Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

A Bizottság 2014/109/EU felhatalmazáson alapuló irányelve ( 2014. október 10. ) a 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a dohánytermékeken feltüntetendő képes figyelmeztetéseket tartalmazó képtár létrehozása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 360/22


A BIZOTTSÁG 2014/109/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2014. október 10.)

a 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a dohánytermékeken feltüntetendő képes figyelmeztetéseket tartalmazó képtár létrehozása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2014/40/EU irányelv 10. cikke úgy rendelkezik, hogy a dohányzásra szánt dohánytermékek valamennyi csomagolási egységén és gyűjtőcsomagján kombinált egészségvédő figyelmeztetéseket kell feltüntetni, kivéve ha a 11. cikkben említett mentesség vonatkozik rájuk. A kombinált egészségvédő figyelmeztetéseknek többek között tartalmazniuk kell egy, az I. mellékletben szereplő figyelmeztető feliratot és egy kapcsolódó, az említett irányelv II. mellékletében található képtárban szereplő színes fényképet.

(2)

A 2014/40/EU irányelv arra is felhatalmazza a Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben található képtárnak a tudományos és piaci fejlemények figyelembevételével történő létrehozása és aktualizálása céljából.

(3)

A 2014/40/EU irányelv II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2014/40/EU irányelv II. mellékletének helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2016. május 20-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2016. május 20-tól alkalmazzák.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 127., 2014.4.29., 1. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET II

Képtár (kombinált egészségvédő figyelmeztetések)

(a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően)

1. csoport

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2. csoport

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3. csoport

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top