EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/727 határozata (2015. április 10.) az első díjfizetési időszakra és 2015-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/36


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/727 HATÁROZATA

(2015. április 10.)

az első díjfizetési időszakra és 2015-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2015/17)

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel a felügyeleti díjakról szóló, 2014. október 22-i 1163/2014/EU európai központi banki rendeletre (EKB/2014/41) (1), és különösen annak 9. cikkére és 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) a felügyelt szervezetek és a felügyelt csoportok egyes kategóriái vonatkozásában a kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegét díjfizetési felszólítások kibocsátása révén határozza meg, és ezt az információt a vonatkozó díjfizetési időszak április 30-áig a honlapján közzéteszi.

(2)

Az első, azaz 2014 novemberétől decemberig tartó díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítás a 2015-ös díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítással együtt kerül kibocsátásra. A 2015-ben kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének tehát az EKB-nál a felügyeleti feladataival összefüggésben 2014 novembere óta felmerült kiadásokat kell tükröznie.

(3)

Ezek a kiadások elsősorban az EKB felügyeleti feladataival közvetlenül összefüggő költségekből állnak, például a jelentős szervezetek felügyelete, a kevésbé jelentősnek minősülő szervezetek felügyeletének felvigyázása, valamint horizontális feladatok ellátása és különleges szolgáltatások. Emellett magukban foglalják az EKB felügyeleti feladataival közvetetten összefüggő költségeket is, például az EKB támogató területei által nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a helyiségeket, az emberi erőforrások kezelését és az információtechnológiai szolgáltatásokat is.

(4)

Az egyes felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díj kiszámítása érdekében a teljes költségeket két részre osztják: jelentős szervezetek és csoportok, illetve kevésbé jelentősnek minősülő szervezetek és csoportok. A költségek megosztására az azon funkciókhoz rendelt kiadások alapján kerül sor, amelyek a jelentős felügyelt szervezetek közvetlen felügyeletét és a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek közvetett felügyeletét ellátják.

(5)

A bankfelügyeleti feladatokhoz kapcsolódó, az EKB-nál az első díjfizetési időszakban felmerült és a felügyeleti díjakon keresztül beszedendő kiadásokat az EKB 2014-re szóló éves beszámolója (2) tartalmazta.

(6)

A 2015-ös díjfizetési időszakra eső becsült éves kiadások az EKB jóváhagyott költségvetéséből kerültek levezetésre, figyelembe véve az EKB-nál felmerülő becsült éves kiadásokat érintő, az e határozat előkészítése időpontjában ismert fejleményeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 468/2014/EU európai központi banki rendeletben (EKB/2014/17) (3) és az 1163/2014/EU rendeletben (EKB/2014/41) szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.

2. cikk

Az első díjfizetési időszakra és 2015-re eső éves felügyeleti díjak teljes összege

(1)   Az első díjfizetési időszakra és 2015-re eső éves felügyeleti díjak teljes összege 325 986 085 eurót tesz ki, amely az EKB 2014 novemberére és decemberére eső tényleges költségeinek, valamint az EKB 2015-re eső éves költségeire vonatkozó becslésnek felel meg, az e határozat I. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

(2)   A felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok egyes kategóriái az e határozat II. mellékletében rögzített éves felügyeleti díjak teljes összegét fizetik meg.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2015. április 29-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. április 10-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 311., 2014.10.31., 23. o.

(2)  Közzétéve 2015. februárban az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.

(3)  Az Európai Központi Bank 2014. április 16-i 468/2014/EU rendelete az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).


I. MELLÉKLET

(EUR)

 

2014

2015

Összesen

Bérek és juttatások

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Irodaépületek bérleti és karbantartási díja

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Egyéb működési költség

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Összesen

29 973 012

296 013 073

325 986 085


II. MELLÉKLET

(EUR)

 

2014

2015

Összesen

Felügyeleti díjak

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Ebből:

 

 

 

Jelentős szervezetekre vagy jelentős csoportokra kivetett díjak

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Kevésbé jelentős szervezetekre vagy a kevésbé jelentős csoportokra kivetett díjak

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top