejű feldolgozása

A feldolgozás a forgalmazott tüzelőanyag vagy energia életciklusa során történő, a termék molekulaszerkezetének megváltozásával járó módosítást jelenti. A denaturálószer hozzáadása nem tartozik a feldolgozáshoz. A nem biológiai eredetű tüzelőanyagokkal egyidejűleg előállított bioüzemanyagok mennyiségének tükröznie kell a bioüzemanyag feldolgozás utáni állapotát. Az egyidejűleg feldolgozott bioüzemanyag mennyiségét az energiamérleg és az egyidejű feldolgozási folyamat hatékonysága alapján kell meghatározni a 98/70/EK irányelv IV. melléklete C részének 17. pontjában foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben a fosszilis tüzelőanyagokba többfajta bioüzemanyagot is bekevernek, minden egyes bioüzemanyag mennyiségét és típusát bele kell venni a számításba és a forgalmazó által a tagállamok részére elküldött jelentésbe.

A forgalmazott, a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (1) bekezdésében említett fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő bioüzemanyag-mennyiség fosszilis tüzelőanyagnak számít.

Az E85 benzin-etanol keverék mennyiségét a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 6. cikkének alkalmazásában külön tüzelőanyagként kell számítani.

Amennyiben a mennyiségi adatok nem a 684/2009/EK rendeletnek megfelelően lettek összegyűjtve, a tagállamok nemzeti jövedékiadó-jelentési rendszerüknek megfelelő módon gyűjtenek egyenértékű adatokat;

iii.

A villamosenergia-fogyasztás mennyisége

Ez a közúti gépkocsik vagy motorkerékpárok által fogyasztott villamosenergia-mennyiség, amennyiben a forgalmazó az érintett energiamennyiséget minden tagállam illetékes hatósága részére az alábbi képlet szerint jelenti be:

Villamosenergia-fogyasztás = megtett út (km) × villamosenergia-fogyasztási hatékonyság (MJ/km);

d)

Termelésoldali kibocsátáscsökkentés (UER)

A „termelésoldali kibocsátáscsökkentés” a termelésoldali üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentésnek a forgalmazó javára jóváírandó, gCO2eq egységben kifejezett értéke, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelően számszerűsítik és jelentik be:

i.

Jogosultsági feltételek

A termelésoldali kibocsátáscsökkentések kizárólag a benzinre, a dízelolajra, a sűrített földgázra és a cseppfolyósított szénhidrogéngázra vonatkozó átlagos alapértékek termelésoldali kibocsátási részére alkalmazandók.

A valamely országban bekövetkezett termelésoldali kibocsátáscsökkentések bármely forgalmazó által forgalmazott bármely nyersanyagforrásból előállított tüzelőanyag üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentéseként beszámítható.

A termelésoldali kibocsátáscsökkentések kizárólag a 2011. január 1. után indult projektek esetében számíthatók be.

Nem szükséges bizonyítani, hogy a 98/70/EK irányelv 7a. cikkében meghatározott jelentéstételi követelmény hiányában a termelésoldali kibocsátáscsökkentések nem következtek volna be.

ii.

Számítás

A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket a nemzetközi szabványokban, konkrétan az ISO 14064, ISO 14065 és ISO 14066 meghatározott, önkéntes alapú rendszerek keretében alkalmazott elvekkel összhangban és normák szerint kell megbecsülni és értékelni.

A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket és a kibocsátási referenciaértékeket az ISO 14064 szabványnak megfelelően kell jelenteni, hitelesíteni és nyomon követni, és az eredményeknek a 600/2012/EU (6) és a 601/2012/EU (7) bizottsági rendeletben előírttal egyenértékű megbízhatóságúaknak kell lenniük. A termelésoldali kibocsátáscsökkentések megbecslésekor használt módszerek hitelesítésének meg kell felelnie az ISO 14064-3 szabványnak, a hitelesítést végző szervezetnek pedig az ISO 14065 szabványban leírtaknak megfelelő akkreditációval kell rendelkeznie;

e)

A „GHGix” az „x” tüzelőanyag vagy energia egy egységére jutó, gCO2eq/MJ egységben kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitás. A forgalmazónak az egyes tüzelőanyagok vagy energiák egységnyi üvegházhatásúgáz-intenzitását az alábbi módon kell meghatároznia:

i.

a nem biológiai eredetű tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása az e melléklet 2. részének 5. pontjában található táblázat utolsó oszlopában felsorolt tüzelőanyag-típusokra vonatkozó „súlyozott, teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitás”;

ii.

a villamos energia a 2. rész 6. pontjában leírtak alapján számítandó;

iii.

a bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása;

A 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (1) bekezdésében említett fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitását az említett irányelv 7d. cikkének megfelelően kell kiszámítani. Amennyiben a bioüzemanyagok teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozó adatok egy, a 98/70/EK irányelv 7c. cikkének (4) bekezdése alapján határozat tárgyát képező, ugyanazon irányelv 7b. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó megállapodásnak vagy rendszernek megfelelően lettek összegyűjtve, az adatok felhasználandók a bioüzemanyagok ugyanazon irányelv 7b. cikke (1) bekezdésében tárgyalt üvegházhatásúgáz-intenzitásának megállapítására is. A 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (1) bekezdésében említett fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása megegyezik a megfelelő, hagyományos kőolajból vagy földgázból származó fosszilis tüzelőanyagokéval;

iv.

