EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0760

2014/760/EU: A Bizottság határozata ( 2014. október 29. ) a Németország által a 89/686/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelően a „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” hő elleni védőruházat forgalomból való kivonására és forgalomba hozatalának tilalmára hozott intézkedésről (az értesítés a C(2014) 7977. számú dokumentummal történt)

OJ L 311, 31.10.2014, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/760/oj

31.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/80


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. október 29.)

a Németország által a 89/686/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelően a „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” hő elleni védőruházat forgalomból való kivonására és forgalomba hozatalának tilalmára hozott intézkedésről

(az értesítés a C(2014) 7977. számú dokumentummal történt)

(2014/760/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

2014 januárjában a német hatóságok arról értesítették a Bizottságot, hogy intézkedést hoztak a KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, 73614 Schorndorf (Németország) által gyártott „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” hő elleni védőruházat forgalomból való kivonására és forgalomba hozatalának tilalmára. A termék CE-jelölést viselt az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK irányelvnek megfelelően, és az EN 1486:2007 harmonizált szabványnak (Védőruházat tűzoltók részére. Különleges tűzoltáshoz használt hővisszaverő ruházat követelményei és vizsgálati módszerei) megfelelő teszteken és típusvizsgálaton esett át.

(2)

A tűzoltók számára szánt védőruházat (PPE) a III. minősítési osztály szerinti egyéni védőeszköz. Az effajta védőeszközön, melyet olyan halálos veszélyek vagy az egészségre nézve súlyos és visszafordíthatatlan kockázatok elleni védelemre terveztek, amelyek esetében a gyártó feltételezi, hogy az eszköz használója képtelen lesz időben felismerni azok közvetlen hatását, a gyártó által megbízott és kijelölt szervezetnek EK típus-jóváhagyási vizsgálatot és EK minőségbiztosítási ellenőrzést kell végeznie.

(3)

Az Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA – A német törvényes balesetbiztosítás munkavédelmi intézete) által St Augustinban végzett ellenőrzés (ref. 2013 22805, 2013. augusztus 7.) kimutatta, hogy a 6.2. szakaszban szereplő hőtovábbítás (sugárzás) és a 6.3. szakaszban szereplő hőtovábbítás (láng) tekintetében mért értékek nem felelnek meg a fent említett harmonizált szabványnak. A védőruházat ezért nem felel meg a 89/686/EGK irányelv II. mellékletben meghatározott alábbi alapvető egészségügyi és biztonsági követelménynek:

3.6.1. PPE alapanyagok és egyéb alkotóelemek

3.6.2. Használatra kész, komplett PPE

(4)

Következésképpen a kérdéses hő elleni védőruházat a hő tűzoltás közbeni átadásának a veszélyét hordozza magában, és így a tűzoltók életveszélyes vagy halált okozó égési sérülések kockázatának vannak kitéve.

(5)

A német hatóságok szerint, mivel az egészség és a biztonság védelmére vonatkozó releváns alapvető követelmények nem teljesülnek, és a gyártó nem nyújtott be érvényes EK-típusvizsgálati tanúsítványt, a hő elleni védőruházat nem hozható forgalomba. A hő elleni védőruházat nem felel meg az egyéni védőeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó német rendelet (8. ProdSV) követelményeinek, és használata veszélyezteti a tűzoltók és más személyek biztonságát, egészségét és életét.

(6)

A Bizottság levelet írt a gyártónak, amelyben felkérte, hogy tegye meg észrevételeit a német hatóságok által hozott intézkedéssel kapcsolatban. Ez idáig nem érkezett válasz.

(7)

A rendelkezésre álló dokumentációra tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” hő elleni védőruházat nem felel meg az EN 1486:2007 harmonizált szabvány 6.2. és 6.3. szakaszának, és ezért nem felel meg a 89/686/EGK irányelv II. mellékletének a 3.6.1. pontjában (PPE alapanyagok és egyéb alkotóelemek) és a 3.6.2. pontjában (Használatra kész, komplett PPE) említett alábbi alapvető egészségügyi és biztonsági követelménynek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A német hatóságok által hozott, a KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH által gyártott „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” hő elleni védőruházat forgalomból való kivonására és forgalomba hozatalának tilalmára irányuló intézkedés indokolt.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 29-én.

a Bizottság részéről

Ferdinando NELLI FEROCI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 399., 1989.12.30., 18. o.


Top