Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0189

A Tanács 189/2014/EU határozata ( 2014. február 20. ) a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről és a 2007/659/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

OJ L 59, 28.2.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/189(2)/oj

28.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 59/1


A TANÁCS 189/2014/EU HATÁROZATA

(2014. február 20.)

a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről és a 2007/659/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2007/659/EK tanácsi határozat (2) engedélyezte Franciaország számára, hogy a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion (a továbbiakban: az érintett négy legkülső régió) területén előállított és Franciaország kontinentális területén értékesített „hagyományos” rumra kedvezményes jövedéki adót alkalmazzon, amely alacsonyabb lehet az alkoholra vonatkozóan a 92/84/EGK tanácsi irányelvben (3) meghatározott jövedéki adó legalacsonyabb mértékénél, de legfeljebb 50 %-kal lehet alacsonyabb az alkoholra kivetett rendes nemzeti jövedéki adó mértékénél. 2011. január 1-jétől a kedvezményes jövedéki adó 120 000 hektoliter tiszta alkoholnak megfelelő éves kontingensre korlátozódik. Ez az eltérés 2013. december 31-én hatályát veszti.

(2)

2013. március 12-én a francia hatóságok felkérték a Bizottságot, hogy nyújtson be a 2007/659/EK határozatban megállapított eltérés változatlan feltételek mellett 2020. december 31-ig történő hétéves meghosszabbításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatot. A kérelemhez 2013. július 3-án és augusztus 2-án Franciaország további információkat nyújtott be, és azt a javasolt határozat által érintett különböző francia adók tekintetében módosította.

(3)

A francia hatóságok arról is tájékoztatták a Bizottságot, hogy Franciaország 2012. január 1-jén módosította a „cotisation sur les boissons alcooliques”, más néven a „vignette sécurité sociale” (VSS) nemzeti szabályozását; a VSS a Franciaországban értékesített alkoholtartalmú italok után a nemzeti jövedéki adón felül, az Országos Betegségbiztosítási Alapba fizetett hozzájárulás, melynek célja a mértéktelen alkoholfogyasztás okozta egészségügyi kockázatok csökkentése. A módosítás értelmében az adóalap a 160 EUR/hektoliterről 533 EUR/hl tiszta alkoholra változott, és bevezetésre került a VSS összegének az alkalmazandó jövedéki adóhoz kötött korlátozása.

(4)

A 2007/659/EK határozatban megállapított eltérés 2020. december 31-ig történő meghosszabbítására irányuló francia kéréssel összefüggésben a francia hatóságok kérelmezték, hogy a Bizottság 2012. január 1-jével a VSS-t vegye fel azon adók jegyzékébe, amelyek tekintetében kedvezményes adómérték alkalmazható az érintett négy legkülső régióban előállított „hagyományos” rumra.

(5)

A 2007/659/EK határozatban megállapított eltérés meghosszabbítása helyett helyénvalóbb olyan új határozatot elfogadni, amely kiterjed mindkét adóra: a 92/84/EGK irányelvben megállapított jövedéki adóhoz képesti eltérésre és a VSS-re egyaránt.

(6)

A helyi piac kis mérete miatt az érintett négy legkülső régió lepárlóüzemei csak akkor tudják fejleszteni tevékenységüket, ha kellő mértékben jelen tudnak lenni a kontinentális francia piacon, amely az általuk előállított rum legjelentősebb felvevője (a 71 %-át értékesítik az anyaországban). A „hagyományos” rum uniós piaci versenyhelyzetének nehézsége – e legkülső régiók sajátos strukturális társadalmi és gazdasági helyzetén túl, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikkében említett különös korlátok is súlyosbítanak – két tényezőnek tudható be: a magasabb előállítási költségeknek és a palackonkénti magasabb adótartalomnak, melynek oka, hogy a „hagyományos” rumtermékek alkoholtartalma rendszerint magas, és azokat az átlagosnál nagyobb palackokban forgalmazzák.

(7)

A cukornád-cukor-rum értéklánc termelési költségei magasabbak az érintett négy legkülső régióban, mint a világ más részein. Ennek oka elsősorban az, hogy az érintett négy legkülső régióban a francia szociális jogszabályok alkalmazandók, ami magasabb bérköltségekhez vezet. Az érintett legkülső régiókban emellett az uniós környezetvédelmi és biztonsági normákat is alkalmazni kell, ez pedig jelentős költségekkel járó, a termelékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó beruházásokat tesz szükségessé, még akkor is, ha ezek egy részét fedezik az uniós strukturális alapok. Az érintett legkülső régiókban működő lepárlóüzemek mérete ugyanakkor elmarad a nemzetközi vállalatcsoportokhoz tartozó üzemek méretétől. Ennek következtében a fajlagos előállítási költségek magasabbak. A francia hatóságok szerint e közvetlen járulékos előállítási költségek, közéjük értve a fuvarozási és biztosítási költségeket is, a magas alkoholtartalmú szeszes italokra rendesen alkalmazott francia jövedéki adónak összességében mintegy 12 %-át tették ki 2012-ben.

