EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0914

2014/914/EU: A Tanács végrehajtási határozata ( 2014. december 15. ) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK rendelet értelmében a jogellenes halászat felszámolásában nem együttműködő harmadik országok listájának összeállításáról szóló 2014/170/EU végrehajtási határozat Belize vonatkozásában való módosításáról

OJ L 360, 17.12.2014, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/914/oj

17.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 360/53


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. december 15.)

a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK rendelet értelmében a jogellenes halászat felszámolásában nem együttműködő harmadik országok listájának összeállításáról szóló 2014/170/EU végrehajtási határozat Belize vonatkozásában való módosításáról

(2014/914/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 34. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság által benyújtott javaslatra,

mivel:

1.   BEVEZETÉS

(1)

Az 1005/2008/EK rendelet létrehozza a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat (a továbbiakban: jogellenes halászat) megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló uniós rendszert.

(2)

Az 1005/2008/EK rendelet VI. fejezete meghatározza a nem együttműködő harmadik országok azonosításával, a nem együttműködő harmadik országként azonosított országokkal szembeni démarche-okkal, a nem együttműködő harmadik országok listájának összeállításával, a nem együttműködő harmadik országok listájáról való törléssel, a nem együttműködő harmadik országok listájának nyilvánosságával és a sürgősségi intézkedésekkel kapcsolatos eljárásokat.

(3)

Az 1005/2008/EK rendelet 32. cikkének megfelelően az Bizottság 2012. november 15-i határozatával (2) (a továbbiakban: a 2012. november 15-i határozat) nyolc harmadik országot értesített arról, hogy nem együttműködő országként azonosíthatónak tekinti őket. Ezen országok között Belize is szerepelt.

(4)

A 2012. november 15-i bizottsági határozat tartalmazta az azonosítás alapjául szolgáló főbb tényeket és megfontolásokat.

(5)

2012. november 15-én a Bizottság külön levélben is tájékoztatta mind a nyolc országot arról, hogy nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak véli őket. Ezen országok között Belize is szerepelt.

(6)

A Bizottság 2013. november 26-i végrehajtási határozatában (3) (a továbbiakban: a 2013. november 26-i végrehajtási határozat) Belize-t, a Guineai Köztársaságot és a Kambodzsai Királyságot a jogellenes halászat felszámolásában nem együttműködő harmadik országokként azonosította. A Bizottság az 1005/2008/EK rendelettel összhangban felsorolta azokat az okokat, amelyek miatt úgy véli, hogy az említett három állam nem tesz eleget a nemzetközi jog értelmében rá, mint lobogó, kikötő, forgalomba hozatal szerinti vagy parti államra háruló azon kötelezettségnek, hogy fellépjen a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzése, megakadályozása és felszámolása érdekében.

(7)

2014/170/EU végrehajtási határozatával (4) a Tanács az 1005/2008/EK rendelet 33. cikkével összhangban felvette Belize-t, a Guineai Köztársaságot és a Kambodzsai Királyságot a jogellenes halászat felszámolásában nem együttműködő harmadik országok listájára.

(8)

Miután a 2014/170/EU végrehajtási határozat értelmében összeállításra került a jogellenes halászat felszámolásában nem együttműködő harmadik országok listája, a Bizottság lehetőséget biztosított az azonosított országoknak az 1005/2008/EK rendeletben előírt tartalmi és eljárási követelményeknek megfelelő párbeszéd folytatására. A Bizottság igyekezett felkutatni és ellenőrizni minden szükségesnek vélt információt, beleértve az írásos és szóbeli észrevételeket, amelyek alapján az azonosított országok orvosolni tudnák az azonosítás alapjául szolgáló helyzetet, illetve konkrét lépéseket tehetnének a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A folyamat annak elismeréséhez vezetett, hogy Belize orvosolta a helyzetet, és korrekciós lépéseket tett.

(9)

Az 1005/2008/EK rendelet 34. cikkének (1) bekezdése értelmében ezért indokolt, hogy a Tanács módosítsa a 2014/170/EU végrehajtási határozatát, és törölje Belize-t a nem együttműködő harmadik országok listájáról.

(10)

Amennyiben az 1005/2008/EK rendelet 34. cikke (1) bekezdésének megfelelően elfogadásra kerül olyan határozat, amely törli Belize-t a nem együttműködő harmadik országok listájáról, úgy a Belize-t nem együttműködő harmadik országként azonosító, 2013. november 26-i végrehajtási határozat nem bír további jelentőséggel.

