EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1143

A Bizottság (EU) 2015/1143 végrehajtási határozata (2015. július 13.) a 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a folyadékmelegítő készülékek egyedi előírásairól szóló EN 60335-2-15:2002 szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő és nemzeti eljárások szerinti, korlátozással ellátott közzétételéről (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 185, 14.7.2015, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1143/oj

14.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 185/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1143 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. július 13.)

a 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a folyadékmelegítő készülékek egyedi előírásairól szóló EN 60335-2-15:2002 szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő és nemzeti eljárások szerinti, korlátozással ellátott közzétételéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. december 12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke második és harmadik bekezdésére,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a kisfeszültségű irányelvvel foglalkozó munkacsoport véleményére,

mivel:

(1)

Amennyiben valamely, az Európai Unió Hivatalos Lapjában és nemzeti eljárások szerint közzétett hivatkozással rendelkező harmonizált szabványt átültető nemzeti szabvány megfelel a 2006/95/EK irányelv I. mellékletében meghatározott biztonsági célkitűzések egy vagy több elemének, az említett szabvány szerint készült, meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések esetében vélelmezni kell, hogy azok megfelelnek az érintett biztonsági célkitűzéseknek.

(2)

Ciprus 2014 szeptemberében hivatalos kifogást emelt a legutóbb az A11:2012 dokumentummal módosított, „Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2–15. rész: a folyadékmelegítő készülékek egyedi előírásai” címet viselő EN 60335-2-15:2002 szabvány tekintetében.

(3)

Ciprus hivatalos kifogásában azt állítja, hogy a legutóbb az A11:2012 dokumentummal módosított EN 60335-2-15:2002 szabvány nem tartalmaz konkrét rendelkezéseket a bizonyos kávéfajták vagy egyes folyadékok (például tej) melegítésére szolgáló – vagy a tapasztalatok alapján köztudottan arra használt – kávéfőző vagy általános felhasználású készülékek vonatkozásában. A szóban forgó elektromos készülék egy fedő nélküli, fogantyúval ellátott edény, alján beépített fűtőelemmel. A fűtőelem úgy kerül feszültség alá, hogy az edényt – a hagyományos vízforralókéhoz hasonló – kerek csatlakozópár révén elektromos aljzatra helyezik. Az őrölt kávé a forrás előtt az edényben megemelkedik, a forró kávé pedig a készülékben tárolt hőenergia hatására kifut, még akkor is, ha a műveletet később leállítják vagy a készüléket leemelik az aljzatról. A tej forralása során hasonló jelenség tapasztalható. Ezért fennáll a súlyos égési sérülés kockázata, ha a forró folyadék a felhasználó vagy a mellette álló gyermek bőrére kerül, és jelenlegi formájában a szabvány alapján nem vélelmezhető a 2006/95/EK irányelvnek való megfelelőség.

(4)

A Bizottság és a kisfeszültségű irányelvvel foglalkozó munkacsoport megvizsgálta a legutóbb az A11:2012 dokumentummal módosított EN 60335-2-15:2002 szabványt, és arra a következtetésre jutott, hogy a szabvány nem felel meg a 2006/95/EK irányelv I. mellékletének 1.d) pontjában szereplő, a 2.b) ponttal összefüggésben értelmezett biztonsági célkitűzéseknek.

(5)

Tekintettel a biztonsági szempontok javításának szükségességére, a szabvány megfelelő felülvizsgálatáig a legutóbb az A11:2012 dokumentummal módosított EN 60335-2-15:2002 szabvány hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában való és nemzeti eljárások szerinti közzétételekor megfelelő figyelmeztetéssel kell ellátni.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1025/2012/EU rendelet 22. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A legutóbb az A11:2012 dokumentummal módosított, „Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2–15. rész: a folyadékmelegítő készülékek egyedi előírásai” címet viselő EN 60335-2-15:2002 szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való és nemzeti eljárások szerinti közzététele a mellékletben meghatározott korlátozás feltüntetésével történik.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 374., 2006.12.27., 10. o.

(2)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.


MELLÉKLET

A harmonizált EN 60335-2-15:2002 európai szabvány címének és hivatkozásának a 2006/95/EK irányelv szerinti közzététele

ESzSz (1)

A harmonizált szabvány hivatkozása és címe

(és a referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2–15. rész: A folyadékmelegítő készülékek egyedi előírásai

IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:1996

+ A1:1999

+ A2:2000

A lejárat időpontja

(2007.7.1.)

2.1. megjegyzés

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

3. megjegyzés

A lejárat időpontja

(2008.9.1.)

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

3. megjegyzés

A lejárat időpontja

(2013.8.1.)

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

3. megjegyzés

2015.1.23.

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

Korlátozás: E közzététel alkalmazása alapján nem vélelmezhető a 2006/95/EK irányelv I. mellékletének 1.d) pontjában szereplő, a 2.b) ponttal összefüggésben értelmezett biztonsági célkitűzéseknek való megfelelés, különös tekintettel a forró kávé vagy forró folyadék kifutásából eredő veszélyekre, bizonyos olyan kávéfajták vagy egyes folyadékok (például tej) melegítésére szolgáló – vagy a tapasztalatok alapján köztudottan arra használt – készülékek vonatkozásában, amelyek térfogata a kávékészítés, illetve folyadékmelegítés során megnövekszik.


(1)  ESzSz: európai szabványügyi szerv:

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel.: +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

1. megjegyzés: A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az európai szabványügyi szerv által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés: Az új (vagy módosított) szabvány alkalmazási köre megegyezik a helyettesített szabványéval. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

3. megjegyzés: Módosítások esetén a hivatkozott szabvány a következőket foglalja magában: az EN CCCCC:ÉÉÉÉ szabvány, a korábbi módosításai, amennyiben vannak, és az új, idézett módosítás. A helyettesített szabvány ennek értelmében az EN CCCCC:ÉÉÉÉ szabványból, valamint annak korábbi módosításaiból áll, de nem tartozik bele az új, idézett módosítás. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.


Top