nem biológiai eredetű tüzelőanyagok és bioüzemanyagok egyidejű feldolgozása

A fosszilis tüzelőanyagokkal egyidejűleg feldolgozott bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitásának tükröznie kell a bioüzemanyagok feldolgozás utáni állapotát.

f)

Az „AF” a hajtáslánc hatékonyságára vonatkozó kiigazítási együtthatókat jelöli:

Jellemző átalakítási technológia

Hatékonysági együttható

Belső égésű motor

1

Akkumulátoros, elektromos hajtáslánc

0,4

Hidrogén-üzemanyagcellás elektromos hajtáslánc

0,4

2. rész

Forgalmazói jelentéstétel a bioüzemanyagoktól eltérő tüzelőanyagok tekintetében

1.   Fosszilis tüzelőanyagok termelésoldali kibocsátáscsökkentései

Ahhoz, hogy a termelésoldali kibocsátáscsökkentések a jelentéstételi és számítási módszer célkitűzéseinek megfeleljenek, a forgalmazónak jelentenie kell a következőket a tagállam által kijelölt hatóságnak:

a)

a projekt kezdetének időpontját, amelynek 2011. január 1-jén későbbinek kell lennie;

b)

a gCO2eq-ként kifejezett éves kibocsátáscsökkentést;

c)

azt az időszakot, amelyben a jóváírandó csökkentések történtek;

d)

a kibocsátások forrásához legközelebb eső projekthelyszín földrajzi szélességét és hosszúságát fokokban, négy tizedesnyi pontossággal meghatározva;

e)

az éves kibocsátási alapértékeket a kibocsátáscsökkentési intézkedések bevezetése előtt, valamint az ilyen intézkedések bevezetését követő éves kibocsátásokat az előállított nyersanyag gCO2eq/MJ-jában kifejezve;

f)

a program és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jóváírandó csökkentésének egyedi azonosítására szolgáló, egyszer felhasználható tanúsítványszámot;

g)

a számítási módszer és az ahhoz kapcsolódó rendszer egyedi azonosítására szolgáló, egyszer felhasználható számot;

h)

amennyiben a projekt olajkitermeléssel kapcsolatos, az oldat átlagos gáz-olaj arányát (GOR) a korábbi évek és a jelentéstételi év vonatkozásában, a tárolórétegbeli nyomást, a mélységet és a kút kőolajkitermelési sebességét.

2.   Származás

A „származás” a nyersanyag e melléklet 2. részének 7. pontjában szereplő kereskedelmi neve, de kizárólag azon esetekben, ahol a fogalmazó rendelkezik a szükséges információkkal, mivel:

a)

olyan személy, vagy vállalkozás, amely kőolajat importál harmadik országokból, vagy a 2964/95/EK tanácsi rendelet (8) 1. cikke alapján kőolajszállítmányt kap egy másik tagállamtól; vagy

b)

megállapodással rendelkezik más forgalmazókkal a megosztandó információkkal kapcsolatban.

Minden egyéb esetben a származás arra utal, hogy a tüzelőanyag uniós vagy nem uniós eredetű.

A forgalmazók által gyűjtött és a tagállamoknak bejelentett, a tüzelőanyagok származására vonatkozó információ bizalmas jellegű, ez azonban nem akadályozhatja meg azt, hogy a Bizottság általános jellegű információkat vagy az egyes vállalkozásokra vonatkozó részleteket nem tartalmazó összefoglaló jelentéseket hozzon nyilvánosságra.

Bioüzemanyagok esetén a származás a 98/70/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott bioüzemanyag-előállítási folyamatot jelenti.

Amennyiben többfajta nyersanyag kerül felhasználásra, a forgalmazók az adott feldolgozó üzemben a jelentés évében feldolgozott nyersanyagtípusonként jelentést tesznek a késztermék tonnában megadott mennyiségéről.

3.   Beszerzési hely

A „beszerzési hely” azon országot és azon feldolgozóüzem nevét jelenti, amelyben a tüzelőanyag vagy energia a Bizottság 2454/93/EGK rendelete (9) alapján a tüzelőanyag vagy energia származását meghatározó utolsó alapvető változáson átmegy.

4.   Kkv-k

Ettől eltérően azon forgalmazók esetében, amelyek kkv-k, a „származás”, illetve a „beszerzési hely” – esettől függően – EU vagy nem EU, függetlenül attól, hogy a forgalmazók kőolajat importálnak vagy kőolajszármazékokat és bitumenes ásványokból nyert kőolajat forgalmaznak.

5.   A bioüzemanyagoktól és villamos energiától eltérő tüzelőanyagok átlagos teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitási alapértékei

Nyersanyagforrás és folyamat

Forgalomba hozott tüzelőanyag

Teljes életciklusra számított ÜHG-intenzitás (gCO2eq/MJ)

Súlyozott, teljes életciklusra számított ÜHG-intenzitás (gCO2eq/MJ)

Hagyományos nyersolaj

Benzin

93,2

93,3

Természetes gáz-folyadék

94,3

Szén-folyadék

172

Természetes bitumen

107

Olajpala

131,3

Hagyományos nyersolaj

Dízelolaj vagy gázolaj

95

95,1

Természetes gáz-folyadék

94,3

Szén-folyadék

172

Természetes bitumen

108,5

Olajpala

133,7

Bármilyen fosszilis energiaforrás

Cseppfolyósított szénhidrogéngáz szikragyújtású motorban

73,6

73,6

Földgáz, EU-mix

Sűrített földgáz szikragyújtású motorban

69,3

69,3

Földgáz, EU-mix

Cseppfolyósított földgáz szikragyújtású motorban

74,5

74,5

Hidrogén Sabatier-reakciója nem biológiai eredetű megújuló energiaforrás elektrolíziséből

