Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. november 26. ) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 8784. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 356/489


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. november 26.)

a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2014) 8784. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/880/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság a 2008/57/EK irányelv 35. cikke alapján elfogadta a 2011/633/EU végrehajtási határozatot (2).

(2)

Az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) ajánlása alapján kiegészítő közös előírásokra van szükség annak érdekében, hogy a nyilvántartások adatai könnyen hozzáférhetőek legyenek. E nyilvántartásokat az Ügynökség által létrehozott és kezelt közös számítógépes felhasználói felületen történő megtekintés céljából hozzáférhetővé kell tenni. A tagállamoknak – az Ügynökség segítségével – együtt kell működniük annak érdekében, hogy a nyilvántartások működjenek, valamennyi adatot tartalmazzanak és egymással összekapcsolódjanak.

(3)

A 2011/633/EU végrehajtási határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(4)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A 2008/57/EK irányelv 35. cikkében említett vasútiinfrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírásokat e határozat melléklete tartalmazza.

(2)   A tagállamok infrastruktúra-nyilvántartásait az Ügynökség által létrehozott és kezelt közös számítógépes felhasználói felületen történő megtekintés céljából hozzáférhetővé kell tenni.

(3)   A (2) bekezdésben említett közös felhasználói felület webalapú alkalmazás, mely megkönnyíti az infrastruktúra-nyilvántartások adataihoz való hozzáférést. A közös felhasználói felületnek legkésőbb a 8. cikkben említett alkalmazási időpontot követő 15 napon belül működnie kell.

2. cikk

(1)   Az egyes tagállamok gondoskodnak arról, hogy infrastruktúra-nyilvántartásuk számítógépes legyen, és legkésőbb az alkalmazás időpontját követő nyolc hónapon belül teljesítse az 1. cikkben említett közös előírások követelményeit.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy infrastruktúra-nyilvántartásaik legkésőbb a közös felhasználói felület működésbe lépését követő nyolc hónapon belül kapcsolódjanak egymáshoz és a közös felhasználói felülethez.

3. cikk

Az Ügynökség legkésőbb az alkalmazás időpontját követő 15 napon belül az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírásokhoz kapcsolódóan alkalmazási útmutatót tesz közzé, és naprakészen tartja azt. Az alkalmazási útmutató – adott esetben – minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) megfelelő rendelkezéseire.

4. cikk

Amennyiben azt az ÁME-k kidolgozásában vagy az infrastruktúra-nyilvántartások végrehajtásában bekövetkezett haladás szükségessé teszi, az Ügynökség javaslatot tesz a közös előírások frissítésére.

5. cikk

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (2)–(6) bekezdés értelmében összegyűjtsék a szükséges adatokat, és bevezessék azokat infrastruktúra-nyilvántartásukba. Gondoskodnak továbbá arról, hogy ezek az adatok megbízhatóak és naprakészek legyenek.

(2)   A 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)2013. január 1-jén hatályos változatának mellékletében meghatározott árufuvarozási folyosók infrastruktúrájával kapcsolatos adatokat legkésőbb az alkalmazás időpontját követő kilenc hónapon belül össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

(3)   A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése után és az e határozat alkalmazási időpontjáig üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos, a (2) bekezdésben említett adatoktól eltérő adatokat legkésőbb ezen időpontot követő kilenc hónapon belül össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(4)   A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos, a (2) bekezdésben említett adatoktól eltérő adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban legkésőbb 2017. március 16-ig össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

(5)   A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett, magántulajdonban lévő mellékvágányokkal kapcsolatos adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban legkésőbb 2019. március 16-ig össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

(6)   Az ÁME-k hatályán kívül eső hálózattal kapcsolatos adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban legkésőbb 2019. március 16-ig össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

(7)   Az e határozat hatálybalépése után üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos adatokat közvetlenül az infrastruktúrák üzembe helyezését és a közös felhasználói felület működésbe lépését követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba.

6. cikk

(1)   Az egyes tagállamok az 5. cikkben említett kötelezettségek végrehajtására szolgáló nemzeti végrehajtási tervet és ütemtervet dolgoznak ki. A tagállamok az 5. cikk rendelkezéseinek teljesítése érdekében értesítést küldenek a késedelmekről, illetve nehézségekről, és a Bizottság adott esetben meghosszabbítja az előirányzott határidőt. A nemzeti végrehajtási tervet legkésőbb az alkalmazás időpontját követő hat hónapon belül be kell nyújtani a Bizottsághoz.

(2)   Az egyes tagállamok az infrastruktúra-nyilvántartásuk létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervet neveznek ki, és erről legkésőbb az alkalmazás időpontját követő három hónapon belül értesítik a Bizottságot.

Ezek a szervek az értesítést követő három hónapon belül és a továbbiakban négyhavonta jelentést küldenek az Ügynökségnek az infrastruktúra-nyilvántartás alkalmazása terén elért eredményekről.

(3)   Az Ügynökség koordinálja, nyomon követi és támogatja az infrastruktúra-nyilvántartások bevezetését. Az Ügynökség az infrastruktúra-nyilvántartások létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervek képviselőiből csoportot hoz létre, és koordinálja a csoport munkáját. Az Ügynökség rendszeresen jelentést készít a Bizottságnak az e határozat végrehajtásának terén elért eredményekről.

7. cikk

A 2011/633/EU végrehajtási határozatot a 8. cikkben meghatározott alkalmazási időponttól hatályon kívül kell helyezni.

8. cikk

Ez a határozat 2015. január 1-jétől alkalmazandó.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok és az Európai Vasúti Ügynökség a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 26-án.

a Bizottság részéről

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. szeptember 15-i 2011/633/EU végrehajtási határozata a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól (HL L 256., 2011.10.1., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (HL L 276., 2010.10.20., 22. o.).


MELLÉKLET

1.   BEVEZETÉS

1.1.   Műszaki hatály

1.1.1.   Ezen előírás az uniós vasúti rendszer következő alrendszereiről szóló adatokra vonatkozik:

a)

az „infrastruktúra” strukturális alrendszer;

b)

az „energiaellátás” strukturális alrendszer;

c)

a pálya menti ellenőrző-irányító-jelző alrendszer.

1.1.2.   Ezek az alrendszerek szerepelnek az alrendszereknek a 2008/57/EK irányelv II. melléklete 1. pontjában található jegyzékében.

1.2.   Területi hatály

Ezen előírások területi hatálya a 2008/57/EK irányelv meghatározása értelmében az Európai Unió vasúti rendszerére terjed ki. Az előírások hatálya nem terjed ki a 2008/57/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdésében említett esetekre.

2.   CÉLKITŰZÉS

2.1.   Általános cél

A 2008/57/EK irányelv 35. cikkében előírt infrastruktúra-nyilvántartás legfőbb célja, hogy biztosítsa a hálózat jellemzőinek átláthatóságát. Az infrastruktúra-nyilvántartásban szereplő adatok tervezési célokat szolgálnak az új vonatok tervezéséhez, a vonatok és az útvonalak összeegyeztethetőségének az üzemeltetés megkezdése előtti értékelésének támogatásához, továbbá referencia-adatbázisként történő alkalmazáshoz. Az infrastruktúra-nyilvántartás ezért az alábbiakban leírt folyamatokat támogatja.

