EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/509 határozata ( 2015. február 18. ) a saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált banki kötvényeknek az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként történő felhasználására vonatkozó szabályokról szóló EKB/2013/6 határozat, az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről szóló EKB/2013/35 határozat, valamint a betétek, egyenlegek és többlet tartalékállományok díjazásáról szóló EKB/2014/23 határozat 1., 3. és 4. cikkének hatályon kívül helyezéséről (EKB/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; közvetve hatályon kívül helyezte: 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/509 HATÁROZATA

(2015. február 18.)

a saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált banki kötvényeknek az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként történő felhasználására vonatkozó szabályokról szóló EKB/2013/6 határozat, az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről szóló EKB/2013/35 határozat, valamint a betétek, egyenlegek és többlet tartalékállományok díjazásáról szóló EKB/2014/23 határozat 1., 3. és 4. cikkének hatályon kívül helyezéséről (EKB/2015/9)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára, és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyértelműség és a következetesség érdekében, valamint az eurorendszer fedezeti keretszabályozásának egyszerűsítése céljából az EKB/2013/6 határozatban (1) és az EKB/2013/35 határozatban (2), valamint az EKB/2014/23 határozat (3) 1. cikkében rögzített kötelezettségek belefoglalásra kerültek az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatásba (EKB/2014/60) (4), amely az eurorendszer monetáris politikai eszközeire és eljárásaira vonatkozó alapvető jogi aktus.

(2)

Az egyértelműség és a következetesség érdekében, valamint az eurorendszer jogi keretrendszerének egyszerűsítése céljából az EKB/2014/23 határozat 3. cikkének rendelkezései belefoglalásra kerültek az EKB/2012/27 iránymutatásba (5), az EKB/2014/23 határozat 4. cikkének rendelkezései pedig az EKB/2014/9 iránymutatásba (6).

(3)

Az EKB/2013/6 és az EKB/2013/35 határozatot, valamint az EKB/2014/23 határozat 1., 3. és 4. cikkét ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2013/6 és az EKB/2013/35 határozat, valamint az EKB/2014/23 határozat 1. cikkének hatályon kívül helyezése

(1)   Az EKB/2013/6 és az EKB/2013/35 határozat hatályát veszti.

(2)   Az EKB/2014/23 határozat 1. cikke hatályát veszti.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett, hatályon kívül helyezett határozatokra, illetve cikkre történő hivatkozásokat az (EU) 2015/510 iránymutatásra (EKB/2014/60) történő hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Az EKB/2014/23 határozat 3. és 4. cikkének hatályon kívül helyezése

(1)   Az EKB/2014/23 határozat 3. és 4. cikke hatályát veszti.

(2)   Az EKB/2014/23 határozat hatályon kívül helyezett 3. cikkére történő hivatkozásokat az EKB/2012/27 iránymutatás II. melléklete 12. cikkének (5) bekezdésére történő hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az EKB/2014/23 határozat hatályon kívül helyezett 4. cikkére történő hivatkozásokat az EKB/2014/9 iránymutatás 5. cikkének (2) és (3) bekezdésére történő hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Hatálybalépés

(1)   E határozat 1. cikke 2015. május 1-jén lép hatályba.

(2)   E határozat 2. cikke az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. február 18-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  EKB/2013/6 határozat (2013. március 20.) a saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált banki kötvényeknek az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként történő felhasználására vonatkozó szabályokról (HL L 95., 2013.4.5., 22. o.).

(2)  EKB/2013/35 határozat (2013. szeptember 26.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről (HL L 301., 2013.11.12., 6. o.).

(3)  EKB//2014/23 határozat (2014. június 5.) a betétek, egyenlegek és többlet tartalékállományok díjazásáról (HL L 168., 2014.6.7., 115. o.).

(4)  (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (EKB/2014/60) (Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(5)  EKB/2012/27 iránymutatás (2012. december 5.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (HL L 30., 2013.1.30., 1. o.).

(6)  EKB/2014/9 iránymutatás (2014. február 20.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (HL L 159., 2014.5.28., 56. o.).


Top