Sűrített szintetikus metángáz szikragyújtású motorban

3,3

3,3

Gőzreformálással átalakított földgáz

Sűrített hidrogén üzemanyagcellában

104,3

104,3

Teljes mértékben nem biológiai eredetű megújuló energiaforrással táplált elektrolízis

Sűrített hidrogén üzemanyagcellában

9,1

9,1

Szén

Sűrített hidrogén üzemanyagcellában

234,4

234,4

A technológiai kibocsátások szén-dioxid-tartalmának leválasztása és tárolása mellett átalakított szén

Sűrített hidrogén üzemanyagcellában

52,7

52,7

Fosszilis nyersanyagokból származó műanyaghulladék

Benzin, dízelolaj vagy gázolaj

86

86

6.   Villamos energia

A tagállamoknak az energiaszolgáltatók elektromos járművek és motorbiciklik által fogyasztott villamos energiával kapcsolatos jelentéstételéhez ki kell számítaniuk a nemzeti átlagos teljes életciklusra számított alapértékeket a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően.

Alternatív megoldásként a tagállamok engedélyezhetik forgalmazóiknak, hogy a villamos energiára vonatkozó üvegházhatásúgáz-intenzitás (gCO2eq/MJ) értékeit a tagállamok jelentett adataiból kiindulva az alábbiak alapján meghatározzák:

a)

az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (10);

b)

az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (11); vagy

c)

a Bizottság 666/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (12).

7.   Nyersanyag kereskedelmi neve

Ország

Nyersanyag kereskedelmi neve

API

Kén (tömeg%)

Abu-Dzabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu-Dzabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu-Dzabi

Murban

40,5

0,8

Abu-Dzabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu-Dzabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu-Dzabi

Arzanah

44

0

Abu-Dzabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu-Dzabi

Murban Bottoms

21,4

nincs adat (n.a.)

Abu-Dzabi

Top Murban

21

n.a.

Abu-Dzabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Algéria

Arzew

44,3

0,1

Algéria

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Algéria

Zarzaitine

43

0,1

Algéria

Algerian

44

0,1

Algéria

Skikda

44,3

0,1

Algéria

Saharan Blend

45,5

0,1

Algéria

Hassi Ramal

60

0,1

Algéria

Algerian Condensate

64,5

n.a.

Algéria

Algerian Mix

45,6

0,2

Algéria

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Algéria

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Algéria

Top Algerian

24,6

n.a.

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

n.a.

Angola

Cavala-1

42,3

n.a.

Angola

Sulele (South-1)

38,7

n.a.

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

n.a.

Angola

Malongo (South)

25

n.a.

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

n.a.

Angola

Kuito

20

n.a.

Angola

Hungo

28,8

n.a.

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentína

Tierra del Fuego

42,4

n.a.

Argentína

Santa Cruz

26,9

n.a.

Argentína

Escalante

24

0,2

Argentína

Canadon Seco

27

0,2

Argentína

Hidra

51,7

0,05

Argentína

Medanito

34,93

0,48

Örményország

Armenian Miscellaneous

n.a.

n.a.

Ausztrália

Jabiru

42,3

0,03

Ausztrália

Kooroopa (Jurassic)

42

n.a.

Ausztrália

Talgeberry (Jurassic)

43

n.a.

Ausztrália

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

n.a.

Ausztrália

Woodside Condensate

51,8

n.a.

Ausztrália

Saladin-3 (Top Barrow)

49

n.a.

Ausztrália

Harriet

38

n.a.

Ausztrália

Skua-3 (Challis Field)

43

n.a.

Ausztrália

Barrow Island

36,8

0,1

Ausztrália

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Ausztrália

Jackson Blend

41,9

0

Ausztrália

Cooper Basin

45,2

0,02

Ausztrália

Griffin

55

0,03

Ausztrália

Buffalo Crude

53

n.a.

Ausztrália

Cossack

48,2

0,04

Ausztrália

Elang

56,2

n.a.

Ausztrália

Enfield

21,7

0,13

Ausztrália

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Azerbajdzsán

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrein

Bahrain Miscellaneous

n.a.

n.a.

Fehéroroszország

Belarus Miscellaneous

n.a.

n.a.

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

n.a.

n.a.

Belize

Belize Light Crude

40

n.a.

Belize

Belize Miscellaneous

n.a.

n.a.

Bolívia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazília

Garoupa

30,5

0,1

Brazília

Sergipano

25,1

0,4

Brazília

Campos Basin

20

n.a.

Brazília

Urucu (Upper Amazon)

42

n.a.

Brazília

Marlim

20

n.a.

Brazília

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazília

Roncador

28,3

0,58

Brazília

Roncador Heavy

18

n.a.

Brazília

Albacora East

19,8

0,52

Brunei

Seria Light

36,2

0,1

Brunei

Champion

24,4

0,1

Brunei

Champion Condensate

65

0,1

Brunei

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunei

Brunei Condensate

65

n.a.

