Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0497

2014/497/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. július 23. ) a Xylella fastidiosa (Well és Raju) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 5082. számú dokumentummal történt)

OJ L 219, 25.7.2014, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2015; hatályon kívül helyezte: 32015D0789

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/497/oj

25.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/56


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. július 23.)

a Xylella fastidiosa (Well és Raju) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

(az értesítés a C(2014) 5082. számú dokumentummal történt)

(2014/497/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1)

A Bizottság elfogadta a Xylella fastidiosa (Well és Raju) Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről szóló 2014/87/EU végrehajtási határozatot (2).

(2)

A határozat elfogadása óta az olasz hatóságok a Xylella fastidiosa (Well és Raju) (a továbbiakban: „a meghatározott szervezet”) előfordulása és természete tekintetében vizsgálatokat folytattak a fertőzött, illetve az azokkal határos területeken. A vizsgálatok során nyert előzetes eredmények elegendőek a pontosabb intézkedések elfogadásához.

(3)

Az olasz hatóságok vizsgálatai és a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatok megerősítették, hogy a meghatározott szervezet gazdanövényei a Catharanthus G. Don, a Nerium L., az Olea L., a Prunus L., és a Vinca L.. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy a Malva L., a Portulaca L., a Quercus L. és a Sorghum L. is a meghatározott szervezet gazdanövényei. Következésképpen az intézkedéseknek az alábbi ültetésre szánt növényekre kell vonatkoznia, a vetőmag kivételével: Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. és Sorghum L. (a továbbiakban: „meghatározott növények”).

(4)

Helyénvaló azon meghatározott növények harmadik országokból az Unióba való behozatalára vonatkozóan feltételeket megállapítani, melyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet. A termőterületek regisztrációja, felügyelete, státusa, valamint a meghatározott növények ellenőrzése, vizsgálata, szállítása és a mintavétel tekintetében külön követelményeket kell meghatározni annak biztosítására, hogy az Unióba behozott növények a meghatározott szervezettől mentesek legyenek.

(5)

Azon meghatározott növények, amelyeket legalább életciklusuk egy részében egy körülhatárolt területen termesztettek, vagy amelyeket ilyen területre telepítettek át, a többi növényhez képest nagyobb valószínűséggel fertőződtek meg a meghatározott szervezettel. Szállításukra tehát külön követelményeknek kell vonatkozniuk. Ezeknek a követelményeknek hasonlóaknak kell lenniük az azon meghatározott növények harmadik országból való behozatalára vonatkozó követelményekhez, amelyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet.

(6)

A tagállamok a meghatározott szervezet behurcolásának és elterjedésének megelőzése érdekében éves felméréseket végeznek annak megállapítására, hogy a meghatározott szervezet előfordul-e a területükön élő növényeken.

(7)

Bárkinek, aki a meghatározott szervezet jelenlétét észleli, tájékoztatnia kell erről tagállamokat annak érdekében, hogy a meghatározott szervezett potenciális előfordulása esetén a lehető leghamarabb intézkedni lehessen Továbbá az érintettek megfelelő fellépése érdekében a tagállamoknak értesíteniük kell az érintett vállalkozókat a meghatározott szervezet potenciális előfordulásáról területükön, illetve tájékoztatniuk kell őket a meghozandó intézkedésekről.

(8)

A meghatározott szervezet felszámolására és terjedésének megelőzésére a tagállamoknak körülhatárolt területeket kell létrehozniuk, és meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket. A körülhatárolt területek egy fertőzött körzetből és egy pufferzónából állnak. A pufferzóna kiterjedését a meghatározott szervezet elterjedésének veszélyével összhangban kell megállapítani.

(9)

Ha a körülhatárolt terület nem tűnik szükségesnek a meghatározott szervezet felszámolása szempontjából, az érintett tagállamnak lehetősége van arra, hogy ne alakítsa ki azonnal a körülhatárolt terület. Ebben az esetben a meghatározott szervezetet – amint annak jelenlétét észlelték – azonnal el kell távolítani a növényekről, továbbá felmérést kell végezni annak meghatározására, hogy megfertőződtek-e újabb növények.

(10)

Külön intézkedéseket kell bevezetni a meghatározott szervezet felszámolására ott, ahol annak jelenlétét észlelték.