2.2.   Jármű-alrendszerek megtervezése

Az infrastruktúra-nyilvántartás paramétereit a járművek rendeltetésszerű használatára érvényes infrastruktúra-jellemzők meghatározásához kell használni.

2.3.   A helyhez kötött berendezések műszaki összeegyeztethetőségének biztosítása

2.3.1.   A bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy az alrendszerek megfelelnek-e az alkalmazandó ÁME(k)-nek. A kapcsolódási pontoknak az alrendszer szerinti hálózat műszaki összeegyeztethetősége szempontjából történő ellenőrzése az infrastruktúra-nyilvántartás lekérdezésével biztosítható.

2.3.2.   Az egyes tagállamok által kijelölt szerv ellenőrzi az alrendszerek megfelelőségét, ha nemzeti szabályok alkalmazandók, és ezekben az esetekben az infrastruktúra-nyilvántartás lekérdezhető a kapcsolódási pontok műszaki összeegyeztethetőség szempontjából történő ellenőrzéséhez.

2.4.   Az uniós vasúthálózat átjárhatósága terén elért haladás ellenőrzése

Az átjárható uniós hálózat fejlődésének rendszeres ellenőrzése érdekében biztosítani kell az átjárhatóság terén elért haladás átláthatóságát.

2.5.   Az útvonallal való összeegyeztethetőség megállapítása vonattal kapcsolatos javasolt szolgáltatáshoz

2.5.1.   Vonattal kapcsolatos javasolt szolgáltatás esetén az útvonallal való összeegyeztethetőséget azt megelőzően ellenőrzik, hogy a vasúttársaság a pályahálózat-működtetőtől hálózati hozzáférést igényelne. A vasúttársaságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a tervezett útvonalon járműve használható.

2.5.2.   A vasúttársaság a járműveket az üzembehelyezési engedély esetleges korlátozásainak és a működtetni tervezett vonat lehetséges útvonalának figyelembevételével választja ki:

a)

a vonatban lévő összes járműnek meg kell felelnie az arra az útvonalra alkalmazható követelményeknek, amelyen a vonat közlekedni fog; valamint

b)

a vonatnak mint járműszerelvénynek meg kell felelnie az adott útvonal műszaki korlátainak.

3.   KÖZÖS ELEMEK

Az e mellékletben meghatározott elemek a tagállamok valamennyi infrastruktúra-nyilvántartásának közös elemei.

3.1.   Fogalommeghatározások

Ezen előírások alkalmazásában:

a)   „vonalszakasz”: a vonal szomszédos szolgálati helyei között található rész, amely több vágányból is állhat;

b)   „szolgálati hely”: vonattal kapcsolatos szolgáltatások helye, ahol egy ilyen szolgáltatás kezdődhet, végződhet vagy útvonalat módosíthat, és ahol személyszállítási vagy árufuvarozási szolgáltatások nyújthatók; „szolgálati hely” továbbá a tagállamok vagy a pályahálózat-működtetők közötti, a határoknál lévő hely;

c)   „fővágány”: vonatközlekedésre használt bármely vágány; egy vonalon vagy pályacsatlakozás esetén a csak vonatközlekedésre használt megkerülő vágánykapcsolatok és összekötő vágányok nem kerülnek közzétételre;

d)   „mellékvágány”: egy szolgálati helyen belül a vonatközlekedésben nem használt vágány.

3.2.   A vasúthálózat szerkezete az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

3.2.1.   Az infrastruktúra-nyilvántartás céljára minden tagállam vonalszakaszokra és szolgálati helyekre osztja fel vasúthálózatát.

3.2.2.   Az „infrastruktúra”, az „energiaellátás”, és a pálya menti ellenőrző-irányító-jelző alrendszerhez kapcsolódó „vonalszakasz” tekintetében közzéteendő elemeket a „fővágány” infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá.

3.2.3.   Az infrastruktúra-alrendszerhez kapcsolódó „szolgálati hely” tekintetében közzéteendő elemeket a „fővágány” és a „mellékvágány” infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá.

3.3.   Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

3.3.1.   Az elemeket és az elemek formátumát a táblázatnak megfelelően kell közzétenni.

3.3.2.   Az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó, a 3. cikkben említett alkalmazási útmutató meghatározza a táblázatban felsorolt, az alábbiak szerint megjelenített adatok konkrét formátumát és irányítási folyamatát:

a)

egyetlen vagy többszörös választás előre meghatározott listáról;

b)

karakterlánc vagy előre meghatározott karakterlánc; vagy

c)

szögletes zárójelben feltüntetett szám.

3.3.3.   Eltérő rendelkezés hiányában a táblázatban szereplő infrastruktúra-nyilvántartás valamennyi paramétere kötelező. A paraméterek szempontjából lényeges információkat a táblázat tartalmazza.

Táblázat

Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

Szám

Cím

Adatmegjelenítés

Fogalommeghatározás

További információ

1.

TAGÁLLAM

 

1.1.

VONALSZAKASZ

 

1.1.0.0.0.

Általános információk

 

1.1.0.0.0.1.

Pályahálózat-működtető kódja

[NNNN]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

 

1.1.0.0.0.2.

Nemzeti vonalazonosító

Karakterlánc

Egyedi vonalazonosító vagy egyedi vonalszám a tagállamon belül

 

1.1.0.0.0.3.

A vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati hely

Előre meghatározott karakterlánc

A vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati hely egyedi azonosítója (a kilométerek száma a vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati helytől a vonalszakasz végén lévő szolgálati helyig növekszik)

 

1.1.0.0.0.4.

A vonalszakasz végén lévő szolgálati hely

Előre meghatározott karakterlánc

A vonalszakasz végén lévő szolgálati hely egyedi azonosítója (a kilométerek száma a vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati helytől a vonalszakasz végén lévő szolgálati helyig növekszik)

 

1.1.0.0.0.5.

A vonalszakasz hossza

Előre meghatározott karakterlánc

A vonalszakasz kezdetén és végén lévő szolgálati helyek közötti távolság

 

1.1.0.0.0.6.

A vonalszakasz jellege

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

szabályos vonalszakasz/összeköttetés

A vonalszakasz jellege a megjelenített adatok méretének kifejezésével, ami attól függ, hogy a vonalszakasz egy nagy csomópont több szolgálati helyre osztásával keletkezett szolgálati helyeket köt-e össze vagy sem.

 

1.1.1.

FŐVÁGÁNY

 

1.1.1.0.0.

Általános információk

 

1.1.1.0.0.1.

A vágány azonosítója

Karakterlánc

Egyedi vágányazonosító vagy egyedi vágányszám a vonalszakaszon belül

 

1.1.1.0.0.2.

Normál menetirány

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

N/O/B

A normál menetirány:

a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal megegyező irány

a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal ellentétes irány

mindkét irány

N— a vonalszakaszéval megegyező irány

O— a vágányszakaszéval ellentétes irány

B— mindkét irány: N és O

1.1.1.1.

Infrastruktúra-alrendszer

E csoport mezői nem kötelezően kitöltendőek, ha az 1.1.0.0.0.6. paraméternél kiválasztott opció „összeköttetés”.

1.1.1.1.1.

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

 

1.1.1.1.1.1.

A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (INF)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (1) előírt formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha EK-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.1.2.

A vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (2) (INF)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban előírt formai követelményekkel megegyező formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha MI-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.2.

Teljesítményparaméterek

 

1.1.1.1.2.1.

