EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1028

A Bizottság 1028/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. szeptember 26. ) az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 284, 30.9.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1028/oj

30.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/7


A BIZOTTSÁG 1028/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. szeptember 26.)

az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átjárhatósági rendelet) (1) és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1207/2011/EU végrehajtási rendelet (2) meghatározza a légtér-ellenőrzési adatok biztosításában részt vevő rendszerekre vonatkozó követelményeket e rendszerek Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózaton belüli hatékonysága, átjárhatósága és teljesítményének harmonizálása, valamint a polgári és a katonai szolgálatok közötti koordináció érdekében.

(2)

Annak érdekében, hogy az üzemeltetők el tudják végezni az új légi járművek új berendezésekkel való felszerelését, legalább 24 hónappal az alkalmazás tervezett időpontja előtt meg kell ismerniük a felszerelésre vonatkozó szükséges előírásokat. A vonatkozó tanúsítási előírásokat az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) azonban csak 2013 decemberében fogadta el. Ennek következtében az üzemeltetők 2015. január 8-ig nem fogják tudni felszerelni új légi járműveiket az új ADS-B Out és Mode S Enhanced funkciókkal. Ezért az 1207/2011/EU végrehajtási rendeletet módosítani kell oly módon, hogy elegendő plusz idő álljon az érintett üzemeltetők rendelkezésére.

(3)

A késedelmes tanúsítás, a kívánt berendezések késedelmes rendelkezésre állása, valamint a légi járművek felszerelését érintő szűkös ipari kapacitás akadályokat gördít a meglévő légijármű-állomány megfelelő módon történő átalakítása elé. Az USA Szövetségi Légiközlekedési Hivatalának (FAA) előírása szerint számos – mindenekelőtt a transzatlanti légi közlekedésben használt – légi járművet ugyancsak fel kell szerelni az ADS-B Out funkcióval 2020. január 1-jéig. Ezért az ADS-B Out és Mode S Enhanced funkciókra vonatkozó átalakítási időpontot későbbre kell halasztani, és jobban összhangba kell hozni az ADS-B-re vonatkozó FAA-határidővel.

(4)

Az állami légi járművek üzemeltetőinek ugyanúgy meg kell kapniuk a végrehajtási időpontokra vonatkozó haladékot, mint a más légi járművek üzemeltetőinek. Ezért az állami légi járművek ADS-B Out és Mode S Enhanced funkciók tekintetében történő átalakításának határidejét szintén el kell halasztani.

(5)

Az 1207/2011/EU végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó, az 549/2004/EK rendelet 5. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1207/2011/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az üzemeltetők biztosítják, hogy

a)

az első alkalommal 2015. január 8-án vagy azt követően kibocsátott egyedi légi alkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, a 2. cikk (2) bekezdésében említett repüléseket végrehajtó légi járművek rendelkezzenek a II. melléklet A. részében meghatározott képességekkel ellátott másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval;

b)

az első alkalommal 2016. június 8-án vagy azt követően kibocsátott egyedi légi alkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, a 2. cikk (2) bekezdésében említett repüléseket végrehajtó, 5 700 kg-ot meghaladó legnagyobb hitelesített felszállótömegű vagy 250 csomót meghaladó legnagyobb tényleges utazósebességű légi járművek a II. melléklet A. részében meghatározott képességeken túlmenően rendelkezzenek az ugyanezen melléklet B. részében meghatározott képességekkel is ellátott másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval;

c)

az első alkalommal 2016. június 8-án vagy azt követően kibocsátott egyedi légi alkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, a 2. cikk (2) bekezdésében említett repüléseket végrehajtó, 5 700 kg-ot meghaladó legnagyobb hitelesített felszállótömegű vagy 250 csomót meghaladó legnagyobb tényleges utazósebességű, merevszárnyú légi járművek a II. melléklet A. részében meghatározott képességeken túlmenően rendelkezzenek az ugyanezen melléklet C. részében meghatározott képességekkel is ellátott másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval.”

b)

Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az üzemeltetők biztosítják, hogy:

a)

az első alkalommal 2015. január 8. előtt kibocsátott egyedi légi alkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, a 2. cikk (2) bekezdésében említett repüléseket végrehajtó légi járművek legkésőbb 2017. december 7-ig rendelkezzenek a II. melléklet A. részében meghatározott képességekkel ellátott másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval;

b)

az első alkalommal 2016. június 8. előtt kibocsátott egyedi légi alkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, a 2. cikk (2) bekezdésében említett repüléseket végrehajtó, 5 700 kg-ot meghaladó legnagyobb hitelesített felszállótömegű vagy 250 csomót meghaladó legnagyobb tényleges utazósebességű légi járművek a II. melléklet A. részében meghatározott képességeken túlmenően legkésőbb 2020. június 7-ig rendelkezzenek az ugyanezen melléklet B. részében meghatározott képességekkel is ellátott másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval;

c)

az első alkalommal 2016. június 8. előtt kibocsátott egyedi légi alkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, a 2. cikk (2) bekezdésében említett repüléseket végrehajtó, 5 700 kg-ot meghaladó legnagyobb hitelesített felszállótömegű vagy 250 csomót meghaladó legnagyobb tényleges utazósebességű, merevszárnyú légi járművek a II. melléklet A. részében meghatározott képességeken túlmenően legkésőbb 2020. június 7-ig rendelkezzenek az ugyanezen melléklet C. részében meghatározott képességekkel is ellátott másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval.”

2.

A 8. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok biztosítják, hogy a 2. cikk (2) bekezdésének megfelelően üzemelő, 5 700 kg-ot meghaladó legnagyobb hitelesített felszállótömegű vagy 250 csomót meghaladó legnagyobb tényleges utazósebességű, állami teherszállító légi járművek a II. melléklet A. részében meghatározott képességeken túlmenően legkésőbb 2020. június 7-ig rendelkezzenek az ugyanezen melléklet B. és C. részében meghatározott képességekkel is ellátott másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval.”

3.

A 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az első alkalommal 2016. június 8. előtt kibocsátott légi alkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, 5 700 kg-ot meghaladó legnagyobb felszállótömegű vagy 250 csomót meghaladó legnagyobb tényleges utazósebességű, a II. melléklet C. részében ismertetett teljes paraméterkészletet a légi jármű fedélzetén található digitális buszon keresztül el nem érő, meghatározott típusú légi járművek mentesíthetők az 5. cikk (5) bekezdésének c) pontjában foglalt követelmények teljesítése alól.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(2)  A Bizottság 2011. november 22-i 1207/2011/EU végrehajtási rendelete az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 305., 2011.11.23., 35. o.).


Top