Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0423

Az Európai Parlament és a Tanács 423/2014/EU rendelete ( 2014. április 16. ) az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

OJ L 129, 30.4.2014, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/423/oj

30.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/12


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 423/2014/EU RENDELETE

(2014. április 16.)

az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekről (a továbbiakban: az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek) szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletre (1) és különösen a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 10. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel a Bíróság véleményére (2),

tekintettel a Számvevőszék véleményére (3),

rendes jogalkotási eljárás keretében (4),

mivel:

(1)

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) a C-63/12. sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítéletében egyértelművé tette, hogy az intézmények kötelesek minden évben határozni a díjazás kiigazításáról, akár a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikkében szereplő módszer szerinti „matematikai” kiigazítást elvégezve, akár az említett melléklet 10. cikkének megfelelően a matematikai számítástól eltérve.

(2)

A legutóbb az 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) módosított személyzeti szabályzat XIII. melléklete 19. cikkének célja annak biztosítása, hogy az intézmények megtehessék az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a díjazás és a nyugdíjak 2011. és 2012. évi kiigazítására vonatkozó vitáikat a Bíróság ítéletének megfelelően rendezzék, figyelembe véve a személyzet arra vonatkozó jogos elvárását, hogy az intézményeknek évente határozniuk kell a személyzet díjazásának és nyugdíjának kiigazításáról.

(3)

A Bíróság által a C-63/12. sz. ügyben hozott ítéletnek való megfelelés érdekében, amennyiben a Tanács megállapítja, hogy az Unión belüli gazdasági és szociális helyzet komolyan és hirtelen megromlott, a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 336. cikkében előírt eljárásnak megfelelően javaslatot kell benyújtania az Európai Parlamentnek a jogalkotási folyamatba történő bevonása érdekében. 2012. október 25-én a Tanács megállapította, hogy a Bizottság kivételi záradékról szóló jelentésében foglalt értékelése nem tükrözi az Unión belüli gazdasági és szociális helyzet 2012-ben bekövetkezett komoly és hirtelen megromlását, ahogyan arra a nyilvánosság számára hozzáférhető objektív gazdasági adatok utaltak. A Tanács ezért felkérte a Bizottságot, hogy a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 10. cikkével összhangban nyújtson be megfelelő javaslatot a díjazás 2012-ra vonatkozó kiigazítása tekintetében.

(4)

A Bíróság megerősítette, hogy a kivételi záradék alapján az Európai Parlament és a Tanács széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a díjazás és a nyugdíjak kiigazítását illetően. A 2011. július 1-jétől2012. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó gazdasági és szociális adatok – például a 2011 őszén bekövetkezett gazdasági válság következményei, vagyis az Unióban beállt gazdasági recesszió és a romló szociális helyzet, valamint a továbbra is magas munkanélküliség és az Unión belüli magas államháztartási hiány és államadósság – alapján helyénvaló 0,8 %-ban meghatározni a Belgiumban és Luxemburgban fizetett díjazás és nyugdíjak 2012. évi kiigazításának mértékét. E kiigazítás annak az átfogó megközelítésnek a része, amelynek célja a díjazás és nyugdíjak 2011. és 2012. évi kiigazításával kapcsolatos viták rendezése, és amely szerint 2011-re vonatkozóan 0 %-os a kiigazítás mértéke.

(5)

Következésképpen a 2010–2014 közötti ötéves időszakban az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának kiigazítása a következő: 2010-ben a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikkében meghatározott módszer alkalmazása 0,1 %-os kiigazítást eredményezett. 2011 és 2012 tekintetében a díjazások és a nyugdíjak 2011-re és 2012-re vonatkozó kiigazításaival kapcsolatos viták rendezésére szolgáló átfogó megközelítés 0 %-os, illetve 0,8 %-os kiigazításhoz vezet. Ezenkívül a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek reformjára vonatkozó politikai megállapodás részeként a díjazások és a nyugdíjak befagyasztásáról határoztak 2013-ra és 2014-re vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2012. július 1-jei hatállyal, a személyzeti szabályzat 63. cikkének második bekezdésében a „2011. július 1.” időpont helyébe a „2012. július 1.” időpont lép.

2. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 66. cikkében a díjazás és a nyugdíjak kiszámításánál alkalmazandó havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2012.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

3. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 2. oszlopa tartalmazza.

2013. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 3. oszlopa tartalmazza.