(8)

A kontinentális Franciaország területén értékesített „hagyományos” rumot rendszerint más, versengő rumtermékeknél nagyobb palackokban és magasabb alkoholtartalommal forgalmazzák (a rum 60 %-át egyliteres palackokban értékesítik, az alkoholtartalom 40–59 % között van, szemben a rendszerint 0,7 literes palackokban értékesített, 37,5 %-os alkoholtartalmú termékekkel). A magasabb alkoholtartalom azt jelenti, hogy minden értékesített liter rum után magasabb jövedéki adót, magasabb VSS-t, sőt magasabb hozzáadottérték-adót (héa) kell fizetni. Az egymásra rakódó „járulékos költségek”, nevezetesen a magasabb előállítási költségek, a magasabb fuvarköltségek és a magasabb adók (jövedéki adó és héa) együttesen a magas alkoholtartalmú szeszes italokra alkalmazandó francia jövedéki adó rendes mértékének 40–50 %-át tették ki 2012-ben. Emellett a VSS adóalapjának hektoliterenkénti 160 EUR-ról 533 EUR/hl tiszta alkoholra történő 2012. január 1-jei módosítása (a héát is beleértve) a rendes jövedékiadó-mérték mintegy 10 %-át kitevő további kedvezőtlen hatással járt volna a magas alkoholtartalmú „hagyományos” rum árára. E további negatív hatás – amely szoros összefüggésben áll az érintett négy legkülső régió sajátos strukturális társadalmi és gazdasági helyzetével, amelyet az EUMSZ 349. cikkében említett különös korlátok is súlyosbítanak – ellensúlyozása érdekében kedvezményes VSS-mértéket kellene bevezetni az érintett négy legkülső régióból származó „hagyományos” rum kereskedelmének támogatása érdekében.

(9)

A harmonizált jövedéki adót és a VSS-t érintő, engedélyezendő adókedvezménynek arányosnak kell maradnia annak érdekében, hogy az ne ássa alá az Unió jogrendjének integritását és egységességét, és ne sértse a belső piacon megvalósuló torzulásoktól mentes versenyt, valamint az állami támogatási politikákat.

(10)

A „hagyományos” rum magasabb alkoholtartalommal történő – magasabb adótartalmat eredményező – értékesítésének évtizedes gyakorlatából származó többletköltségeket ezért figyelembe kell venni.

(11)

2012-ben Franciaország 903 EUR/hl tiszta alkohol jövedéki adót alkalmazott a „hagyományos” rumra, ami az általános jövedékiadó-mérték 54,4 %-ának felel meg. Az ezen felül alkalmazott VSS mértéke 361,20 EUR/hl tiszta alkohol volt, ami a VSS általános mértékének 67,8 %-a. Együttesen a két kedvezmény 928,80 EUR/hl tiszta alkohol adókedvezményt, azaz 42,8 %-os kedvezményt jelent az aggregált rendes (jövedéki és VSS) adómértékhez képest.

(12)

A 2007/659/EK határozat értelmében a „hagyományos” rumra alkalmazott francia jövedéki adó az alkoholra alkalmazandó nemzeti jövedéki adó rendes mértékénél legfeljebb 50 %-kal lehet alacsonyabb. A határozat nem foglalta magába a „hagyományos” rumra vonatkozó kedvezményes VSS-t, amelyet kompenzációs intézkedésként, a VSS-rendszer 2012. január 1-jei reformját követően a „hagyományos” rum tekintetében keletkező további terhek ellentételezésére vezettek be.

(13)

Ezt a helyzetet orvosolni kell, éspedig a harmonizált jövedéki adó tekintetében az EUMSZ 110. cikke alóli eltérés esetében alkalmazott elveknek a VSS tekintetében való alkalmazása révén. Ugyanakkor 2014. január 1-től Franciaországnak meg kell állapítania az adókedvezmény felső határát, amely nem haladhatja meg a magas alkoholtartalmú szeszes italokra vonatkozó harmonizált, tisztaalkohol-hektoliter alapon számolt jövedéki adó rendes mértékének, illetve a VSS-nek egy maximális százalékát.