A vágány TEN-besorolása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A TEN-T átfogó hálózat része/A TEN-T árufuvarozási törzshálózat része/A TEN-T személyszállítási törzshálózat része/TEN-en kívüli

A transzeurópai hálózat azon részének feltüntetése, amelyhez a vonal tartozik.

 

1.1.1.1.2.2.

Vonalkategória

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Az INF ÁME szerinti vonalbesorolás.

Tüntesse fel, hogy a vágány az ÁME műszaki hatálya alá tartozik-e: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.2.3.

Vasúti árufuvarozási folyosó része

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Rajna – Alpok VÁF (1. VÁF)/Északi-tenger – Földközi-tenger VÁF (2. VÁF)/Skandinávia – Földközi tenger VÁF (3. VÁF)/Atlanti-óceáni VÁF (4. VÁF)/Balti-tenger – Adriai-tenger VÁF (5. VÁF)/Földközi-tengeri VÁF (6. VÁF)/Közel-Kelet – Földközi tenger keleti térsége VÁF (7. VÁF)/Északi-tenger – Balti-tenger VÁF (8. VÁF)/Cseh – szlovák VÁF (9. VÁF)

Annak feltüntetése, hogy a vonalat kijelölték-e vasúti árufuvarozási folyosóhoz.

Tüntesse fel, hogy a vágányt kijelölték-e vasúti árufuvarozási folyosóhoz: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.2.4.

Terhelhetőség

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A vonalkategória, valamint a vágány leggyengébb pontján elért sebesség kombinációja.

 

1.1.1.1.2.5.

Legnagyobb megengedett sebesség

[NNN]

Névleges legnagyobb üzemi sebesség a vonalon az INF, ENE és CCS alrendszerek jellemzőinek eredményeként, kilométer/órában kifejezve.

 

1.1.1.1.2.6.

Hőmérsékleti tartomány

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

 

T1 (– 25-től +40-ig)

 

T2 (– 40-től +35-ig)

 

T3 (– 25-től +45-ig)

 

Tx (– 40-től +50-ig)

Európai szabvány szerinti hőmérsékleti tartomány a vonalhoz való korlátlan hozzáféréshez.

 

1.1.1.1.2.7

Maximális tengerszint feletti magasság

[+/–][NNNN]

A vonalszakasz tengerszint feletti legmagasabb pontja a szokásos amszterdami vízszinthez (Normal Amsterdam's Peil, NAP) képest.

 

1.1.1.1.2.8.

Súlyos éghajlati viszonyok megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

A vonalon tapasztalható éghajlati viszonyok európai szabvány szerint súlyosak vagy normálisak.

 

1.1.1.1.3.

A vonal kialakítása

 

1.1.1.1.3.1.

Interoperábilis űrszelvény

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/nincs

Európai szabványban meghatározott GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 űrszelvény.

 

1.1.1.1.3.2.

Multinacionális űrszelvények

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

G2/GB1/GB2/nincs

Európai szabványban meghatározott GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 űrszelvénytől eltérő multilaterális űrszelvény vagy nemzetközi űrszelvény.

Kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.1.3.1. paraméternél kiválasztott opció „nincs”.

1.1.1.1.3.3.

Nemzeti űrszelvények

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Európai szabványban meghatározott belföldi űrszelvény vagy más helyi űrszelvény.

Kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.1.3.2. paraméternél kiválasztott opció „nincs”.

1.1.1.1.3.4.

Cserélhető konténerekre vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Cserélhető konténeres kombinált szállítási kód az UIC-kód szerint.

Tüntesse fel, ha a vágány kombinált szállítási útvonalhoz tartozik: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.3.5.

Félpótkocsikra vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Félpótkocsikra vonatkozó kombinált szállítási kód az UIC-kód szerint.

Tüntesse fel, ha a vágány kombinált szállítási útvonalhoz tartozik: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.3.6.

Lejtési profil

Előre meghatározott karakterlánc:

[± NN.N] ([NNN.NNN])

a szükséges számú ismétlődéssel

Lejtési értékek sorozata és a lejtés változásának helyei.

 

1.1.1.1.3.7.

Legkisebb vízszintes ívsugár

[NNNNN]

A vágány méterben kifejezett legkisebb vízszintes ívsugara.

 

1.1.1.1.4.

Vágányparaméterek

 

1.1.1.1.4.1.

Névleges nyomtáv

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/egyéb

A nyomtávot azonosító, milliméterben kifejezett egyetlen érték.

 

1.1.1.1.4.2.

Túlemeléshiány

[+/–] [NNN]

Milliméterben kifejezett legnagyobb túlemeléshiány meghatározása: a vágányon alkalmazott túlemelés és a magasabb egyensúlyi helyzethez szükséges túlemelés (melyre a vonalat tervezték) közötti különbség.

 

1.1.1.1.4.3.

Síndőlés

[NN]

A vágány sínfejének a futófelülethez képesti dőlését meghatározó szög.

 

1.1.1.1.4.4.

Zúzottkő megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak pontosítása, hogy a vágányt a talpfák közé ágyazott zúzottkővel építették-e.

Kötelezően kitöltendő mező, ha a vágány megengedett sebessége (1.1.1.1.2.5. paraméter) legalább 200 km/h.

1.1.1.1.5.

Váltók és kereszteződések

 

1.1.1.1.5.1.

A váltókra és kereszteződésekre vonatkozó üzemi határértékek ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

A váltókat és kereszteződéseket az ÁME-ben előírt üzemi határértékek alapján tartják karban.

 

1.1.1.1.5.2.

Legkisebb kerékátmérő fix tompaszögű kereszteződésekben

[NNN]

A fix tompaszögű kereszteződések maximális vezetetlen hossza a minimális üzemi kerékátmérő alapján, milliméterben kifejezve.

 

1.1.1.1.6.

A vágány alkalmazott terheléssel szembeni ellenállása

 

1.1.1.1.6.1.

Maximális vonatlassulás

[N.N]

A vágány hosszanti irányú erőkkel szembeni ellenállására vonatkozó határérték, maximális engedélyezett vonatlassulásként megadva és méter per négyzetmásodpercben kifejezve.

Tüntesse fel, hogy a vágány az ÁME területi hatálya alá tartozik-e: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.6.2.

Örvényáramú fékek használata

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Engedélyezett/bizonyos feltételek mellett engedélyezett/csak vészfékezésre engedélyezett/bizonyos feltételek mellett csak vészfékezésre engedélyezett/nem engedélyezett

Az örvényáramú fékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése

 

1.1.1.1.6.3.

Mágnesfékek használata

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Engedélyezett/

bizonyos feltételek mellett engedélyezett/

csak vészfékezésre engedélyezett/

bizonyos feltételek mellett csak vészfékezésre engedélyezett/

nem engedélyezett

A mágnesfékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése

 

1.1.1.1.7.

Egészség, biztonság és környezet

 

1.1.1.1.7.1.

Nyomkarimakenő használata tilos

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy fedélzeti nyomkarimakenő eszköz használata tilos-e.

 

1.1.1.1.7.2.

Vasúti átjárók megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy vannak-e vasúti átjárók a vonalszakaszon.

 

1.1.1.1.7.3.

Vasúti átjárón megengedett gyorsulás

[N.N]

Vasúti átjáró közelében megálló vonat gyorsulására vonatkozó határérték, méter per négyzetmásodpercben kifejezve.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.1.7.2. paraméternél kiválasztott opció „igen”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.8.

