EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1735

A Bizottság (EU) 2015/1735 végrehajtási határozata (2015. szeptember 24.) a tasakban forgalmazott cigarettadohányon elhelyezendő általános figyelmeztetés és tájékoztatás pontos elhelyezéséről (az értesítés a C(2015) 6455. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 252, 29.9.2015, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1735/oj

29.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/49


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1735 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. szeptember 24.)

a tasakban forgalmazott cigarettadohányon elhelyezendő általános figyelmeztetés és tájékoztatás pontos elhelyezéséről

(az értesítés a C(2015) 6455. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/40/EU irányelv új szabályokat állapít meg a dohányzásra szánt dohánytermékeken elhelyezendő egészségvédő figyelmeztetésekre – köztük az általános figyelmeztetésekre és a tájékoztatásokra – vonatkozóan, és kifejezetten meghatározza, hogy mind az általános figyelmeztetésnek, mind a tájékoztatásnak ki kell töltenie annak a felületetnek az 50 %-át, amelyre azokat nyomtatták. Indokolt meghatározni a tasakban forgalmazott cigarettadohányon elhelyezendő figyelmeztetések pontos elhelyezését. A tasak formája vagy téglalap alakú zseb a nyílást eltakaró füllel (a továbbiakban: téglalap alakú tasak), vagy pedig álló tasak.

(2)

A téglalap alakú tasak vagy körbetekerhető füles tasak, amelyet jellemzően két lépésben lehet kinyitni, vagy ráhajtható füllel ellátott talpas tasak, amelyet jellemzően egy lépésben lehet kinyitni. Ezek a tasakok gyakran átlátszó műanyag fóliából és az ezekbe illesztett papírból állnak; utóbbira nyomtatják rá az egészségvédő figyelmezetést. Egyes esetekben a körbetekerhető füles tasakok polietilénből, polipropilénből vagy laminált anyagból készülnek, amelyeket az ágazat szerint újra kellene tervezni annak érdekében, hogy a fül mindkét oldalára nyomtatni lehessen, különösen akkor, ha a tasak nem többrétegű.

(3)

Annak érdekében, hogy az egészségvédő figyelmezetés minden téglalap alakú tasakon ugyanott legyen elhelyezve, valamint az általános figyelmeztetés és a tájékoztatás könnyen látható legyen, azokra a felületekre kell nyomtatni, amelyek láthatóvá válnak akkor, amikor a csomagolási egységet teljesen kinyitják.

(4)

Az olyan polietilénből, polipropilénből vagy laminált anyagból készült csomagok esetében, ahol a körbetekerhető fül belsejére történő nyomtatás következtében fennáll a nyomdafesték kioldódásának a veszélye, a dohánnyal közvetlen kapcsolatba kerülő felületekre történő nyomtatás elkerülése érdekében átmeneti időszakot kell engedélyezni az általános figyelmeztetés és a tájékoztatás áthelyezéséhez. Ez elegendő időt biztosít az ágazatnak a termelési folyamat új szabályokhoz történő igazításához. A csomag teljes kinyitásakor jobban látható figyelmeztetésekből eredő előnyök fényében a módosításokhoz kapcsolódó költségek nem tekinthetők aránytalannak.

(5)

Az álló tasakokon az általános figyelmeztetés és a tájékoztatás legmegfelelőbb elhelyezése a tasak alján levő felület, mivel a belső felületeket eltakarja a tasak tartalma.

(6)

A 2014/40/EU irányelv 8. cikke (5) bekezdése szerint a figyelmeztetések méretét a csomag zárt állapotában az adott felület alapján kell kiszámítani.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2014/40/EK irányelv 25. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat szabályokat állapít meg a tasakban forgalmazott cigarettadohányon elhelyezendő általános figyelmeztetés és tájékoztatás pontos elhelyezésére vonatkozóan.

2. cikk

Az általános figyelmeztetés és a tájékoztatás elhelyezése a téglalap alakú tasakokon

(1)   A nyílást eltakaró füllel ellátott, téglalap alakú zsebben („téglalap alakú tasak”) forgalmazott cigarettadohány esetében az általános figyelmeztetést és a tájékoztatást – a melléklet 1. és 2. szakaszában látható módon – arra a két felületre kell nyomtatni, amelyek a csomagolási egység teljes kinyitásakor láthatóvá válnak.

Az általános figyelmeztetést és a tájékoztatást – a melléklet 1. és 2. szakaszában látható módon – a felső szélen kell elhelyezni, és mindkettőnek ki kell töltenie annak a felületetnek az 50 %-át, amelyre azt nyomtatták.

Az általános figyelmeztetést a felső felületre kell nyomtatni.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve 2018. május 20-ig a következő szabályokat kell alkalmazni – a melléklet 3. szakaszában látható módon – a polietilénből, polipropilénből vagy laminált anyagból készült, téglalap alakú körbetekerhető füles tasakokban forgalmazott cigarettadohányra:

a)

a tájékoztatás azon a felületen is elhelyezhető, amely a csomagolási egység részleges kinyitásakor láthatóvá válik;

b)

az általános figyelmeztetés az alsó felületen is elhelyezhető, amely a csomagolási egység teljes kinyitásakor láthatóvá válik;

c)

a fül belsejére, amely a csomagolási egység teljes kinyitásakor láthatóvá válik, nem szabad nyomtatni, vagy azt bármely más módon használni;

d)

az általános figyelmeztetést és a tájékoztatást annak a felületnek a felső szélén kell elhelyezni, amelyre azt nyomtatták.

3. cikk

Az általános figyelmeztetés és a tájékoztatás elhelyezése az álló tasakokon

(1)   Az álló tasakokban forgalmazott cigarettadohány esetében az általános figyelmeztetést és a tájékoztatást – a melléklet 4. szakaszában látható módon – az álló tasak alján levő azon felületeken kell elhelyezni, amelyek a tasakot hátára fektetve láthatóvá válnak („a csomagolási egység alja”).

(2)   Az általános figyelmeztetést a csomagolási egység alján levő hajtás feletti felületre, a tájékoztatást pedig a hajtás alatti felületre kell nyomtatni. Az általános figyelmeztetésnek és a tájékoztatásnak ki kell töltenie annak a felületetnek az 50 %-át, amelyre azt nyomtatták. A felületeket a szélek lezárása utáni méreteiket használva kell kiszámolni.

4. cikk

Átmeneti rendelkezés

A 2018. május 20-ig gyártott vagy szabad kereskedelmi forgalomba bocsátott, a 2. cikk (2) bekezdése szerint általános figyelmeztetéssel és tájékoztatással címkézett tasakos cigarettadohány 2019. május 20-ig forgalomba hozható.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 24-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 127., 2014.4.29., 1. o.


MELLÉKLET

A 2. és 3. cikkben említett általános figyelmeztetés és tájékoztatás pontos elhelyezésének grafikus megjelenítése

1.   TALPAS TASAK (2. CIKK (1) BEKEZDÉS)

Image Image

2.   KÖRBETEKERHETŐ FÜLES TASAK (2. CIKK (1) BEKEZDÉS)

Image Image

3.   KÖRBETEKERHETŐ FÜLES TASAK (ALTERNATÍV ELHELYEZÉS – 2. CIKK (2) BEKEZDÉS)

Image Image

4.   ÁLLÓ TASAK (3. CIKK)

Image Image

Top