Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0191

A Bizottság (EU) 2015/191 határozata ( 2015. február 5. ) a 2010/670/EU határozatnak a határozat 9. cikkében és 11. cikke (1) bekezdésében meghatározott egyes határidők tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 466. számú dokumentummal történt)

OJ L 31, 7.2.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/191/oj

7.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/191 HATÁROZATA

(2015. február 5.)

a 2010/670/EU határozatnak a határozat 9. cikkében és 11. cikke (1) bekezdésében meghatározott egyes határidők tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2015) 466. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10a. cikke (8) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2010/670/EU bizottsági határozat (2) meghatározza az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeren belül az új kibocsátók számára elkülönített tartalékból származó 300 millió darab kibocsátási egység erejéig a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteknek (a továbbiakban: CLT-demonstrációs projektek), valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek (a továbbiakban: RES-demonstrációs projektek) kiválasztására és végrehajtására vonatkozó szabályokat és kritériumokat, valamint a kibocsátási egységek értékesítésének és a keletkező bevételek kezelésének szabályait.

(2)

A gazdasági válság miatt számos, a 2010/670/EU határozat alapján odaítélt projekt vonatkozásában nincs lehetőség arra, hogy a RES-demonstrációs projektek esetében az odaítélési határozattól számított 24 hónapon belül, a CLT-demonstrációs projektek esetében pedig 36 hónapon belül végleges beruházási döntés szülessen. Így nincs lehetőség az ilyen projekteknek az odaítélési határozattól számított legkésőbb négy éven belüli üzembe helyezésére. A végleges beruházási döntés és az üzembe helyezés időpontját ezért két évvel meg kell hosszabbítani. Ezenkívül az üzembe helyezés időpontjára vonatkozóan egyéves türelmi időt kell alkalmazni.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/670/EU határozat a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdésben a „24 hónap” helyébe „48 hónap” lép;

b)

a második bekezdésben a „36 hónap” helyébe „60 hónap” lép;

2.

A 11. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a második albekezdésben „2015. december 31.” helyébe „2017. december 31.”, valamint a „négy év” helyébe „hat év” lép;

b)

a szöveg a következő harmadik és negyedik albekezdéssel egészül ki:

„Ha a projekt üzembe helyezésére nem került sor a meghatározott időpontig, a határidő automatikusan egy évvel meghosszabbodik.

Az odaítélési határozatok joghatásukat vesztik abban az esetben, ha a projekt üzembe helyezése nem történt meg a harmadik albekezdésben megjelölt időpontig. Ebben az esetben minden kifizetett vagy kifizetés céljára kapott forrást vissza kell fizetni.”

2. cikk

Ez a határozat azokra a CLT- és RES-demonstrációs projektekre is alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan még e határozat hatálybalépését megelőzően fogadtak el odaítélési határozatot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. február 5-én.

a Bizottság részéről

Miguel ARIAS CAÑETE

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  A Bizottság 2010. november 3-i 2010/670/EU határozata a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések meghatározásáról (HL L 290., 2010.11.6., 39. o.).


Top