Alagút

 

1.1.1.1.8.1.

Pályahálózat-működtető kódja

[NNNN]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

 

1.1.1.1.8.2.

Alagút azonosítója

Karakterlánc

Egyedi alagút-azonosító vagy egyedi szám a tagállamon belül

 

1.1.1.1.8.3.

Alagút kezdete

Előre meghatározott karakterlánc:

[Földrajzi szélesség (NN.NNNN) + Földrajzi hosszúság (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták és a vonal kilométerszáma az alagút kezdeténél.

 

1.1.1.1.8.4.

Alagút vége

Előre meghatározott karakterlánc:

[Földrajzi szélesség (NN.NNNN) + Földrajzi hosszúság (± NN.NNNN) + km (NNN.NNN)]

Tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták és a vonal kilométerszáma az alagút végénél.

 

1.1.1.1.8.5.

Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (SRT)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (1) előírt formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha EK-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.8.6

Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (2) (SRT)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban előírt formai követelményekkel megegyező formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha MI-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.8.7.

Alagút hossza

[NNNNN]

Az alagút méterben megadott hossza a belépési kapuzattól a kilépési kapuzatig.

Kötelezően kitöltendő mező, ha az alagút hossza legalább 100 m.

1.1.1.1.8.8.

Keresztmetszeti terület

[NNN]

Az alagút legkisebb keresztmetszeti területe négyzetméterben kifejezve.

 

1.1.1.1.8.9.

Vészhelyzeti terv megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e vészhelyzeti terv.

 

1.1.1.1.8.10.

A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A/B/nincs

Arra vonatkozó kategória, hogy ha egy személyszállító vonat fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig.

Tüntesse fel, ha az alagút 1 km-nél rövidebb: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.1.8.11.

A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája

Karakterlánc

Arra vonatkozó kategória, hogy ha egy személyszállító vonat fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig.

Kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.1.8.10. paraméternél a kiválasztott opció „nincs”.

Tüntesse fel, hogy léteznek-e nemzeti szabályok: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.

„Energiaellátás” alrendszer

E csoport mezői nem kötelezően kitöltendőek, ha az 1.1.0.0.0.6. paraméternél kiválasztott opció „összeköttetés”.

1.1.1.2.1.

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

 

1.1.1.2.1.1.

A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (ENE)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (1) előírt formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha EK-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.1.2.

A vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (2) (ENE)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban előírt formai követelményekkel megegyező formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha MI-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.2.

Munkavezeték-rendszer

 

1.1.1.2.2.1.1.

Munkavezeték-rendszer típusa

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Felsővezeték

Harmadik sínes rendszer

Negyedik sínes rendszer

Nem villamosított

A munkavezeték-rendszer típusának feltüntetése.

 

1.1.1.2.2.1.2.

Energiaellátó rendszer (feszültség és frekvencia)

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

 

25 kV–50 Hz váltakozó áram/

 

15 kV–16,7 Hz váltakozó áram/

 

3 kV egyenáram/

 

1,5 kV egyenáram/

 

egyenáram (különleges eset FR)/

 

750 V egyenáram/

 

650 V egyenáram/

 

600 V egyenáram/

 

egyéb

A vontatási energiaellátó rendszer feltüntetése (névleges feszültség és frekvencia)

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „nem villamosított”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.2.2.

A vonat legnagyobb áramerőssége

[NNNN]

A vonat amperben kifejezett legnagyobb megengedhető áramerősségének feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „nem villamosított”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.2.3.

Álló helyzetben áramszedőnként felvett legnagyobb áramerősség

[NNN]

Egyenáramú rendszerek esetén a vonat amperben kifejezett, álló helyzetbeli legnagyobb megengedhető áramerősségének feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „felsővezeték”, és ha az 1.1.1.2.2.1.2. paraméternél kiválasztott energiaellátó rendszer egyenáramú rendszer: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.2.4.

Visszatápláló fékezés engedélyezése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy a visszatápláló fékezés megengedett-e vagy sem.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „nem villamosított”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.2.5.

A munkavezeték legnagyobb magassága

[N.NN]

A munkavezeték méterben kifejezett legnagyobb magasságának feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „felsővezeték”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.2.6.

A munkavezeték legkisebb magassága

[N.NN]

A munkavezeték méterben kifejezett legkisebb magasságának feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „felsővezeték”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.3.

Áramszedő

 

1.1.1.2.3.1.

Az ÁME-nek megfelelő, elfogadott áramszedőfejek

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

 

1 950 mm (1. típus)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm – 2 260 mm/

 

nincs

Az ÁME-nek megfelelő, használatra engedélyezett áramszedőfejek feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „felsővezeték”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.3.2.

Egyéb elfogadott áramszedőfejek

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A használatra engedélyezett áramszedőfejek feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „felsővezeték”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.3.3.

A felemelt áramszedők számára és a köztük lévő távolságra vonatkozó előírások a megadott sebességnél

Előre meghatározott karakterlánc:

[N] [NNN] [NNN]

A felemelt áramszedők engedélyezett maximális számának feltüntetése vonatonként, valamint az áramszedő középvonala és az áramszedőfej középvonala közötti, méterben kifejezett legkisebb távolság feltüntetése a megadott sebességnél.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „felsővezeték”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.3.4

Engedélyezett csúszóbetétanyag

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A használatra engedélyezett csúszóbetétanyagok feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „felsővezeték”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.4.

Felsővezeték-határok

 

1.1.1.2.4.1.1.

Fázishatár

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

A fázishatár meglétének és az előírt információknak a feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „felsővezeték”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.4.1.2.

A fázishatárra vonatkozó információ

Előre meghatározott karakterlánc:

hosszúság [NNN] + kikapcsoló megszakító [I/N] + alsó áramszedő [I/N]

A fázishatárra vonatkozóan előírt több információ feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.4.1.1. paraméternél kiválasztott opció „igen”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.4.2.1.

Rendszerhatár

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Rendszerhatár meglétének feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „felsővezeték”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.4.2.2.

A rendszerhatárra vonatkozó információ

Előre meghatározott karakterlánc:

hosszúság [NNN] + kikapcsoló megszakító [I/N] + alsó áramszedő [I/N] + csere-energiaellátó rendszer [I/N]

A rendszerhatárra vonatkozóan előírt több információ feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.4.2.1. paraméternél kiválasztott opció „igen”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.5.

A járművekre vonatkozó követelmények

 

1.1.1.2.5.1.

A fedélzeti előírt áramerősségre vagy teljesítményre vonatkozó korlátozás

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy a jármű fedélzetén előírás-e az áramerősséget vagy a teljesítményt korlátozó funkció.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „nem villamosított”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.2.5.2.

Engedélyezett sarunyomás

Karakterlánc

A newtonban kifejezett engedélyezett sarunyomás feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „nem villamosított”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

A sarunyomást a newtonban kifejezett statikus erőhatás és maximális erőhatás értékeként vagy a sebességfüggvény képleteként kell megadni.

1.1.1.2.5.3.

Előírt automatikus leengedő készülék

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy a járművön előírás-e az automatikus leengedő készülék.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.2.2.1.1. paraméternél kiválasztott opció „nem villamosított”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.

Ellenőrző-irányító-jelző alrendszer

E csoport mezői nem kötelezően kitöltendőek, ha az 1.1.0.0.0.6. paraméternél kiválasztott opció „összeköttetés”.

