EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0361

A Bizottság 361/2014/EU rendelete ( 2014. április 9. ) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyzéséről EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 107, 10.4.2014, p. 39–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/oj

10.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/39


A BIZOTTSÁG 361/2014/EU RENDELETE

(2014. április 9.)

az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyzéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) és (5) bekezdésére, 6. cikke (4) bekezdésére, 7. cikke (2) bekezdésére, 12. cikke (5) bekezdésére, valamint 28. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1073/2009/EK rendelet 5. cikke értelmében a menetrend szerinti járatok és egyes, menetrend szerinti különcélú járatok engedélykötelesek.

(2)

A szóban forgó rendelet 12. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy a 2. cikk 4. pontja szerinti különjáratokat menetlevél kíséretében kell lebonyolítani.

(3)

A szóban forgó rendelet 5. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a 2. cikk 5. pontja szerinti saját számlás szállítási tevékenységre igazolványrendszer vonatkozik.

(4)

Meg kell állapítani a szóban forgó rendelet 12. cikke szerinti ellenőrző okmányok használatát meghatározó szabályokat, valamint azt, hogy milyen módon tájékoztassák az érintett tagállamokat a különjáratokat üzemeltető fuvarozók nevéről és az útközben érintett csatlakozási pontokról.

(5)

Az egyszerűsítés érdekében egységesíteni kell a nemzetközi különjáratokra és a különjáratként végzett kabotázsra vonatkozó menetlevelet.

(6)

A menetrend szerinti különcélú járat formájában végzett kabotázs esetében ellenőrzési okmányként használt menetlevelet havi nyilatkozat formájában kell kitölteni.

(7)

Egységesíteni kell azt a formanyomtatványt, amelyen a tagállamok a menetrend szerinti járatokhoz, valamint a kabotázshoz kiadott engedélyek számával kapcsolatos statisztikai kimutatást a Bizottságnak benyújtják.

(8)

Az átláthatóság és az egyszerűsítés érdekében az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló 2121/98/EK bizottsági rendeletben (2) elfogadott valamennyi okmánymintát hozzá kell igazítani az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítást érintő 1073/2009/EK rendelethez.

(9)

Ezért a 2121/98/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(10)

A tagállamoknak időre van szükségük az új okmányok kinyomtatásához és kiszállításához. Ezért szükséges, hogy a fuvarozók addig a 2121/98/EK rendeletben meghatározott okmányokat használhassák, amelyekben fel kell tüntetni, hogy figyelembe veszik az 1073/2009/EK rendelet előírásait.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közúti szállítási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. SZAKASZ

ELLENŐRZŐ OKMÁNY

1. cikk

(1)   Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 4. pontjában meghatározott különjáratokra vonatkozó ellenőrző okmányt (menetlevél) az e rendelet I. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2)   A menetleveleket egyenként 25 menetlevélből álló tömbök tartalmazzák két-két leválasztható példányban. Minden tömb számozott. A menetleveleket szintén 1-től 25-ig terjedő számozással látják el. A tömb fedőlapját a II. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy e követelményeket hozzáigazítsák a menetlevelek számítógépes feldolgozásához.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett tömb, melyet a fuvarozó nevére kell kiállítani, nem átruházható.

(2)   A menetlevelet minden egyes utazás megkezdése előtt a fuvarozó vagy a járművezető olvasható és kitörölhetetlen betűkkel, két példányban tölti ki. A menetlevél a teljes utazásra érvényes.

(3)   A leválasztott menetlevél eredeti példányát azon utazás végéig, amelyre vonatkozóan kiállították, a járművön kell tartani. Egy példányt a vállalkozás székhelyén kell tartani.

(4)   A menetlevelek vezetéséért a fuvarozó felel.

3. cikk

Amennyiben az ugyanazon megbízó nevében eljáró fuvarozócsoport által üzemeltetett nemzetközi különjáratok esetében az utasok esetleg átszállnak az adott csoporthoz tartozó másik fuvarozó járművére, a menetlevél eredeti példányát a szolgáltatást végző járművön kell tartani. A menetlevélből a fuvarozók mindegyike köteles egy-egy példányt a székhelyén tartani.

4. cikk

(1)   Az 1073/2009/EK rendelet 15. cikkének b) pontja szerinti, különjárat formájában végzett kabotázsra vonatkozó, ellenőrző okmányként használt menetlevelek másolatait a fuvarozó visszaküldi a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által megállapított eljárásnak megfelelően.