(11)

Az egyértelműség érdekében a 2014/87/EU végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások:

E határozat alkalmazásában:

a)   „meghatározott növények”: az alábbi ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével: Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. és Sorghum L.;

b)   „meghatározott szervezet”: Xylella fastidiosa (Well and Raju).

2. cikk

A meghatározott növények Unióba való behozatala olyan harmadik országokból, amelyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet

A meghatározott növények csak a következő feltételek teljesülése mellett hozhatók be az Unióba olyan harmadik országokból, amelyekben tudvalevőleg jelen van a meghatározott szervezet:

a)

megfelelnek az I. melléklet 1. szakaszában meghatározott különleges behozatali követelményeknek;

b)

az Unióba történő behozatalukkor az I. melléklet 2. szakasza értelmében az illetékes hivatalos szerv a meghatározott szervezet jelenléte tekintetében megvizsgálja őket;

c)

az I. melléklet 2. szakasza szerinti vizsgálat nem mutatta ki a meghatározott szervezet jelenlétét vagy a tüneteket.

3. cikk

A meghatározott növények Unión belüli szállítása

Azon meghatározott növények, amelyeket életciklusuk legalább egy részében a 7. cikknek megfelelően kialakított körülhatárolt területen termesztettek, vagy amelyeket ilyen területre telepítettek át, csak a fertőzött területeken kívülre vagy ilyen területeken belül szállíthatók, amennyiben megfelelnek a II. mellékletben foglalt feltételeknek.

4. cikk

Felmérések a meghatározott szervezetről

(1)   A tagállamok éves felméréseket végeznek a területükön a meghatározott szervezetnek a meghatározott növényeken és egyéb lehetséges gazdaszervezeteken való jelenlétének meghatározása érdekében.

A felméréseket vagy a felelős hatóság vagy egy másik szerv végzi, a felelős hatóság hivatalos felügyelete mellett. A felmérések szemrevételezésből, a kárósító szervezettel való megfertőződés gyanújának felmerülése esetén pedig mintavételből és vizsgálatokból állnak. A felméréseket megalapozott tudományos és műszaki elvek alapján, olyan megfelelő időpontokban végzik el, amikor ki lehet mutatni az adott károsító szervezetet.

A felméréseknek figyelembe kell venniük a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat, a meghatározott szervezet és vektorainak biológiai jellemzőit, a meghatározott növények és a meghatározott szervezet valószínűsíthető gazdanövényeinek jelenlétét és biológiai jellemzőit, valamint a meghatározott szervezet jelenlétére vonatkozó minden egyéb releváns információt.

(2)   A tagállamok minden év december 31-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot e felmérések eredményeiről.

5. cikk

Információk a meghatározott szervezetről

(1)   Amennyiben bármely személy tudomást szerez a meghatározott szervezet jelenlétéről, vagy okkal feltételezi annak jelenlét, köteles azonnal értesíteni az illetékes hatóságot.

Az illetékes hatóság azonnal rögzíti ezt az információt.

(2)   Adott esetben a hatóság felkérheti az (1) bekezdésben említett személyt arra, hogy bocsássa rendelkezésére a birtokában lévő bármely egyéb, a meghatározott szervezetre vonatkozó információt.

6. cikk

A meghatározott szervezet jelenlétéről szóló információ megerősítése

(1)   Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felmérés alapján vagy az 5. cikknek megfelelően a hatóságot tájékoztatták a meghatározott szervezet tényleges vagy feltételezett jelenlétéről, a hatóság megtesz minden szükséges intézkedést a meghatározott szervezet jelenlétéről szóló információ megerősítése érdekében.

(2)   Amennyiben a meghatározott szervezet jelenlétének tényét olyan területen erősítették meg, ahol előfordulása mindaddig nem volt ismeretes, az érintett tagállam a megerősítéstől számított öt munkanapon belül értesíti a jelenlétről a Bizottságot és a többi tagállamot.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha egy olyan növényfaj tekintetében erősítik meg hivatalosan a meghatározott szervezet jelenlétének tényét, amely addig nem volt gazdanövényként ismert. Az értesítéseket írásban kell elküldeni.