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 4. oszlopa tartalmazza.

2012. május 16-i hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 5. oszlopa tartalmazza. A felsorolt tagállamok tekintetében az éves kiigazítás hatálybalépésének időpontja 2012. május 16.

1

2

3

4

5

Ország/hely

Díjazás

Átutalás

Nyugdíj

Nyugdíj

2012.7.1.

2013.1.1.

2012.7.1.

2012.5.16.

Bulgária

58,4

57,4

100,0

 

Cseh Köztársaság

80,6

74,6

100,0

Dánia

135,3

127,3

127,3

Németország

95,8

96,6

100,0

Bonn

94,1

 

 

arlsruhe

93,8

 

 

München

106,4

 

 

Észtország

77,6

78,0

100,0

Görögország

90,5

89,0

100,0

Spanyolország

97,1

90,9

100,0

Franciaország

117,7

109,2

109,2

Írország

110,6

104,5

104,5

Olaszország

104,2

97,4

100,0

Varese

93,4

 

 

Ciprus

84,1

87,4

100,0

Lettország

77,6

74,9

100,0

Litvánia

71,5

69,5

100,0

Magyarország

78,3

68,7

100,0

Málta

83,3

83,7

100,0

Hollandia

105,3

100,9

 

100,9

Ausztria

106,4

103,2

103,2

 

Lengyelország

74,2

66,4

100,0

Portugália

83,5

82,8

100,0

Románia

68,8

60,0

100,0

Szlovénia

85,3

81,2

100,0

Szlovákia

79,7

73,5

100,0

Finnország

122,1

113,8

113,8

Svédország

131,9

123,8

123,8

Egyesült Királyság

147,8

119,0

119,0

Culham

112,5

 

 

4. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 42a. cikkének második és harmadik bekezdésében említett szülői szabadság esetében nyújtott támogatás összege 919,02 EUR, egyedülálló szülő esetén pedig 1 225,36 EUR.

5. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás alapösszege 171,88 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás alapösszege 375,59 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 254,83 EUR.

2012. július 2-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 91,75 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás legkisebb összege 509,43 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 134. cikkében említett külföldi munkavégzési támogatás összege 366,22 EUR.

6. cikk

2013. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében említett, kilométerenkénti juttatást a következőképpen kell kiigazítani:

kilométerenként 0 EUR

a távolság 0-tól 200 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,3820 EUR

a távolság 201-től 1 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,6367 EUR

a távolság 1 001-től 2 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,3820 EUR

a távolság 2 001-től 3 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,1272 EUR

a távolság 3 001-től 4 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0,0614 EUR

a távolság 4 001-től 10 000 km-ig terjedő részére vonatkozóan

kilométerenként 0 EUR

a 10 000 km fölötti részre vonatkozóan.

A fenti, kilométereken alapuló térítéshez kiegészítő átalányösszeg adódik:

191,00 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság 725 km és 1 450 km között van,

381,96 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság több mint 1 450 km.

7. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj összege a következő:

háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetében 39,48 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetében 31,83 EUR.

8. cikk

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 1 123,91 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 668,27 EUR.

9. cikk

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 347,89 EUR, felső határa 2 695,79.

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikkének (7) bekezdésében említett átalánylevonás összege 1 225,36 EUR.