(14)

Az új eltérést hét évre kell engedélyezni, 2014. január 1-jétől2020. december 31-ig.

(15)

Franciaországnak félidős jelentést kell benyújtania annak érdekében, hogy a Bizottság értékelhesse, hogy továbbra is fennállnak-e az eltérést megalapozó okok, a Franciaország által nyújtott adóelőny továbbra is arányos-e, illetve biztosítható-e a nádcukor-cukor-rum értéklánc versenyképes működésének elegendő támogatása az adóeltérésen alapuló rendszer helyett más intézkedések révén, figyelembe véve ezek nemzetközi dimenzióját is.

(16)

A 2007/659/EK határozat eredetileg nem vehette figyelembe a VSS-rendszer reformját követő új körülményeket. Kivételesen és figyelembe véve az érintett négy legkülső régió említett sajátos strukturális szociális és gazdasági helyzetét, helyénvaló 2012. január 1-jei hatállyal az említett kedvezményes VSS-mértéket bevezetni.

(17)

E határozat nem sérti az EUMSZ 107. és 108 cikkének lehetséges alkalmazását.

(18)

Ezért a 2007/659/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EUMSZ 110. cikkétől eltérve Franciaország engedélyt kap arra, hogy meghosszabbítsa a 92/84/EGK irányelv 3. cikkében az alkoholra meghatározott jövedéki adó teljes mértékénél alacsonyabb adómértéknek, valamint a „cotisation sur les boissons alcooliques” (VSS) elnevezésű adónak a francia nemzeti jogban előírt teljes mértékénél alacsonyabb adómértéknek a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra a Franciaország kontinentális területén történő alkalmazását.

2. cikk

Az 1. cikkben említett eltérés a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) II. mellékletének 1.f) pontjában meghatározottak szerinti olyan rumra korlátozódik, amelyet Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique vagy Réunion területén állítottak elő az előállítás helyén betakarított cukornádból, és amelynek az etil- és metil-alkoholtól eltérő illóanyag-tartalma legalább 225 g/hl tiszta alkohol, alkoholtartalma pedig legalább 40 % (V/V).

3. cikk

(1)   A 2. cikkben említett rumra alkalmazandó, 1. cikkben említett kedvezményes jövedéki adó és VSS 120 000 hl tiszta alkohol éves kontingensre korlátozódik.

(2)   Az 1. cikkben említett kedvezményes jövedéki adó és VSS alacsonyabb lehet az alkoholra vonatkozóan a 92/84/EGK irányelvben meghatározott legalacsonyabb jövedéki adónál, de nem lehet több mint 50 %-kal alacsonyabb a 92/84/EGK irányelv 3. cikke szerint megállapított, alkoholra alkalmazott jövedéki adó teljes mértékénél vagy az alkoholra alkalmazott VSS teljes mértékénél.

(3)   Az e cikk (2) bekezdése szerint engedélyezett, kumulált adóelőny nem haladhatja meg a 92/84/EGK irányelv 3. cikke szerint megállapított, alkoholra alkalmazott jövedéki adó teljes mértékének 50 %-át.

4. cikk

Franciaország 2017. július 31-ig jelentést nyújt be a Bizottságnak, amely lehetővé teszi a Bizottság számára annak értékelését, hogy továbbra is fennállnak-e az eltérést megalapozó okok, valamint hogy a Franciaország által nyújtott adóelőny továbbra – és várhatóan a jövőben – is arányosan és kielégítően biztosítja-e a nádcukor-cukor-rum értéklánc versenyképes működésének támogatását Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén.

5. cikk

Ez a határozat 2014. január 1-jétől2020. december 31-ig alkalmazandó, az 1. cikk és a 3. cikk (1) és (2) bekezdése kivételével, amelyeket 2012. január 1-jétől alkalmazni kell.

6. cikk

(1)   A 2007/659/EK határozat hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozást az e határozatra történő hivatkozásként kell értelmezni.

7. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. HATZIDAKIS


(1)  2014. január 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

(2)  A Tanács 2007. október 9-i 2007/659/EK határozata a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rum Franciaország általi kedvezményes jövedéki adóztatásának engedélyezéséről (HL L 270., 2007.10.13., 12. o.)

(3)  A Tanács 1992. október 19-i 92/84/EGK irányelve az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről (HL L 316., 1992.10.31., 29. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 110/2008/EK rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).


Top