(3)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azok a vállalkozók, amelyeknek meghatározott növényei a meghatározott szervezettel megfertőződhettek, azonnal tudomást szerezzenek a meghatározott szervezet jelenlétéről az adott tagállam területén, továbbá ismerjék az adott kockázatokat és a végrehajtandó intézkedéseket.

7. cikk

Körülhatárolt területek

(1)   Ha a 4. cikk (1) bekezdésében említett felmérés eredményei a meghatározott szervezet jelenlétére utalnak, vagy ha e jelenlét ténye a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítést nyert, az érintett tagállam késedelem nélkül körülhatárol egy területet (a továbbiakban: „körülhatárolt terület”).

(2)   A körülhatárolt terület magában foglalja azt a területet, amelyben jelen van a meghatározott szervezet (a továbbiakban: „fertőzött terület”). Ezt a területet a III. melléklet 1. szakaszával összhangban kell meghatározni. A körülhatárolt területnek továbbá magában kell foglalnia egy, a fertőzött terület körül kialakított zónát (a továbbiakban: pufferzóna). Ezt a területet a III. melléklet 1. szakaszával összhangban kell meghatározni.

(3)   A tagállamok intézkedéseket foganatosítanak a körülhatárolt területeken a III. melléklet 2. szakaszának megfelelően.

(4)   Az (1) melléklettől eltérve a tagállamok az alábbi feltételek teljesülése estén határozhatnak úgy, hogy nem alakítanak ki azonnal körülhatárolt területet:

a)

a meghatározott szervezet bizonyítottan a gazdanövény közelmúltban történt behozatala révén került a területre;

b)

arra utaló jel van, hogy ezek a növények már a területre érkezésük előtt megfertőződtek;

c)

az említett növények környezetében nem mutattak ki releváns vektort, ami azt bizonyítja, hogy a meghatározott szervezet nem terjed tovább.

Ebben az esetben felmérést kell végezni annak meghatározására, hogy más növények is megfertőződtek-e azokon a növényeken kívül, amelyeken elsőként találták meg a meghatározott szervezetet. E felmérés alapján a tagállam meghatározza, hogy szükség van-e a körülhatárolt terület kialakítására. Az érintett tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot és a többi tagállamot a felmérések következtetéséiről, valamint annak indokáról, hogy miért nem alakítottak ki körülhatárolt területet.

(5)   A tagállamoknak a (3) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtására, és adott esetben a (4) bekezdésben említett felmérés elvégzésére határidőket kell meghatározniuk.

8. cikk

Jelentés az intézkedésekről

(1)   A tagállamok az 6. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett értesítéstől számított harminc napon belül jelentést tesznek a Bizottságnak és a többi tagállamnak a 7. cikk (3) bekezdése és a 7. cikk (5) bekezdése szerint meghozott vagy tervezett intézkedésekről.

A jelentésnek továbbá a következő elemeket kell tartalmaznia:

a)

a körülhatárolt terület elhelyezkedésére vonatkozó információ és a meghatározott szervezet felszámolása, valamint elterjedésének megelőzése szempontjából lényeges jellemzőinek leírása;

b)

a körülhatárolt terület kiterjedését bemutató térkép;

c)

a meghatározott szervezet jelenlétére és vektoraira vonatkozó információ;

d)

a 3. cikkben meghatározott, a meghatározott növényeknek az Unión belüli szállítására vonatkozó követelményeknek való megfelelést szolgáló intézkedések.

A jelentésben be kell mutatni az intézkedések alapjául szolgáló bizonyítékokat és kritériumokat.

2.   A tagállamok minden év december 31-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak és a többi tagállamnak, amely az (1) bekezdésben meghatározott aktuális információkat tartalmazza.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2014/87/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

10. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 23-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. február 13-i 2014/87/EU végrehajtási határozata a Xylella fastidiosa (Well és Raju) Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (HL L 45., 2014.2.15., 29. o.)


I. MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT MEGHATÁROZOTT NÖVÉNYEK BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ

A 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványban szereplő nyilatkozatok

1.

Az olyan harmadik országokból származó meghatározott növények, amelyek tekintetében ismeretes a meghatározott szervezet jelenléte, csak a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett, a 2. vagy a 3. pontban foglalat feltételeknek megfelelő növény-egészségügyi bizonyítvány kíséretében hozhatók be az Unióba.

2.