1.1.1.3.1.

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

 

1.1.1.3.1.1.

A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (CCS)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (1) előírt formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha EK-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.2.

Az ÁME-nek megfelelő vonatbiztosítási rendszer (ETCS)

 

1.1.1.3.2.1.

ETCS-szint

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

N/1/2/3

A pálya menti berendezésekhez kapcsolódó ERTMS-/ETCS-alkalmazási szint.

 

1.1.1.3.2.2.

ETCS-alapverzió

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

2. alapverzió előtti verzió/2. alapverzió/3. alapverzió

Pálya menti ETCS-alapverzió.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.2.3.

A vonalhozzáféréshez szükséges ETCS-infill

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy biztonsági okokból szükséges-e infill a vonalhozzáféréshez.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.2.4.

Pálya menti ETCS-infill

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Nincs/Hurok/GSM-R/Hurok és GSM-R

Információ a hurok vagy GSM-R révén az 1. szintű berendezések számára információt átadni képes pálya menti berendezésről.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.2.5.

Végrehajtott nemzeti ETCS-alkalmazások

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy a pálya és a vonat között sor kerül-e nemzeti alkalmazásokra vonatkozó adatok átvitelére.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.2.6.

Üzemeltetési korlátozások vagy feltételek megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy léteznek-e a CCS ÁME-nek való részleges megfelelésből adódó korlátozások vagy feltételek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.2.7.

Opcionális ETCS-funkciók

Karakterlánc

A vonal üzemelését esetlegesen javító opcionális ETCS-funkciók.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.3.

Az ÁME-nek megfelelő rádió (GSM-R)

 

1.1.1.3.3.1.

GSM-R verzió

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

nincs/a 0. alapverziónál korábbi verzió/0 r3. verzió/0 r4. verzió

Pálya menti GSM-R FRS és SRS verzió száma.

 

1.1.1.3.3.2.

Aktív fedélzeti, adatátviteli célú GSMR-mobilkészülékek (EDOR) javasolt száma a 2. ETCS-szinthez

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

0/1/2

A vonat megfelelő működéséhez előírt, ETCS-adatok átvitelére szolgáló mobilkészülékek (EDOR) száma. Ez a kommunikációk RBC-kezeléséhez kapcsolódik. A biztonság szempontjából nem kritikus, és nem átjárhatósági kérdés.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.3.1. paraméternél kiválasztott opció „nincs”, és 2. szintű ERTMS-t telepítettek: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.3.3.

Opcionális GSM-R funkciók

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A vonal üzemelését esetlegesen javító opcionális GSM-R-funkciók használata. Csak információs célt szolgálnak, és nem jelentenek hálózati hozzáférési kritériumot.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.3.1. paraméternél kiválasztott opció „nincs”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.4.

Az ÁME-nek teljes mértékben megfelelő vonatérzékelési rendszerek

 

1.1.1.3.4.1.

Az ÁME-nek teljes mértékben megfelelő vonatérzékelési rendszerek megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy van-e telepített vonatérzékelési rendszer, és az teljes mértékben megfelel-e a CCS ÁME követelményeinek.

 

1.1.1.3.5.

Hagyományos vonatbiztosítási rendszerek

 

1.1.1.3.5.1.

Egyéb telepített vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy telepítettek-e a pálya mentén egyéb, normál üzemmódban üzemelő vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszereket.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”.

1.1.1.3.5.2.

Egynél több, a fedélzeten előírt vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszer szükségessége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy előírás-e a fedélzeten egyidejűleg egynél több vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszer.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”.

1.1.1.3.6.

Egyéb rádiórendszerek

 

1.1.1.3.6.1.

Egyéb telepített rádiórendszerek

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy telepítettek-e a pálya mentén egyéb, normál üzemmódban üzemelő rádiórendszereket.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.3.3.1. paraméternél kiválasztott opció „nincs”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.

Az ÁME-nek teljes mértékben nem megfelelő vonatérzékelési rendszerek

 

1.1.1.3.7.1.

A vonatérzékelési rendszer típusa

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

sínáramkör/kerékdetektor/hurok

A telepített vonatérzékelési rendszerek típusainak feltüntetése.

 

1.1.1.3.7.2.1.

Két egymást követő tengely közötti legnagyobb megengedett távolság ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy az előírt távolság megfelel-e az ÁME-nek.

 

1.1.1.3.7.2.2.

Két egymást követő tengely közötti legnagyobb megengedett távolság az ÁME-nek való megfelelés hiánya esetén

[NNNNN]

Két egymást követő tengely közötti, milliméterben megadott legnagyobb megengedett távolság feltüntetése az ÁME-nek való megfelelés hiánya esetén.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.2.1. paraméternél kiválasztott opció „az ÁME-nek nem megfelelő”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.3

Két egymást követő tengely közötti legkisebb megengedett távolság

[NNNN]

A milliméterben megadott távolság feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.4.

Az első és az utolsó tengely közötti legkisebb megengedett távolság

[NNNNN]

A milliméterben megadott távolság feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.5.

A vonat vége és első tengelye közötti legnagyobb távolság

[NNNN]

A vonat vége és az első tengely közötti, milliméterben megadott távolság feltüntetése a jármű vagy a vonat mindkét (elülső és hátsó) oldala esetében.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor” vagy „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.6.

Legkisebb megengedett nyomkarima-szélesség

[NNN]

A milliméterben megadott szélesség feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.7.

Legkisebb megengedett kerékátmérő

[NNN]

A milliméterben megadott kerékátmérő feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.8.

A nyomkarima legkisebb megengedett vastagsága

[NN.N]

A nyomkarima milliméterben megadott vastagságának feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.9.

A nyomkarima legkisebb megengedett magassága

[NN.N]

A nyomkarima milliméterben megadott magasságának feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.10.

A nyomkarima legnagyobb megengedett magassága

[NN.N]

A nyomkarima milliméterben megadott magasságának feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.11.

Legkisebb megengedett tengelyterhelés

[N.N]

A tonnában megadott tengelyterhelés feltüntetése.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor” vagy „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.12

A kerekek körüli fémmentes térre vonatkozó szabályok ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.13.

A jármű fémstruktúrájára vonatkozó szabályok ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „hurok”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.14.

A kerék anyagának előírt ferromágneses jellemzőinek ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.15.1.

A kerékpár ellentétes oldali kerekei közötti legnagyobb megengedett impedancia ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.15.2.

A kerékpár ellentétes oldali kerekei közötti legnagyobb megengedett impedancia ÁME-nek való megfelelőségének hiánya

[N.NNN]

A legnagyobb megengedett impedancia ohmban kifejezett értéke az ÁME-nek nem felel meg.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.15.1. paraméternél kiválasztott opció „az ÁME-nek nem megfelelő”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.16.

A homokszórás ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél megadott elem „sínáramkör”, és ha az 1.1.1.3.7.18. paraméternél kiválasztott opció: „igen” I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.17.

Maximális homokszórási output

[NNNNN]

A vágányon elfogadott, 30 másodpercre vonatkozó, grammban megadott homokszórási output maximális értéke.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.16. paraméternél kiválasztott opció „az ÁME-nek nem megfelelő”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.18.

A homokszórásnak a vezető általi kötelező felülbírálása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy előírás-e az, hogy a pályahálózat-működtető utasításai szerint a vezető aktiválhassa/deaktiválhassa a homokszóró készüléket.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.19.

