Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2329

A Bizottság (EU) 2015/2329 végrehajtási határozata (2015. december 11.) a Peruból és Guatemalából származó friss banán behozatalára az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében, illetve az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulási megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében alkalmazott kedvezményes vámtételek 2015. évi ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló voltának megállapításáról

OJ L 328, 12.12.2015, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2329/oj

12.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/116


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2329 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. december 11.)

a Peruból és Guatemalából származó friss banán behozatalára az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében, illetve az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulási megállapodásban foglalt banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében alkalmazott kedvezményes vámtételek 2015. évi ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló voltának megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló, 2013. január 15-i 19/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló, 2013. január 15-i 20/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban bevezetett banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus Kolumbia és Peru tekintetében 2013. augusztus 1-jén, illetve 2013. március 1-jén ideiglenesen hatályba lépett.

(2)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika között létrejött társulási megállapodás ehhez hasonló banánkereskedelmi mechanizmust vezetett be, amely a 2013-as év folyamán lépett ideiglenesen hatályba a közép-amerikai országokban, utolsóként Guatemalában 2013. december 1-jén.

(3)

Az említett mechanizmusok keretében és a 19/2013/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével, valamint a 20/2013/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban, amint az érintett országok valamelyikéből származó (az Európai Unió 2012. január 1-jei Kombinált Nómenklatúrája szerinti 0803 90 10 vámtarifaszámú) friss banán behozatala meghaladja a meghatározott küszöbmennyiséget, a Bizottság végrehajtási határozatot fogad el, amelyben ideiglenesen felfüggesztheti az adott országból származó friss banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételeket, vagy úgy határoz, hogy e felfüggesztés nem helyénvaló.

(4)

A Bizottságnak e határozatot a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 4. cikkével együttesen értelmezett 8. cikkének megfelelően kell meghoznia.

(5)

A Guatemalából származó friss banán Európai Unióba irányuló behozatala 2015 októberében meghaladta a fent említett kereskedelmi megállapodásban meghatározott 62 500 tonnás küszöbmennyiséget. 2015 novemberében a Peruból származó friss banán európai uniós behozatala is meghaladta az említett kereskedelmi megállapodásban erre vonatkozóan meghatározott 86 250 tonnás küszöbmennyiséget.

(6)

Ezzel összefüggésben a Bizottság a 19/2013/EU rendelet 15. cikkének (3) bekezdése, valamint a 20/2013/EU rendelet 15. cikkének (3) bekezdése értelmében figyelembe vette az adott behozatalnak az uniós banánpiac helyzetére gyakorolt hatását annak eldöntése során, hogy fel kell-e függeszteni a kedvezményes vámtételeket. E célból a Bizottság megvizsgálta az érintett behozatal hatását az uniós árszintre, a más forrásból származó termékek behozatalának alakulását, valamint a friss banán uniós piacának általános stabilitását.

(7)

A Peruból származó friss banán behozatala a 2015-re meghatározott küszöbérték meghaladásakor a friss banán Európai Unióba irányuló összes behozatalának valamivel kevesebb mint 2 %-át tette ki. Figyelembe véve a 2015-re jellemző havi behozatali adatokat, valamint azt a tényt, hogy 2014-ben a Peruból származó behozatal nem érte el a teljes naptári évre vonatkozó összes behozatal 2 %-át, a 2015 végén lezáruló időszakra vonatkozó behozatali prognózis alapján semmi nem utal arra, hogy a Peruból érkező behozatalnak az összes behozatalhoz viszonyított szintje lényegesen eltérő lenne a 2015-ös év egészében.

(8)

A Guatemalából származó friss banán behozatala a 2015-re meghatározott küszöbérték meghaladásakor a friss banán Európai Unióba irányuló összes behozatalának valamivel kevesebb mint 1,5 %-át tette ki. Még ha ez abszolút értelemben a 2014-es behozatali mennyiség kétszeresének felel is meg, a 2015 végén lezáruló időszakra vonatkozó behozatali prognózis alapján, valamint figyelembe véve a 2015-re jellemző havi behozatali adatokat, a Guatemalából származó banán behozatala valószínűleg nem haladja majd meg a teljes 2015. évi behozatal 1,5 %-át.

(9)

Míg 2015 első kilenc hónapjában a Peruból származó behozatal esetében az átlagos importár 670 EUR/tonna volt – azaz 4 %-kal magasabb, mint a más forrásokból érkező behozatalra jellemző átlagos ár – ugyanebben az időszakban a guatemalai behozatalt 621 EUR/tonnás átlagos importár jellemezte, amely 3,5 %-kal alacsonyabb volt, mint az Unióba más forrásokból behozott friss banán átlagos importára.

(10)

A Peruból és Guatemalából származó behozatal összesített mennyisége várhatóan nem fogja elérni a teljes 2015. évi behozatal 3,5 %-át, és az említett behozatalok összesített átlagára hasonló a más forrásokból érkező behozatalra jellemző árszinthez.

(11)

A EU–val szintén szabadkereskedelmi megállapodást aláírt, hagyományosan jelentős exportáló országokból – nevezetesen Kolumbiából, Costa Ricából és Panamából – származó frissbanán-behozatal jóval a hasonló stabilizációs mechanizmusokban meghatározott küszöbmennyiség alatt maradt, és a behozatal az elmúlt három évben ugyanazon trendekkel és egységárakkal volt jellemezhető. 2015 októberében a Kolumbiából származó behozatal szintje például 627 ezer tonnával, a Costa Ricából érkező behozatal szintje pedig 516 ezer tonnával maradt el a vonatkozó küszöbértékektől, ami jelentősen meghaladja Peruból és Guatemalából érkező egész éves összesített behozatalt.

(12)

Az uniós banánpiacon a banán 2015. októberi nagykereskedelmi átlagára (960 EUR/tonna) lényegében nem tért el a banán korábbi hónapokban jellemző átlagos árától.

(13)

Ezért nincsen sem arra utaló jel, hogy a Peruból és Guatemalából származó friss banán éves küszöbmennyiségen felüli behozatala zavarta volna az uniós banánpiac stabilitását, sem arra, hogy e behozatal jelentős hatást gyakorolt volna az uniós termelőkre. Nem várható az sem, hogy ez a helyzet a 2015 végéig hátralevő időszakban megváltozna.

(14)

Végezetül – amint azt a 19/2013/EU és a 20/2013/EU rendelet is megköveteli – nincsen arra utaló jel, hogy 2015-ben az EU legkülső régióiban működő termelők súlyos rosszabbodással vagy fenyegető súlyos rosszabbodással néznének szembe.

(15)

A Bizottság a fenti vizsgálat alapján megállapította, hogy a Peruból származó banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételek ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló. A Bizottság a fenti vizsgálat alapján megállapította, hogy a Guatemalából származó banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtételek ideiglenes felfüggesztése nem helyénvaló. A Bizottság továbbra is szoros figyelemmel fogja kísérni az említett két országból származó banán behozatalát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Peruból és Guatemalából származó, és az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájában a 0803 90 10 vámtarifaszám alá besorolt friss banán behozatalára alkalmazott kedvezményes vámtétel ideiglenes felfüggesztése 2015 folyamán nem helyénvaló.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 17., 2013.1.19., 1. o.

(2)  HL L 17., 2013.1.19., 13. o.

(3)  A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


Top