Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0162

A Tanács 2014/162/EU határozata ( 2014. március 11. ) a 2004/162/EK határozatnak 2014. január 1-jétől Mayotte-ra történő alkalmazása tekintetében történő módosításáról

OJ L 89, 25.3.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/162/oj

25.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/3


A TANÁCS 2014/162/EU HATÁROZATA

(2014. március 11.)

a 2004/162/EK határozatnak 2014. január 1-jétől Mayotte-ra történő alkalmazása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 349. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2004/162/EK tanácsi határozat (2) felhatalmazza a francia hatóságokat arra, hogy az „octroi de mer” nevű egyedi adó tekintetében mentességeket vagy kedvezményeket alkalmazzanak a Franciaország legkülső régióiban helyben előállított, a határozat mellékletében felsorolt termékekre. A mentességek és kedvezmények olyan egyedi intézkedéseknek minősülnek, amelyek célja a legkülső régiók azon sajátos hátrányainak ellensúlyozása, amelyek miatt növekednek a helyi vállalatok termelési költségei, termékeik pedig kevésbé versenyképesek a francia anyaországból és más tagállamokból érkező, hasonló termékekkel szemben. Mayotte ugyanolyan helyzetben van, mint a többi francia legkülső régió.

(2)

A 2012/419/EU európai tanácsi határozat (3) értelmében Mayotte 2014. január 1-jétől az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikke szerinti legkülső régióvá vált. Az uniós jog ezért ezen időponttól kezdve alkalmazandó Mayotte-ra.

(3)

A francia hatóságok kérelmezték, hogy 2014. január 1-jétől a 2004/162/EK határozat Mayotte-ra is alkalmazandó legyen, továbbá benyújtották azon termékek listáját, amelyek tekintetében differenciált adóztatást kívánnak alkalmazni annak alapján, hogy a termékeket helyben állították elő vagy sem.

(4)

E határozat alapján a francia hatóságok engedélyt kapnak arra, hogy differenciált adóztatást alkalmazzanak azokra a termékekre, amelyek tekintetében igazolták először is a helyi termelés meglétét; másodsorban azt, hogy a jelentős mennyiségű áru behozatala (a francia anyaországból és más tagállamokból történő behozatalt is beleértve) veszélyeztetheti a helyi termelés fennmaradását; végül pedig olyan többletköltségek meglétét, amelyek a máshol előállított termékekhez képest megdrágítják a helyi termelést és veszélyeztetik a helyben előállított termékek versenyképességét. Az engedélyezett adókulcsbeli különbség nem haladhatja meg az igazolt többletköltségeket. Ezen elvek alkalmazása és Mayotte mint új legkülső régió sajátos gazdasági és társadalmi strukturális helyzetének a figyelembevétele – mely helyzetet pontosan ugyanazok a sajátos korlátok súlyosbítanak, amelyek a 2004/162/EK határozatban az EUMSZ 349. cikkével összhangban a többi francia legkülső régió esetében az eltérés engedélyezésének indokául szolgáltak – Mayotte esetében is indokolttá teszi a javasolt egyedi intézkedéseket, de csak a szükséges mértékben és anélkül, hogy az indokolatlan előnyökhöz juttatná a helyi termelést ebben az új legkülső régióban.

(5)

A 2004/162/EK határozat mellékletének A., B. és C. része sorolja fel azon termékeket, amelyek vonatkozásában a francia hatóságok benyújtották az említett három különböző típusú igazolást. A melléklet A. részében szereplő, érintett termékek (melyek esetében az engedélyezett adókulcsbeli különbség 10 százalékpont): a bors (a 0904 11 és 0904 12 sz. termék (4)), a vanília (a 0905 sz. termék), a csokoládé (az 1806 sz. termék), bizonyos műanyag termékek (a 3925 10 10, 3925 90 80, 3926 90 90 és 3926 90 97 sz. termék), a téglák (a 6901 és 6902 sz. termék), valamint a műfogak (a 9021 21 90 sz. termék).