A növény-egészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatának tartalmaznia kell az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a növényeket egész életciklusuk alatt a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által – a vonatkozó növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – nyilvántartásba vett és felügyelt, valamint kártevőmentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették.

A kártevőmentes terület nevét a „származási hely” rovatban kell feltüntetni;

3.

A növény-egészségügyi bizonyítvány „Kiegészítő nyilatkozat” rovatának tartalmaznia kell az arra vonatkozó nyilatkozatokat, hogy:

a)

a meghatározott növényeket teljes életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amely megfelel a következő követelményeknek:

i.

a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabvány értemében a meghatározott szervezettől és vektoraitól mentesnek nyilvánították.

ii.

a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vette és felügyelte.

iii.

fizikailag védték attól, hogy vektorai elterjesszék a meghatározott károsítót.

iv.

a meghatározott szervezet vektorainak távoltartásához szükséges növény-egészségügyi kezeléseket végeztek rajta.

v.

alávetették évente legalább kettő, megfelelő időben elvégzett hatósági ellenőrzésnek. A korábbi ellenőrzések során a meghatározott szervezet tüneteit vagy vektorait nem fedezték fel, és amennyiben gyanús tüneteket észleltek, az elvégzett vizsgálatok megerősítették a meghatározott szervezet hiányának tényét.

b)

a termőterület közvetlen közelében a meghatározott szervezet vektorai elleni növény-egészségügyi kezeléseket végeztek.

c)

a meghatározott növény tételeit éves vizsgálatnak vetették alá, amely során a mintavétel alapján a meghatározott szervezet tünetmentes jelenlétét kizárták.

d)

a meghatározott növényeket a meghatározott szervezet ismert vektorainak rajzási idején kívül vagy zárt tartályokban vagy csomagolásban szállították, kizárva ezáltal, hogy a meghatározott szervezet vagy ismert vektora megfertőzze a meghatározott növényt.

e)

közvetlenül az exportot megelőzően a meghatározott növény tételeit hivatalosan szemrevételezték, mintát vettek róluk és megvizsgálták, valamint olyan mintavételi rendszert alkalmaztak, amely 99 %-os megbízhatósággal meg tudja erősíteni, hogy a meghatározott szervezet jelenlétének mértéke ezekben a növényekben 0,1 % alatt van, továbbá a vizsgálatokat kifejezetten a meghatározott szervezet feltételezett tüneteit mutató növényeken végezték.

4.

A 2. és 3. pont értelemszerűen alkalmazandó a károsítómentes területen belül vagy kívül termesztett meghatározott növényekre.

2. SZAKASZ

Vizsgálat

A meghatározott növényeket az illetékes hatóságnak alaposan meg kell vizsgálnia a belépési ponton vagy a rendeltetési helyen a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően. A vizsgálatnak szemrevételezésből, illetve a meghatározott szervezet feltételezett jelenléte esetén a meghatározott növények minden egyes tételéből való mintavételből és azok laboratóriumi vizsgálatából kell állnia. A mintáknak olyan méretűeknek/volumenűeknek kell lenniük, hogy azok alapján 99 %-os megbízhatósággal meg lehessen erősíteni, hogy a meghatározott szervezet jelenlétének mértéke ezekben a növényekben 0,1 % alatt van


(1)  A Bizottság 2004. október 7-i 2004/103/EK irányelve a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).


II. MELLÉKLET

A 7. CIKKBEN EMLÍTETT MEGHATÁROZOTT NÖVÉNYEK UNIÓN BELÜLI SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.

Az életciklusuk legalább egy részében körülhatárolt területen termesztett meghatározott növények csak a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően kiállított és kiadott növényútlevél kíséretében szállíthatók a fertőzött területeken kívüli területekre, illetve az ilyen területeken belül.

2.