Brunei

Champion Export

23,9

0,12

Kamerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerun

Lokele

21,5

0,5

Kamerun

Moudi Light

40

n.a.

Kamerun

Moudi Heavy

21,3

n.a.

Kamerun

Ebome

32,1

0,35

Kamerun

Cameroon Miscellaneous

n.a.

n.a.

Kanada

Peace River Light

41

n.a.

Kanada

Peace River Medium

33

n.a.

Kanada

Peace River Heavy

23

n.a.

Kanada

Manyberries

36,5

n.a.

Kanada

Rainbow Light and Medium

40,7

n.a.

Kanada

Pembina

33

n.a.

Kanada

Bells Hill Lake

32

n.a.

Kanada

Fosterton Condensate

63

n.a.

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

n.a.

Kanada

Redwater

35

n.a.

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

n.a.

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

n.a.

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

n.a.

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

n.a.

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanada

Northblend Nevis

34

n.a.

Kanada

Canadian Common Condensate

55

n.a.

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

n.a.

Kanada

Panuke Condensate

56

n.a.

Kanada

Federated Light and Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

n.a.

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

n.a.

Kanada

Boundary

39

n.a.

Kanada

Albian Heavy

21

n.a.

Kanada

Koch Alberta

34

n.a.

Kanada

Terra Nova

32,3

n.a.

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

n.a.

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

n.a.

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

n.a.

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

n.a.

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

n.a.

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

n.a.

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Chile

Chile Miscellaneous

n.a.

n.a.

Csád

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Csád

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Kína

Taching (Daqing)

33

0,1

Kína

Shengli

24,2

1

Kína

Beibu

n.a.

n.a.

Kína

Chengbei

17

n.a.

Kína

Lufeng

34,4

n.a.

Kína

Xijiang

28

n.a.

Kína

Wei Zhou

39,9

n.a.

Kína

Liu Hua

21

n.a.

Kína

Boz Hong

17

0,282

Kína

Peng Lai

21,8

0,29

Kína

Xi Xiang

32,18

0,09

Kolumbia

Onto

35,3

0,5

Kolumbia

Putamayo

35

0,5

Kolumbia

Rio Zulia

40,4

0,3

Kolumbia

Orito

34,9

0,5

Kolumbia

Cano-Limon

30,8

0,5

Kolumbia

Lasmo

30

n.a.

Kolumbia

Cano Duya-1

28

n.a.

Kolumbia

Corocora-1

31,6

n.a.

Kolumbia

Suria Sur-1

32

n.a.

Kolumbia

Tunane-1

29

n.a.

Kolumbia

Casanare

23

n.a.

Kolumbia

Cusiana

44,4

0,2

Kolumbia

Vasconia

27,3

0,6

Kolumbia

Castilla Blend

20,8

1,72

Kolumbia

Cupiaga

43,11

0,082

Kolumbia

South Blend

28,6

0,72

Kongó (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Kongó (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongó (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

n.a.

Kongó (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Kongó (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Kongó (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongó (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Elefántcsontpart

Espoir

31,4

0,3

Elefántcsontpart

Lion Cote

41,1

0,101

Dánia

Dan

30,4

0,3

Dánia

Gorm

33,9

0,2

Dánia

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubaj

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubaj

Margham Light

50,3

0

Ecuador

Oriente

29,2

1

Ecuador

Quito

29,5

0,7

Ecuador

Santa Elena

35

0,1

Ecuador

Limoncoha-1

28

n.a.

Ecuador

Frontera-1

30,7

n.a.

Ecuador

Bogi-1

21,2

n.a.

Ecuador

Napo

19

2

Ecuador

Napo Light

19,3

n.a.

Egyiptom

Belayim

27,5

2,2

Egyiptom

El Morgan

29,4

1,7

Egyiptom

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egyiptom

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egyiptom

Geysum

19,5

n.a.

Egyiptom

East Gharib (J-1)

37,9

n.a.

Egyiptom

Mango-1

35,1

n.a.

Egyiptom

Rhas Budran

25

n.a.

Egyiptom

Zeit Bay

34,1

0,1

Egyiptom

East Zeit Mix

39

0,87

Egyenlítői-Guinea

Zafiro

30,3

n.a.

Egyenlítői-Guinea

Alba Condensate

55

n.a.

Egyenlítői-Guinea

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

n.a.

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

n.a.

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

n.a.

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

n.a.

n.a.

Grúzia

Georgian Miscellaneous

n.a.

n.a.

Ghána

Bonsu

32

0,1

Ghána

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

n.a.

Guatemala

Rubelsanto

27

n.a.

India

Bombay High

39,4

0,2

Indonézia

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonézia

Ardjuna

35,2

0,1

Indonézia

Attaka

42,3

0,1

Indonézia

Suri

18,4

0,2

Indonézia

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonézia

Sepinggan

37,9

0,9

Indonézia

Walio

34,1

0,7

Indonézia

Arimbi

31,8

0,2

Indonézia

Poleng

43,2

0,2

Indonézia

Handil

32,8

0,1

Indonézia

Jatibarang

29

0,1

Indonézia

Cinta

33,4

0,1

Indonézia

Bekapai

40

0,1

Indonézia

Katapa

52

0,1

Indonézia

Salawati

38

0,5

Indonézia

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonézia

Sembakung

37,5

0,1

Indonézia

Badak

41,3

0,1

Indonézia

Arun Condensate

54,5

n.a.

