EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0006

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/300 határozata ( 2015. február 10. ) a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról (EKB/2015/6)

OJ L 53, 25.2.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2016; hatályon kívül helyezte: 32016D0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/300/oj

25.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/29


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/300 HATÁROZATA

(2015. február 10.)

a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról (EKB/2015/6)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére, és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatásra (1), és különösen annak I. melléklete 1.6. szakaszára, valamint 6.3.1., 6.3.2. és 6.4.2. szakaszára,

tekintettel az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló, 2014. július 9-i EKB/2014/31 iránymutatásra (2), és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére, valamint 6. és 8. cikkére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k), amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetre vonatkozó általános követelmények az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében kerültek meghatározásra.

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak értelmében a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.3.1. szakaszában foglaltak értelmében az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek. Emellett az eurorendszer hitelminőségi küszöbére vonatkozó minimumkövetelményeket a forgalomképes eszközök tekintetében az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerének az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.3.2. szakaszában meghatározott szabályai rögzítik.

(3)

Az eurorendszer hitelminőségi küszöbére vonatkozó, a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra alkalmazandó minimumkövetelményeknek a Kormányzótanács által eredetileg 2010. május 6-án elhatározott felfüggesztése kivételes és átmeneti intézkedést jelentett, amely az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap egy programjának való megfelelés Kormányzótanács általi pozitív értékelésén alapult. A Kormányzótanács ekkor figyelembe vette azt a tényt, hogy a Görög Köztársaság olyan programot fogadott el, amelyet a Kormányzótanács megfelelőnek tartott, ennélfogva hitelkockázat-kezelési szempontból a görög kormány által kibocsátott, vagy a görög kormány által garantált forgalomképes adósságinstrumentumok továbbra is az eurorendszer monetáris politikai műveleteire vonatkozó minőségi előírásoknak folyamatosan megfelelő elfogadható fedezetnek minősültek, tekintet nélkül bármely külső hitelminősítésre. A Kormányzótanács figyelembe vette továbbá a görög kormánynak a program teljes körű végrehajtása iránti erős elkötelezettségét (3).

(4)

Az EKB/2014/31 iránymutatás 8. cikke értelmében az eurorendszer hitelminőségi követelményei nem vonatkoznak azokra a forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátott ki vagy teljes mértékben garantált, kivéve, ha a Kormányzótanács úgy dönt, hogy az érintett tagállam nem felel meg a pénzügyi támogatás és/vagy a makrogazdasági program feltételeinek. Ugyanezen iránymutatás 1. cikkének (3) bekezdése értelmében a Görög Köztársaság a 6. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk alkalmazásában olyan euroövezeti tagállamnak minősül, amely megfelel az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában foglaltaknak.

(5)

A Kormányzótanács által a rendelkezésre álló információk alapján elvégzett értékelés szerint jelenleg nem feltételezhető az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap Görög Köztársaságra vonatkozó programja felülvizsgálatának sikeres befejezése. Következésképpen a továbbiakban nem tekintendő úgy, hogy a Görög Köztársaság megfelel a program feltételrendszerének, és ennek eredményeként az eurorendszer hitelminőségi követelményeinek az ilyen eszközök tekintetében történő átmeneti felfüggesztésére vonatkozó, az EKB/2014/31 iránymutatás 8. cikke (2) bekezdésében rögzített feltételek már nem teljesülnek. Következésképpen a Kormányzótanács úgy határozott, hogy a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok tekintetében az eurorendszer hitelminőségi követelményei alkalmazandók,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatósága

(1)   Az EKB/2014/31 iránymutatás 6. cikke (1) bekezdésének és 8. cikkének alkalmazásában a továbbiakban nem tekintendő úgy, hogy a Görög Köztársaság megfelel az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjának.

(2)   Az eurorendszer hitelminőségi küszöbére vonatkozó – az egyes forgalomképes eszközök tekintetében az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerének az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.3.2. szakaszában meghatározott szabályai szerinti – minimumkövetelmények a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok vonatkozásában alkalmazandók.

(3)   Az ezen határozat és a nemzeti szinten az NKB-k által végrehajtott EKB/2011/14 és EKB/2014/31 iránymutatások közötti eltérés esetén ez a határozat alkalmazandó.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2015. február 11-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. február 10-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(2)  HL L 240., 2014.8.13., 28. o.

(3)  Lásd a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló, 2010. május 6-i EKB/2010/3 határozat (HL L 117., 2010.5.11., 102. o.) (4) preambulumbekezdését.


Top