EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

A Bizottság 78/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. november 22. ) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az allergiát vagy intoleranciát okozó bizonyos gabonafélék és a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek tekintetében történő módosításáról

OJ L 27, 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/7


A BIZOTTSÁG 78/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. november 22.)

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az allergiát vagy intoleranciát okozó bizonyos gabonafélék és a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére és 21. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1169/2011/EU rendelet II. melléklete megállapítja az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek jegyzékét. A II. melléklet 1. pontjában szereplő felsorolásban szerepel többek között a „kamut” és a „tönkölybúza” is. A „kamut” azonban egy bizonyos, „khorasan búza” néven ismert búzafajta bejegyzett védjegye, a tönkölybúza pedig szintén egy búzafajta. A „khorasan búzát” és a „tönkölybúzát” ezért búzafajtaként kell megjelölni az említett melléklet 1. pontjában.

(2)

Az 1169/2011/EU rendelet III. melléklete meghatározza azon élelmiszerek jegyzékét, amelyek jelölésén egy vagy több kiegészítő elemnek kell szerepelnie. Az említett melléklet 5.1. pontja előírja, hogy a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők jelölésén szerepelnie kell többek között egy arra vonatkozó nyilatkozatnak, hogy az élelmiszert kizárólag olyan személyeknek szánják, akik csökkenteni kívánják vérük koleszterinszintjét.

(3)

Ez a nyilatkozat az említett élelmiszerekre vagy élelmiszer-összetevőkre vonatkozóan engedélyezett, egészségre vonatkozó állításokkal együttesen azokat a fogyasztókat is a termék használatára ösztönözheti, akiknek nincs szükségük arra, hogy szabályozzák vérük koleszterinszintjét, így a nyilatkozatot módosítani kell. Ennek a módosításnak tükröznie kell a nyilatkozat jelenlegi, a 608/2004/EK bizottsági rendeletben (2) meghatározott megfogalmazását. Az 1169/2011/EU rendelet 2014. december 13-tól hatályon kívül helyezi és felváltja az említett rendeletet.

(4)

Az 1169/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1169/2011/EU rendelet II. melléklete 1. pontjának bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza (például tönkölybúza vagy khorasan búza), rozs, árpa, zab, illetve hibridizált fajtáik, valamint a belőlük készült termékek, kivéve:”.

2. cikk

Az 1169/2011/EU rendelet III. melléklete 5.1. pontjának második oszlopában a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

nyilatkozat, hogy a terméket nem szánják olyan személyeknek, akiknek nincs szükségük vérkoleszterinszintjük szabályozására”.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

(2)  A Bizottság 2004. március 31-i 608/2004/EK rendelete a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről (HL L 97., 2004.4.1., 44. o.).


Top