Indonézia

Udang

38

0,1

Indonézia

Klamono

18,7

1

Indonézia

Bunya

31,7

0,1

Indonézia

Pamusian

18,1

0,2

Indonézia

Kerindigan

21,6

0,3

Indonézia

Melahin

24,7

0,3

Indonézia

Bunyu

31,7

0,1

Indonézia

Camar

36,3

n.a.

Indonézia

Cinta Heavy

27

n.a.

Indonézia

Lalang

40,4

n.a.

Indonézia

Kakap

46,6

n.a.

Indonézia

Sisi-1

40

n.a.

Indonézia

Giti-1

33,6

n.a.

Indonézia

Ayu-1

34,3

n.a.

Indonézia

Bima

22,5

n.a.

Indonézia

Padang Isle

34,7

n.a.

Indonézia

Intan

32,8

n.a.

Indonézia

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonézia

Widuri

32

0,1

Indonézia

Belida

45,9

0

Indonézia

Senipah

51,9

0,03

Irán

Iranian Light

33,8

1,4

Irán

Iranian Heavy

31

1,7

Irán

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Irán

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Irán

Rostam

35,9

1,55

Irán

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Irán

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Irán

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Irán

Sirri

30,9

2,3

Irán

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Irán

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Irán

Iranian Miscellaneous

n.a.

n.a.

Irak

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Irak

Mishrif (Pers. Gulf)

28

n.a.

Irak

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Irak

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Irak

Ras el Behar

33

n.a.

Irak

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Red Sea)

28

n.a.

Irak

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Irak

Ratawi

23,5

4,1

Irak

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Turkey)

28

n.a.

Irak

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

Kazahsztán

Kumkol

42,5

0,07

Kazahsztán

CPC Blend

44,2

0,54

Kuvait

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuvait

Magwa (Lower Jurassic)

38

n.a.

Kuvait

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Líbia

Bu Attifel

43,6

0

Líbia

Amna (high pour)

36,1

0,2

Líbia

Brega

40,4

0,2

Líbia

Sirtica

43,3

0,43

Líbia

Zueitina

41,3

0,3

Líbia

Bunker Hunt

37,6

0,2

Líbia

El Hofra

42,3

0,3

Líbia

Dahra

41

0,4

Líbia

Sarir

38,3

0,2

Líbia

Zueitina Condensate

65

0,1

Líbia

El Sharara

42,1

0,07

Malajzia

Miri Light

36,3

0,1

Malajzia

Tembungo

37,5

n.a.

Malajzia

Labuan Blend

33,2

0,1

Malajzia

Tapis

44,3

0,1

Malajzia

Tembungo

37,4

0

Malajzia

Bintulu

26,5

0,1

Malajzia

Bekok

49

n.a.

Malajzia

Pulai

42,6

n.a.

Malajzia

Dulang

39

0,037

Mauritánia

Chinguetti

28,2

0,51

Mexikó

Isthmus

32,8

1,5

Mexikó

Maya

22

3,3

Mexikó

Olmeca

39

n.a.

Mexikó

Altamira

16

n.a.

Mexikó

Topped Isthmus

26,1

1,72

Hollandia

Alba

19,59

n.a.

Semleges terület

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Semleges terület

Hout

32,8

1,9

Semleges terület

Khafji

28,5

2,9

Semleges terület

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Semleges terület

Ratawi

23,5

4,1

Semleges terület

Neutral Zone Mix

23,1

n.a.

Semleges terület

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigéria

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigéria

Escravos

36,2

0,1

Nigéria

Brass River

40,9

0,1

Nigéria

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigéria

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigéria

Pennington

36,6

0,1

Nigéria

Bomu

33

0,2

Nigéria

Bonny Light

36,7

0,1

Nigéria

Brass Blend

40,9

0,1

Nigéria

Gilli Gilli

47,3

n.a.

Nigéria

Adanga

35,1

n.a.

Nigéria

Iyak-3

36

n.a.

Nigéria

Antan

35,2

n.a.

Nigéria

OSO

47

0,06

Nigéria

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigéria

Yoho

39,6

n.a.

Nigéria

Okwori

36,9

n.a.

Nigéria

Bonga

28,1

n.a.

Nigéria

ERHA

31,7

0,21

Nigéria

Amenam Blend

39

0,09

Nigéria

Akpo

45,17

0,06

Nigéria

EA

38

n.a.

Nigéria

Agbami

47,2

0,044

Norvégia

Ekofisk

43,4

0,2

Norvégia

Tor

42

0,1

Norvégia

Statfjord

38,4

0,3

Norvégia

Heidrun

29

n.a.

Norvégia

Norwegian Forties

37,1

n.a.

Norvégia

Gullfaks

28,6

0,4

Norvégia

Oseberg

32,5

0,2

Norvégia

Norne

33,1

0,19

Norvégia

Troll

28,3

0,31

Norvégia

Draugen

39,6

n.a.

Norvégia

Sleipner Condensate

62

0,02

Omán

Oman Export

36,3

0,8

Pápua Új-Guinea

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

n.a.

Peru

Bayovar

22,6

n.a.

Peru

Low Cold Test

34,3

n.a.

Peru

Carmen Central-5

20,7

n.a.

Peru

Shiviyacu-23

20,8

n.a.

Peru

Mayna

25,7

n.a.

Fülöp-szigetek

Nido

26,5

n.a.