A homok tulajdonságaira vonatkozó szabályok ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.20.

A fedélzeti nyomkarimakenőre vonatkozó szabályok megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy léteznek-e a nyomkarimakenő aktiválására vagy deaktiválására vonatkozó szabályok.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.21.

A kompozit féktuskók használatára vonatkozó szabályok ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.22.

A tolatást segítő készülékekre vonatkozó szabályok ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.7.23.

A tolatási impedanciát befolyásoló RST-tulajdonságok ötvözésére vonatkozó szabályok ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.8.

Rendszerek közötti átmenet

 

1.1.1.3.8.1.

A különféle biztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e a különböző rendszerek közötti átkapcsolás üzemelés közben.

Tüntesse fel, ha legalább két különböző rendszer létezik: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.8.2.

A különféle rádiórendszerek közötti átkapcsolás lehetősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy üzemelés közben létezik-e a különböző rádiórendszerek közötti átkapcsolás és nincs kommunikációs rendszer.

Tüntesse fel, ha legalább két különböző rádiórendszer létezik: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.9.

Az elektromágneses interferenciákkal kapcsolatos paraméterek

 

1.1.1.3.9.1.

A jármű által kibocsátott mágneses mezőre vonatkozó szabályok létezése és ÁME-nek való megfelelősége.

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok léteznek-e és megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.9.2.

A járművek vontatási áramában lévő harmonikus hullámokra vonatkozó határértékek létezése és ÁME-nek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok léteznek-e és megfelelnek-e az ÁME-nek.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.7.1. paraméternél kiválasztott opció „kerékdetektor” vagy „sínáramkör”: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.10.

Pálya menti rendszer meghibásodás esetén

 

1.1.1.3.10.1.

ETCS-szint meghibásodás esetén

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

nincs/1/2/3

A pálya menti berendezésekhez kapcsolódó ERTMS-/ETCS-alkalmazási szint meghibásodás esetén.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.1.1.3.10.2.

Egyéb vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszer meghibásodás esetén

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az ETCS-től eltérő rendszer meghibásodás esetén.

Kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.3.10.1. paraméternél kiválasztott opció „nincs”:

1.1.1.3.11.

A fékkel kapcsolatos paraméterek

 

1.1.1.3.11.1.

Előírt legnagyobb féktávolság

[NNNN]

A vonat féktávolságának (méterben kifejezett) legnagyobb értéke a legnagyobb vonali sebességhez.

 

1.1.1.3.12.

Egyéb, az ellenőrző-irányító-jelző alrendszerrel kapcsolatos paraméterek

 

1.1.1.3.12.1.

Billenés támogatása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy az ETCS támogat-e billenési funkciókat.

Tüntesse fel, ha az 1.1.1.3.2.1. paraméternél kiválasztott opció „nem”: I/N

Amennyiben nem, adja meg az adatokat.

1.2.

SZOLGÁLATI HELY

 

1.2.0.0.0.

Általános információk

 

1.2.0.0.0.1.

Szolgálati hely neve

Karakterlánc

Általában a városhoz, a faluhoz vagy a forgalom-ellenőrzési célhoz kapcsolódó név.

 

1.2.0.0.0.2.

Szolgálati hely egyedi azonosítója

Előre meghatározott karakterlánc:

[AA + AAAAA]

Az országkódból és a szolgálati hely alfanumerikus kódjából álló kód.

 

1.2.0.0.0.3.

A szolgálati hely árufuvarozási és személyszállítási telematikai alkalmazásainak elsődleges kódja.

Előre meghatározott karakterlánc:

[AANNNNN]

Az árufuvarozási és személyszállítási telematikai alkalmazásokhoz kialakított elsődleges kód.

 

1.2.0.0.0.4.

Szolgálati hely típusa

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A létesítmény típusa a domináns üzemeltetési funkciókra vonatkoztatva.

 

1.2.0.0.0.5.

A szolgálati hely földrajzi elhelyezkedése

Előre meghatározott karakterlánc:

[Földrajzi szélesség (NN.NNNN) + Földrajzi hosszúság (± NN.NNNN)

Általában a szolgálati hely középpontjára vonatkozóan megadott, tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták.

 

1.2.0.0.0.6.

A szolgálati hely vasúti létesítménye

Előre meghatározott karakterlánc:

[NNNN.NNN] + [karakterlánc]

A vonalazonosítóhoz kapcsolódó kilométerszám, mely meghatározza a szolgálati hely földrajzi helyét. Ez általában a szolgálati hely középpontját jelenti.

 

1.2.1.

FŐVÁGÁNY

 

1.2.1.0.0.

Általános információk

 

1.2.1.0.0.1.

Pályahálózat-működtető kódja

[NNNN]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

 

1.2.1.0.0.2.

A vágány azonosítója

Karakterlánc

Egyedi vágányazonosító vagy egyedi vágányszám az szolgálati helyen belül.

 

1.2.1.0.1.

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

 

1.2.1.0.1.1.

A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (INF)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (1) előírt formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha EK-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.1.0.1.2.

A vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (2) (INF)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban előírt formai követelményekkel megegyező formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha MI-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.1.0.2.

Teljesítményparaméterek

 

1.2.1.0.2.1.

A vágány TEN-besorolása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A TEN-T átfogó hálózat része/A TEN-T árufuvarozási törzshálózat része/A TEN-T személyszállítási törzshálózat része/TEN-en kívüli

A transzeurópai hálózat azon részének feltüntetése, amelyhez a vágány tartozik.

 

1.2.1.0.2.2.

Vonalkategória

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Az INF ÁME szerinti vonalbesorolás.

Tüntesse fel, hogy a vágány az ÁME műszaki hatálya alá tartozik-e: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.1.0.2.3.

Vasúti árufuvarozási folyosó része

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Annak feltüntetése, hogy a vonalat kijelölték-e vasúti árufuvarozási folyosóhoz.

Tüntesse fel, hogy a vágányt kijelölték-e vasúti árufuvarozási folyosóhoz: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.1.0.3.

A vonal kialakítása

 

1.2.1.0.3.1.

Interoperábilis űrszelvény

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/nincs

Európai szabványban meghatározott GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 űrszelvény.

 

1.2.1.0.3.2.

Multinacionális űrszelvények

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

G2/GB1/GB2/nincs

Európai szabványban meghatározott GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 űrszelvénytől eltérő multilaterális űrszelvény vagy nemzetközi űrszelvény.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.1.3.1. paraméternél kiválasztott opció „nincs”.

1.2.1.0.3.3.

Nemzeti űrszelvények

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Európai szabványban meghatározott belföldi űrszelvény vagy más helyi űrszelvény.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.1.3.2. paraméternél kiválasztott opció „nincs”.

1.2.1.0.4.

Vágányparaméterek

 

1.2.1.0.4.1.

Névleges nyomtáv

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/egyéb

A nyomtávot azonosító, milliméterben kifejezett egyetlen érték.

 

1.2.1.0.5.

Alagút

 

1.2.1.0.5.1.

Pályahálózat-működtető kódja

[NNNN]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

 

1.2.1.0.5.2.

Alagút azonosítója

Karakterlánc

Egyedi alagútazonosító vagy egyedi alagútszám a tagállamon belül

 

1.2.1.0.5.3.

Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (SRT)

Karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (1) előírt formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha EK-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.1.0.5.4.

Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (2) (SRT)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban előírt formai követelményekkel megegyező formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha MI-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.1.0.5.5.

Alagút hossza

[NNNNN]

Az alagút méterben megadott hossza a belépési kapuzattól a kilépési kapuzatig.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha az alagút hossza legalább 100 m.

1.2.1.0.5.6.

Vészhelyzeti terv megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e vészhelyzeti terv.

 

1.2.1.0.5.7.

A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A/B/nincs

Arra vonatkozó kategória, hogy egy személyszállító vonat, amelynek a fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig.

Tüntesse fel, ha az alagút hossza legalább 1 km. I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.1.0.5.8.

A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája

Karakterlánc

Arra vonatkozó kategória, hogy egy személyszállító vonat, amelynek fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig a nemzeti szabályoknak megfelelően (ha vannak).

Tüntesse fel, hogy léteznek-e nemzeti szabályok: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.1.0.6.

Peron

 

1.2.1.0.6.1.

Pályahálózat-működtető kódja

[NNNN]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

 

1.2.1.0.6.2.

A peron azonosítója

Karakterlánc

Egyedi peronazonosító vagy egyedi peronszám az szolgálati helyen belül.

 

1.2.1.0.6.3.

A peron TEN-besorolása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A TEN-T átfogó hálózat része/A TEN-T árufuvarozási törzshálózat része/A TEN-T személyszállítási törzshálózat része/TEN-en kívüli

A transzeurópai hálózat azon részét jelzi, amelyhez a peron tartozik.

 

1.2.1.0.6.4.

A peron hasznos hossza

[NNNN]

A peron azon részének (méterben kifejezett) legnagyobb folyamatos hossza, amely mellett a vonat normál üzemi körülmények között, utasok fel- és leszállása céljából történő megállását tervezik, a megállási tűréshatárnak megfelelő hossz ráhagyásával.

 

1.2.1.0.6.5.

Peron magassága

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/egyéb

A peron felső része és a szomszédos vágány futófelülete közötti távolság. Névleges érték milliméterben kifejezve.

 

1.2.1.0.6.6.

A vonatnak a peronról való elindítására szolgáló berendezés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy a vonat személyzetét támogatja-e berendezés vagy személyzet a vonat elindításában.

 

1.2.1.0.6.7

A peronon lévő, felszállást segítő eszközök használatának köre

[NNNN]

A vonat azon megközelítési szintjére vonatkozó információ, amelynél a felszállást segítő eszközök használhatók.

 

1.2.2.

MELLÉKVÁGÁNY

 

1.2.2.0.0.

Általános információk

 

1.2.2.0.0.1.

Pályahálózat-működtető kódja

[NNNN]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

 

1.2.2.0.0.2.

A mellékvágány azonosítója

Karakterlánc

Egyedi mellékvágány-azonosító vagy egyedi mellékvágányszám az szolgálati helyen belül.

 

1.2.2.0.0.3.

Mellékvágány TEN-besorolása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A TEN-T átfogó hálózat része/A TEN-T árufuvarozási törzshálózat része/A TEN-T személyszállítási törzshálózat része/TEN-en kívüli

A transzeurópai hálózat azon részét jelzi, amelyhez a mellékvágány tartozik.

 

1.2.2.0.1.

A mellékvágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozat

 

1.2.2.0.1.1.

A mellékvágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (INF)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (1) előírt formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha EK-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.2.0.1.2.

A mellékvágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (2) (INF)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban előírt formai követelményekkel megegyező formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha MI-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.2.0.2.

Teljesítményparaméter

 

1.2.2.0.2.1.

A mellékvágány hasznos hossza

[NNNN]

A mellékvágány/tárolóvágány méterben kifejezett teljes hossza, ahol a vonatot biztonságosan lehet félreállítani.

 

1.2.2.0.3.

A vonal kialakítása

 

1.2.2.0.3.1.

Tárolóvágányok lejtése

[N.N]

A lejtés milliméter per méterben kifejezett maximális értéke.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha meghaladja az ÁME-ben szereplő értéket.

1.2.2.0.3.2.

Legkisebb vízszintes ívsugár

[NNN]

A méterben kifejezett legkisebb vízszintes ívsugár.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha alacsonyabb az ÁME-ben szereplő értéknél.

1.2.2.0.3.3.

Legkisebb függőleges ívsugár

[NNN+NNN]

A méterben kifejezett legkisebb függőleges ívsugár.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha alacsonyabb az ÁME-ben szereplő értékeknél.

1.2.2.0.4.

A vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezések

 

1.2.2.0.4.1.

WC-tartály ürítő berendezés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-kben meghatározottak szerinti WC-tartály ürítő berendezés (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

 

1.2.2.0.4.2

Külső tisztításra szolgáló eszközök megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-kben meghatározottak szerinti létesítmény a külső tisztításra szolgáló eszközökhöz (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

 

1.2.2.0.4.3.

Vízfeltöltés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-kben meghatározottak szerinti vízfeltöltő létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

 

1.2.2.0.4.4.

Üzemanyag-feltöltés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-kben meghatározottak szerinti üzemanyag-feltöltő létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

 

1.2.2.0.4.5.

Homokfeltöltés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e homokfeltöltő létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

 

1.2.2.0.4.6.

Pálya menti áramellátás megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e pálya menti áramellátást biztosító létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

 

1.2.2.0.5.

Alagút

 

1.2.2.0.5.1.

Pályahálózat-működtető kódja

[NNNN]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

 

1.2.2.0.5.2.

Alagút azonosítója

Karakterlánc

Egyedi alagút-azonosító vagy egyedi szám a tagállamon belül

 

1.2.2.0.5.3.

Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (SRT)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (1) előírt formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha EK-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.2.0.5.4.

Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (2) (SRT)

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban előírt formai követelményekkel megegyező formai követelmények szerint.

Tüntesse fel, ha MI-nyilatkozat kiadására került sor: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.2.0.5.5.

Alagút hossza

[NNNNN]

Az alagút méterben megadott hossza a belépési kapuzattól a kilépési kapuzatig.

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha az alagút hossza legalább 100 méter.

1.2.2.0.5.6.

Vészhelyzeti terv megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e vészhelyzeti terv.

 

1.2.2.0.5.7.

A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A/B/nincs

Arra vonatkozó kategória, hogy ha egy személyszállító vonat fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig.

Tüntesse fel, ha az alagút hossza legalább 1 km: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

1.2.2.0.5.8.

A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája

Karakterlánc

Arra vonatkozó kategória, hogy egy személyszállító vonat, amelynek fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig a nemzeti szabályoknak megfelelően (ha vannak).

Csak akkor kötelezően kitöltendő mező, ha az 1.1.1.1.8.10. paraméternél a kiválasztott opció „nincs”.

Tüntesse fel, hogy léteznek-e nemzeti szabályok: I/N

Amennyiben igen, adja meg az adatokat.

4.   A MAGAS SZINTŰ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

4.1.   Infrastruktúra-nyilvántartási rendszer

Az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer felépítését az ábra mutatja be.

Ábra

Infrastruktúra-nyilvántartási (RINF) rendszer

Image

4.2.   A közös felhasználói felület igazgatása

A közös felhasználói felület az Ügynökség által létrehozott, kezelt és karbantartott web alapú alkalmazás.

