EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0186

(2014/186/EU): A Tanács határozata ( 2014. február 11. ) az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

OJ L 102, 5.4.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/186/oj

5.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/3


A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. február 11.)

az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

(2014/186/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 74. cikkére, 78. cikkének (1) és (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) úgy rendelkezik, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal munkájában megfigyelőként részt vehet Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A rendelet előírja továbbá, hogy megállapodásokkal kell rendelkezni különösen ezen országoknak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal munkájában való részvétele jellegéről, mértékéről és módjáról.

(2)

2012. január 27-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodás 2013. június 28-i parafálásával a tárgyalások sikeresen lezárultak.

(3)

A megállapodást alá kell írni.

(4)

A 439/2010/EU rendelet (21) preambulumbekezdésében meghatározottak szerint az Egyesült Királyság és Írország részt vesz a Hivatal munkájában, és a rendelet rájuk nézve kötelező. Ezért a 439/2010/EU rendelet 49. cikke (1) bekezdését azáltal kell érvényre juttatniuk, hogy részt vesznek e határozatban. Az Egyesült Királyság és Írország ezért részt vesz e határozatban.

(5)

A 439/2010/EU rendelet (22) preambulumbekezdésében meghatározottak szerint Dánia nem vesz részt a Hivatal munkájában, és a rendelet rá nézve nem kötelező. Dánia ezért nem vesz részt e határozatban,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírása – a megállapodás (2) megkötésére is figyelemmel – jóváhagyásra kerül.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. VENIZELOS


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. május 19-i 439/2010/EU rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról (HL L 132., 2010.5.29., 11. o.).

(2)  A megállapodás szövege a megkötéséről szóló határozattal együtt kerül közzétételre.


Top