Azok a növények, amelyeket életciklusuk legalább egy részében körülhatárolt területen termesztettek, csak abban az esetben szállíthatók a fertőzött területeken kívüli területekre, illetve az ilyen területeken belül, ha az 1. pontban foglaltakon kívül a körülhatárolt területen belül töltött teljes idő tekintetében megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a)

a körülhatárolt területen belül található termesztési terület megfelel a következő feltételeknek:

i.

a meghatározott szervezettől mentesnek nyilvánították.

ii.

a 90/92/EGK bizottsági irányelvnek megfelelően nyilvántartásba vették (2).

iii.

fizikailag védték attól, hogy vektorai elterjesszék a meghatározott károsítót.

iv.

a meghatározott szervezet vektorainak távoltartásához szükséges növény-egészségügyi kezeléseket végeztek rajta.

v.

alávetették évente legalább kettő, megfelelő időben elvégzett hatósági ellenőrzésnek. A korábbi ellenőrzések során a meghatározott szervezet tüneteit vagy vektorait nem fedezték fel, és amennyiben gyanús tüneteket észleltek, az elvégzett vizsgálatok megerősítették a meghatározott szervezet hiányát.

b)

minden évben megvizsgálták az egyes termőterületekről származó meghatározott növényfajtákból vett reprezentatív mintákat és a meghatározott szervezet tünetmentes jelenlétét kizárták.

c)

a termőterület közvetlen közelében a meghatározott szervezet vektorai elleni növény-egészségügyi kezeléseket végeztek.

3.

A meghatározott növényeket a meghatározott szervezet ismert vektorainak rajzási idején kívül vagy zárt tartályokban vagy csomagolásban szállítják a körülhatárolt területen kívülre vagy az ilyen területen belül, kizárva ezáltal, hogy a meghatározott szervezet vagy ismert vektorai megfertőzzék a meghatározott növényt.


(1)  A Bizottság 1992. december 3-i 92/105/EGK irányelve egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).

(2)  A Bizottság 1992. november 3-i 92/90/EGK irányelve a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról (HL L 344., 1992.11.26., 38. o.).


III. MELLÉKLET

KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETEK KIALAKÍTÁSA ÉS INTÉZKEDÉSEK A 5. CIKK RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN

1. SZAKASZ

A körülhatárolt területek kialakítása

1.

A fertőzött területnek magában kell foglalnia a meghatározott szervezettel ismerten megfertőzött növényeket, a meghatározott szervezet általi lehetséges fertőzés tüneteit mutató növényeket, valamint azokat a növényeket, amelyek a fertőzött növények közvetlen közelében találhatók, azokkal megegyező termesztési forrásból – ha az ismeretes – vagy fertőzött növényekből származnak, ezért lehetséges, hogy a meghatározott szervezettel fertőzöttek.

2.

A pufferzóna szélességének legalább 2 000 m-nek kell lennie.

A pufferzóna szélessége 1 000 m-re csökkenthető, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

eltávolították a fertőzött növényeket, a meghatározott szervezettel való lehetséges megfertőződés tüneteit mutató növényeket, és azokat a növényeket, amelyeknél fennáll a megfertőződés lehetősége. A növényeket oly módon kell eltávolítani, hogy ne maradjon hátra belőlük származó anyagmaradék;

b)

felmérést végeztek, amely során olyan mintavételi rendszert alkalmaztak, amely 99 %-os megbízhatósággal meg tudja erősíteni, hogy a meghatározott szervezet jelenlétének mértéke a fertőzött területtől 2 000 m-es sávon belül található növényekben 0,1 % alatt van.

3.

A zónák pontos határai megalapozott tudományos elveken, a meghatározott szervezet és vektorai biológiai jellemzőin, a fertőzöttség mértékén, a vektorok jelenlétén és a gazdanövényeknek az érintett területen való konkrét megoszlásán alapulnak.

4.

Amennyiben a meghatározott szervezet jelenlétének tényét a fertőzött körzeten kívül is megerősítik, az érintett területek és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.

5.

Amennyiben a meghatározott szervezetet egy körülhatárolt területen az 4. cikk (1) bekezdésében említett felmérések és a melléklet 2. szakasza h) pontjában említett nyomon követés alapján legalább öt évig nem mutatják ki, a körülhatárolás megszüntethető.