2.   BELIZE TÖRLÉSE A NEM EGYÜTTMŰKÖDŐ HARMADIK ORSZÁGOK LISTÁJÁRÓL

(11)

A 2013. november 26-i végrehajtási határozat és a 2014/170/EU végrehajtási határozat elfogadását követően a Bizottság folytatta a párbeszédet Belize-zel. Ennek alapján úgy tűnik, hogy Belize végrehajtotta a nemzetközi jog értelmében fennálló kötelezettségeit, és megfelelő jogi keretet hozott létre a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni fellépés érdekében; visszatartó erejű szankciókat vezetett be, továbbá biztosította a fogási tanúsítási rendszer megfelelő végrehajtását. Emellett javult Belize teljesítménye a nemzetközi kötelezettségeknek, többek között a regionális halászati gazdálkodási szervezetekben való részvételből adódók kötelezettségeknek való megfelelés terén. Az ország a nemzetközi jognak megfelelő új hajónyilvántartási rendszert alakított ki. Belize aktuálisan eleget tesz a megfelelő szervek ajánlásainak és határozatainak, és az ENSZ jogellenes halászat elleni nemzetközi cselekvési tervének megfelelő saját cselekvési tervet fogadott el.

(12)

A 2012. november 15-határozat, a 2013. november 26-i végrehajtási határozat és a 2014/170/EU végrehajtási határozat következtetéseivel összhangban, valamint a Belize által szolgáltatott információk alapján a Bizottság megvizsgálta, hogy Belize megfelel-e a nemzetközi jog értelmében rá, mint lobogó, kikötő, forgalomba hozatal szerinti, illetve parti államra háruló kötelezettségeknek. Figyelembe vette a helyzet orvoslása érdekében hozott intézkedéseket, valamint a belize-i illetékes hatóságok által nyújtott garanciákat.

(13)

A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Belize intézkedései elegendőek ahhoz, hogy az ENSZ tengerjogi egyezményének 91., 94., 117. és 118. cikke, a halállományokról szóló ENSZ-megállapodás 18., 19. és 20. cikke, valamint a FAO-megállapodás III. cikkének (8) bekezdése értelmében Belize megfeleljen a lobogó szerinti államként rá háruló kötelezettségeknek. A Bizottság megállapította, hogy a Belize által bemutatottak bizonyítják, hogy az azonosítás alapjául szolgáló helyzetet orvosolták, és Belize megtette a helyzet tartós javulásának biztosítására alkalmas intézkedéseket.

(14)

Ennek megfelelően, és az 1005/2008/EK rendelet 34. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács is úgy határozott, hogy Belize-t törölni kell a jogellenes halászat felszámolásában nem együttműködő harmadik országok listájáról. A 2014/170/EU végrehajtási határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

A Tanács határozata nem zárja ki, hogy a Tanács vagy a Bizottság a jövőben további lépéseket tehessen az 1005/2008/EK rendelet VI. fejezetével összhangban abban az esetben, ha tárgyi bizonyíték állna rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy Belize nem tesz eleget a jogellenes halászat felszámolása tekintetében a nemzetközi jog értelmében rá, mint lobogó, kikötő, forgalomba hozatal szerinti, illetve parti államra háruló kötelezettségeknek.

(16)

A nem együttműködő harmadik országként történő azonosítás kellemetlen következményeinek fényében indokolt előírni, hogy Belize-nek a nem együttműködő harmadik országok listájáról való törlése azonnal hatályba lépjen,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Belize-t törölni kell a 2014/170/EU végrehajtási határozat mellékletéből.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. MARTINA


(1)  HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

(2)  A Bizottság 2012. november 15-i határozata a Bizottság által a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet értelmében nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett harmadik országok értesítéséről (HL C 354., 2012.11.17., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2013. november 26-i végrehajtási határozata a Bizottság által a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet értelmében nem együttműködő harmadik országnak tekintett harmadik országok azonosításáról (HL C 346., 2013.11.27., 2. o.).

(4)  A Tanács 2014. március 24-i 2014/170/EU végrehajtási határozata a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK rendelet értelmében a jogellenes halászat felszámolásában nem együttműködő harmadik országok listájának összeállításáról (HL L 91., 2014.3.27., 43. o.)


Top