Fülöp-szigetek

Philippines Miscellaneous

n.a.

n.a.

Katar

Dukhan

41,7

1,3

Katar

Qatar Marine

35,3

1,6

Katar

Qatar Land

41,4

n.a.

Rász el-Haima

Rak Condensate

54,1

n.a.

Rász el-Haima

Ras Al Khaimah Miscellaneous

n.a.

n.a.

Oroszország

Urals

31

2

Oroszország

Russian Export Blend

32,5

1,4

Oroszország

M100

17,6

2,02

Oroszország

M100 Heavy

16,67

2,09

Oroszország

Siberian Light

37,8

0,4

Oroszország

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Oroszország

E4 Heavy

18

2,35

Oroszország

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Oroszország

Sokol

39,7

0,18

Szaúd-Arábia

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Szaúd-Arábia

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Szaúd-Arábia

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Szaúd-Arábia

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Szaúd-Arábia

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Szaúd-Arábia

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Szaúd-Arábia

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Szaúd-Arábia

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Szaúd-Arábia

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Sardzsa

Mubarek Sardzsa

37

0,6

Sardzsa

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Szingapúr

Rantau

50,5

0,1

Spanyolország

Amposta Marina North

37

n.a.

Spanyolország

Casablanca

34

n.a.

Spanyolország

El Dorado

26,6

n.a.

Szíria

Syrian Straight

15

n.a.

Szíria

Thayyem

35

n.a.

Szíria

Omar Blend

38

n.a.

Szíria

Omar

36,5

0,1

Szíria

Syrian Light

36

0,6

Szíria

Souedie

24,9

3,8

Thaiföld

Erawan Condensate

54,1

n.a.

Thaiföld

Sirikit

41

n.a.

Thaiföld

Nang Nuan

30

n.a.

Thaiföld

Bualuang

27

n.a.

Thaiföld

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad és Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad és Tobago

Trintopec

24,8

n.a.

Trinidad és Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad és Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunézia

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunézia

Ashtart

29

1

Tunézia

El Borma

43,3

0,1

Tunézia

Ezzaouia-2

41,5

n.a.

Törökország

Turkish Miscellaneous

n.a.

n.a.

Ukrajna

Ukraine Miscellaneous

n.a.

n.a.

Egyesült Királyság

Auk

37,2

0,5

Egyesült Királyság

Beatrice

38,7

0,05

Egyesült Királyság

Brae

33,6

0,7

Egyesült Királyság

Buchan

33,7

0,8

Egyesült Királyság

Claymore

30,5

1,6

Egyesült Királyság

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Egyesült Királyság

Tartan

41,7

0,6

Egyesült Királyság

Tern

35

0,7

Egyesült Királyság

Magnus

39,3

0,3

Egyesült Királyság

Dunlin

34,9

0,4

Egyesült Királyság

Fulmar

40

0,3

Egyesült Királyság

Hutton

30,5

0,7

Egyesült Királyság

N.W. Hutton

36,2

0,3

Egyesült Királyság

Maureen

35,5

0,6

Egyesült Királyság

Murchison

38,8

0,3

Egyesült Királyság

Ninian Blend

35,6

0,4

Egyesült Királyság

Montrose

40,1

0,2

Egyesült Királyság

Beryl

36,5

0,4

Egyesült Királyság

Piper

35,6

0,9

Egyesült Királyság

Forties

36,6

0,3

Egyesült Királyság

Brent Blend

38

0,4

Egyesült Királyság

Flotta

35,7

1,1

Egyesült Királyság

Thistle

37

0,3

Egyesült Királyság

S.V. (Ninian)

38

0,3

Egyesült Királyság

Argyle

38,6

0,2

Egyesült Királyság

Heather

33,8

0,7

Egyesült Királyság

South Birch

38,6

n.a.

Egyesült Királyság

Wytch Farm

41,5

n.a.

Egyesült Királyság

Cormorant North

34,9

0,7

Egyesült Királyság

Cormorant South (Cormorant „A”)

35,7

0,6

Egyesült Királyság

Alba

19,2

n.a.

Egyesült Királyság

Foinhaven

26,3

0,38

Egyesült Királyság

Schiehallion

25,8

n.a.

Egyesült Királyság

Captain

19,1

0,7

Egyesült Királyság

Harding

20,7

0,59

Alaszka, USA

ANS

n.a.

n.a.

Colorado, USA

Niobrara

n.a.

n.a.

Új-Mexikó, USA

Four Corners

n.a.

n.a.

Észak-Dakota, USA

Bakken

n.a.

n.a.

Észak-Dakota, USA

North Dakota Sweet

n.a.

n.a.

Texas, USA

WTI

n.a.

n.a.

Texas, USA

Eagle Ford

n.a.

n.a.

Utah, USA

Covenant

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Beta

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Carpinteria

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Dos Cuadras

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Hondo

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Hueneme

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Pescado

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Point Arguello

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Point Pedernales

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Sacate

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Santa Clara

n.a.

n.a.

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Sockeye

n.a.

n.a.

Üzbegisztán

Uzbekistan Miscellaneous

n.a.

n.a.

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

n.a.

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21.9

21,9

n.a.

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

n.a.

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

n.a.

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

n.a.

Venezuela

BCF-Medium

22

n.a.

Venezuela

Caripito Blend

17,8

n.a.

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

n.a.

Venezuela

Morichal

10,6

n.a.