2. SZAKASZ

A körülhatárolt területeken meghozandó intézkedések

A meghatározott szervezet felszámolása érdekében az érintett tagállamnak a körülhatárolt területen a következő intézkedéseket kell hoznia:

a)

a meghatározott szervezettel megfertőződött növények, a meghatározott szervezettel való lehetséges megfertőződés tüneteit mutató növények és azon növények mielőbbi eltávolítása, amelyeknél fennáll a fertőzés lehetősége. A növényeket oly módon kell eltávolítani, hogy ne maradjon hátra belőlük származó anyagmaradék, és meg kell tenni minden szükséges óvintézkedést annak elkerülése érdekében, hogy a műveletet során és azt követően a meghatározott szervezet elterjedjen.

b)

a meghatározott növényekből, a fertőzött növény nemzetségébe tartozó növényekből és a fertőzött növény 200 m-es sugarában a meghatározott szervezettel való megfertőződés tüneteit mutató növényekből mintavétel és a növények vizsgálata olyan mintavételi rendszer alkalmazásával, amely 99 %-os megbízhatósággal meg tudja erősíteni, hogy a meghatározott szervezet jelenlétének mértéke ezekben a növényekben 0,1 % alatt van.

c)

helyben vagy a körülhatárolt területen belül található, e célra kijelölt közeli helyszínen az egész növénynek, illetve a növény vagy fa azon részeinek megsemmisítése, amelyek a meghatározott szervezet terjedéséhez hozzájárulhatnak. A műveletet oly módon kell elvégezni, hogy a meghatározott szervezet ne terjedhessen tovább.

d)

a meghatározott növények és a fertőzött növények nemzetségébe tartozó növények metszéséből származó növény helyben vagy egy közeli helyszínen történő megsemmisítése. A műveletet oly módon kell elvégezni, hogy a meghatározott szervezet ne terjedhessen tovább a vektora révén.

e)

megfelelő növény-egészségügyi kezelések végrehajtása a meghatározott növényeken és a meghatározott szervezet vektorainak lehetséges gazdanövényein annak megelőzése érdekében, hogy a meghatározott szervezet az említett vektorok révén elterjedjen.

f)

a fertőzés eredetének meghatározása és azon meghatározott növények nyomon követése, amelyek az adott fertőzéssel kapcsolatba hozhatók, és amelyeket esetleg még a körülhatárolt terület kijelölése előtt elszállítottak. A szóban forgó növények rendeltetési helye szerinti illetékes hatóság értesítése a növények szállításának részleteiről a növények vizsgálata és adott esetben a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében.

g)

a meghatározott növények és a fertőzött növény nemzetségébe tartozó növények ültetési tilalma a vektorok tekintetében nem biztonságos területeken.

h)

évente legalább egy ellenőrzés végzése, a megfelelő időszakban, a meghatározott szervezet jelenlétének intenzív nyomon követése érdekében, külön figyelmet fordítva a pufferzónára, a meghatározott növényekre és a fertőzött növény nemzetségébe tartozó növényekre, beleértve a tüneteket mutató növények vizsgálatát is. A minták számát fel kell tüntetni a 8. cikkben említett jelentésben.

i)

olyan tevékenységek végrehajtása, amelyek növelik a meghatározott szervezet által jelentett veszéllyel, valamint annak az Unióba történő behurcolásának és az Unión belüli elterjedésének megakadályozására elfogadott intézkedésekkel kapcsolatos tájékozottságot, beleértve a meghatározott növényeknek a 7. cikk alapján kialakított körülhatárolt területekről történő elszállítására vonatkozó feltételeket;

j)

szükség esetén különleges intézkedések meghozatala bármely olyan sajátosság vagy komplikáció kezelésére, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy megakadályozza, gátolja vagy késlelteti a felszámolást, különös tekintettel az összes fertőzött vagy fertőzésgyanús növény elérésére és megfelelő felszámolására vonatkozó intézkedésekre, függetlenül a növények előfordulási helyétől és attól, hogy köz- vagy magántulajdonban lévő területen találhatók-e, illetve az értük felelős személytől vagy szervtől;

k)

bármely egyéb intézkedés meghozatala, amely hozzájárulhat a meghatározott szervezet felszámolásához, figyelemmel az ISPM 9. (1) számú referenciaszabványra és integrált megközelítés alkalmazása az ISPM 14. (2) számú referenciaszabványban foglalt elveknek megfelelően.


(1)  Iránymutatás kártevő-felszámolási programokhoz – ISPM 9. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma. Kiadás dátuma: 2011. december 15.

(2)  Integrált intézkedések alkalmazása a kártevők elleni kockázatkezelésre vonatkozó, rendszeralapú megközelítésben – ISPM 14. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma. Kiadás dátuma: 2014. január 8.


Top