(2)   Az 1073/2009/EK rendelet 15. cikkének a) pontja szerinti, menetrend szerinti különcélú járat formájában végzett kabotázs esetében az e rendelet I. mellékletében szereplő menetlevelet havi nyilatkozat formájában kell kitölteni, és a fuvarozó visszaküldi azt a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által megállapított eljárásnak megfelelően.

5. cikk

A menetlevél lehetővé teszi a jogosult számára, hogy nemzetközi különjárat keretében helyi kirándulásokat bonyolítson le a székhelye szerinti tagállamoktól eltérő tagállamokban az 1073/2009/EK rendelet 13. cikkének második bekezdésében megállapított feltételek mellett. A helyi kirándulásokat azt megelőzően kell a menetlevélben feltüntetni, hogy a jármű az adott kirándulásra elindulna. A menetlevél eredeti példányát a helyi kirándulás végéig a járművön kell tartani.

6. cikk

Az ellenőrző okmányt bármely, ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

II. SZAKASZ

ENGEDÉLYEK

7. cikk

(1)   Az engedélyköteles menetrend szerinti járatokra és menetrend szerinti különcélú járatokra szóló engedélykérelmeket a III. mellékletben szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2)   Az engedélykérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

menetrend;

b)

viteldíjtáblázat;

c)

az ellenszolgáltatás fejében autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra vonatkozó, az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt közösségi engedély hitelesített másolata;

d)

információk azon járat típusára és hosszára vonatkozóan, amelyet a kérelmező – új járat indítása iránti kérelem esetén – biztosítani kíván, illetve – az engedély megújítása iránti kérelem esetén – már eddig is biztosított;

e)

megfelelő léptékű térkép, amelyen az útvonal, valamint az utasok fel- és leszállóhelyei fel vannak tüntetve;

f)

a vezetési és pihenőidőről szóló uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tévő vezetési terv.

(3)   A kérelmezőknek kérelmeik indoklásához minden olyan további információt meg kell adniuk, amelyet lényegesnek tartanak, vagy amelyet a kibocsátó hatóság kér.

8. cikk

(1)   Az engedélyeket a IV. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2)   Az engedélyt vagy annak az engedélyező hatóság által hitelesített másolatát mindig az engedélyköteles járat lebonyolítására használt járművön kell tartani.

(3)   Az engedély legfeljebb öt évig érvényes.

III. SZAKASZ

IGAZOLVÁNY

9. cikk

(1)   Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 5. pontjában meghatározott saját számlás szállítási tevékenységre vonatkozó igazolványt az e rendelet V. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2)   Az igazolványt kérelmező vállalkozás bizonyítékot vagy biztosítékot szolgáltat a kibocsátó hatóság számára az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 5. pontjában megállapított feltételek teljesülésére vonatkozóan.

(3)   Az utazás időtartama alatt az igazolványt vagy annak hitelesített másolatát az igazolványrendszerhez kötött járat lebonyolítására használt járművön kell tartani, és azt bármely, ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

(4)   Az igazolvány legfeljebb öt évig érvényes.

IV. SZAKASZ

A STATISZTIKAI ADATOK KÖZLÉSE

10. cikk

A kabotázzsal kapcsolatos, az 1073/2009/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésében említett statisztikai kimutatást az e rendelet VI. mellékletében szereplő minta szerinti táblázat formájában kell elkészíteni.

V. SZAKASZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

(1)   A tagállamok 2015. december 31-ig engedélyezhetik a menetlevelek, az engedély iránti kérelmek, az engedélyek és az igazolványok jelenlegi, a 2121/98/EK rendeletnek megfelelően kialakított változatainak használatát.

(2)   A menetleveleket és az engedély iránti kérelmeket 2015. december 31-ig a többi tagállam elfogadja a saját területén.

(3)   A 2121/98/EK bizottsági rendeletnek megfelelő és 2015. december 31. előtt kibocsátott engedélyek és igazolványok lejáratuk időpontjáig érvényben maradnak.

12. cikk

A 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BAROSSO


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 88. o.

(2)  HL L 268., 1998.10.3., 10. o.


I. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

II. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

III. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

IV. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

V. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

Image

Szövege kép

VI. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

Top