Venezuela

Pedenales

20,1

n.a.

Venezuela

Quiriquire

16,3

n.a.

Venezuela

Tucupita

17

n.a.

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

n.a.

Venezuela

Curazao Blend

18

n.a.

Venezuela

Santa Barbara

36,5

n.a.

Venezuela

Cerro Negro

15

n.a.

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

n.a.

Venezuela

Zuata 20

25

n.a.

Venezuela

Zuata 30

35

n.a.

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

n.a.

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

n.a.

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemen

North Yemeni Blend

40,5

n.a.

Jemen

Alif

40,4

0,1

Jemen

Maarib Lt.

49

0,2

Jemen

Masila Blend

30–31

0,6

Jemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Egyéb

Olajpala

n.a.

n.a.

Egyéb

Palaolaj

n.a.

n.a.

Egyéb

Földgáz: vezetéken keresztül, a forrástól

n.a.

n.a.

Egyéb

Földgáz: cseppfolyósított földgázból

n.a.

n.a.

Egyéb

Palagáz: vezetéken keresztül, a forrástól

n.a.

n.a.

Egyéb

Szén

n.a.

n.a.


(1)  A Bizottság 684/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 197., 2009.7.29., 24. o.).

(2)  A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 9., 2009.1.14., 12. o.).

(3)  A JEC konzorcium az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontját (JRC), az Európai Autóipari K+F Tanácsot (EUCAR) és a finomítás és az elosztás során felmerülő környezeti, egészségi és biztonsági kérdésekkel foglalkozó európai olajipari szövetséget (CONCAWE) fogja össze.

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.).

(6)  A Bizottság 2012. június 21-i 600/2012/EU rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérol, valamint a hitelesítok akkreditációjáról (HL L 181., 2012.7.12., 1. o.).

(7)  A Bizottság 2012. június 21-i 601/2012/EU rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelo nyomon követésérol és jelentésérol (HL L 181., 2012.7.12., 30. o.).

(8)  A Tanács 2964/95/EK rendelete (1995. december 20.) a kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről (HL L 310., 1995.12.22., 5. o.).

(9)  A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról (HL L 304., 2008.11.14., 1. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.).

(12)  A Bizottság 666/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az uniós nyilvántartási rendszerre vonatkozó érdemi követelmények megállapításáról, valamint a globális felmelegedési potenciálokban és a nemzetközileg elfogadott nyilvántartási iránymutatásokban bekövetkezett változások figyelembevételéről (HL L 179., 2014.6.19., 26. o.).


II. MELLÉKLET

A TÜZELŐANYAGOKRA VONATKOZÓ KIINDULÁSI ÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA A FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOK TEKINTETÉBEN

Számítási módszer

a)

A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értéket a fosszilis tüzelőanyagok közül a benzin, a dízelolaj, a gázolaj, a cseppfolyósított szénhidrogéngáz és a sűrített földgáz átlagos uniós fogyasztása alapján kell kiszámítani, a következőképpen:

Formula

ahol:

 

x az ezen irányelv hatálya alá tartozó, a lenti táblázatban meghatározott különböző tüzelőanyagokat és energiát jelöli;

 

GHGix az ezen irányelv hatálya alá tartozó x tüzelőanyag vagy energia piacon értékesített éves mennyiségének gCO2eq/MJ-ban kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitása. Az I. melléklet 2. része 5. pontjában feltüntetett, fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó értékeket kell alkalmazni;

 

MJx a forgalmazott, az x tüzelőanyag jelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett összes energia.

b)

Fogyasztási adatok

Az érték kiszámításához használt fogyasztási adatok a következők:

Tüzelőanyag

Energiafogyasztás (MJ)

Forrás

dízel

7 894 969 × 106

2010. évi tagállami jelentés az UNFCCC részére

nem közúti felhasználású gázolaj

240 763 × 106

benzin

3 844 356 × 106

cseppfolyósított szénhidrogéngáz

217 563 × 106

sűrített földgáz

51 037 × 106

Üvegházhatásúgáz-intenzitás

A 2010. évi, tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték: 94,1 gCO2eq/MJ


III. MELLÉKLET

TAGÁLLAMI JELENTÉSTÉTEL A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE

1.

A tagállamok minden év december 31-ig jelentik a 3. pontban felsorolt adatokat. Ezen adatokat minden, az adott tagállamban forgalomba hozott tüzelőanyag és energia tekintetében jelenteni kell. Amennyiben többféle bioüzemanyagot kevernek a fosszilis tüzelőanyagokhoz, minden egyes bioüzemanyag vonatkozó adatait meg kell adni.

2.

A 3. pontban felsorolt adatokat külön kell jelenteni az adott tagállamon belüli forgalmazók (köztük az egy tagállamon belül működő közös forgalmazók) által forgalomba hozott tüzelőanyag vagy energia tekintetében.

3.

A tagállamok minden egyes tüzelőanyag és energia tekintetében jelentik a Bizottságnak az alábbi, a 2. pont szerint összesített és az I. mellékletben meghatározott adatokat:

a)

a tüzelőanyag vagy energia típusa;

b)

a tüzelőanyag vagy villamosenergia mennyisége;

c)

az üvegházhatásúgáz-intenzitás;

d)

a termelésoldali kibocsátáscsökkentések;

e)

a származás;

f)

a beszerzési hely.