(6)

A 2004/162/EK határozat mellékletének B. részében szereplő, érintett termékek (melyek esetében az engedélyezett adókulcsbeli különbség 20 százalékpont): a halak (a 0301, 0302, 0303, 0304 és 0305 sz. termék), bizonyos faipari termékek (a 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 és 4421 sz. termék), bizonyos papíripari termékek és dobozok (a 4819 és 4821 sz. termék), bizonyos nyomdaipari termékek (a 4902, 4909, 4910 és 4911 sz. termék), bizonyos síküveg termékek (a 7003 és 7005 sz. termék), bizonyos vasipari termékek (a 7210, 7301, 7312, 7314, 9406 00 31 és 9406 00 38 sz. termék), bizonyos alumíniumipari termékek (a 7606, 7610 10 és 8310 sz. termék), valamint bizonyos ülőbútorok (a 9401 69, 9401 90 30 és 9403 40 sz. termék).

(7)

A 2004/162/EK határozat mellékletének C. részében szereplő, érintett termékek (melyek esetében az engedélyezett adókulcsbeli különbség 30 százalékpont): a tej és a tejtermékek (a 0401, 0403 és 0406 sz. termék), bizonyos feldolgozott hústermékek (a 1601 és 1602 sz. termék), bizonyos sütőipari és cukrászati termékek (a 1901 és 1905 sz. termék), a jégkrémek (a 2105 sz. termék), az ásványvizek és a szénsavas vizek (a 2201 és 2202 sz. termék), a sör (a 2203 sz. termék), a ylang-ylang (a 3301 29 11 és 3301 29 31 sz. termék), a szappanok és mosószerek (a 3401 és 3402 sz. termék), végül pedig a habgumiból álló matrac (a 9404 29 90 sz. termék).

(8)

A 2004/162/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Tekintettel arra, hogy Mayotte-nak mint új legkülső régiónak sürgős szüksége van arra, hogy a lehető leghamarabb részesülhessen az e rendelet által bevezetett kedvezményekből, alkalmazni kell az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkében előírt nyolchetes időszak alóli kivételt.

(10)

Mayotte 2014. január 1-jén vált legkülső régióvá, ezért a jogbiztonság hiányának az elkerülése érdekében ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/162/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (1) bekezdésében az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 28., 30. és 110. cikkétől eltérve, a francia hatóságok engedélyt kapnak arra, hogy 2014. július 1-jéig az „octroi de mer” nevű egyedi adóval kapcsolatosan mentességeket vagy kedvezményeket alkalmazzanak a mellékletben felsorolt azon termékekre, amelyeket az EUMSZ 349. cikke értelmében vett legkülső régiónak minősülő Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Mayotte és Réunion területén helyben termelnek.”;

2.

a melléklet a következőképpen módosul:

a)

az A. rész a következő ponttal egészül ki:

„5.

– Mayotte legkülső régió

0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 90, 3926 90 97, 6901, 6902 és 9021 21 90.”;

b)

a B. rész a következő ponttal egészül ki:

„5.

– Mayotte legkülső régió

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7301, 7312, 7314, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 40, 9406 00 31 és 9406 00 38.”;

c)

a C. rész a következő ponttal egészül ki:

„5.

– Mayotte legkülső régió

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402 és 9404 29 90.”.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. STOURNARAS


(1)  Az Európai Parlament 2014. február 26-i véleménye.

(2)  A Tanács 2004. február 10-i 2004/162/EK határozata a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról és a 89/688/EGK határozat időbeli hatályának meghosszabbításáról (HL L 52., 2004.2.21., 64. o.).

(3)  Az Európai Tanács 2012/419/EU határozata (2012. július 11.) Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról (HL L 204., 2012.7.31., 131. o.).

(4)  A közös vámtarifa szerinti nómenklatúra besorolása alapján.


Top