Az Ügynökség a nemzeti nyilvántartó szervek rendelkezésére bocsátja az infrastruktúra-nyilvántartások létrehozásához és a közös felhasználói felülethez csatlakoztatásukhoz felhasználandó alábbi adatállományokat és dokumentumokat:

felhasználói kézikönyv,

az adatállományok szerkezetének leírása az adatátvitelhez.

Az Ügynökség az egyes tagállamok infrastruktúra-nyilvántartásának a közös felhasználói felülethez való csatlakozásának módját, valamint a közös felhasználói felület által biztosított funkciókat és segédprogramokat ismertető alkalmazási útmutatót bocsát az infrastruktúra-nyilvántartás felhasználóinak rendelkezésére. Az útmutató szükség esetén frissítésre kerül.

4.3.   A közös felhasználói felület minimálisan előírt funkciói

A közös felhasználói felület legalább az alábbi funkciókat biztosítja:

felhasználókezelés: a közös felhasználói felület rendszergazdájának képesnek kell lennie a felhasználók hozzáférési jogosultságainak kezelésére,

információellenőrzés: a közös felhasználói felület rendszergazdájának képesnek kell lennie arra, hogy a közös felhasználói felületen végzett valamennyi felhasználói tevékenység naplóit a felhasználók adott időtartamon belüli tevékenységeit tartalmazó lista formájában megtekintse,

csatlakozás és hitelesítés: a közös felhasználói felület regisztrált felhasználóinak képesnek kell lenniük arra, hogy interneten keresztül csatlakozzanak a közös felhasználói felülethez, és a jogosultságaiknak megfelelően használják annak funkcióit,

adott infrastruktúra-nyilvántartási jellemzőkkel rendelkező szolgálati helyeket és/vagy vonalszakaszokat tartalmazó infrastruktúra-nyilvántartási adatok lekérdezése,

szolgálati hely vagy vonalszakasz kiválasztása és infrastruktúra-nyilvántartási adataik megtekintése: a közös felhasználói felület felhasználóinak a térképfelület segítségével képesnek kell lenniük a földrajzi terület meghatározására; a közös felhasználói felületen leszűrhetők a felhasználók által erre a területre vonatkozóan kért, rendelkezésre álló infrastruktúra-nyilvántartási adatok,

térképfelület segítségével meghatározott területen vonalak és üzemelési pontok meghatározott csoportjára vonatkozó infrastruktúra-nyilvántartási információk megtekintése,

az infrastruktúra-nyilvántartási elemek digitális térképen történő vizuális megjelenítése: a felhasználóknak a közös felhasználói felületen keresztül képesnek kell lenniük arra, hogy a térképen navigáljanak és a térképen ábrázolt elemet kiválasszanak, és kinyerjenek bármely releváns infrastruktúra-nyilvántartási információt,

a nemzeti nyilvántartó szervek által megadott teljes infrastruktúra-nyilvántartási adatkészletek validálása, feltöltése és fogadása.

4.4.   Működési üzemmód

Az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer két fontos felületet biztosít a közös felhasználói felületen keresztül:

az egyiket az egyes tagállamok infrastruktúra-nyilvántartásai használják teljes körű infrastruktúra-nyilvántartási adataik megadásához, illetve azok másolatának feltöltéséhez,

a másikat a közös felhasználói felület felhasználói használják az infrastruktúra-nyilvántartási rendszerhez való csatlakozáshoz és a rendszer adatainak kinyeréséhez.

A közös felhasználói felület központi adatbázisába betáplálják az egyes tagállamok infrastruktúra-nyilvántartásában vezetett teljes infrastruktúra-nyilvántartási adatkészletek másolatát. A nemzeti nyilvántartó szervek felelősséget vállalnak különösen azért, hogy az e melléklet táblázata szerinti előírások alapján létrehozzák azokat az adatállományokat, amelyek tartalmazzák az infrastruktúra-nyilvántartásukban szereplő teljes infrastruktúra-nyilvántartási adatkészleteket. Infrastruktúra-nyilvántartásuk elemeit rendszeresen, legalább háromhavonta frissítik. Az egyik frissítés időpontja egybeesik a vasúthálózat-használati feltételek éves közzétételének időpontjával.

A nemzeti nyilvántartó szervek az e művelethez biztosított külön felületen keresztül töltik fel az adatállományokat a közös adatbázisba. Egy külön modul segíti a nemzeti nyilvántartó szervek által megadott adatok validálását és feltöltését.

A közös felhasználói felület központi adatbázisa módosítás nélkül nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a nemzeti nyilvántartó szervek által megküldött adatokat.

A közös felhasználói felület alapfunkciója engedélyezi a felhasználók számára az infrastruktúra-nyilvántartási adatok lekérdezését és kinyerését.

A közös felhasználói felület a nemzeti nyilvántartó szervek által megküldött valamennyi adatról teljes időrendi nyilvántartást vezet. E nyilvántartásokat az adatok visszavonásának időpontjától számított két évig őrzik.

Az Ügynökség a közös felhasználói felület rendszergazdájaként kérésre hozzáférést biztosít a felhasználók számára.

A közös felhasználói felület felhasználói által kezdeményezett megkeresésekre 24 órán belül választ kell adni.

4.5.   Elérhetőség

A közös felhasználói felület a hét minden napján, 02:00 GMT–21:00 GMT között elérhető, a téli és a nyári időszámítástól függően. A rendszer karbantartás idején minimális ideig nem elérhető.

Az Ügynökség rendes munkaidején kívüli meghibásodás esetén a szolgáltatás helyreállítását célzó intézkedések az Ügynökség következő munkanapján kezdődnek meg.

5.   A KÖZÖS ELŐÍRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A közös előírásokhoz kapcsolódó, az e határozat 3. cikkében említett alkalmazási útmutatót az Ügynökség a honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Az útmutató a következőket tartalmazza:

a)

a 3.3. pontban és a táblázatban meghatározott elemek és az azokhoz kapcsolódó adatok. Az egyes mezők esetében legalább a formátum, a határérték, a paraméter alkalmazásának és kötelezőségének feltételei, a paraméterek értékeire vonatkozó vasúti műszaki szabályok, az ÁME-kre és más, az e határozat táblázatában meghatározott infrastruktúra-nyilvántartás elemeihez kapcsolódó műszaki adatokra való hivatkozások;

b)

a fogalmak és paraméterek részletes meghatározása és leírása;

c)

a hálózat infrastruktúra-nyilvántartás céljából történő modellezésére és az adatgyűjtésre vonatkozó rendelkezések bemutatása megfelelő magyarázatokkal és példákkal;

d)

a tagállami infrastruktúra-nyilvántartásokból a közös felhasználói felülethez továbbított infrastruktúra-nyilvántartási adatok validálására és benyújtására irányuló eljárások.

Az alkalmazási útmutató kifejti az e határozat mellékletében említett, az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer megfelelő fejlesztéséhez szükséges előírásokat.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (2009. szeptember 28-i 0.1 számú változat), amely hozzáférhető az Európai Vasúti Ügynökség honlapján.

(2)  A meglévő vasútvonalak és az átjárhatósági műszaki előírások alapvető paraméterei közötti megfelelés szintjének igazolására szolgáló eljárásról szóló 2011/622/EU bizottsági ajánlásban meghatározott, meglévő infrastruktúrára vonatkozó nyilatkozat.


Top