10. cikk

2012. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

TISZTSÉG-CSOPORT

2012.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 879,08

6 001,34

6 126,14

6 253,54

6 383,59

6 516,34

6 651,85

17

5 196,08

5 304,14

5 414,44

5 527,04

5 641,98

5 759,31

5 879,08

16

4 592,43

4 687,93

4 785,42

4 884,94

4 986,53

5 090,23

5 196,08

15

4 058,91

4 143,32

4 229,48

4 317,44

4 407,22

4 498,87

4 592,43

14

3 587,37

3 661,97

3 738,13

3 815,86

3 895,22

3 976,22

4 058,91

13

3 170,61

3 236,55

3 303,85

3 372,56

3 442,69

3 514,29

3 587,37

III

12

4 058,85

4 143,25

4 229,41

4 317,36

4 407,13

4 498,78

4 592,33

11

3 587,34

3 661,93

3 738,08

3 815,81

3 895,16

3 976,16

4 058,85

10

3 170,60

3 236,53

3 303,83

3 372,54

3 442,67

3 514,26

3 587,34

9

2 802,28

2 860,55

2 920,03

2 980,75

3 042,74

3 106,01

3 170,60

8

2 476,74

2 528,24

2 580,82

2 634,48

2 689,27

2 745,19

2 802,28

II

7

2 802,21

2 860,50

2 919,99

2 980,72

3 042,72

3 106,01

3 170,61

6

2 476,62

2 528,13

2 580,71

2 634,39

2 689,18

2 745,12

2 802,21

5

2 188,86

2 234,38

2 280,86

2 328,30

2 376,72

2 426,16

2 476,62

4

1 934,53

1 974,77

2 015,84

2 057,77

2 100,57

2 144,26

2 188,86

I

3

2 383,19

2 432,65

2 483,14

2 534,68

2 587,28

2 640,98

2 695,79

2

2 106,84

2 150,57

2 195,20

2 240,76

2 287,27

2 334,74

2 383,19

1

1 862,54

1 901,20

1 940,65

1 980,93

2 022,04

2 064,01

2 106,84

11. cikk

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetében 845,37 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetében 501,20 EUR.

12. cikk

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 010,92 EUR, felső határa 2 021,83.

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 96. cikkének (7) bekezdésében említett átalánylevonás összege 919,02 EUR.

2012. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 136. cikkében említett munkanélküli-járadék alsó határa 889,39 EUR, felső határa 2 092,68 EUR.

13. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (6) 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett műszakpótlék 385,23 EUR, 581,45 EUR, 635,74 EUR és 866,72 EUR.

14. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (7) 4. cikkében említett összegekre 5,5609 értékű együtthatót kell alkalmazni.

15. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 8. cikke (2) bekezdésében szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2012.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI FOKOZAT

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 054,40

17 771,05

18 517,81

18 517,81

18 517,81

18 517,81

 

 

15

15 073,24

15 706,64

16 366,65

16 822,00

17 054,40

17 771,05

 

 

14

13 322,22

13 882,04

14 465,38

14 867,83

15 073,24

15 706,64

16 366,65

17 054,40

13

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 140,68

13 322,22

 

 

 

12

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 614,16

11 774,62

12 269,40

12 784,98

13 322,22

11

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 264,98

10 406,80

10 844,10

11 299,79

11 774,62

10

8 129,38

8 470,99

8 826,95

9 072,53

9 197,87

9 584,37

9 987,12

10 406,80

9

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 018,60

8 129,38

 

 

 

8

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 087,10

7 185,01

7 486,94

7 801,55

8 129,38

7

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 263,81

6 350,35

6 617,20

6 895,26

7 185,01

6

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 536,16

5 612,65

5 848,50

6 094,26

6 350,35

5

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 893,04

4 960,64

5 169,10

5 386,31

5 612,65

4

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 324,63

4 384,38

4 568,62

4 760,60

4 960,64

3

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 822,25

3 875,06

4 037,89

4 207,57

4 384,38

2

3 027,04

3 154,24

3 286,79

3 378,23

3 424,90

3 568,82

3 718,79

3 875,06

1

2 675,40

2 787,82

2 904,97

2 985,79

3 027,04

 

 

 

16. cikk

2012. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 2004. május 1-je előtt hatályban lévő személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4a. cikkében említett átalánytámogatás összege:

havonta 132,89 EUR a C4 vagy C5 besorolási fokozatba tartozó tisztviselők esetében,

havonta 203,76 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetében.

17. cikk

2012. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 133. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Besorolási fokozat

1

2

3

4

5

6

7

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

1 694,21

1 973,74

2 139,95

2 320,16

2 515,54

2 727,38

2 957,06

Besorolási fokozat

8

9

10

11

12

13

14

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

3 206,08

3 476,07

3 768,79

4 086,15

4 430,25

4 803,32

5 207,82

Besorolási fokozat

15

16

17

18

19

 

 

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

5 646,37

6 121,87

6 637,39

7 196,32

7 802,33

 

 

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2014. április 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS


(1)  A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(2)  2014. március 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  2014. március 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4)  Az Európai Parlament 2014. március 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. április 14-i határozata.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.).

(6)  A Tanács 1976. február 9-i 300/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelete a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről (HL L 38., 1976.2.13., 1. o.). Az 1307/87/Euratom, ESZAK, EGK rendelettel (HL L 124., 1987.5.13., 6. o.) kiegészített rendelet.

(7)  A Tanács 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).


Top