IV. MELLÉKLET

A JELENTETT ADATOK KONZISZTENCIÁJÁT BIZTOSÍTÓ SABLON JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ

Tüzelőanyag – Egyedüli forgalmazók

Bejegyzés

Közös jelentéstétel (IGEN/NEM)

Ország

Forgalmazó1

Tüzelőanyag-típus7

Tüzelőanyag KN-kódja7

Mennyiség2

Átlagos ÜHG-intenzitás

Termelésoldali kibocsátáscsökkentés5

Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest

literenként

energia alapján

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-kód

ÜHG-intenzitás4

Nyersanyag

KN-kód

ÜHG-intenzitás4

fenntartható (IGEN/NEM)

 

F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

 

 

 

 

 

 

 

F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-kód 2

ÜHG-intenzitás 4

Nyersanyag

KN-kód 2

ÜHG-intenzitás4

fenntartható (IGEN/NEM)

 

F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

 

 

 

 

 

 

 

F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

 

 

 

 

 

 

 

 


Tüzelőanyag – Közös forgalmazók

Bejegyzés

Közös jelentéstétel (IGEN/NEM)

Ország

Forgalmazó1

Tüzelőanyag-típus7

Tüzelőanyag KN-kódja7

Mennyiség2

Átlagos ÜHG-intenzitás

Termelésoldali kibocsátáscsökkentés5

Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest

literenként

energia alapján

1

IGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részösszeg

 

 

 

 

 

 

KN-kód

ÜHG-intenzitás4

Nyersanyag

KN-kód

ÜHG-intenzitás4

fenntartható (IGEN/NEM)

 

F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

 

 

 

 

 

 

 

F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

IGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részösszeg

 

 

 

 

 

 

KN-kód 2

ÜHG-intenzitás 4

Nyersanyag

KN-kód 2

ÜHG-intenzitás4

fenntartható (IGEN/NEM)

 

F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

 

 

 

 

 

 

 

F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

 

 

 

 

 

 

 

 


Villamos energia

Közös jelentéstétel (IGEN/NEM)

Ország

Forgalmazó1

Energiatípus7

Mennyiség6

ÜHG-intenzitás

Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest

Energia alapján

NEM

 

 

 

 

 

 


Forgalmazói csoport adatai

 

Ország

Forgalmazó1

Energiatípus 7

Mennyiség 6

ÜHG-intenzitás

Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest

Energia alapján

IGEN

 

 

 

 

 

 

IGEN

 

 

 

 

 

 

 

Részösszeg

 

 

 

 

 


Származás – Egyedüli forgalmazó8

1. bejegyzés

F.1 összetevő

1. bejegyzés

F.n összetevő

k bejegyzés

F.1 összetevő

k bejegyzés

F.n összetevő

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség 3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség 3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség 3

Tonna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. bejegyzés

B.1 összetevő

1. bejegyzés

B.m összetevő

k. bejegyzés

B.1 összetevő

k bejegyzés

B.m összetevő

Biológiai folyamat

API-sűrűség 3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség 3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség 3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség 3

Tonna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Származás – Közös forgalmazók8

1. bejegyzés

F.1 összetevő

1. bejegyzés

F.n összetevő

X bejegyzés

F.1 összetevő

X bejegyzés

F.n összetevő

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség 3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség 3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség 3

Tonna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. bejegyzés

B.1 összetevő

1. bejegyzés

B.m összetevő

X. bejegyzés

B.1 összetevő

X bejegyzés

B.m összetevő

Biológiai folyamat

API-sűrűség 3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség 3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség 3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség 3

Tonna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beszerzési hely9

Bejegyzés

Összetevő

Kőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neve

Ország

Kőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neve

Ország

Kőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neve

Ország

Kőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neve

Ország

Kőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neve

Ország

Kőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neve

Ország

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Összes bejelentett energia és elért csökkentés tagállamonként

Mennyiség (energia alapján)10

ÜHG-intenzitás

Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest

 

 

 

Formátummal kapcsolatos megjegyzések

A forgalmazók jelentéstételi sablonja megegyezik a tagállamok jelentéstételi sablonjával.

A kiszürkített cellákat nem kell kitölteni.

1.

A forgalmazó azonosítása az I. melléklet 1. része 3. pontja a) alpontjában van meghatározva.

2.

A tüzelőanyag mennyisége az I. melléklet 1. része 3. pontja c) alpontjában van meghatározva.

3.

Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) szerinti sűrűség meghatározása az ASTM D287 tesztelési módszer szerint történik.

4.

Az üvegházhatásúgáz-intenzitás az I. melléklet 1. része 3. pontja e) alpontjában van meghatározva.

5.

A termelésoldali kibocsátáscsökkentés az I. melléklet 1. része 3. pontja d) alpontjában van meghatározva; a jelentéstételi előírások az I. melléklet 2. része 1. pontjában vannak meghatározva.

6.

A villamos energia mennyisége az I. melléklet 2. része 6. pontjában van meghatározva.

7.

A tüzelőanyag-típusok és a megfelelő KN-kódok az I. melléklet 1. része 3. pontja b) alpontjában vannak meghatározva.

8.

A származás az I. melléklet 2. része 2. és 4. pontjában van meghatározva.

9.

A beszerzési hely az I. melléklet 2. része 3. és 4. pontjában van meghatározva.

10.

A fogyasztott energia (tüzelőanyag és villamos energia) teljes mennyisége.


Top